Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo Twoje jest prawdą. Wypełnienie się proroctw o nadejściu Jezusa Chrystusa.

Widziałem ten obrazek kilkakrotnie na fejsie, ale chciałem go tym razem powiązać ze sceną z życia Jezusa.

slowprawda

 

 

W ewangelii Jana 18 mamy taką oto sytuację:

 

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie14. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». 38 Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. 39 Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?» 40 Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!» A Barabasz był zbrodniarzem.

 

Prawda to Słowo Boże, gdyż wracając do 1 rozdziału z tejże ewangelii mamy:

 

1 Na początku było Słowo
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.

2 Ono było na początku u Boga.

3 Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.

4 W Nim było życie.
a życie było światłością ludzi,

5  a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

 

Mamy więc sieć zależności: Słowo to Bóg, a Bóg jest Prawdą.

Dlatego każda religia, która stawia nad Słowo Boże słowo człowieka jest religią szatana. Zastrzeżona nieomylność przywódcy takiej wiary, jest dowodem na jawny bunt przeciw Słowu czyli Bogu.

Każdy, kto walczył przez wieki ze Słowem Bożym, walczył z Bogiem.

 

“Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”.

Jaka to prawda? Masa proroctw:

 

TematProroctwoWypełnienie
Bóg obwieszcza przyjście Tego, który miażdży Szatanowi głowę: będzie to człowiek i urodzi się z kobietyRdz 3,15Rz 5,12-21
Będzie potomkiem SemaRdz 9,26Łk 3,23-34
Prarodzicem Mesjasza będzie AbrahamRdz 12,3Mt 1,1
Mesjasz będzie pochodził od IzaakaRdz 17,19Łk 3,23-34
Mesjasz będzie pochodził od Jakuba (Izraela)Rdz 28,14Łk 3,23-34
Będzie należał do pokolenia Judy, jednego z dwunastu synów JakubaRdz 49,10Łk 3,23-34

Ap 5,5

Mojżesz otrzymuje od Boga zapowiedź, że Mesjasz będzie wielkim prorokiemPwt 18,15J 5,45-47

Dz 3,20-22

Będzie potomkiem Booza i RutRt 4,12-17Łk 3,23-34
W pokoleniu Judy Mesjasz będzie pochodził z rodziny Jessego, ojca DawidaIz 11,1Łk 3,23-32
Mesjasz będzie potomkiem Dawida2 Sm 7,12-13Mt 1,1
Jest jednak odwieczny, zasiada po prawicy Boga i Dawid nazywa Go „Panem”Ps 110,1Mt 22,44
Mesjasz będzie potomkiem ZorobabelaAg 2,23Łk 3,23-27
Narodzi się z żydowskiej DziewicyIz 7,14

Jr 31,22

Łk 1,34-35
Urodzi się w Betlejem EfrataMi 5,1Mt 2,5-6
Urodzi się w czasach, gdy pokolenie Judy utraci już godność królewską (czyli w czasach króla Heroda i cesarstwa rzymskiego)Rdz 49,10J 9,15

Ga 4,4

Mesjasz przyniesie królestwo Boże, które na początku będzie małe i nic nieznaczące jak kamyk, ale potem skruszy wszystkie wielkie królestwa i stanie się górą trwającą na wiekiDn 2,31-45Mt 13,31
Jego narodzenie nastąpi w czasie pokoju panującego na całym świeciePs 72,7

Iz 2,4

Toto orbe in pade composito… Jesus Christus… in Bethlehem Iudae Nascitur… (orędzie na Boże Narodzenie w liturgii Kościoła)
Jego narodzeniu towarzyszyć będą znaki na niebie (gwiazda)Lb 24,17-19Mt 2,2
Oddadzą Mu pokłon królowie Wschodu i ofiarują Mu złoto i kadzidłoPs 72,10-11

Iz 60

Mt 2,1-11
Będzie słychać płacz dzieci…Jr 31,15-17Mt 2,16-18
Mesjasz będzie przebywał w Egipcie, skąd zostanie wezwanyOz 11,1Mt 2,1
Będzie pokornyIz 42,2

Za 9,9

Mt 11,29
Będzie sprawiedliwyJr 23,5-6J 5,30
Cały świat oczekuje Jego słowaIz 42,4J 12,20-23
Będzie światłem dla wszystkich narodówIz 42,6
Będzie królem wiecznego królestwa obejmującego całą ziemięPs 2,7-8

1 Krn 17,11-14

Łk 1,32-33

Ap 22,3-5.16

Jego misja zostanie zapowiedziana i przygotowana przez wysłannikaMl 3; 3,23Mt 11,10
Głos wołającego na pustyni, który przygotuje drogę MesjaszowiIz 40,3-5

Ml 3,1

Łk 3,3-6

Mt 3,1-4

Mesjasz objawi się przede wszystkim w GalileiIz 9,1-2Mt 4,12-17
Jest On mądrością, z którą Bóg stwarzał światPrz 8,30J 1,2-3
Uczci swoją obecnością drugą świątynięMl 3,1

Ag 2,6-9

Łk 2,27-32
Nie zamilknie wobec tych, którzy bezczeszczą świątynięPs 69,10J 2,13-17
Mesjasz będzie pokorny i przyniesie pokójZa 9,9-10Mt 11,29
Mesjasz będzie dokonywał cudownych uzdrowieńIz 35,5-6Łk 6,17-19
Mesjasz będzie uzdrawiał ślepych i głuchychIz 35,5-6

Iz 42,7

Mk 10,51-52; 7,32-35

Mt 9,27-30

Mesjasz będzie uzdrawiał chromych i niemychIz 35,6Mt 12,10-13; 9,32-33
Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim, ludziom złamanym na duchu, niewolnikom wolność, wyzwolenie więźniom i miłosierdzie od PanaIz 61,1-3Łk 4,17-21
Jego słowo będzie ostre jak mieczIz 49,2Ap 2,12-16

Hbr 4,12

Mesjasz będzie mówił w przypowieściachIz 6,9Mt 13,13-15
Mesjasz będzie przemawiał jak ten, kto ma władzę od BogaPwt 18,15-19J 12,48-50
Mesjasz będzie pełen współczucia dla zranionych, zagubionych i potrzebującychIz 42,3; 40,11Mt 11,4-5
Mesjasz objaśni Pisma, które odnosiły się do Niego, i na Nim spełnią się proroctwaPs 40,8-9Łk 24,44
Mesjasz nie będzie sądził po pozorachIz 11,3J 7,24
Bóg ma SynaPrz 30,4Mt 3,16-17
Mesjasz jest Synem BogaPs 2,7

2 Sm 7,14

1 Krn 17,13

Łk 1,31-35

Mk 9,7

Mesjasz oświadczy, że jest Synem BogaPs 2,7J 5,18; 9,35-37
Mesjasz będzie człowiekiem, ale objawi się jako BógJr 23,5-6J 10,33
Mesjasz będzie miał wygląd człowieka, ale będzie pochodził od BogaDn 7,13-14Mk 8,31; 9,1-8
Będzie to Bóg, który przyjdzie na pomoc ludziom i zamieszka wśród nichPs 46,6-12

Iz 7,14; 9,5-6; 40,3; 63,8-9

J 12,45; 10,30; 14,7.10-11
Mesjasz zawrze Nowe Przymierze, a Jego Prawo będzie wypisane w sercachJr 31,31-34Mt 26,28

Hbr 8,6-7; 8,13; 10

Starożytne obrzezanie było tylko przemijającym znakiem, ponieważ w Nowym Przymierzu Bóg obrzeza sercePwt 30,6Dz 15,5-29

Hbr 7,18; 10,1-14

Mesjasz położy kres grzechowi oraz ustanowi nową i wieczną sprawiedliwośćDn 9,24Ga 1,3-5

Hbr 10,11-14

Mesjasz przyniesie dobrą nowinę ubogim, wyzwoli z niewoli grzechu i śmierci oraz pocieszy strapionychIz 61,1-2Łk 3,16-22
Mesjasz dokona triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, ale pokornie (Jego królestwo bowiem będzie królestwem miłości) przyjedzie na oślicy, a nie na rumaku jak władcaZa 9,9J 12,9-15

Łk 21,1-10

Mesjasz zostanie uznany za królaZa 9,9J 12,12-13
W czasach przyjścia Mesjasza lud Izraela będzie ciemiężony i dręczony przez niegodziwych pasterzyZa 11,4-5Mt 23,1-4
Mesjasz padnie ofiarą spisku wszystkich możnychPs 2,2Mt 26,3-4

Łk 23,12

Mesjasz zostanie uderzony, a Jego ludzie się rozprosząZa 13,7Mk 14,27
Mesjasz zostanie zupełnie sam i bez niczyjej pomocyPs 22,12

Ps 69,9.22

Mk 14,50
Mesjasz zostanie zdradzony przez przyjaciela, który jadł z Nim przy jednym stolePs 41,10Mk 14,17-18

Dz 1,16-17

Zostanie wydany za trzydzieści srebrnych monet wrzuconych do skarbca świątyniZa 11,12-13Mt 26,14-15; 27,3-5
Dom zdrajcy pozostanie pustyPs 69,26Dz 1,16-20
Zdrajca nie będzie żył długo, a jego miejsce zajmie ktoś innyPs 109,8Dz 1,16-26
Przeciwko Mesjaszowi wystąpią fałszywi świadkowie oskarżenia, a proces odbędzie się niezgodnie z prawemPs 109,2-5Mk 14,55-59
Dręczony sam pozwoli się gnębić i nie otworzy swoich ust wobec oskarżycieliIz 53,7Mt 27,12-14
Mesjasz pozwoli się ubiczować, znieważyć, bić, rwać sobie włosy z brody i pluć w twarzIz 50,6Mt 26,67; 27,26
Jego wygląd będzie nieludzko oszpecony z powodu tortur i ciosówIz 52,14J 19,1-5
Mesjasz zostanie skazany na śmierć niesprawiedliwym wyrokiemIz 53,8J 18,13-22.29-32; 19,6-7.12-16
Zostanie zaliczony do złoczyńców, ponieważ weźmie na siebie grzechy innychIz 53,12Łk 23,32

J 19,18

Mesjasz zostanie skazany na śmierć, choć sami sędziowie będą przekonani o Jego niewinnościIz 53,9J 18,38
Mesjasz zostanie w okrutny sposób zabityIz 53,8

Dn 9,26

Mt 27,35
Mesjasz zostanie skazany na śmierć przez ukrzyżowaniePs 22,17

Za 13,6

Mt 27,26
Będzie otoczony zgrają wrzeszczących pogan i złoczyńcami ze swojego luduPs 22,17Mt 27,22-23.41-43

Łk 23,36-37

Przyjaciele opuszczą GoPs 38,11Łk 23,49
Mesjasz będzie nienawidzony bez powodu oraz będzie znosił obelgi i naigrawaniaPs 69,4

Iz 50,6

Ps 22,8

Łk 23,35-38

Mt26,65-67

Łk 23,13-22

Prosty lud będzie patrzył na ukrzyżowanego MesjaszaPs 22,18Łk 23,35
Mesjasz będzie mężem boleści, wzgardzonym i odrzuconymIz 53,3Mt 27,20

J 10,20

Łk 4,28-29; 23,11

Jednak przed tronem Jego męki królowie upadną na twarzIz 49,7Mt 2,11

Flp 2,8-10

Bóg zwali na Niego grzechy wszystkich ludziIz 53,61 J 4,10
Aby uzdrowić ludzi, On wyda swe życie na ofiarę za grzechyIz 53,10J 18,11

Mt 20,28

Obarczy się całym naszym cierpieniemIz 53,41 P 2,24
Sługa Pański wynagrodzi Bogu za wszystkich grzeszników, a Bóg da Mu zwycięstwo i panowanie nad tłumamiIz 53,11-12J 12,27
Za grzechy swojego ludu Mesjasz zostanie zbity na śmierćIz 53,81 J 2,2
Mesjasz pozwoli się poniżyć i poprowadzić na rzeź niemy jak baranek ofiarnyIz 53,7J 1,29
Tak jak u baranka paschalnego Hebrajczyków, Jego kości nie będą łamane, ale rozłączonePs 34,21

Wj 12,46

Ps 22,15

J 19,33-36
Potraktowany jak robak, nie człowiek, pośmiewisko wszystkich, wzgardzony przez swój ludPs 22,7Łk 23,35-38
Ustanowi miłość w miejsce starożytnych ofiarOz 6,3-6Mt 9,9-13
Będzie przebity za nasze nieprawościIz 53,5J 19,18.34
Zostanie zabity na górze Moria, czyli w Jerozolimie, tam, gdzie Bóg uratował Izaaka, który miał zostać złożony w ofierze przez Abrahama, i sam zadbał o ofiarę (figura przyszłych wydarzeń)Rdz 22,13-14Łk 23,33
Umierający Mesjasz będzie wzywał Boga słowami proroczego psalmu mówiącego o Jego męcePs 22,2Mt 27,46

Mk 15,34

Potem ludzie patrzeć będą na tego, którego przebiliZa 12,10J 19,37

Łk 23,47

Mesjasz na krzyżu będzie dręczony pragnieniemPs 22,16J 19,28
Kiedy będzie Mu się chciało pić, podadzą Mu ocetPs 69,22Mt 27,34
Mesjasz zostanie uznany za człowieka przeklętego przez BogaIz 53,4Mt 27,41-43
Będą Go wyśmiewać, mówiąc: „Zaufał Panu, niech Go Pan wyzwoli, jeśli Go miłuje”Ps 22,9Mt 27,42-43
Będzie się modlić za swoich wrogówIz 53,12Łk 23,34
Podzielą między siebie Jego szatyPs 22,19J 19,23-24
Tego dnia zaćmi się słońcaAm 8,9Mt 27,57-60
Mesjasz zostanie pochowany w grobie człowieka majętnegoIz 53,9Mt 27,57-60
Izrael będzie miał zatwardziałe serca i będzie ślepy wobec MesjaszaIz 6,9-10J 12,37-43

Rz 11,7-8

Z powodu niegodnych pasterzy Izraela kraj będzie zrujnowanyZa 11,4-6Mt 23,1-38
Mesjasz będzie kamieniem odrzuconym przez przywódców IzraelaPs 18,22Mt 21,42-44
Stanie się skałą potknięcia dla Izraela i Jerozolimy, którym królestwo zostanie zabrane i dane innemu narodowiIz 8,4

Ps 117,22

Za 11,4-6;8-9

Mt 21,43-44; 13,13-15
Mesjasz zostanie zabity 483 lata po wydaniu dekretu o odbudowie świątyni jerozolimskiej (czyli między 30 a 33 rokiem po Chr.)Dn 9,24-27Łk 3,1
Po Jego zabiciu sama świątynia zostanie zburzona przez pogańskiego królaDn 9,26

Ag 2

Ml 3

Mt 24,15
Świątynia zostanie odrzuconaJr 7,12-14Łk 21,5-6
Ciało Mesjasza nie ulegnie rozkładowiPs 16,9-10Dz 13,33-37
Mesjasz zmartwychwstaniePs 16,8-11

Iz 53,10-11

Mt 28,6

Mk 16,16

Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego dniaOz 6,1-3Łk 24,1

J 20,1

1 Kor 15,4-8

Pan pokona śmierćIz 25,8Ap 1,18;21,4
Mesjasz unicestwi śmierćOz 13,141 Kor 15,55-56
Za Jego ofiarę Bóg da Mu nagrodę królestwa i tłumyIz 53,12Mt 28,18
Mesjasz wstąpi do nieba, skąd pochodzi i gdzie otrzyma wieczną władzę nad wszystkimi narodamiDn 7,13-14

Prz 30,4

Dz 1,9-11

J 3,13

Bóg otoczy chwałą swojego Mesjasza, dając Mu władzę nad wszystkim1 Sm 2,10

Ps 2,8

Mt 28,18
Mesjasz zasiądzie po prawicy BogaPs 110,1.5Mk 16,19

1 P 3,22

Mesjasz jest Synem Bożym i Bogiem i będzie królował na wieki1 Krn 17,11-14

Iz 9,5-6

Łk 1,30-33
Mojżesz przed śmiercią wyjawia, że pewnego dnia z powodu odstępstwa Izraela Bóg wybierze inny naródPwt 32,21Rz 10,16-21
Mesjasz będzie miał nowy lud z nowym imieniem złożony ze wszystkich narodów, zawrze nowe przymierze z nowym kapłaństwemIz 65,15

Iz 66,18-22

Oz 1,9; 2,1; 2,25

Ps 110,4

Mt 26,28

1 P 2,4-10

Rz 10,18-20

Jednak pozostanie reszta Izraela, tak że przymierze nie zostanie zerwaneIz 10,22Rz 11,5
Zmartwychwstały Zbawiciel żyje na zawszeIz 53,10

Dn 7,14

Iz 9,6

Mk 16,20

Mt 28,20

Łk 1,31-33

 

Peter Stoner, były przewodniczący Wydziału Matematyki i Astronomii na Uniwersytecie w Pasadenie, jednocześnie profesor matematyki i astronomii.

“Stoner twierdzi, że po zastosowaniu współczesnej wiedzy na temat prawdopodobieństwa w odniesieniu tylko do ośmiu proroctw “okazuje się, iż szansa, aby ktoś z żyjących do tej pory ludzi spełnił wszystkie osiem proroctw, jest jak 1:1017″. To byłoby 1: 100 000 000 000 000 000. Aby pomóc nam wyobrazić sobie  ogrom tej liczby, Stoner ilustruje ją następująco: ” Przypuśćmy, że bierzemy 1017 srebrnych dolarówek i kładziemy je na ziemi w stanie Teksas. Przykryłyby one cały stan warstwą o grubości ponad 60 cm. Teraz zaznaczcie jedną z tych monet i wymieszajcie całą tę masę na obszarze całego stanu Zawiążcie komuś oczy i powiedzcie, że może poruszać się tak daleko jak chce, lecz musi podnieść jedną srebrną dolarówkę, właśnie tą jedyną. Jakie jest prawdopodobieństwo wybrania zaznaczonej monety? Takie samo jak spełnienie się wszystkich ośmiu proroctw w odniesieniu do jednego człowieka od czasów ich spisania do dnia dzisiejszego (…)
(Cytat z książki Josha Mcdowella “Więcej niż Cieśla”)

 
Tak więc odrzucenie Jezusa jest odrzuceniem nie tylko prawdy, ale odejściem od podstawowych zasad logiki.

Wynika z tego zależność: jesteś z prawdy jeśli słuchasz głosu Jezusa. Nie słuchając głosu Jezusa odrzucasz prawdę.

Odrzucając prawdę, odrzucasz Boga. Odrzucając Słowo odrzucasz Boga. Odrzucając Boga, Bóg Ciebie odrzuci na Sądzie ostatecznym. Wylądujesz w ciemności razem z demonami i wszystkimi ludźmi, którzy nie chcieli słuchać głosu Boga.

Boga nie będzie interesowało, czy Ty wielbiłeś Buddę, czy Królową Niebios (matkę boską).

 

“Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

Jana 14

 

Słowo tylko oznacza wyłączność. Nie Maria, nie papież, TYLKO przez Jezusa trafimy do Boga. Tylko.

 

 

 

Updated: 6 maja 2016 — 20:04

49 komentarzy

Add a Comment
 1. Moja obecna karta bankowa przestała działać. Próbując dzisiaj wybrać pieniądze z bankomatu nie mogłem nic zrobić. Stara karta była tylko do użycia elektronicznego, czyli wsadzenie karty do bankomatu albo terminala i straciła jak się okazuje ważność 30. kwietnia. Nowa umożliwia płacenie zbliżeniowe bez wklepywania kodu PIN. To praktycznie jak płacenie ręką, która ją trzyma… Owa karta jest ważna do 30.06.2018. Czy potem przyślą jeszcze jakąś kartę, czy będzie to płacenie prawą ręką albo czołem? Dzisiaj poczułem się jak będzie wyglądała presja wyboru między zaspokojeniem potrzeb żywnościowych a zbawieniem/potępieniem.

  1. (31): Nie martwcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? (32): Bo tego wszystkiego poganie szukają; gdyż Ojciec wasz niebieski już wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33): Ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. (34): Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dość ma dzień swojej podłości. [Biblia Ewangeliczna NT, Mt 6]

 2. Przez odrzucenie niezmiennych praw Bożych, ekonomicznych itd. żyje się tak ciężko w Polsce. Ale do ludzi i tak to nie dociera…

 3. Ostatnio na demotywatorach spotkałem się ze stwierdzeniem, że Nowy Testament celowo został spisany tak, by zgadzał się ze Starym Testamentem. A Stary Testament był na bieżąco uzupełniany przez kolejne pokolenia, bez udziału Boga ;/

 4. Zdecydowana większość ludzi nad zbawienie przedkłada zabezpieczenie materialne… Tak im w głowach pomieszał babilon.

 5. Chciałam napisać coś kreatywnego, ale za nic nie mogę się skupić, mam jakieś blokady w myśleniu, to chyba ze zmęczenia :p tak więc zapytam tylko: o której jutro zjazd i gdzie dokładnie? 🙂

  1. A będzie ktoś w niedzielę?

   1. ja będę Jacku 🙂

    Nie no jeszcze Robert z Kielc Diana i Duch Święty.

    1. Niech Wam na zjeździe ładnie słoneczko świeci.

     1. Anna-Dziewanna

      Jak sobie odpuścisz, będziesz żałował…

      1. Wiem..
       Dzisiaj jestem zmęczony zgnebiony zatroskany zagubiony przygniecony smutny potrzebujący rozmowy i wsparcia..

       1. Dlatego nic innego mi nie pozostało..

       2. Martwię się o pewne rzeczy dotyczące zjazdu by nie powtórzyły się tak jak wcześniej..
        No i 3 godziny z hakiem to naprawdę odechciewa jazdy..

       3. Myślę więc że najlepiej jak zapytam Jezusa czy mam jechać na zjazd.

       4. Anna-Dziewanna

        To zastanów się, jak będzie wyglądała Twoja sobota, jeżeli nie pojedziesz? Godzina po godzinie.

        Mi taki przegląd uświadamia to, czego na pierwszy rzut oka nie widać.

        Jutro nic nie będzie się działo na blogu. Będzie pusto. Poczujesz się podwójnie opuszczony.

       5. Dzisiaj czułem się bardzo przez wszystkich opuszczony to było takie bolesne uciążliwe trudne że z desperacji chciałem napisać do kogoś usilnie porozmawiać z kimś ale nic nie mogłem zrobić zrobić.. Jakby wszyscy zapomnieli o mnie..

        Ale takie jest moje życie.. Przeżyje nawet jesli zostanę sam nawet jakby mnie wszyscy opuścili choć bardzo było by to trudne starał bym się żyć dalej..

       6. Zdzisiu.. nie potrzebnie czujesz się opuszczony. Ani my Cię nie opuściliśmy ani tym bardziej Bóg.
        Braciszku.. musisz wziąć się w garść.
        Wyrzuć wreszcie to wszystko przed Panem Jezusem.. Wykrzycz.. Przelej wszystko na Niego.
        On pragnie Ci pomóc ale nie zrobi tego bez Twojego przyzwolenia.

       7. Nikt z nas za Ciebie tego nie zrobi.

        No i jedź jutro na ten zjazd 🙂

       8. Anna-Dziewanna

        Zdzichu – i tak jesteś szczęściarzem! Dlaczego? Porównaj się teraz z osobą nieobudzoną. Wyobraź sobie, że każde z Was ma taki kiepski nastrój i poczucie osamotnienia. Wydaje Wam się, że wokół nie ma nikogo bliskiego.
        Ty jednak masz LEPIEJ – o NIEBO lepiej (w przenośni i dosłownym tego słowa znaczeniu): możesz zawsze zwrócić się do Boga. Ateista nie ma takiej możliwości… Kończy z depresją, lub zamroczony alkoholem, w oparach narkotyków, w cudzych objęciach na zakrapianej imprezie. Ale to i tak nic mu nie daje. Nic nie zyskuje, a traci godne życie.
        Ty masz na to godne życie ogromną szansę. Problemem jest tylko uwierzenie w Bożą Obietnicę. Co Ci szkodzi uwierzyć? Tak naprawdę? W pełni? Mam wrażenie, że coś Ciebie tutaj blokuje. Stoisz przed drzwiami i boisz się nacisnąć na klamkę.

        Mam obawy, że jeżeli teraz nie uchwycisz się szybko Bożego palca – pogrążysz w depresji. Po co Ci to? Wiesz, jak wówczas jest? Tak, jakbyś pływał w czarnym mule i tylko na moment potrafił wystawić głowę na powierzchnię, aby chwycić oddech. Krótki oddech. Aby jakoś tam móc dzięki niemu funkcjonować. Ale dalej pływasz w tym syfie…

        Zdzichu, jeżeli nie weźmiesz się w garść, wylądujesz w takim mule. Wszystkie rady bliskich Ci osób na blogu tak naprawdę zmierzają ku jednemu: oddaj się pod opiekę Pana. Tylko tyle.

        Pływałam w tym mule przez 2,5 roku. Zżarłam sporo leków.
        I dzisiaj wiem jedno, jako Obudzona: cokolwiek się teraz dzieje w moim życiu – mam Bożą ochronę, depresja już mi raczej nie grozi. Bo zaufałam. Gdybym kilka lat temu była na takim etapie wiary i świadomości – nie zafundowałabym swoim najbliższym trudności życia z osobą depresyjną.

        Jeżeli wpadniesz w ten muł – trudno Ci będzie nawiązać jakikolwiek kontakt z potencjalną przyjaciółką życia. Niech to będzie straszakiem.:)

        Dlatego bierz się w garść, smutki wywal przez okno i jutro jedź, gdzie masz jechać. 🙂

       9. * Poprawiam błąd :-)Ma być :niepotrzebnie..

       10. Anna-Dziewanna

        Popadam w depresję..
        Czy wiem jak to jest hm to zależy o co Ci chodzi?..
        Stoję przed drzwiami i boję się nacisnąć klamkę bo nie wiem co tam jest?
        Co mnie blokuje nie wiem. Jak to przełamać też nie wiem..

        “Zdzichu, jeżeli nie weźmiesz się w garść, wylądujesz w takim mule. Wszystkie rady bliskich Ci osób na blogu tak naprawdę zmierzają ku jednemu: oddaj się pod opiekę Pana. Tylko tyle.”

        Dobrze.

        “Jeżeli wpadniesz w ten muł – trudno Ci będzie nawiązać jakikolwiek kontakt z potencjalną przyjaciółką życia. Niech to będzie straszakiem.:)”

        “Kontakt z potencjalną przyjaciółką życia”
        Nie rozumiem? Co to znaczy?

        “Dlatego bierz się w garść, smutki wywal przez okno i jutro jedź, gdzie masz jechać. :)”

        Może..

       11. Magdula

        Twój komentarz trafił w moje serce.

       12. Jest 6.28 rano w sobotę a ja mam rozdźwięk..
        Nie potrafię podjąć decyzji.. W sercu mnie coś powstrzymuję a rozum nie daje mi spokoju czy jechać na zjazd czy nie..
        Do tego myślę o Waszym nakazie abym jechał na zjazd.. Ale ja nie czuję się do tego.. nie jestem przekonany co do dzisiejszego zjazdu..
        Proszę Pana o pomoc czy jechać czy nie..
        Mam mętlik w głowie..

       13. Piotrze,daj znać czy Zdzisiu jest z wami w Sulejowie.Co byśmy się nie zamartwieli.?

    2. To w takim razie do zobaczenia jutro 🙂 Pozdrawiam w Chrystusie wszystkich obecnych!

   1. O rzeczywiście, jest. Rzadko wchodzę na pocztę i nie widziałam wcześniej.
    Zatem do zobaczenia na miejscu 🙂

 6. Witam
  Czy ktos z Was zwrocil uwage na tego czlowieka? praktycznie juz mera Londynu? Obama tez tak sie pojawil z nikad;
  http://natemat.pl/179073,londyn-w-rekach-muzulmanina-wszystko-wskazuje-na-to-ze-sadiq-khan-wygral-wybory-mera-brytyjskiej-stolicy

 7. Witam mam pytanie.
  Czy Chrześcijanin powinien świętować jakiekolwiek święta?

  1. ostatnia pamiątkę, szabat..
   niektórzy świetujae paschę dobrowolnie

   1. A jeśli nie ma się z kim świętować Ostatniej Pamiątki to jest ona konieczna?

    1. Nie wiem, Bóg Cię za to nie potępi, ale należy się modlić o wspólnotę. Wielu np. byłych Świadków Jehowy, wykluczonych przez wszystkich w ich otoczeniu, Duch Święty przywiódł do ludzi, których nie znali i sprawił, że są jak rodzina.

 8. Piękna tabelka pokazująca, że Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem i Synem Boga 🙂

 9. Chrześcijanie w krajach barbarzyńskich ( szczególnie mahometańskich, ale i nie tylko… ) są prześladowani bezpośrednio włącznie z utratą życia doczesnego w razie odmowy wyparcia się wiary w Chrystusa, a w krajach rzekomo cywilizowanych ( takich jak Polska ) są gnębieni na razie pośrednio ,na razie…

  1. Musimy być jak zwarte, żywe drzewo, a nie jak spróchniałe, martwe drewno.

 10. Nie w temacie. Naszą docelową/nadrzędną ojczyzną jest niebo, a ziemską/tymczasową Polska ( nie masońsko-babilońsko-watykański twór III RP czy ue ). Winniśmy o nasz kraj ( nie aparat biurokratyczno-państwowy ) dbać.

 11. Czasem zdaje się, iż współczesny człowiek nie ma potrzeb duchowych albo jeśli je ma to opacznie je rozumie… No cóż marzeniem sług złego jest człowiek jako ogłupiała biomaszyna, uczuć wyższych/marzeń wyzbyta…

   1. U mnie od jakiegos czasu wysyp mormonow, dzis z jednym rozmawialam na ulicy. W centru ich pelno, zaczepiaja ludzi jak leci. Mlodzi ludzie. Ostatnio tez kolega z pracy mi mowil, ze go zaczepiali na ulicy. Sluchalam ostatnio kilka nauczan, ze przed przyjsciem Jezusa bedzie na swiecie ogromne zwiedzenie jakiego jeszcze nigdy nie bylo w historii. I dlatego pierwsze slowa Jezusa jak mowi o czasach konca, to ze mamy uwazac zeby nas ktos nie zwiodl. I ze w kosciele zapanuje odstepstwo od wiary. Sama bylam zwiedzona i znam szczerych szukajacych Boga zwiedzonych ludzi. Sluchalam tez, zebysmy bardzo uwazali w tych czasach, bo kazdy z nas moze zostac zwiedzony.

    1. Mormoni w Polsce? Gdzie mieszkasz Roza?

     1. Nie w Polsce. W Szkocji. Jest ich ostatnio pelno. Dzis tez mnie zaczepiali. Obstawiaja doslownie cale centrum.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: