Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Tammuz i historia krzyża

Nasz Kolega forumowy Shay (Patryk) zainspirowany tematem demonicznej trójcy przetłumaczył tekst jak poniżej:

 

“Na całym świecie, ludzie powszechnie uważają krzyż jako symbol chrześcijaństwa. Kościoły mają krzyże na szczycie ich wież, na  ścianach, oknach i drzwiach. Katolicy i protestanci noszą krzyże jako naszyjniki, bransoletki, pierścionki, wisiorki, breloki i inne elementy ubioru.
Ludzie w niektórych kościołach znak krzyża wykonują na  czole piersi, a następnie na każde ramię w formie symbolicznej,(no chodzi o znak krzyża) wykonywania niektórych rytuałów religijnych lub w błogosławienia siebie lub innych . Niektórzy uważają, że znak krzyża jest skuteczny w odpierania złych duchów i ogólnie ochronia wiernych przed uszkodzeniem.

Wszystko to wydaje się zupełnie naturalne dla większości ludzi. Przecież Jezus został ukrzyżowany na krzyżu, czyż nie ?Chrześcijanie używali znak krzyża,
przez wszystkie wieki, aby pokazać światu wiarę w Zbawiciela ludzkości. Biblia wspomina o krzyżu wiele razy, zarówno w sensie dosłownym i przenośnym, jako symbolizujące znaczenie prawdziwego chrześcijaństwa, a także ofiary i próby, które muszą znosić prawdziwi chrześcijanie w życiu, być wiernym wierze. Co więc można znaleźć złego w znaku krzyża?

Większość ludzi nie w pełni zdaje sobie sprawy, że to szatan oszukał cały świat (Objawienie 12: 9). Wiele z komfortowych, znanych zwyczajów i tradycji tego świata, rzeczywiście, została zapożyczona z  pogaństwa i   nie ma do czynienia z prawdziwym chrześcijaństwem.
Bóg mówi do nas by nam udowodnić wszystko (I Tesaloniczan 5:21). Przed przyjęciem jakiejkolwiek praktyki, powinniśmy zawsze dociekać jej początków. Musimy zapewnić sobie, że nie łamią żadnego z praw Bożych i że wynikają z tradycji i praktyki wczesnego Kościoła Nowego Testamentu. Tak więc czy znak krzyża naprawdę  jest symbolem prawdziwego chrześcijaństwa, czy jest to coś zupełnie innego?

Przedchrześcijańskich Krzyży

Czy korzystanie z krzyża jako symbolu religijnego zaczeło się wraz z chrześcijaństwem? Spójrz na niniejszy wpis  od Encyclopedia Britannica:

Przez jego prostote formy, krzyż był używany zarówno jako symbol religijny i jako ozdoba, od zarania cywilizacji człowieka. Różne przedmioty, pochodzące z okresów p.n.e.  oznaczone  były krzyżami różnych wzorów, w prawie każdej części starego świata. Indii, Syrii, Persji i Egiptu uzyskano na to niezliczone przykłady, a liczne przykłady, pochodzące z późniejszej epoki kamienia do czasów chrześcijańskich, zostały znalezione w prawie każdej części Europy.Korzystanie z krzyża jako symbolu religijnego w czasach przedchrześcijańskich, a wśród ludów niechrześcijańskich, mogą prawdopodobnie być traktowane jako niemal powszechne, w bardzo wielu przypadkach było to związane z jakąś formą kultu natury. (Encyclopedia Britannica, 11th ed., 1910, t. 7, str. 506. Nacisk nasza).

Oczywiście, na długo przed przyjściem Chrystusa, poganie używali krzyża jako symbolu religijnego.Świat starożytny używał wielu odmian krzyża. Czy starożytni używali rodzaju krzyża, który jest teraz powszechnie używany jako symbol chrześcijaństwa?

Dwie z form krzyża przedchrześcijańskich, które są być może najczęściej spotykane to krzyże tau, tak nazwane od jego podobieństwo do greckiej litery T i swastyka lub “fyflot” zwany także “gammadion”  ze względu połączenia 4 wielkich greckich liter G razem. Krzyż tau jest pochodzenia egipskiego i rzeczywiśćie często nazywa się go “krzyżem egipskim”.

(rys Fyflot)

Odmiany krzyża tau były szeroko stosowane przez nominalnych chrześcijan w Egipcie.
Antyczny hieroglif – symbol życia- ankh, czyli krzyż tau zwięńczony pętlą znany jako  crux Anshata. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Anch) został przyjęty i szeroko stosowany na koptyjskich zabytkach chrześcijańskich. (Encyklopedia Britannica Nowy, wyd. 15, 1995, t. 3, s. 753) Forma krzyża tau została wykorzystana jako pogański symbol egipski i zaadoptowana przez “chrześcijan”  zwanych Kopt  w Egipcie. ( Kopt jest członkiem tradycyjnej Monophysite Christian Church pochodzących z Egiptu. “Monophysite” jest ten, kto przestrzega odmiany gnostycyzmu, która uczy, że Chrystus jest całkowicie boski i nie ma w nim elementu ludzkiego, choć przyjął ziemskie ciało.)

(rys Anch, znany jako krzyż życia/egipski)

Koptowie (arab. أقباط Akbat) – ogólne określenie wiernych kościołów koptyjskich: ortodoksyjnego kościoła koptyjskiego i kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego. Obecnie grupa liczy około 11,2 mln wiernych kościoła ortodoksyjnego (głównie w Egipcie, duża część w diasporze w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej, niewielka liczba w pozostałych krajach Lewantu) i około 210 tys. wiernych kościoła koptyjsko-katolickiego (wyłącznie w Egipcie).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koptowie

Skąd pochodzi krzyż tau ? . W księdze Ezechiela, Bóg w ponad naturalny sposób objawił autorowi grzechy Izraela  Jednym z tych grzechów była rozpacz po pogańskim boga o imieniu Tammuz.
13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. (14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. (15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. (17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa! (18) Dlatego i Ja postąpię z nimi w gniewie: Ani nie drgnie moje oko i nie zlituję się! A gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich.

Kim był Tammuz i dlaczego kobiety po nim płakały ?  Encyklopedia Britannica New pisze w artykule “Tamuz”:

W Mezopotamskiej religii, bóg płodności,dający nową moc, nowe życie w przyrodzie wiosną
Ten “charakter boga” wiązało się z dwóch corocznych festiwali, jeden odbywał się późną zimą,a inne wczesną wiosną (bóstwo przyrody, wegetacji i plonów )

Kult Tammuza skupiał się wokół dwóch corocznych festiwali, jedno święto ku czci małżeństwa z boginią Inanna. inne ku lamentowaniu jego śmierci z rąk demonów w otchłani.Podczas III dynastii z Ur (ok. 2112-ok. 2004 pne) w mieście Umma (nowoczesne Tell Jokha), małżeństwo boga było dramatycznie obchodzone w lutym-marcu,  Miesiąc Umma jako święto Tammuza.Wiele z tych lamentów na tę okazję, mają za zadane przygotowanie  procesji na pustynię do owczarni zabitego boga. (ibid. nasza Nacisk.)

Co kult Tammuza może mieć wspólnego z znakiem krzyża ? Według historyka Aleksandra Hislop, Tammuz
był ściśle związany z religią babilońską tajemniczo rozpoczętą przez kult Nimroda Semiramidy i jej nieślubnego syna, Horusa. Oryginalną formą babilońskiej literę T był , identyczne z krzyży używanych dzisiaj w  świecie chrześcijaństwa. To był początkowo Tamuz. Odnosząc się do tego znaku Tamuz, Hislop pisze:

  To mistyczne Tau(krzyż) było naznaczane  w chrzcie na czołach tych, wtajemniczony w misteria.
Dziewica Vestal z pogańskiego Rzymu nosiła zwieszony naszyjnik tak samo jak robią to teraz zakonnice.
Nie ma prawie plemienia pogan gdzie krzyż nie został znaleziony. , , , [P] x co samo w sobie nie było nienaturalnym symbolem Chrystusa, prawdziwego Mesjasza, a które kiedyś były uważane za takie, pozwolono wyjść całkowicie z użycia i Tau, †”, znak krzyża , niepodważalny znak Tamuz, fałszywy Mesjasz, był wszędzie podstawiony w jego miejsce. (Dwa Babilony, 1959, s. 198-199, 204-205)

Przyjęty przez chrześcijan

Można potwierdzić z historii, że chrześcijanie zaadoptowali ten pogański symbol
i przyjęli jako znak swojej religii mimo, że nie miał on nic wspólnego z prawdziwymi chrześcijanami.
    Śmierć Chrystusa na krzyżu musi przybrać nowe znaczenie na rysunku [krzyża], które do tej pory było związane z koncepcją religii nie tylko nie-chrześcijańskiej, ale w swej istocie często bezpośrednio sprzeczne.

Chrześcijanie z pierwszych wieków chcieli dowieść, że w rzeczach otaczajaćych nas, ukrytych proroctwach, znajdują się aluzje prawdziwej wiary
[…] wydaje się, że łatwo rozpoznać użycie krzyża jako religijnego godła …
Przyjęcie przez nich form tj krzyża tau, swastyki czy fylfot było bez wątpienia pod wpływem idei chrześcijańskiego znaczenia okultystycznego
a które mogły korzystać ze specjalnego znaczenia , a które mogą korzystać ze specjalnego znaczenia wśród samych “chrześcijan/pogan”, bez jednocześnie wzbudzając złego uczucia lub szokujące uczucia tych, wśród których żyli. (Encyclopedia Britannica, 11th ed., 1910, t. 7, str. 506. Nacisk nasza).

Kiedy chrześcijanie użyli pierwszy raz znaku krzyża jako ich religii
Czy apostołowie go używali ?

Dopiero za czasów Konstantyna, krzyż został publicznie
ustanowiony jako symbol religii chrześcijańskiej[…]
Pod panowaniem Konstantyna stał się oficjalnie symbolem chrześcijaństwa
Konstantyn wierzył, że był pod wpływem wizji, w której widział krzyż
na niebie.(znana historia)

a także historią odkrycia prawdziwego krzyża przez jego matkę Helena w roku 326..

Jak widzieliśmy, ogromny materiał dowodowy potwierdza, że krzyż nie jest symbolem chrześcijańskim, ale ma swoje korzenie w wierzeniach pogaństwa. Niektórzy twierdzą jednak, że możemy użyć znaku krzyża, ponieważ 1) stanowi sposób, w jaki Jezus Chrystus umarł i 2) nie jest używany dzisiaj by czcić bóstwo pogańskie. Jednak jego użycie jako symbol chrześcijaństwa było by produktem synkretyzmu, czyli mieszanie tradycji pogańskich i metod kultu z prawdziwego wielbienia Boga, coś Bóg zdecydowanie potępia.

Przed wejściem do ziemi Kanaan, Bóg kazał Izraelitom,

Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, które ty idziesz wydziedziczyć, gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi, 30 strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu – byś nie szukał ich bogów, mówiąc: “Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował”. 31 Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów.

Ukrzyżowanie i Krzyż

Czy krzyż, znak Tamuz, naprawdę reprezentują sposób, w jaki Jezus Chrystus umarł?Słowo “krzyż” pojawia się 28 razy w Nowym Testamencie i we wszystkich przypadkach, jest przetłumaczone z greckiego słowa stauros.Pierwotne znaczenie tego słowa nie było “krzyż”, ale “w pozycji pionowej .”

Pierwotnie Gk. stauros wyznaczał ostry, pionowy drewniany pal mocno osadzony w ziemi. Te słupki/pale są powszechnie stosowane na dwa sposoby. Zostały one umieszczone obok siebie w rzędach tworząc ogrodzenia lub palisady osiedli obronnych, lub pojedynczo były skonfigurowane jako narzędzia tortur, w którym poważni przestępcy prawa zostawali publicznie skazywani na śmierć
2 metody ukrzyżowania (nie tłumaczę tego )
1 chodzi o krzyż 
2 pal 

Biblia nie wskazuje wyraźnie, która metoda Rzymianie była zastosowana w ukrzyżowaniu Chrystusa.(nawiązanie do metod, których nie tłumaczyłem) Większość innych źródeł przypuszcza, że wykorzystywane w poprzeczkę, ponieważ przybili nad głową napis Jezusa i że oba Jego ręce były przebite gwoździami (Jana 20: 25-27). Jest to jednak dowód mało przekonujący; to nie może być udowodnione, jak Chrystus został ukrzyżowany, ponieważ biblijny daje wystarczających dowodów. Tak więc, nie wiemy, jak tłumaczyć odpowiednio pal, na którym umarł Jezus.

Czy to ważne? Musimy także zastanowić się, czy jest to nawet wskazane stosować bardzo narzędzie, które zostało użyte do zabicia naszego Zbawiciela jako symbol naszej wiary. Jeśli Jezus Chrystus został zabity przez powieszenie, użylibyśmy szubienicę lub pętlę jako symbol naszej wiary? Jeśliby Został ścięty, użylibyśmy gilotynę? Czy powinniśy pokazywać instrument wstydu i śmierci przed światem i być z tego dumni?Nowy Testament pokazuje, że fakt, że Chrystus został zabity przez ukrzyżowanie było zgorszeniem niektórych. Ale my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów zgorszeniem i głupstwem dla Greków (I List do Koryntian 01:23).

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.  


Galaci zostali odprowadzeni od wiary w Chrystusa i zaczął pokładać nadzieje w uczynkach , takich jak obrzezanie, dla usprawiedliwienia. Paweł podkreśla swój punkt widzenia, że nie możemy pochwalić wszelkich uczynków ciała. Możemy pochwalić się tylko w Chrystusie płacąc karę za nasze grzechy, dając siebie na ukrzyżowanie. Dzięki Jego dobrowolnej ofierze, Bóg przypisuje sprawiedliwość Jezusa do tych, którzy wierzą tę ofiarę. Paweł w żaden sposób nie chwali symbolu pogan, ale raczej to, co śmierć Chrystusa wykonana!

Szatan Diabeł wiedział, na długo zanim Jezus urodził się, że umrze na krzyżu (Liczb 21: 4-9; Jana 3:14; Psalm 22:16). Próbuje oszukać świat i prowadzić ludzi do wielbienia fałszywego Chrystusa, Diabeł uczynił krzyż popularnym symbolem kultu.

Bóg nakazuje Jego prawdziwym naśladowcom by czcić Go w Duchu i prawdzie (Jana 4:23). Gdy On wezwał nas Bóg powiedział nam aby porzucić te wszystkie fałszywe religie, rytuały i symbole pogan , kultu, w tym krzyża.[…] Bóg pragnie,aby  Oblubienica Chrystusa, Jego prawdziwy Kościół, był nie mając skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5:27) na Jego przyjście.
  

Artykuł tłumaczony z http://www.cgg.org/index.cfm/fuseaction/Library.sr/CT/ARTB/k/471/Cross-Christian-Banner-Pagan-Relic.htm 

Podsumowując:
Jezus wcale nie musiał umrzeć na krzyżu w takiej formie w jakiej nam go wpojono, a mianowicie mogło to wyglądać mniej więcej tak;

 (świadkowie Jehowy mają to za jedną z doktryn iż, Jezus umarł na palu męki)

W biblii występuje greckie słowo stauros na określenie owego krzyża.
 Krzyż istniał już w kulturach przedchrześcijańskich, był znanym symbolem od zarania dziejów, a w chrześcijaństwie zaczęto go stosować dopiero w IV wieku za sprawą  Konstantyna.
Krzyż Tau jest utożsamiany z babilońskim bóstwem Tammuza.

Zastanawiającym jest, że wszystkie kultury wykorzystywały znak krzyża (pod różnymi formami) Od Summerów, przez babilon, azteków itd. Nawet Hitler wykorzystywał swastykę.

 

http://owocewiary.blogspot.com/2014/12/tammuz-i-historia-krzyza-tau.html#more

 

————————————————————–

 

Dodam od siebie, że jest mało prawdopodobne aby Jezus umarł na palu, a nie na krzyżu. Czytałem kilka tłumaczeń w tym greckie wierne NT i jest mowa jednak o krzyżu.

29 komentarzy

Add a Comment
 1. Krzyż to ciekawa symbolika sama w sobie – http://imageshack.com/a/img537/8214/mrIBGn.jpg

  Pudło – cube – kostka – jak w kaabie- jak na czołach ortodoksyjnych żydów- reprezentuje system, zamknięcie w czasie i przestrzeni tego wymiaru, nawet pudło Arki Przymierza – w której złożone było Prawo
  Rozłożone wygląda jak krzyż, a wiemy że krzyż Pański oznacza wolność, wolność od zamknięcia w tym systemie, od grzechu etc.

 2. W tym nie ma nic dziwnego że pogańscy Rzymianie zabili Jezusa na swoim pogańskim krzyżu, zresztą to szatan przygotował śmierć Jezusowi.
  Powyższy artykuł to najprawdopodobniej propaganda śJ
  Krzyż też był znany w chrześcijaństwie i przed Konstantynem
  Proponuję wejść na forum o śJ tam ten temat można dokładnie prześledzić.
  Poza tym nie tylko krzyż był pogański ale i też pal i jest jako taki kilkakrotnie wymieniany w Biblii

  1. bez względu na ten artykuł kult krzyża występował w starożytności.

   1. Krzyż jest tak prostą formą że nic dziwnego że występował zawsze w dziejach ludzkości i prawie wszędzie także u Indian i często był symbolem w pogaństwie nie jest to jednak żadnym dowodem że Jezus nie umarł na krzyżu i nic nie wskazuje aby chrześcijanie w starożytności mieli co do tego inne zdanie

    1. starożytność to do roku 500 a potem średniowiecze do 1500
     Ja tego nie wymyśliłem

 3. A co myślicie o gwiazdkach na flasze UE. Ponoć jakiś fan maryjny to wymyślił.

  “Flaga Unii Europejskiej powstała z inspiracji chrześcijańskiej[2]. Sam Arsène Heitz przed śmiercią wyznał, że inspiracją dla niego był wizerunek Matki Boskiej, która w Apokalipsie św. Jana przedstawiona na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd.”

  To info z wiki. Gdzie w objawieniu jest mowa o matce boskiej ?! 😀

  1. ja to raczej kojarzę z dwunastoma demonicznym pentagramami i wpływem żydowskich 12 pokoleń

 4. Krzyż ma liczbe 6. 4 wierzchołki i pionowa i pozioma deska to 6

 5. Na świątyniach scjentologów są identyczne krzyże jak na kościołach katolickich.

 6. Krzyż narzędzie tortur stało się znakiem zbawienia,proste,to ze jehowi odrzucaja krzyz jest dowodem na jego swietosc a o nich swiadczy ze sa slugami diabla. Nie ma co do tego zadnej watpliwosci

 7. Chrystus umarl na krzyzu w ksztalcie litery T prawdopodobnie

 8. Dobry artykuł demaskujący pochodzenie tego symbolu, który jak wiele innych symboli i tradycji został przejęty z pogańskich kultów i “zmiksowany” z chrześcijaństwem.

  Poza palem, jeszcze jedna rzecz nie pasuje mi w tym artykule, mianowicie to że szatan wiedział że Jezus umrze na krzyżu.
  “Szatan Diabeł wiedział, na długo zanim Jezus urodził się, że umrze na krzyżu (Liczb 21: 4-9; Jana 3:14; Psalm 22:16). Próbuje oszukać świat i prowadzić ludzi do wielbienia fałszywego Chrystusa, Diabeł uczynił krzyż popularnym symbolem kultu.”

  Myślę, że on chciał tylko doprowadzić do jak najszybszej śmierci Jezusa, żeby nie doprowadził kolejnych ludzi do nawrócenia. tylko nie przewidział w swoim planie, że Jezus zmartwychwstanie i przez Niego każdy będzie mógł być zbawiony. Tego na pewno nie mógł wiedzieć.

  1. Kasiu 🙂
   Myślę podobnie. Nie wydaje mi się, aby Szatan rozumiał proroctwa. Gdyby je rozumiał dbałby raczej o to, aby Jezusowi nic się nie stało. To, co uczynił Chrystus poprzez swoją śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie było całkowitą klęską diabła, a tego z pewnością nie chciał. Zabijając Zbawiciela liczył na “wielkie zwycięstwo”, a tu …ups…

   1. Upsss…bo to był tajemny plan 🙂

    Ef 3,8-12
    “Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe
    I abym na światło wywiódł TAJEMNY PLAN, UKRYTY OD WIEKÓW w Bogu, który wszystko stworzył,

    Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,
    Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
    W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego.”

 9. W planie zbawienie ludzkości nawet krzyż nie jest przypadkowy. Miejsce Najświętsze to sześcian, a krzyż to rozłożony sześcian.

  https://word8life.files.wordpress.com/2016/03/5ch04_044.png

  “Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie” Dzieje A. 2:22

  Inna sprawa już że część znaków wskazujących na Chrystusa zostaje wykorzystana do autoryzacji fałszywej religii przez szatana i wstawieniu w Jego miejsce czczenia stworzenia. Religia stworzona przez człowieka jest symbolizowana przez liczbę 666 jej ostateczny cel to sprowadzenie swojego mesjasza na ziemie i oddawanie mu czci.

  “Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.” Mateusza 24:24

  1. Rozsiewa się propagandę że Chrystus to tylko jeden z wielu nauczycieli ludzkości, aby możliwe było powstanie wielkiego zwiedzenia czasów końca.

   W filmie K-Pax na ziemie przychodzi obcy(upadły anioł) z planety K-Pax, wciela się w człowieka Roberta Portera natomiast jego kosmiczne imię to Prot.
   Prot to najprostsza odmiana atomu wodoru, które jest paliwem Słońca dzięki któremu powstaje światło słoneczne(oświecenie).
   Prot to też imię greckie oznaczającego “pierwszy”. Chrystus mówi o sobie pierwszy i ostatni.
   Prot obchodzi imieniny 11 września (911)

   Prot na koniec informuje że świat nie ma początku ani końca i tak odwiecznie trwa od wielkiego wybuchu do wielkiego wybuchu (ewolucja) on to wie bo żyje bardzo długo i potrafi podróżować zakrzywiając czasoprzestrzeń (upadły anioł ?) , ale ludzie tego jeszcze nie wiedzą. Na tym będzie polegać zwiedzenie czasów końca na inscenizacji powrotu fałszywego Chrystusa w ludzkim ciele ale będzie to demon może sam szatan a cały świat odda mu pokłon.

   1. Cupak, czy masz jakieś pojęcie o tym serialu:

    Ciężko mi na podstawie tego trailera coś więcej powiedzieć, ale wydaje mi sie, że oni zdradzają pewne elementy świata duchowego. Mowa jest o grzechu, hostach (gospodarzach), gościach. Nie wiem jaki ma to wymiar. Host – gospodarz ciała demon) czy gospodarz ziemi?

    1. Pierwszy raz widzę ten serial, ale sądząc po randze aktorów to jakaś specjalna produkcja. Widzę podobieństwo do Avatara, tylko że tutaj te “hosty” mogą oznaczać ciała stworzone do zamieszkania przez demony bo demony nie mają powłok są duchami dlatego potrzebują sztucznej inteligencji na wzór ludzkiej aby kontrolować takiego hosta. Być może po to rozwija się sztuczną inteligencje i komputery kwantowe, aby demony poprzez sieć mogły przejąć kontrolę nad światem bezpośrednio. Taka sama tematyka poruszana jest w filmie “Terminator” gdzie jeden z takich cyborgów T-800 chroni przyszłego mesjasza Johna Conora, który staje na czele świata po wojnie nuklearnej, którą wywołały właśnie cyborgi(hosty) obdarzone sztuczną inteligencją.

     Tak samo jak Bóg zamieszkał w nas poprzez Chrystusa, tak szatan chce również poprzez swojego mesjasza i przy pomocy nadzoru elektronicznego zamieszkać w ludziach którzy mu się pokłonią.

     1. W filmie “Transcendencja” dokładnie coś takiego zostało zobrazowane.

     2. To staje się coraz częstszym motywem. W “Avengers: Czas/Era Ultrona” co może oznaczać czas – ere szatana, Ultron przejmuje kontrolę nad internetem i może mieszkać w takich hostach. Hasłem całego filmu jest powiedzenie Starka: “Pokój za naszych czasów”
      Ultron nawiązuje do biblijnej historii Noego i oczyszczającego ze zła potopu, pragnie za pomocą wielkiej katastrofy stworzyć nową erę – cywilizacje pokoju.

      1. na okładce The Economist 2017 jest Trump w okularach VR….

    2. Tu jest cały serial:

     http://m.cda.pl/video/1079256bd

     Obejrzałem cały odcinek ale szczerze przyznam że nie bardzo wiem o co w nim chodzi , dlatego może lepiej niech Cupak przeanalizuje 🙂

  2. Czyli krzyż wygląda jak “siatka” sześcianu (chodziło mi o ów sześcian, ale po rozłożeniu) ? 🙂 Dzięki, że mogłam się czegoś dowiedzieć 🙂

 10. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Bóg nie posiada i nie chce posiadać żadnych symboli, ponieważ chce, aby oddawać Mu cześć “w Duchu i Prawdzie”, a nie za pośrednictwem symbolu krzyża, czy figurki, albo obrazu.
  Jednak dla większości “chrześcijan” łatwiej jest pokazać sobie i światu, że jest się “chrześcijaninem” zakładając krzyżyk na szyję, lub wieszając “święty obraz” na ścianie, niż po prostu naśladując Jezusa w codziennym życiu i poznawać Boga czytając Jego Słowo.
  Stąd taka popularność i powszechność wszelkiego rodzaju symboli, obrazów i figurek, przy jednoczesnym zaniku biblijnych zachowań w codziennym życiu. Tak łatwiej. I to daje złudne przekonanie podobania się Bogu.

  1. jakie to niestety jest prawdziwe… :/
   A propos “obrazów”, przypomniał mi się taki dowcip:
   “Przedszkolanka przechadzała się po sali obserwując rysujące dzieci. Od czasu do czasu zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do dziewczynki imieniem Małgosia, która w skupieniu coś rysowała. Przedszkolanka spytała ją, co rysuje. Dziecko odpowiedziało:
   – Rysuję Boga.
   Zaskoczona nauczycielka po chwili odpowiedziała:
   – Małgosiu, ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda.
   Nie przerywając rysowania dziewczynka odpowiedziała:
   – Za chwilę będą wiedzieli. “

  2. Piotrze (kamyku), pozwól, że zacytuję Twój wpis u siebie na fejsie. W kilku zdaniach zawarłeś cały sens. Dziękuję w imię Jezusa Chrystusa 🙂

 11. “Mayflower” – cały film. Lektor PL

 12. Naturalnie, krzyż jest pogański. Drewno zaś, na którym umarł Jezus, Biblia nazywa “przeklętym drzewem” (przeklęty, kto zawiśnie na drzewie).

  Jezus stał się za nas przekleństwem i poniósł śmierć, a potem odniósł zwycięstwo, pokazując, że szatan nawet z symbolem swojej mocy nie jest w stanie Go pokonać.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: