Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo na 28.09.2016. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.

” W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym” Ef 13

Jednym z poważnych wskaźników i różnic między światem Boga a światem szatana, jest różnica w emanacji duchowości. Od początku świata szatan posługiwał się rzeczami namacalnymi, fizycznymi, a głównym motywem był obraz. Wrogie Izraelowi plemiona a później sami Izraelici tworzyli wyżyny i stele.

W księdze Daniela pojawia się motyw posągu.

(12) Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego, Szadrak, Meszak i Abed-Nego; mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu bogu ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś” Dan 3

W owym cytacie mamy właśnie omawianą różnicę między światem Boga a światem szatana. Szatan potrzebuje fizyczności w wielbieniu go: obrazów, posągów, figurek.

Jak Bóg wymaga wielbienia?

“Lecz nadchodzi godzina i teraz (już) jest, gdy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bowiem takich czcicieli Ojciec szuka.”Jana 4

Szataniści zaś pragną zmaterializowanej chwały w postaci obrazów i posągów. Wszelkie demoniczne objawienia mają miejsce właśnie w takich rzeczach. Płynące z obrazu łzy Madonny, rzekoma krew Jezusa na figurce itp.

Pan Jezus powiedział:

21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Jana 14

Miłość do prawdziwego Boga i jedynego nie przejawia się w oddawaniu chwały obrazom i figurkom. Ta miłość jest duchowa, zupełnie jak w Pieśni nad Pieśniami, gdzie miłość oblubieńca do oblubienicy jest w sercach.

Tam skarb Twój gdzie serce Twoje

W czasach końca ponownie dojdzie do konfrontacji emanacji duchowości:

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.” Ap 13

W czasach końca będą także dwa rodzaje pieczęci:

Pieczęć Boga

(3) Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego.

(Apokalipsa (Objawienie) 7:3″

Czoło w tym przypadku może symbolizować  umysł. Będą to osoby, które poznały Prawo Boga i tego Prawa się trzymały.

Po stronie przeciwnej:

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.”

W tym przypadku będzie to literalny znak. Nie mogą się dublować znaki Boga na czole ze znakami Szatana. Bóg nie potrzebuje fizyczności. Szatan tak, bo jest narcyzem. Bóg zaś jest że się tak wyrażę wszechaltruistą.

Przestrzegaj przykazań, usilnie poszukuj Boga, abyś był zapieczętowany Duchem Świętym.

Updated: 28 września 2016 — 09:23

7 komentarzy

Add a Comment
 1. ” Bóg nie potrzebuje fizyczności. Szatan tak, bo jest narcyzem.”

  Pięknie, Piotr 🙂 Z Panem Jezusem.

  1. “To on, Narcyz się nazywa…
   Przepraszam, proszę i dziękuję-on tych słów nie używa…
   Myśli że może z Bogiem się zrównać
   Lecz myśl ta jest ułudna
   Bo On go pokona, nim ten słowo przeciw Niemu powiedzieć zdoła…”
   Trochę przerobiony refren jednej piosenki, przepraszam jeśli nie do rytmu… ☺
   ??

   1. “przepraszam jeśli nie do rytmu”

    Przecież nie tańczymy przy tym 🙂

 2. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Niedługo nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać jeśli nie będzie miał w myśleniu (na głowie) lub działaniu (na ręce) znaku bestii (Kościoła katolickiego).
  Czyli zgodnie z rzymskokatolickim trybem nie kupisz ani nie sprzedasz niczego w normalny dla Boga dzień jakim jest niedziela, bo szabatem jest sobota…

 3. Bardzo trafne spostrzeżenie i wnioski Piotrze.:)
  Całe sedno wiary naszej, będące zaprzeczeniem fizycznego, materialnego kościoła antychrysta.

  Niech Bóg Ci błogosławi.
  Chwała i cześć Bogu, Stwórcy nieba i ziemi.

  1. Dziękuję w imię Jezusa i Tobie również Basiu życzę wielu łask Bożych

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: