Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Polski dom jest nieposprzątany po Sobieskim i reformacji.

Biblia mówi nam o działaniu duchów nieczystych, duchów przeciwny Bogu w ten oto sposób:

 

24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: “Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. 25 Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26 Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni». Łk 11

 

Jak możemy to przenieść na grunt Polski?

Otóż sytuacja Polski w czasie reformacji i kontrreformacji przypominała dokładnie ten sam stan, o którym mowa jest w powyższym cytacie. Jest to etap przemiany człowieka. Reformacja taka była. jednakże pozycja kościoła katolickiego była tak silna, że w bardzo skuteczny sposób zadziałała kontrreformacja wraz ze swoimi “duchami”.

Jak to opisywałem w kilku tekstach, za przyczyną nieszczęść Polski stoi poddanie się Królowej Niebios, co miało miejsce w roku 1665

 

W XVI pod względem militarnym, ekonomicznym i kulturowym nasz kraj należał do największych potęg Europy. Polska słynęła z tolerancji. Ludzie prześladowani w innych częściach Europy w naszym kraju mogli żyć i czcić Boga zgodnie z własnym sumieniem. W zamian wnosili swe talenty i etos pracy.

Trzecia część sejmu była wówczas w Polsce protestancka, nie dlatego, żeby procent protestantów był aż tak wysoki, ale dlatego, że katolicka większość nie kierowała się w wyborach bigoterią, lecz kompetencjami kandydatów. W efekcie, XVI stulecie przeszło do historii jako okres największej świetności Polski. Do dziś nazywamy je “złotym wiekiem” polskiej kultury. Poważny wkład mieli w tym protestanci, jak na przykład Mikołaj Rej czy Andrzej Frycz Modrzewski.

Sytuacja zmieniła się w XVII wieku. Za sprawą prowadzonej przez jezuitów Kontrreformacji zaczęto z Polski wypędzać innowierców. Tradycja zajęła miejsce Pisma Świętego; kult Królowej Niebios pozycję Zbawiciela; prześladowania zastąpiły tolerancję. Palono polskie Biblie, chrześcijańską literaturę, protestanckie kościoły. Wpływ Słowa Bożego malał, a naród pogrążał się w pijaństwie, korupcji i bigoterii. Kres wolności słowa, myśli i wyznania zaowocował w kolejnym wieku rozbiorami Polski

Zastanawia fakt, że największa dekadencja przypada na czas, gdy król polski Jan II Kazimierz (1648-68) ogłosił Królowę Niebios “Królową Polski”. Historyk katolicki Malachi Martin napisał, że zawarty z nią pakt “nigdy nie został odwołany, ani odrzucony przez naród polski, rząd polski, katolicki czy komunistyczny, od 1655 roku.” Odtąd, na Polskę spadły trzy rozbiory, przetoczyły się przez nią dwie światowe wojny, dotknęły ją nazistowskie zbrodnie, stalinowskie czystki i inne plagi.”

http://eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/krolowa.htm

Co nas w tej krótkiej notce historycznej raduje:

“W XVI pod względem militarnym, ekonomicznym i kulturowym nasz kraj należał do największych potęg Europy.’

XVI stulecie nazywamy “złotym wiekiem” wiekiem w historii Polski. Echo tego wieku brzmiało jeszcze do Odsieczy Wiedeńskiej, która była ostatnim sukcesem Polski.

 

 

Już  w roku 1672, a więc 7 lat, po ukoronowaniu Królowej Niebios na królową Polski rozpoczęła się wojna polsko-turecka.

Bezpośrednią przyczyną wojny były działania wojsk koronnych na Ukrainie wymierzone przeciw Tatarom i hetmanowi kozackiemu Piotrowi Doroszence, który w 1666 roku uznał zwierzchnictwo Turcji. Początkowo Turcy byli zajęci wojną z Wenecją (VI wojna wenecko-turecka) i Cesarstwem (IV wojna austriacko-turecka), toteż do walki z Rzecząpospolitą skierowali Tatarów (Wojna polsko-kozacko-tatarska 1666-1671). Z całą potęgą wystąpili w 1672 roku, a pretekstem była pomoc dla Doroszenki. Wikipedia

 

 

W roku 1683

Przez Turków bywał zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary

Odsiecz Wiedeńska

W marcu 1683 Rzeczpospolita, wobec zerwania przymierza przez Francję, zawarła sojusz z cesarzem Leopoldem I przeciwko Turcji, będącej sojuszniczką Francji. Turcy szykowali się wtedy do wielkiej wyprawy wojennej i Sobieski obawiał się, że uderzą z terenu Podola na Rzeczpospolitą, na Lwów i Kraków. Fortyfikował więc te miasta i zarządził zaciąg do wojska. Turcja uderzyła jednakże na Austrię i po trzech miesiącach armia wielkiego wezyra Kara Mustafy obległa Wiedeń. Nie czekając na posiłki litewskie, Sobieski z wojskiem koronnym pomaszerował w błyskawicznym tempie (400 km w 8 dni) na odsiecz stolicy austriackiej. Pod jego dowództwem 12 września 1683 rozegrała się wielka bitwa pod Wiedniem, która zakończyła się pogromem Turków. Zginęło ich 15 000, a chrześcijan zaledwie 3000

Jeszcze o rodzinie Sobieskiego:

 

Krewni przyszłego króla od strony Sobieskich, Daniłowiczów i Żółkiewskich zasłużyli się szczególnie w walkach z wyznawcami islamu – Turkami i Tatarami, często ginąc nieraz w brutalnych okolicznościach, co nie pozostało bez wpływu na jego ukształtowanie. Po latach wspominał: „(…) pradziad, dziad, wuj i brat rodzony od pogańskiej położony ręki; jakiego przykładu w domach, lubo rycerskich i wojennych, podobno mało się trafiało” Wikipedia.

 

Dzisiaj Franciszek, obecne tzw “elity” narodu polskiego niewolniczo poddane UE i p. Merkel, nawet nie chronią granic Polski. PIS kompletnie nic nie robi udając odmienność od polityki PO.

Fanom zarówno PO, PIS czy SLD bardzo fajnie ogląda się filmową  trylogię: Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i Mieczem. Tymczasem  w dzisiejszych czasach Wołodyjowski i Kmicic okazali by się rasistami. Wszak gardzili bogiem Islamu i Azją Tuhajbejem.

“Marsz pod hasłem: “Powiedz Nie Rasizmowi” przeszedł dziś ulicami Warszawy. Jego organizatorzy alarmowali, że w Polsce ostatnio zwiększyła się liczba rasistowskich incydentów. Marsz był protestem przeciw tym incydentom i wyrazem solidarności z uchodźcami.
Manifestacja miała też związek z przypadającym 21 marca Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Kilkuset uczestników marszu niosło transparenty z hasłami: “Wielka Polska kolorowa”, “Stop rasizmowi i islamofobii”, “Kto nie potępia, ten przyzwala”.”

http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/ulicami-stolicy-przeszedl-marsz-powiedz-nie-rasizmowi/nvv2d1

Czy ktoś tych ludzi opłaca jak feministki? Nie wiem.

Wiem jedno. Duch Antychrysta gwałtem chce wejść do Polski.

Dom Polski został wysprzątany, ale nie zamieszkany podczas reformacji. Jezuici zrobili swoje. Teraz również Jezuita p. Bergoglio porównuje tzw uchodźców do Jezusa.

Papież: nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za los uchodźców
Tak, jak nikt nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za upokarzanego i skazanego Jezusa, tak obecnie nikt nie chce brać na siebie ciężaru odpowiedzialności za los uchodźców – powiedział papież Franciszek podczas mszy w Niedzielę Palmową w Watykanie.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/papiez-nikt-nie-chce-wziac-na-siebie-odpowiedzialnosci-za-los-uchodzcow/t0srxy

Ten Jezuita chce rękami niemądrych ludzi wypełnić Plan III Wojen Światowych.

Jeszcze Polska nie zginęła, póki mieszkańcy królestwa niebieskiego na Ziemi modlić się będą.

Ziemskimi metodami my juz nic nie załatwimy. Ten rząd i poprzednie nie reprezentują interesów chrześcijan.

Politycy wypełniają instrukcje Watykanu, na którego czele stoi głowo dowodzący Jezuita.

Bergoglio chce “uszczęśliwić” Polaków takimi oto ludźmi:

 

http://www.rp.pl/Przestepczosc/160129195-Niemcy-Imigranci-nie-zgwalcili-13-latki.html

 

Szanowni katolicy rzymscy,

Zastanówcie się komu jesteście poddani. Kogo interesy, jakiego ducha reprezentuje papież zwany marketingowo “Franciszkiem” niczym ten z Asyżu.

Wyjdźcie z kościoła, który uważa iż Allah jest tym samym bogiem, co nasz Bóg Ojciec.

Sobieski zatrzymał marsz islamu na Polskę. Teraz my musimy ocknąć się ze snu 42 calowego prania mózgu i bronic naszych rodzin jak Sobieski modląc się o ochronę granic Polski.

Z tym, że my szabelką ani siłą wojować już nie możemy. Nie tylko ze względu na nasza chrześcijańską tożsamość, ale ze względu na antypolskie postawy polityków. Cała nasza nadzieja w Bogu.

Może myślisz, że ktoś za Ciebie to załatwi. Nie licz na to. Jeśli jesteś duchowym leniwcem i nie chcesz się modlić, to wiedz, że już niebawem może czekać Cie los taki jak na zachodzie Europy.

Za Islamem stoją potężne siły demoniczne. To nie są żarty.

Pragnę zauważyć, że Polska mimo wszystko jest ostatnim bastionem wartości. Wbrew opiniom antypolskich kabaretów, mamy głęboko zakorzenione wartości.

Póki co w Polsce nie ma jeszcze jak w Amsterdamie dzielnicy czerwonych świateł, gdzie kobiety są na wystawach sklepowych, zamknięte niczym zwierzęta, gotowe na seks:

amsterdam

 

 

Póki co w Polsce jeszcze nie oferuje się seksu ze zwierzętami:

 

„Die Welt”: W Danii istnieją domy publiczne ze zwierzętami

 

 

Islam reprezentuje ducha antychrysta:

 

Charakterystyka Antychrysta i ostatnie zwiedzenie

Opierając się na taktyce wojny turecko-polskiej chciałbym abyśmy na jej podobieństwo modlili się za każdym razem, kiedy UE lub polscy politycy będą musieli zając stanowisko w sprawie uchodźców w Polsce.

 

 

“W wojnie tej wojska polskie dla obrony przed licznymi czambułami tatarskimi działały w silnym rozproszeniu. Błyskawiczne, nocne marsze komunikiem często kończyły się zaskoczeniem i zmuszeniem nieuchwytnych Tatarów do bitwy. Dowodzona przez Sobieskiego armia koronna prowadziła działania z zastosowaniem samodzielnej straży przedniej, której zadaniem było stworzenie jak najlepszych warunków dla wejścia sił głównych. Kampania chocimska z 1673 roku jest przykładem znakomicie przeprowadzonego manewru po liniach wewnętrznych nieprzyjaciela z zamiarem całkowitego zniszczenia jego głównych sił”

 

Módlmy się za Polskę i Polaków.

 

Sobieski tak naprawdę walczył z IMPERIUM  Osmańskim. Spójrzmy na jego mapę:

imperiumosmanskie

 

 

 

czy nie mamy do czynienia z powrotem do przeszłości?

Spójrzmy na mapę ISIS:

 

 

 

Nie wspominając o wojnie demograficznej:

islamdemogr

 

 

Wojna odbywa się na wielu płaszczyznach.

My musimy walczyć duchowymi metodami, a nie cielesnymi.

 

“Sobieski dysponując zaledwie 3 tys. jazdy pobił kilkudziesięciotysięczne wojska tatarskie, uwalniając 44 tys. ludzi z jasyru. 11 listopada 1673 odniósł świetne zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. Ocaleć miało zaledwie 4 tys. z 30 tys. żołnierzy wroga. Triumf ten przyniósł mu sławę w świecie i koronę polską.” wikipedia

Czy my mamy dać się otumanieniu tego co telewizor mówi, abyśmy stali się częścią imperium “Otumanieńskiego”?

Jeszcze Polska Słowiańska nie zginęła:

wiarawBoga

 

 

Mapka przedstawia wiarę w Boga w Europie. Kolorami zaznaczono procent osób, które w 2005 r. odpowiedziały: Wierzę, że jest Bóg.

Którego Boga wolisz? Boga Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi czy boga?

Francja, Niemcy już przegrały. Ich czujność została uśpiona poprawnością polityczna oraz bezbożnością.

Możemy sobie deliberować jakiej jakości jest ta wiara, ale lepiej chyba taka jak jest u nas obecnie, niż taka:

burki

 

 

isis

 

 

Popatrzcie co się stało z Izraelem starożytnym? Wprowadzając pogaństwo zniknął z powierzchni ziemi.

Czy nie realne stają się słowa z Łukasza

“Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26 Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni”

Czy Imperium Otomańskie ponownie nie przychodzi do Polski z jeszcze większą siłą?

 

 

Obudź się Polsko. Wróć do Boga, a odnajdziesz w nim schronienie.

Pamietaj. Schronienia nie znajdziesz w politykach, ale w Bogu.

 

Ps61,4-5
bo Ty jesteś dla mnie obroną,
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku,
uciekać się pod cień Twoich skrzydeł!
Prz18,10
Potężną twierdzą jest imię Pana,tam prawy się schroni.
Ps34,9
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
Ps91,1-4
Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.

 

 

Updated: 20 marca 2016 — 15:45

38 komentarzy

Add a Comment
 1. Żeby móc przyjąć Jezusa trzeba mieć sprawny/czysty umysł, a nie czymkolwiek spleśniały/zamulony.

  1. Chyba nie mogę się z Tobą zgodzić. Moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie. Żaden człowiek nie jest stanie uczynić nic (lub niewiele), aby mieć sprawny/czysty umysł czy niewinne serce. Trzeba przyjąć Jezusa w stanie w jakim się człowiek znajduje i pozwolić JEMU działać, bo tylko ON, przez swojego Ducha Świętego, może oczyścić nasze serca i umysły. Tylko ON może nas uzdrowić, przebaczyć nasze grzechy i obmyć nas z wszelkiej winy.
   Chwała Panu !

   1. Trzeba poczuć głód prawdy, a do tego potrzebny jest wstrząs, który tylko odczują osoby o nie uszkodzonej trwale ( lecz uśpionej ) np. przez wychowanie duchowości.

   2. Masz rację Magdalena, Pan Jezus przyjmuje nas takimi jakimi jesteśmy, ale nie chce żebyśmy tacy pozostali dlatego nas oczyszcza i zmienia, ale jest warunek trzeba przyjść do Niego i poprosić.

    1. Nie tylko poprosić.
     Czasami prosić do skutku.
     Psalm 123: aż zmiluje się nad nami.

     1. Są osoby, które znajdują się w takim “bagienku” , są tak bardzo chorzy i siedzą w takiej ciemnicy, że nie mają nawet siły prosić. Wierzę, powiem więcej – wiem, że Zbawiciel w swojej miłości i miłosierdziu sam szuka takich ludzi , bierze na ramiona i niesie, opatruje rany i leczy. Jest jak Ojciec, któremu zgubiło się ukochane dziecko. Idzie i szuka, a kiedy odnajdzie bierze na ręce i starannie się nim opiekuje. Tak było ze mną. To ON mnie odnalazł, ON prowadzi i ON uczy. To ON sam daje nam poznanie siebie , a wszystko co mamy i kim jesteśmy zawdzięczamy JEMU. Naszą “zasługą” jest podążanie za NIM dokądkolwiek nas zaprowadzi.

      Jezus powiedział : “Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał”.
      Nie mamy żadnej, ale to żadnej zasługi. Wszystko co mamy jest od Boga.

 2. “Mapka przedstawia wiarę w Boga w Europie. Kolorami zaznaczono procent osób, które w 2005 r. odpowiedziały: Wierzę, że jest Bóg.
  Którego Boga wolisz? Boga Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi czy boga?”

  I tu jest problem bo te polskie 80% które to deklaruje wiarę w Boga, w rzeczywistości nie zna prawdziwego Boga, a przez to oddaje cześć będąc zwiedzionym temu samemu bogu co starożytni babilończycy i cała reszta świata Wielkiego Babilonu.

  https://www.youtube.com/watch?v=Q8HvzwPQKVI

  Taka ciekawostka z powyższego filmu o której nie wiedziałem, każdy kościół posiada wieżę, która jest zakamuflowanym obeliskiem Baala(Nimroda), taką architekturę świątyń można spotkać w katolicyzmie, islamie a nawet protestantyzmie.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/St_Paul_Catholic_Church_-_Burlington_Iowa.jpg

 3. “Ziemskimi metodami my juz nic nie załatwimy. Ten rząd i poprzednie nie reprezentują interesów chrześcijan.”

  Chwała Bogu, że wspomniany w artykule Sobieski nie myślał podobnie, bo szariat byłby prawem tej ziemi od kilku wieków…

  Nie możemy być leniwi jako Chrześcijanie. Oprócz modlitwy powinniśmy działać! Protesty pod klinikami aborcyjnymi (uwaga na mylącą nazwę, to nie “anulowanie” dziecka, tylko mord na nim), pokojowe pikiety (np. dla obrony rodziny), zajmowanie stanowiska w sprawie imigrantów poprzez np. otwarte listy do rządzących.

  Łączmy siły, jeśli będzie nas sporo, sporo też zdziałać będziemy mogli, niech nie dzielą nas doktryny chrześcijańskie. Jeśli prawdziwie jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa, to czyńmy co On czynił. Pan Jezus, owszem modlił się przeogromną ilość czasu, ale głownie działał – karmił głodnych, stawał w obronie uciśnionych a gdy trzeba było skręcił i bicza :-).

  Rządzący i cała ta synagoga szatana, poprzez bierność ludzi coraz bardziej dokręca nam śruby.
  Obyśmy nie obudzili się jak już będzie za późno. Szalom bracia i siostry w Chrystusie.

  1. Gregvu,
   a skąd Ty się urwałes z takimi poglądami?

   Jakies ,protesty,listy a nie lepiej to allaha wyznawać albo dać córeczkę za niewolnicę islamską.,
   albo mieć dzieciaczka w wózeczku na zawsze po szczepioneczce,a może taki żywocik ,który już nam zaplanowali mniam,mniam,jakiz smakowity kąsek,nareszcie cos nowego
   Audycja PrisonPlanet.pl – Globalne Trendy Strategiczne 2007-2045.- !!! super ważne ku pobudce ale komu by sie ta chciało budzić i działać.

   że też Jezus działał,a oni nic, nie zmienili się, ,a on tym biczem mimo to wywijał,wyzwał ich,a oni dalej po staremu.
   Chyba nie wiedział,że to nic nie da inaczej ,by sie nie wysilał,tak na próżno.
   Za mało się modlił,tylko taki wniosek.

   Gregvu,ile znasz jeszcze takich jak Ty,bom myślała ,że ja samotna na tym sriodku oceanu?
   Pozdrawiam.
   Jakie województwo reprezentujesz,w naszym kraju zwanym Polska?

   1. Śląskie, pozdrawiam również 🙂

 4. Ciekawe ze tam gdzie jest Papiez (watykan) muzulmanow nie ma heh , Wazne info uwaga jakies 3 miesiace temu facet opowiadal ze w Ziemie uderzy Nibiru i od pojawia sie taka informacja na Znz http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/kometa-252p-linear-wywola-deszcz-spadajacych-ziemie-meteorow Czyzby?

  1. A to nie jest czasem ten “kamień młyński”, który ma spaść na Babilon?

 5. Jeśli Bóg nie zacznie działać otwarcie to nikt nie ocaleje…

  1. Ktoś tu ostro bluźni…No cóż rację ma Biblia, iż zdrowej nauki nie ścierpią i uwierzą kłamliwym baśniom…

 6. ale zobaczcie obłudę lewicowych lucyferian – nawet tych pożytecznych idiotów: rasizm potępiają jednogłośnie, ale rasizmu w islamie już nie chcą dostrzec, że to ten sam duch tylko w innym przebraniu

 7. Film przedstawiający stan ducha tego narodu. Trochę odjechany https://youtu.be/WNLjmn1LDXA.

 8. Mariusz Józef Michał

  Jakby się słuchało Kościoła to w dawnych wiekach naród by nie wpadał w pijaństwo, przy założeniu, że w ogóle wpadał po XVII wieku.

  1. Mariusz od czasów kontreformacji dominującą religią w Polsce jest kościół rzymski. Od tamtej pory spadają na Polskę same nieszczęścia. Żadan Królowa Niebios nie pomaga mimo oddania jej narodu polskiego.. Nic nei pomagają modlitwy milionów rzymskich katolików.
   Nadal bieda,.
   Kilka milionów wyjechało za pracą.
   Wiem, że tego nie rozumiesz, bo Bóg Cie za sobą nie pociągnął.
   Ciebie pociągnąl samozwańczy ojciec, tytułujący się świetym – Franciszek (ksywa marketingowa)

  2. Mariusz Józef Michał,polecam na kanale yt” idz pod prąd “-rekolekcje narodowe,3 części

 9. Adminie,
  pomocne do tego co napiałeś bardzo dobre uzupełnienie:
  rekolekcje narodowe na idzpodprąd


  https://www.youtube.com/watch?v=RVq4WFqH5qI
  https://www.youtube.com/watch?v=B8Cos-Hih-c -czego Bóg chce od Polaków

 10. Drogi Adminie
  Rozumiem troskę o zwiedzonych, ale przytoczony fragment ma znacznie mocniejsze znaczenie niż opisywane odniesienia historyczne. Krótko mówiąc, opisuje człowieka nawróconego, który powinien mieć się na baczności, ponieważ właśnie wtedy zaczynają się prawdziwe, demoniczne ataki. To tak jak w pewnej historii o demonach i zakonnikach umartwiających się poza murami miasta. Legiony upadłych nękały kilku braciszków, a do całego miasta był przydzielony jeden czart, który na dodatek próżnował… Ludzie światowi nie potrzebują pokus, bo sami tarzają się w grzechu… Jezus daje nam ostrzeżenie. Podobne pada bodajże w Księdze Mądrości – parafrazując – Sprawiedliwy, który wraca do grzechu trafi pod miecz…
  Co do odniesień politycznych i narodowych – Nie przejmowałbym się tym, aż tak bardzo, wszak nie ma Żyda ani Greka… Co więcej, wystarczy sobie przypomnieć realia w jakich musiał żyć np. Daniel… Prawda jest taka, że Watykan nie ma zbyt wielkiego wpływu na Zachodnią Europę. Ludzie nie słuchają fałszywych proroków, a te parady równości, domy publiczne etc. to wypadkowa laicyzacji. Myślę, że chrześcijanie powinni robić swoje i nie przejmować się wielką polityką.

  1. “Krótko mówiąc, opisuje człowieka nawróconego, który powinien mieć się na baczności, ponieważ właśnie wtedy zaczynają się prawdziwe, demoniczne ataki. ”

   to jest dla mnie oczywiste, ale zastosowałrm go jako metaforę dziejow Polski

   1. Nigdy nie miałem wątpliwości, że jest to dla Ciebie oczywiste 🙂

 11. Zachód zgnił od socjalizmu, a my od katolicyzmu…

 12. Tak to jest ten kamien mlynski . x-men apocalypse 20 maja premiera trzeba zobaczyc co nam szykuja.

 13. Samolot eksplodowal przed wyladowaniem w Rostowie . Turcja albo Dubai ?

  1. Raczej Turcja, komu bardziej jak nie Turcji zależałoby na zniszczeniu rosyjskiego samolotu?

 14. Kiedyś Luteranie i ogólnie ewangelicy stanowili trzon i koło zamachowe europejskiej gospodarki, w tym również polskiej (co prawda pod zaborami, ale był to polski kapitał bo od różnieniu od Żydów, ewangelicy często Niemcy z pochodzenia, szybko się asymilowali z Polakami – i to już w drugim pokoleniu – nie raz walcząc przeciw zaborcy w powstaniach, można tu nawet wymienić kilka konkretnych postaci). Protestancki etos pracy, skromne świątynie, społeczna dobroczynność i filantropia protestanckich przemysłowców.

  Dziś z tego nie ma już nic, no może oprócz skromnych świątyń. Luteranie są omotani poprawnością polityczną, a w ekumenizmie to chyba ścigają się z Watykanem. Szkoda, drzewo uschło i owoców nie ma.

 15. Polska jest nieposprzątana po Sobieskim i reformacji a PIS jeszcze bardziej to pcha do przodu. I wpływ królowej niebios.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: