Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

NIECH BĘDĄ GOTOWI NA TRZECI DZIEŃ

 

Pan powiedział do Mojżesza: „Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj.” „

(Wyjścia 19,10-11)

„Musimy wnikliwie przeanalizować znaczenie tych dwóch wersetów. Po pierwsze to wydarzenie ma prorocze znaczenie. To nie tylko miało zastosowanie w przypadku Izraelitów, ale jest to Boże Słowo, które odnosi się również do nas. Bóg powiedział Mojżeszowi, że po dwóch dniach przyjdzie do ludu. W międzyczasie Mojżesz miał ich poświęcić, a to oznaczało, że mają wyprać swoje szaty.

W 2 liście Piotra 3:8 czytamy: „Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.” A psalmista napisał: „Albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął” (Psalm 90:4). Jeden dzień u Boga to tysiąc naszych lat. Więc ile czasu minęło odkąd Jezus powstał z martwych? Odpowiedź brzmi – prawie dwa dni, znajdujemy się teraz pod koniec drugiego dnia. Historycy wskazują, że Jezus powstał z martwych ok. 28 lub 29 roku naszej ery. Według proroczego zegara jesteśmy już bardzo blisko Jego powrotu! W tym kontekście natychmiast widoczny jest związek pomiędzy tym, co Bóg mówił do Izraela, i tym, co mówi do nas. Naszym zadaniem przez ostatnie dwa tysiące lat było poświęcanie się w oczekiwaniu na Jego przyjście!”

(…)

Bóg powiedział Mojżeszowi, by poświęcił ludzi. Mieli się przygotować, ponieważ na trzeci dzień Pan miał zstąpić na Synaj na oczach wszystkich ludzi! To, że Bóg miał zstąpić na oczach wszystkich ludzi oznaczało, że miał objawić się w swojej chwale! Prorok Ozeasz również dał nam dwa tysiące lat na to byśmy się przygotowali na przyjście Jego chwały. Wołał:

Chodźcie, zawróćmy do Pana!

On nas rozszarpał, On nas też uleczy,

Zranił i opatrzy nasze rany!

Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia,

Trzeciego dnia podniesie nas

I będziemy żyli przed jego obliczem”

(Ozeasza 6:1-2)

Po dwóch dniach, czyli po dwóch tysiącach lat, wskrzesi nas do życia, a w trzecim tysiącleciu podniesie nas tak abyśmy mogli żyć przed Jego obliczem. To trzecie tysiąclecie to milenijne panowanie Chrystusa (to czas, kiedy Chrystus powróci na ziemię i będzie panował tysiąc lat w Swoim uwielbionym ciele [Objawienie 20:4].

(John Bevere – „Płonące serce” s.39, 42)

Trzeci dzień – dniem wesela oblubienicy – potwierdzenia w Piśmie Świętym:

1.

Jezus Chrystus umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał.

Jezus jest pierwociną zmartwychwstania spośród umarłych:

„Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli.”

(1 Koryntian 15,20)

W szerszym znaczeniu Pismo mówi, że my także jesteśmy pierwocinami (dla Boga i dla Jezusa):

„I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.

(Apokalipsa 14,1-4)

Skoro my jesteśmy także pierwocinami, to może także na trzeci dzień (jak Jezus Chrystus) – po trzech tysiącach lat będzie zmartwychwstanie oblubienicy:

„każdy według swej kolejności: pierwszy Chrystus, potem w dniu Jego powtórnego przyjścia ci, którzy do Niego należą.”

(1 Koryntian 23)

Nowy Testament, a więc czas dla nas liczy się od Chrystusa. Trzeci dzień – trzecie tysiąclecie licząc od przyjścia na świat/śmierci Jezusa.

2.

Ewangelia Jana 2,1-2:

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej.

I była tam matka Jezusa. Zaproszono też na wesele Jezusa i jego uczniów.”

3.

Wracając do pierwszego fragmentu:

„Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj.”

Dnia trzeciego zstąpi Pan na górę Synaj – cień rzeczy przyszłych.

Jezus Chrystus powróci i stanie na Górze Oliwnej („W owym dniu Jego nogi staną na Górze Oliwnej, znajdującej się nad wschód od Jeruzalem.(…)Wtedy przybędzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci (…) Będzie to trwać przez jeden dzień” – Zachariasza 14,4;5;7)

4.

W Księdze Liczb jest mowa kilka razy o tym, że kto stał się nieczysty (z różnych powodów) powinien oczyścić się trzeciego i siódmego dnia,

np.

„I tak pokropi mąż czysty tego, który jest nieczysty, trzeciego i siódmego dnia, a w siódmym dniu będzie uwolniony od winy.” (Ks. Liczb 19,19)

„Każdy z was, który kogoś zabił, każdy, który się dotknął zabitego, musi się oczyścić dnia trzeciego i siódmego” (Ks. Liczb 31,19)

Na trzeci i siódmy dzień izraelita musiał się oczyścić – być czysty.

Siódmy dzień – siódme tysiąclecie (od początku ST) ?

Trzeci dzień – trzecie tysiąclecie (od NT) ?

5.

Estera modliła się o ocalenie Izraela.

Dwa dni modliła się i pokutowała (=oczyszczenie przed Bogiem),

„Kiedy trzeciego dnia skończyła modlitwę, zdjęła z siebie szaty pokutne i ubrała się w strój uroczysty.” (Ks. Estery 5,1)

 

 

Tekst opracowała Kasia (Kosik) dziękuję w imię Jezusa.

Updated: 24 czerwca 2016 — 08:43

1 Comment

Add a Comment
  1. Dziękuję w imię Jezusa Chrystusa. Bardzo wartościowy artykuł. W Biblii zauważyłem wiele interesujących podobieństw-analogi do liczby 40, oraz do liczby 12, natomiast jak widać takie ważne podobieństwa dotyczą też liczby 3, oraz liczby 7 licząc od ST.
    Stary Testament jest doskonałym uzupełnieniem merytorycznym Nowego Testamentu, i wzajemnie aby zrozumieć Nowy Testament nie sposób pominąć Starego Testamentu. Jest to wręcz niezbędne do prawidłowego zrozumienia wielu proroctw lub wydarzeń, tym bardziej że wiele cytatów ze ST można zrozumieć wyłącznie w oparciu o cytaty z NT, jak i na odwrót.
    W ten sposób jako całość jest to Biblia, czyli najwspanialsza Księga świata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: