Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pierścień nad Jerozolimą i odgłos Szofaru.

Nie wiem co o tym myśleć. Łatwo jest popisać się szufladkując to zjawisko albo jako HARP albo jako videomotaż czy znak apokalipsy.

Jeśli faktycznie miało miejsce takie zjawisko, to będzie to wielce wymowne bez względu na to, czy jest to geonizynieria czy znak od Boga.

Wybory w USA niebawem może…,. się nie odbędą.

Według mojej oceny w najbliższych 3 miesiącach coś się może stać na skale światową.

 

Updated: 9 października 2016 — 21:46

84 komentarze

Add a Comment
 1. Mamy świąteczny miesiąc:
  – 3.10 -Święto Trąbienia/ Nowy Rok
  – 12.10 – Dzień Pojednania
  – 17.10-24.10 – Święto Namiotów

  Święta biblijne… jakby nie było…

  1. Sorry…
   Sama ze sobą piszę… 🙂
   Ale jeszcze mi się przypomniało, że skończył się podobno Rok Jubileuszu (50-ty).
   Czytałam też pogląd, że to koniec czasu łaski…

  2. Dokładnie o tym samym pomyślałam na dniach mamy święto pojednania,a potem święto namiotów.
   Też tak macie,że na dźwięk szofaru ciarki przechodzą wam po plecach?

 2. Tak święta święta dla Izraelitów czy też dla ludzi określających się jako żydzi? teraz pytanie czy żyd to izraelita? Kolejne dlaczego mówią i posługują się Jidisz a nie hebrajskim? Kim jest te 144 tyś wybranych z pośród plemion Izraela?

  1. W tym temacie jest dużo pytań. Jeżeli są to cieleśni potomkowie Izraela to dlaczego:

   Wśród tych plemion nie ma plemienia Dana, które zostało zastąpiony plemieniem Manassesa syna Józefa, także pokolenie Manassesa nie jest bezpośrednim pokoleniem Izraela, lecz Józefa.

   Nie ma też wśród nich plemienia Efraima drugiego syna Józefa mimo że Jakub podniósł oba do rangi pełnoprawnych plemion.

   Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu; Efraim i Manasses będą moimi jak Ruben i Symeon. Rdz. 48:5

   Plemię Efraima miało swój przydział ziemi w Izraelu. Co więcej Jozue, który wprowadził Izrael do ziemi obiecanej pochodził z tego plemienia.

   Sumując więc wszystko wychodzi że prawowitych plemion jest 14 z czego dwa w Apokalipsie zostały pominięte.

   Listy Pawła kilka razy uczą że w Chrystusie nie ma już podziału ze względu na narodowość, a poganie zostali wszczepieni przez Chrystusa w Izrael. Więc bardzo możliwe że mamy tu do czynienia z symbolem, które stanowią większość Apokalipsy.

   “I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego.I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela

   W tym fragmencie mamy o pieczętowaniu sług Bożych przed wylaniem gniewu Boga czy to znaczyłoby że chrześcijanie, którzy wierzą w Chrystusa ale nie są cieleśnie Izraelitami nie otrzymają pieczęci Bożej ?

   A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.

   To byłoby zaprzeczeniem tego co mówi Paweł do Koryntian.

   Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.2 Koryntian 1:22

   Jan nie widzi tych 144 tysięcy, ale słyszy ich liczbę, widzi natomiast ogromy tłum z różnych narodów i języków.

   Druga sprawa to fragmenty które pozornie nie zgadzają się z chronologią zmartwychwstania zbawionych:

   A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

   Czy dusze ludzkie wędrują po śmierci prosto do Nieba przed tron Boga czy oczekują raczej na zmartwychwstanie? Według PŚ wszyscy czekają do momentu wyjścia z grobów u przemiany przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Dlatego według mnie to widzenie jest przenośnią bo przeczyłoby to reszcie Pisma Świętego. Te dusze to są zabici dla Słowa Bożego, ale oni ciągle czekają na wskrzeszenie. Tutaj mamy jednak zastosowaną personifikacje dusz, bo dusza nie może żyć bez ciała.

   Dlatego Apokalipsę można interpretować tylko poprzez poprawne rozumienie wcześniejszego nauczania Pisma Świętego bo jest pełna symboli. Dodatkowo jest pisana jako chiazm, czyli mamy linearnej kolejności wydarzeń jak np. w Księdze Wyjścia.

   1. Plemię Dana odstąpiło od Boga, a w jego miejsce trafia plemię Manassesa.
    Z kolei pod plemieniem Józefa ujęte są oba plemiona: Manassesa i Efraima.
    Wynika z tego, że ci pierwsi dostaną większy dział. Nadal mamy 12, a nie 14 plemion.
    Gdyby fragment o 144 tys. opieczętowanych miał być interpretowany symbolicznie, to Jan nie wymieniałby tak skrupulatnie wszystkich plemion.
    Kręcimy się wkoło przez ten fragment zamiast przyznać rzecz jasną i przejrzystą. To z cielesnego Izraela będą wybrani członkowie Niebiańskich Wspólkróli, gdyż tylko wierni Prawom i Przykazaniom Bożym zostaną znalezieni bez skazy, a ponadto potrafili pogodzić to z wiarą w Mesjasza. Pozostałym wierzącym w Chrystusa, ale także ortodoksyjnym żydom (prawdziwym), przeznaczone jest królestwo ziemskie. Pierwsi mają zmamię na czole, bo uwierzyli, a drudzy na ręce, bo starają się wypełniać prawo. Przy czym pieczęcie nadane przez Boga są ludzkim okiem niewidoczne, w przeciwieństwie do znamienia bestii.
    Aniołowie i tak rozpoznają, kto jest czyim sługą, kogo mają strzec, a kogo nie.
    Logicznym wydaje mi się, że pochwycenie dotyczy 144 tys., a pozostałych ucieczka na pustynię.
    Nas powinno interesować, czym jest owa pustynia: miejscem rzeczywistym np. Petra w Jemenie, miejscem jakiegoś odosobnienia, czy też prochem ziemi, jak nas pozabijają…

    Złe założenia prowadzą do niewłaściwych wniosków… Matematycy dobrze to wiedzą…

    Od początku do końca widać, że obietnice Boże, znaki, cuda itp. były nierozerwalną częścią fizycznego Izraela. To znaczy, przymierze wieczne… I zrozumcie: W urzeczywistnieniu Bożych planów nie ma przegranych… Nie po Jego stronie!!!

    1. “To z cielesnego Izraela będą wybrani członkowie Niebiańskich Wspólkróli, gdyż tylko wierni Prawom i Przykazaniom Bożym zostaną znalezieni bez skazy, a ponadto potrafili pogodzić to z wiarą w Mesjasza. Pozostałym wierzącym w Chrystusa, ale także ortodoksyjnym żydom (prawdziwym), przeznaczone jest królestwo ziemskie. Pierwsi mają zmamię na czole, bo uwierzyli, a drudzy na ręce, bo starają się wypełniać prawo.” – Eurakylon

     Nie wiem skąd masz taką interpretacje, ale ona nie zgadza się z resztą PŚ. Wszyscy zbawieni zostają zabrani na Wesele Baranka do Nieba bez żadnego podziału. Nigdzie w Ewangelii nie znajdziemy takiego podziału na większych zbawionych i na mniejszych. Wszyscy zgrzeszyli i są zbawieni w ten sam sposób.

     W Apokalipsie słudzy Boga mają znamię wyłącznie na czole. To co napisałeś o znamieniu na czole i ręku dotyczy wyłącznie sług Bestii bo jedni są świadomi komu służą (znamię na czole), a drudzy robią to z wygody i lęku przed śmiercią znamię na ręku.

     “Logicznym wydaje mi się, że pochwycenie dotyczy 144 tys., a pozostałych ucieczka na pustynię.” – Eurakylon

     W Ewangelii nigdzie nie jest poruszany temat porwania grupy ludzi ,która zasłużyłaby na to swoim działaniem, a zostawieniem innej która na to sobie nie zasłużyła mimo ich wiary w Chrystusa. To rodzi problem tego czym jest zbawienie i jak można sobie zasłużyć na lepsze traktowanie u Boga co jest bardzo niebiblijne.

     W Apokalipsie są tylko dwie grupy ci co przyjęli znamię Bestii oraz ci co go nie przyjęli i nie splamili się z Nierządnicą i jej córkami dlatego są czyści w oczach Boga.

     Jedni stoją z Chrystusem na Syjonie czyli symbolu zabawienia (Apokalipsa 14:1), a drudzy na górze Megiddo czyli symbolu zagłady(Apokalipsa 16:16), w które to zapędził ich szatan swoimi zwiedzeniem (duchy demonów).

     144 000 oznacza więc tych, którzy nie pokłonili się posągowi Bestii, resztkę Bożą w czasach końca z każdego narodu. Wskazuje na to również pytanie na koniec rozdziału szóstego o to kto przetrwa gniew Boga: “albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

     W rozdziale 7 mamy zaraz odpowiedź że tylko owe 144 000 zapieczętowane pieczęcią Boga przed Jego gniewem. Oni zostaną też żywo pochwyceni, ale kiedy ? Kiedy przyjdzie widzialne Chrystus, nie wcześniej. Oni będą mieć ochronę przed plagami czyli gniewem Boga.

     Napisałeś że ci co nie należą do 144 000 mają pieczęć na ręku, co na to PŚ:

     I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

     Ludzie Boży mają pieczęć tylko na czole bo są świadomi swojej wiary i znają tego Którego czczą w przeciwieństwie do ludzi którzy przyjmują znamię Bestii na rękę.

     Tylko mała grupka ludzi “Iluminaci” będą mieć znamię Bestii na czole bo oni dobrze wiedzą kim jest ich bóg (szatan) natomiast cała reszta będzie zwiedziona i ze strachu przyjmie tą ich religię (znamię na rękę)

     1. “W Apokalipsie słudzy Boga mają znamię wyłącznie na czole.”

      Przez nieuwagę napisałem znamię a powinno być Pieczęć.

      1. Oczywiście, że w Apokalipsie słudzy Boga mają pieczęć tylko na czole. Rozpędziłam się pisząc z pamięci.
       W głowie miałam jednak werset z PwtP 6:6-9
       “Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.
       (…)
       Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma.
       Wypiszesz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach”

       Przepraszam za wprowadzenie w błąd.

     2. Jak to nie ma podziału?
      To po co mowa o 144 tys., skoro można zwyczajnie powiedzieć o wszystkich zbawionych?
      Dlaczego jedni stoją na górze Syjon obok Chrystusa, a inni wchodzą z ucisku?
      Po co Jezus obiecuje apostołom, że zsiądą na 12 tronach i będą sadzić 12 plemion Izraela? Mat. 19:28 skoro sąd obejmie wszystkich ludzi?
      Dlaczego w niebie są 24 trony skoro apostołów było 12?
      Dlaczego znasz słabo Stary Testament?
      Biblię trzeba czytać od początku, a nie od końca.

       1. Nie nerwuję się, chociaż teraz widzę, ze tak wygląda 🙂

        Tak naprawdę to chodzi o to, że przy odpowiednim doborze wersetów można wiele dziwnych teorii stworzyć i rozpowszechnić jako wielce prawdopodobne. Natomiast każdą z takich teorii można skonfrontować z pozostałą częścią Pisma i wtedy już nie jest tak kolorowo.
        Zwolennicy wyższości Starego Testamentu nad Nowym usilnie twierdzą, że Bóg nigdy nie zerwał przymierza z Izraelem i mają rację. To Izrael odstąpił od Boga, ale resztka się nawróci.
        Stary Testament jest stary, ale nie nieaktualny.
        I jest jak jest…

        >>>Czyli siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział nie powiedział, a to było tak…>>>

       2. Dlaczego znasz słabo Stary Testament?– Eurakylon

        hmmm może po prostu źle rozumiesz przekaz Nowego dlatego chcesz usilnie udowodnić swoją błędną interpretacje.

        Nikodem jest przykładem do czego prowadzi interpretacja zamknięta na cielesność.

        Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?

        Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.

        Obietnicą jest Chrystus, kto ma Chrystusa ten jest Izraelitą.

        Jan słyszy liczbę 144 000, która jest Ludem Bożym Izraelem, a potem widzi coś innego: Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków.

        Taki zabieg jest celowy, tak Bóg wyjaśnia swoje symbole. To pojawia się wielokrotnie w Apokalipsie, która jest pełna nawiązań ze starego testamentu w odniesieniu do nowego przymierza.

        Jan słyszy od Anioła o Oblubienicy Chrystusa, a widzi nowe Jeruzalem. (Obj. 21:9-11)

        Jan słyszy o wielkiej nierządnicy, która rozsiadła się nad wieloma wodami, a widzi kobietę siedzącą na Bestii.(Obj. 17:1-4)

        Jan słyszy o plemionach Izraela a widzi całe narody, wszystkich tych którzy przez Chrystusa zostali włączeni do Izraela.

       3. Też myślę że nie ma co się denerwować Prawda obroni się sama. Wszystko w Apokalipsie opiera się na symbolach zaczerpniętych ze ST i zostało użyte w stosunku do nowego.
        Dlaczego Babilon możemy sobie interpretować jako przenośna odstępstwa a plemiona Izraela już musimy dosłownie To doprowadzi nas do absurdów. Izrael oznacza zawsze ludzi Bożych.

        Paweł wielokrotnie wspomina że poganie zostali wszczepieni przez Chrystusa w Izraelskie drzewo oliwne, oraz że w Chrystusie nie ma już podziałów na Żyda i poganina. Więc nielogiczne byłoby wywyższanie znowu znowu narodowych Izraelitów ponad pogan skoro jedni i drudzy mają to samo zbawienie na tej samej zasadzie i tam sama krew Chrystusa ich oczyszcza. Czasy cielesnego narodu wybranego skończyły się w chwili przyjścia Chrystusa i od tamtego momentu istnieje Izrael Duchowy z jednym pasterzem Chrystusem.

        „i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz”

        1. “Paweł wielokrotnie wspomina że poganie zostali wszczepieni przez Chrystusa w Izraelskie drzewo oliwne, oraz że w Chrystusie nie ma już podziałów na Żyda i poganina. Więc nielogiczne byłoby wywyższanie znowu znowu narodowych Izraelitów ponad pogan skoro jedni i drudzy mają to samo zbawienie na tej samej zasadzie i tam sama krew Chrystusa ich oczyszcza. ”

         Słuszna słuszność 🙂
         Czekam na riposte Angeli 🙂

       4. Nowy Testament bez Starego jest niepełny, tak samo jak Objawienie Jana czerpie wiele ze Starego Testamentu. Bóg zapowiedział Abrahamowi że będzie ojcem wielu narodów i nie zerwał tego przymierza, jak wiemy 10 pokoleń które zamieszkiwało Izrael Północny dostało się do niewoli i z niej nie powróciło, zostali ukarani, ale przymierze dalej ich dotyczy, nie ma czegoś takiego jak Izrael duchowy, bo przymierze nadal obowiązuje.

        “Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.”

        Chodzi tutaj o kąkol, plemię żmijowe, podające się za Judejczyków, a będące edomitami, chazarami, polecam przeczytać artykuł http://www.jezusbezreligii.pl/single-post/2016/07/31/K%C4%85kol-nasienie-w%C4%99%C5%BCa-od-Kaina-do-Rothschilda

        Napisany na podstawie faktów historycznych, wszystko wyjaśnione na podstawie cytatów biblijnych, trzeba pominąć bełkot o anglosasach, bo powinno tam być o tym że każdy człowiek rasy białej może być potomkiem starożytnych Izraelitów których Bóg rozproszył po całym świecie za grzechy.

        “Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków.”

        Izraelici zostali rozsiani po całym świecie, czyli z wielu narodów i języków, jak na moje proste rozumowanie to się wszystko zgadza.

       5. Nie będzie riposty!!!
        Za mało miejsca by wszystko wypunktować 🙂

       6. “Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.”

        Dodaje jeszcze ważny werset z Objawienia, w miejsce żydzi wstawcie sobie Judejczycy albo Izraelici.

       7. Bo się za dużo maku wysypało 🙂
        Mam jeszcze dwa dni wolnego od pracy: nie chcę was przemęczać…

        1. Angelika za dwa dni zmyka 🙂
         Anielico, nie masz argumentów na Cupaka,
         sytuacja jest właśnie taka 🙂

       8. Specjalnie mnie podpuszczasz, bo jesteś ciekawy, co wymyślę 🙂
        Dobra, coś napiszę, ale w nowej linii…

       9. To jeszcze coś dołożę od strony liczbowej, odkryłem to dosłownie przed chwilą.

        12 liczba ciągu Fibonacciego to 144
        1000 to sześcian liczby 10 = 10x10x10

        http://pl.numberempire.com/144000

        144 000 po rozłożeniu na czynniki pierwsze to: 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 5 * 5 * 5 czyli 2^7 * 3^2 * 5^3

        144 000 = 2^7 * 3^2 * 5^3
        Iloczyn wykładników potęg: 7*2*3 = 42 – miesiące trwa panowanie Bestii w Apokalipsie
        Iloczyn podstaw potęg: 2*3*5 = 30 – jeden miesiąc prorocki to 30 dni.

        42 x 30 = 1260 dni

        “Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

        I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

        “I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

        Chwała niech będzie Bogu.

        Liczba 144 000 żyje w czasie Ucisku liczby potwierdzają Słowo Boże.

        1. ok Cupak stawiam Ci wyzwanie 🙂
         Mój syn w 3 klasie podstawówki otrzymał takie zadanie, z którym prawie wszyscy mieli problem w tym przez 5 minut ja.

         Asia zaskoczyła Tomka wynikiem dzielenia. Stwierdziła, że osiem podzielic przez dwa równa się trzy. Dlaczego miała rację?

 3. Szofar pojawia się w opisach biblijnych jako instrument za którego pomocą ogłaszano ważne wydarzenia: zbliżanie się niebezpieczeństwa, rozpoczęcia lub zakończenie wojny, początek postu lub roku jubileuszowego.

  1. Walter Veit w wykładzie z krety na maltęcz4 dużo mówi o jubileuszach w 2017 roku będą jubileusze na jubileuszach jubileuszami poganiającymi. krk w 2017 roku ma otwarcie przyznać, że są winni przed Chrystusem osłabienia jedności kościoła i będą chyba za wszystko przepraszać.

   1. Piotr, czyli kamień, nie skała

    Przeproszą, a za chwilę stworzą jedną religię mieszając wszelkie demony w jednym garze, ale, że ukorzą się przed Jezusem, ludzie pomyślą sobie “teraz to faktycznie prawdziwie są od Boga”…

    1. Właśnie? a więc tak jak wszyscy wiemy 2017 rok będzie szczególny w przeróżne wydarzenia i dziać się będą pewnie przedziwne cuda. Trzymajmy się tylko prostej drogi podążając za Panem naszym Jezusem Chrystusem tylko on jest droga, prawda i życiem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez niego.

 4. znam się trochę na obróbce wideo i gołym okiem widać, że ta poświata jest wygenerowana komputerowo, zobaczcie jak chmura nad nią wygląda nienaturalnie, poza tym widać, że sama poświata jest niedocieniowana, dlatego nie zlewa się z otoczeniem tak jak powinna, cząsteczki lecące do wewnątrz jak byk robią to nienaturalnie, wręcz schematycznie, szkoda czasu na stresy nad tym filmikiem, poza tym podobno tornado w jednym z komentarzy jest tego samego autora, który jest po prostu dobrym trollem, wie, że jerozolima to miejsce znaczące i robi sobie heheszki, szkoda czasu

  1. no to jak w komentarzach powyzej mamy już pewność.
   Dziekuję za wypowiedź, gdyż ja na takiej obróbce się nie znam.

   Tak czy owak rok 2017 będzie szczegolny.

  1. Wygląda na to, że tak…
   Tylko, gdy się wydarzy coś prawdziwego, to potem nikt nie uwierzy!

 5. Wnioskując po tym jakie ma filmy na swoim kanale uważam że to fake.

 6. Dęcie w szofar i słuchanie jego dźwięku ma wiele znaczeń. Żyjący w X wieku n.e. mędrzec Saddia Gaon podawał, że dźwięk szofaru przywołuje pamięć o:

  1. stworzeniu świata (którego władcą jest Bóg, a władcę honoruje się dźwiękiem rogów i trąb). 2. początku nowego roku, którego pierwszy dzień otwiera okres Dziesięciu Dni Skruchy; dźwięk szofaru stanowi więc przypomnienie, że jest to okres w którym trzeba dokonać teszuwy.

  3. objawieniu przed górą Synaj, podczas której rozlegał się głos szofaru.

  4. słowach proroków, które brzmią podobnie ostrzegawczo, jak dźwięk rogu.

  5. zburzeniu Świątyni, bo głos szofaru przypomina odgłosy trąb armii wrogów.

  6. związaniu Izaaka, bo szofar (róg barani) łączy się z historią, gdy Bóg wskazał Abrahamowi baranka, który zaplątał się swymi rogami w krzewy i został został złożony na ołtarzu zamiast Izaaka. Tradycja utrzymuje, że zdarzyło się właśnie w Rosz Haszana.

  7. lęku przed Bogiem, bo prorok Amos stwierdzał : “Czyż nie lękają się ludzie, gdy zabrzmi w mieście szofar?” (3:6)

  8. lęku przed Dniem Sądu, któremu, jak dekretowi władcy, towarzyszy głos trąb.

  9. wierze w odkupienie przez nadejście Mesjasza, bo prorok Izajasz mówi: “Stanie się tego dnia, że zatrabią w szofar i przyjdą ci, którzy poginęli w ziemi asyryjskiej (…)” (27:13)

  10. wierze w zmartwychwstanie zmarłych, bo prorok Izajasz mówi: “Wszyscy mieszkańcy świata i żyjący na Ziemi, gdy podniosą znaki – ujrzycie, a gdy będą dąć w szofar – usłyszycie” (18:3)

 7. Święta biblijne, szofar, koniec czasu łaski, Apokalipsa itd.. To za trudne dla mnie..

 8. Fejk, autor jest animatorem… poza tym jeśli byłoby to od Boga wszyscy byśmy usłyszeli, na całej ziemi… no i dziwne, filmiki już zniknęły…

 9. Rok 2017 będzie rokiem żydowskim 5777
  5 – to liczba łaski, 777-kompletności/całkowitości

  W roku 2017 będzie widoczny znak na niebie, potwierdzający następujące wersety z Apokalipsy:

  Objawienie 12,1-2
  „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.”

  Gwiazdozbiór Panny z widocznym słońcem przy jego głowie, księżycem pod jego stopami, i 12 gwiazd (9 z konstelacji Lwa plus koniunkcja Wenus, Merkurego i Marsa nad jego głową) – takie ustawienie gwiazd będzie widoczne z Jerozolimy w nocy z 23/24 września 2017:

  https://s17.postimg.org/4scnvv8lr/virgo.jpg

  Ostatnie takie ustawienie tych konstelacji i planet miało miejsce 5 932 lata temu (3 915 przed Chr.), jest więc niezwykle rzadkie!

  2 dni wcześniej będzie Święto Trąb (Rosz Haszana) – 20-22 września 2017

  Pierwszy krwawy księżyc z ostatniej serii miał miejsce 15 kwietnia 2014. Od tej daty do Święta Trąb w 2017 roku minie 1260 dni (znacząca liczba – Ap 12,6: „A Niewiasta zbiegła na pustynię,
  gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,
  aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”):

  https://s16.postimg.org/loeo3jep1/porod.jpg

  Obj 12,2 mówi, że niewiasta jest brzemienna i rodzi. Zatem 9 miesięcy wcześniej powinnomiec miejsce jakieś znaczące wydarzenie – ok 23 grudnia 2016:

  https://s21.postimg.org/5ne4n0fjr/znakinaniebie1.jpg

  Według innych wyliczeń data ta wypada na 20 listopada 2016 („zapłodnienie”), a poród na 9 września 2017:

  https://s22.postimg.org/b2zrdzxld/Ap12.jpg

  Gwiazdozbiór Panny „rodzi” Jupitera. Największa „królewska” planeta układu Słonecznego wejdzie w drogę konstelacji Panny w datę „zapłodnienia”, a wyjdzie z tej konstelacji w datę „porodu”.

  Źródło informacji – wykład pastora Steva 🙂
  https://youtu.be/XA6JcY-ikec

  1. “Rok 2017 będzie rokiem żydowskim 5777
   5 – to liczba łaski, 777-kompletności/całkowitości’

   To ciekawe. 17 w roku 2017 i w kalendarzu żydowskim siódemka.
   W okultystycznej numerologii po redukcji jest 1 (2+1+7=10/1), czyli nowe rozdanie, dobry czas dla rzeczy nowych globalnie.

   1. Kiepski jestem z matematyki więc patrząc na to co piszecie widzę po prostu nicość a mój umysł automatycznie blokuje te treści i odmawia ich przyjęcia a dla mnie to jasny sygnał, że nie powinienem się tym zajmować 🙂 Niemniej jednak rok 2017 będzie rokiem kryzysu. Dadzą się ludziom “wyszumieć” w starym roku i na sylwestra by ostatni raz dobrze się zabawili. Podejrzewam, że szybko ruszą ostro z kopyta tak by fala ekonomicznego kryzysu do najpozniej połowy roku objęła większą część globu. Oczywiście z tzw krajami III świata nikt się nie będzie liczył bo tam zawsze bida jak czapka. Chodzić tu będzie bardziej o te tzw. cywilizowane i dobrze rozwiniete gospodarki. tj. Europa, USA, Australia i Japonia.

    1. “Kiepski jestem z matematyki więc patrząc na to co piszecie widzę po prostu nicość a mój umysł automatycznie blokuje te treści i odmawia ich przyjęcia a dla mnie to jasny sygnał, że nie powinienem się tym zajmować” – spokojnie, nie tylko Ty bracie patrzysz na te cyferki, a nie pojmujesz 😉

     1. Swego czasu bardzo lubiłam matematykę teraz możemy założyć fan club niezrozumianych cyferek ?

      1. To w moim przypadku o ile podstawy geometrii, jak było coś widać, jeszcze jako tako ogarniałem, tak jak były same cyferki i liczenie na palcach nie wystarczało (no i inni się śmiali, co mnie pod tablicą rozpraszało), to już mi lewa półkula wysiadała. A niby odpowiada też i za język. Ech 🙂

       1. Za bardzo się denerwowałeś i stąd te blokady odnośnie matmy.Za brakło kogoś kto pokazałby Ci frajdę i radość z liczenia.
        Tobie ona kojarzy się jako coś trudnego,kiedy w rzeczywistości jest bardzo wciągająca.Podobnie jak nauka języków,czy studiowanie biblii.Nie można się oderwać,żeby skończyć.?

     2. Już spiesze tłumaczyć 🙂
      Otóż liczby użyte w PŚ mają określone znaczenie, a szatan wypaczył to (jak i wszystko inne) na numerologię, według której ludzie myślą że wykorzystując określone liczby, daty mogą wpływać na okoliczności, a nawet charakter człowieka.

      Tutaj znalazłam artykuł, który dobrze wyjaśnia mniej więcej znaczenie liczb w Biblii:
      http://biblia.wiara.pl/doc/423052.Liczby-w-Biblii

      Patrząc według tych objaśnień, możemy zinterpretować rok żydowski 5777, jako rozłożony na 2 liczby: liczba 5 i liczba 777 (np. mamy powiedziane że liczna 666 to liczba bestii i liczba człowieka, z kolei oczko wyżej 3x siódemka to liczba pełni, boska.)

      Liczby są ważne w Biblii, ponieważ pewne wzory z liczb są powtarzalne (np 7 pieczęci, 7 trąb i 7 czasz z Księgi Objawienia symbolizują pełne wylanie gniewu Bożego, dopełnienie kary na grzesznikach).

      Z kolei Detektyw pisząc komentarz skorzystał z numerologicznego przypisania znaczeń do liczb. W numerologii jeśli liczby są duże (np jak rok 2017) to sumuje się je do cyfry pojedynczej (lub podwójnej) i odczytuje znaczenie danej liczby. W numerologii liczba 10/1 oznacza nowy początek, zakończenie jednego etapu i rozpoczęcie kolejnego od nowa.

      Czy teraz troszeczkę jaśniej wyszło mi tłumaczenie?? 🙂

  2. Coś się stać ma 23 grudnia to by pasowało do wypowiedzi Franka o ostatnich takich świętach. Poczekamy, zobaczymy.

   1. 23 grudzień – Zima w dodatku ta data wypada z piątku na sobotę (Szabat)

    Jakże poniższy cytat pasuje… Czyżby wskazówka ? Ostrzeżenie ?

    Mt 24, 20: A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w ZIMIE albo w Szabat”

    Zgadzam się z tym iż może się coś wydarzyć w tym roku / pod koniec. Być może zwiedzenie , ciężko stwierdzić. W każdym bądź razie należy wypatrywać znaków.

 10. Wersety, które przytacza pastor Steve, które łączą się z wyżej wymienionym zjawiskiem na niebie:

  Jr 30,6-7
  „Pytajcie się i patrzcie:
  Czy mężczyzna może rodzić?
  Dlaczego widzę wszystkich mężczyzn
  z rękami na biodrach
  jak u rodzącej kobiety?
  Każda twarz powlekła się bladością.
  Ach, jak wielki to dzień,
  nie ma on równego sobie!
  Będzie on czasem ucisku Jakuba,
  a jednak on zostanie zeń wybawiony!”

  Rodząca kobieta z Ap 12 jest tu utożsamiona z początkiem czasu ucisku Jakuba.

  Iz 21,2-3
  „Widzenie przytłaczające zwiastowano mi:
  Rozbójnik rabuje,
  niszczyciel niszczy.
  «Elamie, wychodź!
  Medio, oblegaj!
  Wszystkim jękom
  kres położę».
  Dlatego dreszcz przeniknął me biodra,
  chwyciły mnie skurcze bolesne
  jak bóle rodzącej;”

  Bóle rodzącej – oznaczają atak Elamu i Medii (Iran).
  Inwazja Iranu odwołuje się do Daniela 8 – wojna z Sunnitami, i Ezechiela 38 – wojna połączonych krajów muzułmańskich przeciwko jednemu narodowi Izraelowi.

  Iz 13,8-10
  „[Oni] truchleją…
  ogarniają ich męki i boleści,
  wiją się z bólu jak ta, która rodzi;
  jeden na drugiego patrzy z osłupieniem,
  oblicza ich są w płomieniach.
  Oto dzień Pański nadchodzi okrutny,
  najwyższe wzburzenie i straszny gniew,
  żeby ziemię uczynić pustkowiem
  i wygładzić z niej grzeszników.
  Bo gwiazdy niebieskie i Orion
  nie będą jaśniały swym światłem,
  słońce się zaćmi od samego wschodu,
  i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. ”

  Ta, która rodzi oraz inne znaki na niebie = męki i boleści-nadchodzi dzień Pański-dzień gniewu na grzeszników w wielkim ucisku

 11. Onz przejął internet. Powoli koniec wolności wypowiedzi w internecie 🙁

  https://gloria.tv/album/ThRD9J16U6Sr2U4ZXdoZAPctZ

 12. zastanawiam się jak to skomentować. Pierwszy film pojawił się szybko i trwakilkadziesiąt sekund, więc wszyscy stwierdzili, że to fake. Kilka dni później pojawił się drugi z innej perspektywy i wielu się przekonało. Moje pytanie:

  Gdybym coś takiego nagrał, to czy czekałbym kilka dni na wstawienie?

  Dla mnie to reakcja na to, że nikt w to nie wierzył, więc wypuszczono drugi dla potwierdzenia. Na żadnym oficjalnym portalu ani zwykłym o tematyce informacyjnej nic nt. nie ma.

  1. Porównajcie:
   https://www.youtube.com/watch?v=JY90Pp8zOQ8
   z tym:
   https://www.youtube.com/watch?v=0mLWdM4KAr0

   Zwróćcie uwagę na ten ala stadion czy coś przy autostradzie i zwróćcie uwagę jakie przesunięcie na niebie tego kręgu. Oba filmy były kręcone prawie w tym samym miejscu. Dla mnie fake.

 13. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Bóg nie będzie patrzył wiecznie na to jak z premedytacją depcze się Jego Prawo.
  I bardzo dobrze, w końcu modlimy się “przyjdź królestwo Twoje”.
  Osobiście wyczekuję tego dnia codziennie jak patrzę na to co się dzieje dookoła. Jak gnębieni są ci, którzy idą za Słowem Bożym i jakie wartości dominują w umysłach ludzi.
  Czy ten stan nie przypomina już Sodomy i Gomory?

 14. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Czy ktoś zdążył pobrać ten film przed usunięciem go z YouTube?
  Chętnie byśmy sami ocenili czy to fotomontaż, czy nie.

  1. masz powyżej z kanałów youtuberów. Zobacz dwa linki w moim komentarzu i porównaj z tym co widać w tle i jak krąg jest przesunięty względem budynku stadionu

  2. Łukasz powyżej podał dwa linki – póki co działają 🙂

   1. Piotr, czyli kamień, nie skała

    Dziękuję 🙂 Nie wygląda mi na montaż, ktoś musiał by zadać sobie masę trudu żeby wstawić obraz klatka po klatce i to co do milimetra na trzęsącej się kamerce telefonu 🙂
    Ale faktycznie coś dziwnego dzieje się z tymi “chmurami” tworzącymi okrąg, jednak tłumaczenie tego pod kątem fizyki jeśli to faktycznie ma być nadnaturalne chyba nie koniecznie musi się sprawdzać.
    Co do różnego położenia tego zjawiska, nie jest powiedziane, że nie przesuwało się to nieznacznie, co w połączeniu z innymi ujęciami różnych kamer wcale nie musi być dowodem na fake.
    Dobrze obrazuje to np. obserwacja księżyca na tle drzew, czy budynku. Kilka kroków w bok, a księżyc zmienia diametralnie położenie względem budynku.

    1. Piotr ja mimo wszystko uważam że to fake i być może nie myślał bym tak gdyby nie fakt że autor tego filmu ma na swoim kanale filmy typu:
     – tornado
     -demony
     -inwazja obcych
     I kilka innych tego typu. Prawda jest taka że w dobie internetu i smartfonów , gdyby to zdarzenie miało miejsce jako autentyczne , to sieć była by zalana zdjęciami i filmami i to od wielu wielu autorów/z różnych źródeł 🙂 Dla mnie to fałsz, aczkolwiek 100% pewności nie mam, ale mimo wszystko nie przemawia to do mnie.

     1. Dla znajacych englisz. Ja niestety nie znaju i nie wiem co ta pani mówi na filmiku. Od 25 sekundy.

      https://youtu.be/0mLWdM4KAr0

     2. Piotr, czyli kamień, nie skała

      Absolutnie nie chodzi mi o to, żebyśmy biegali za cudami, tego zakazał Jezus. Nam wystarczy tylko Słowo Boże, które mówi o tym, że koniec czasów poznamy po zjawiskach które wymienił, a które dzieją się na naszych oczach, to mi wystarcza 🙂
      Jedyny znak za którym mamy iść to ten, kiedy sam Jezus przyjdzie w chwale, a przewyższać to będzie formowanie chmur w okrąg i inne zjawiska typu “ufo” 😉

 15. Eurakylon znowu nadaje 🙂
  Dotyczy problematyki istnienia cielesnego Izraela oraz założenia, że cielesny Izrael to 144 000 na górze Syjon.
  Punkt 1
  (z wypowiedzi Cupaka powyżej są cytaty, na których się skupiłam, ale temat to rzeka, więc pokrótce tylko)

  “nielogiczne byłoby wywyższanie znowu narodowych Izraelitów ponad pogan skoro jedni i drudzy mają to samo zbawienie” – C

  “Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.
  A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim ” Wyjścia 19

  Bóg ich wyróżnił, zawarł z nimi przymierze wieczne. Oni zawiedli, ale czy to oznacza, że Bóg im nie spełni obietnic?

  “Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta,
  i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych,
  którzy go posiadłości pozbawili”
  “Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa;
  lecz panowanie będzie należało do Pana.” Abdiasza 17,21

  Punkt 2:
  “Izrael oznacza zawsze ludzi Bożych” – C
  ??? Tak ???
  Przepraszam, ale nie znalazłam na tą chwilę potwierdzenia w Piśmie.
  Był u góry werset z Rzymian 9:6 mówiący, ze nie wszyscy, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem.
  Nie stosujmy zatem takich zwrotów.
  Można powiedzieć, ze tworzymy dom duchowy. I Piotra 2:5,
  Chyba nie ma zwrotu “Izrael Duchowy”, jakim się posługujemy.

  Punkt 3:
  “…poganie zostali wszczepieni przez Chrystusa w Izraelskie drzewo oliwne, oraz że w Chrystusie nie ma już podziałów na Żyda i poganina. Więc nielogiczne byłoby…” -C

  Paweł w liście do Rzymian 11 o wszczepionych w drzewo oliwne używa takich sformułowań:
  ” o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą”

  Istotne dla sprawy dalsze słowa:

  “Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą.
  I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano:
  Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.
  A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.
  Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi, dla waszego dobra,
  lecz co do wybrania, SĄ UMIŁOWANI ZE WZGLĘDU NA PRAOJCÓW. NIEODWOŁALNE SĄ BOWIEM DARY I POWOŁANIA
  BOŻE”

  Punkt 4:
  Jeden pasterz, jedna owczarnia!!! -C
  Oczywiście, że tak.
  Zbawieni poganie i zbawieni Izraelici = Lud Boży

  Punkt 5:
  “Nigdzie w Ewangelii nie znajdziemy takiego podziału na większych zbawionych i na mniejszych. Wszyscy zgrzeszyli i są zbawieni w ten sam sposób.”

  Mateusza 19:28
  Jezus: “Zaprawdę powiadam wam, ze wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 plemion izraelskich”

  Łuk. 22:29,30
  “A ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela”

  Objawienie 14 o owych 144 tys.
  ” Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. Na ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy”

  I Koryntian 6:2,3
  Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą?
  A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze?
  Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy?”

  I Piotra 4:17
  “Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego…” >>> Ezechiela 9:6

  Podziały są i to wyraźne. Nie wszyscy zbawieni zasiądą na tronach, nie wszyscy są w składzie 144 tys., nie wszyscy są bez skazy…

  Stary Testament wkółko i wciąż wałkuje jak to resztka Izraela ostanie się przed Bogiem i dostąpią zbawienia… I Syjon… I Jeruzalem…

  * * *

  “Cóż tedy powiemy?
  Czyż Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej.
  Mówi bowiem do Mojżesza:
  Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję.
  A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego” Rzymian 9

  “Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej (…) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył.”
  Rzymian 11 (trzeba cały rozdział przeanalizować)

  I piszcie sobie co chcecie, ale jak mam przed oczami tak szczegółowo napisane, że 144 tysiące jest opieczętowanych z plemion izraelskich, to nie znajduję argumentu na symboliczność wpisu.

  1. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, jedynie 144 tysiące będzie zabranych z wielkiego ucisku i będą to Izraelici, a my poganie musimy dotrwać do końca, tak?

   1. Wcale mi się to nie podoba, ale cóż poradzę?

   2. @NNrozumiem oczywiście że nie, bo nie można mówić dalej o podziale na pogan i narodowych Izralelitów, kto tak uczy ten nie rozumie tego czym był i jest Izrael.

    Paweł napisał że nie każdy kto należy do Izraela jest Izraelem. My jako poganie możemy mięć udział w tym świętym drzewie dzięki Chrystusowi i otrzymujemy poznanie Pisma Świętego dzięki temu samemu Duchowi co prowadził proroków w ST i ostrzegał przed zwiedzeniem – bałwochwalstwem.
    Izrael z przed przyjścia Chrystusa był Izraelem(narodem wybranym) tylko ze względu na to że z niego miał wyjść Mesjasz i każdy kto w to wierzył był zbawionym. Cały system ceremonialny świątynny dotyczył misji Chrystusa. Oni cały czas praktykowali żywą Ewangelię. Większość Izraela była taka jak dzisiejsza większość chrześcijan czyli tylko z nazwy. Nieliczna grupka wierzyła i bała się Boga.

    Dobry pogląd
    http://images37.fotosik.pl/2021/6e54686afef9c7c7.jpg

    Zły pogląd
    http://images33.fotosik.pl/622/373b911df6c9e9c6.jpg

    „I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące”

    „Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć”

    „I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

    Cały tłum ludzi w widzeniu Jana jest reprezentowany symbolicznie jako 12 pokoleń Izraela jest odziany w białe szaty i przychodzi z ucisku. Oni wszyscy otrzymali Pieczęć Boga. Czy Bóg będzie rozdzielał ludzi znowu na pogan i Żydów. Pytam się w jakim celu ? Skoro jedni i drudzy są zbawieni przez wiarę w Chrystusa i są Izraelem. Co więcej te 144 000 żyją już w erze Chrześcijańskiej. Patrz co o Żydach mówi Paweł.

    “Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż.”

    Jasnym jest że poganie zostali wszczepieni symbolicznie w różne plemiona, ale ten podział na plemiona w Duchowym Izraelu nie ma większego znaczenia. Ta liczba jest podana dla symboliki, a nie dosłownej ilości opieczętowanych narodowych Izraelitów. Dlaczego oni otrzymują tylko pieczęć Boga co z resztą ? Zostaną skazani na zagładę i przyjęcie znamienia Bestii, bo opieczętowani to tylko ta grupa 144 000, którzy mają zbawienie czego symbolem jest metaforyczne przebywanie na Syjonie i podążanie zawsze za Barankiem. Są czyści w oczach Boga nie ze względu na swoje uczynki, ale dlatego że mają Chrystusa. On ich oczyszcza w oczach Boga dlatego się ostoją.

    Kiedy i w jaki sposób narodowi Żydzi mogą dołączyć do Izraela na nowo i również być zbawionymi ?

    „Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.”

    „Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję; może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.”

    Dlaczego powstała teoria porwania przed widzialnym przyjściem Chrystusa ? Właśnie przez ten podział narodowych Izraelitów i na chrześcijańskich pogan. To jest podział ludzki z którym walczył apostoł Paweł, bo Żydzi nadal myśleli że są nadal tym jedynym narodem wybranym. To samo wraca i dziś, aby znowu dzielić i siać zamęt w interpretacji Słowa Bożego.

    1. A teraz Cupak zrób tak, by to co głosisz mogli potwierdzić inni pisarze biblijni niż Jan (Apokalipsa) i Paweł…
     A najbardziej bym chciała werset potwierdzający metaforyczne przebywanie 144 000 na Syjonie i na istnienie Duchowego Izraela.

     1. 8:10
      Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.
      8:11
      A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.
      8:12
      Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

      A to, czy nie mówi, że prawowici Żydzi będą wyrzuceni a w zamian zasiądą w Królestwie przyjezdni ze wschodu i zachodu przez wiarę?

      1. Można to powiązać z przypowieścią o pszenicy i kąkolu (Mt.13).
       Dobre nasienie to Synowie Królestwa, kąkol to synowie złego.
       Dalej zacytuję:
       “…przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych którzy popełniają nieprawość.
       I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
       Wtedy SPRAWIEDLIWI zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego.”

       Wciąż mnie nie rozumiecie. Zbawienia dostąpią i rodowici Izraelici jak i pozostali z innych narodów.
       Odrzuceni zostaną nieprawi i bezbożni spośród Izraela oraz spośród innych narodów.

       Ja się tylko upieram przy tzw. małej trzódce 144 000, że są to rodowici Izraelici z uwagi na dosłowne tego faktu zapisanie w Apokalipsie. Dobranoc.
       Albo Dzień Dobry 🙂

       1. Tylko, że napisałaś gdzieś, że tylko te 144 tysiące będzie w Królestwie Niebios a reszta na ziemi, a werset z Mateusza mówi właśnie o Królestwie Niebios.

        Pisałaś o Janie Chrzcicielu, to według Ciebie on nie jest w niebie już? A co z Eliaszem, gdzie on jest? W Mateusza też mamy “I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; 27:53 I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu.”
        To są kwestie sporne, jest też łotr, wielu twierdzi, że źle przetłumaczone są słowa Pana Jezusa iż będzie dziś w raju, że chodzi raczej, że dziś mówi Pan Jezus. Nie jestem tego tak do końca pewna, wiem, że ŚJ twierdzą coś innego z tymi królestwami na ziemi i w niebie.
        PS. Mnie nie chodzi o kłótnię na wersety, ciekawi mnie ten temat, bo jest trudny.

  2. Szkoda, że nie ma przycisku z lajkowaniem 😛

  3. Dlaczego liczba 144000 jest symboliczna.

   Mniedzy innymi dlatego tez, ze co Pan Bog wybierze tylko 144000 a na jakiej podstawie?? Gdzie beda te kryteria, ze umarl smiercia meczenska, albo ze byl idealnym chrzescijaninem ktory sluzyl cale zycie Bogu ??

   Dlaczego mial by wybierac tą osob a nie tą drugą, w samych czasach inkwizycji umarlo milony ludzi za wiare w Jezusa Chrystusa, a od poczatku swiata umarlo milony ludzi za wiare, w czasach babilonskich tysiace lub milony ludzi zostalo zlozonych w ofiarach. A do konca swiata jeszcze nikt nie wiem ile jeszcze jest, wiec takich ludzi ktorzy byli/będą godni byc w tej liczbie 144 tysiaca moze byc jeszcze razy nastepne 144 tysiace.

   A drugiej stony, powiedzmy ze jeszcze nie ma tych wybranych 144 tysiace, to myslicie ze Pan Jezus czeka ze swoim przyjsciem az sie dopelni ta liczba ?

   Zgadzam sie z Cupakiem, nie mam takiej wiedzy PS, ale jezeli czegos nie rozumiem z PS to biore to na wiare i logike.

   Zreszta Pan Bog jest sprawiedliwy,a tak poł zartem w niebie napewno nie ma korupcji i chyba nie mozna sobie extra zasluzyc na wybrane miejsce 144 000.

   Pozdrawiam w Chrystusie 🙂

   1. Może się rozjaśni trochę, gdy prześledzi się sprawę pierworodności w ST.
    Na samym początku Bóg powiedział, że wszystko co pierworodne należy do niego; czy to z płodów ziemi, czy ze zwierząt, czy też ludzi.
    Pierworództwo było ważne nawet dla bliźniąt np. Jakub i Ezaw, Peres i Zerach.
    Naród Izrael jest przez Boga nazwany synem pierworodnym. Wj. 4:22
    Pierworodnym pod kilkoma względami nazwano Jezusa (stworzenia, z umarłych)
    Jeśli spojrzymy pod kątem pierworództwa na 144 000 i przeanalizujmy szczegółowo to sformułowanie
    “Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka”
    Ap.14:4
    to powinno się stać jasnym, że klasa ta jest wyjątkowa, a podział na “równych” i “równiejszych” zaistniał.
    “Gdy zechciał zrodził nas przez słowo prawdy,
    abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” Jakuba 1:18
    I teraz, przyglądając się słowom apostołów, którzy są bez wyjątku rodowitym Izraelem, można wysunąć wniosek, że żywiąc ową nadzieję na zamieszkanie w niebie nakierunkowują nas na informację, kiedy rozpoczęło się zbieranie przynależących do tego grona ludzi:
    1. Paweł: “Potem my, którzy pozostaniemy przy zyciu, razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” I Tes. 4:17
    2. Piotr: “…ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was” I Piotra 1:4
    3. Jan: “Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy(…)
    ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest” I Jana 3:1,2
    4. Mateusz:”…przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy, zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście plemion Izraela” Mat. 19:28
    5. Mateusz 11:11
    “Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios, większy jest niż on”
    Omawiałam kiedyś już ten werset, ale powtórzę dla tych, którzy nie czytali.
    Prawdopodobnie pieczętowanie grona 144 000 rozpoczęło się po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, wraz ze śmiercią pierwszego apostoła, a zakończy się na progu Wielkiego Ucisku. Jan Chrzciciel nie dostąpi zaszczytu zamieszkania w Królestwie Niebios, gdyż zmarł przed Jezusem.

    Oceńcie sami.
    Osobiście jestem zdania, ze wielu z was, którzyście z KRK wyszli z wiarą, iż po śmierci pójdziecie do nieba, boście dobrzy ludzie, czytając takie poglądy jak moje, czuje się skrzywdzonym i oszukanym, jakoby was ktoś okradł z wielkiego bogactwa.
    A tymczasem wszystko jest darem od Boga. A jeśli darem, to weź i podziękuj, a nie krzywisz się, że za mało.

    “Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało,
    i co do serca ludzkiego nie wstąpiło,
    to przygotował Bóg tym, którzy go miłują” I Kor.2:9
    i aby urzeczywistnić tą obietnicę
    składa kolejną:
    “Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię
    i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych,
    i nie przyjdą one na myśl nikomu” Iż. 65:17

    1. Aha, to według Ciebie gdzie my będziemy po śmierci? Już nic nie rozumiem..

     1. Na ziemi… 🙂
      “Przyjdź Królestwo Twoje jak w niebie tak i na ziemi…”
      I niekoniecznie po śmierci, ale na pewno po tym życiu…

 16. Liczba 144 000 nie jest żadną symboliką.

  144 000 tyczy się tylko i wyłącznie narodu wybranego (wilki ucisk) natomiast oblubienica (nie ma podziału, żyd czy grek) zostanie pochwycona przed wielkim uciskiem, ale warunkiem do pochwycenia jest odpowiednia zapełniona boża liczba (i nie, nie jest to 144 000) tylko te całe mnóstwo ludów i języków…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: