Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

„Okazuj miłosierdzie z wdzięczności do Pana” Zac Poonen

milosierdzie

Nie wolno nam zatracić cudu przebaczenia, którego Pan nam nieograniczenie udzielił. CAŁE NASZE ŻYCIE OD TEJ PORY MUSI BYĆ WYRAŻENIEM WDZIĘCZNOŚCI WZGLĘDEM PANA ZA TO, CO UCZYNIŁ DLA NAS NA KRZYŻU. Kiedy lud obowiązywało jedynie Prawo Boże, ludzie służyli Panu pod groźbą wyroku, jednakże będąc pod Łaską, ludzie wykonują tę służbę przez moc wdzięczności.

W Ewangelii Mateusza 18:23-35, Jezus opowiada swoim uczniom pewną przypowieść opowiadającą o miłosiernym królu, który umorzył swojemu słudze wielki dług (10 tysięcy talentów). Dług tego sługi był na tyle duży, że nie byłby w stanie go spłacić do końca swojego życia, ani on ani pokolenia po nim następujące. Tak więc sługa powinien być królowi bezgranicznie wdzięczny za umorzenie tego długu. Jednak on, mimo wszystko nie postąpił w ten sam sposób w stosunku do innych, w jaki jego potraktowano. Kiedy tylko oddalił się od króla, natychmiast poszedł do domu innego człowieka, który był mu winny 60 tysięcy rupii. 60 tysięcy, z pewnością nie jest na tyle małą kwotą, żebyśmy mogli o tych pieniądzach zapomnieć. Lecz to tylko kropla w morzu w porównaniu do tych 300 milionów, które były mu umorzone! Ale co ten mężczyzna zrobił? „ Pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien.” I dlatego, że ten człowiek nie był w stanie oddać mu długu, zaaresztował go i przetrzymywał w więzieniu. Poinformowano o tym zdarzeniu króla, który bezzwłocznie przywołał do siebie swego niewdzięcznego sługę, nazwał go „złym sługą”, a potem wydał go katom na tortury, do czasu kiedy odda mu całego długu. Następnie Jezus powiedział: „Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.” (Mat. 18:35).

Król w danej przypowieści najpierw pragnął, aby jego sługa potrafił okazywać wdzięczność ze względu na okazane mu miłosierdzie. Dopiero wtedy, gdy sługa zawiódł w okazaniu wdzięczności po udzielonym mu miłosierdziu, król zastosował metodę numer 2 – tortury. Tak samo jest z Panem Bogiem. Przede wszystkim pragnie, abyśmy wybaczali innym ze względu na wdzięczność względem Niego, za to co dla nas zrobił, jeżeli jednak nie odpowiadamy na wezwanie łaski, Pan Bóg umieszcza nas pod Prawem, mając nadzieję, że chociaż wtedy pod groźbą osądu upamiętamy się. Następnie dąży do nauczenia nas wybaczania innym, poprzez poddanie nas cierpieniu. Powodem, dla którego wielu wierzącym nigdy nie udało się uzyskać pokoju Pańskiego, a zamiast tego są niepewni, nieprzewidywalni w swoim zachowaniu, często przygnębieni, posępni, zdesperowani i zirytowani, jest to że nie wybaczyli innym. Dopiero cierpienie oddziałuje na ich ducha.

Jeżeli faryzeusze, którzy przyprowadzili kobietę, którą przyłapali na cudzołóstwie, zaczęliby ją kamienować, Jezus stanąłby przed tą oto kobietą, przyjął kamienie na siebie i powiedział: „mnie zabijcie pierwszego”. To jest dokładnie to co dokonał dla nas na krzyżu. Stanął przed nami i przyjął te „kamienie”, którymi my powinniśmy być obrzuceni. Duch Chrystusa, jest duchem Nowego Przymierza i jest on zupełnie przeciwny względem ducha faryzeuszowego. Tylko ten, kto posiada Ducha Chrystusowego może wieść życie w stałym szczęściu i radości.

Prawdziwa historia zatytułowana „Miłosna Bomba Atomowa”, była opublikowana kilka lat temu, kiedy w Korei syn pobożnego Chrześcijanina został postrzelony przez młodego Komunistę. Pobożny ojciec sam poszedł w celu odnalezienia zabójcy jego syna i nie tylko mu wybaczył, ale też zaadoptował go jako swojego syna i wychował go. Taki człowiek z pewnością zrozumiał „nową drogę życia” o wiele lepiej od wielu, którzy znają jedynie doktryny i odniesienia biblijne! Jezus nie nauczał w doktrynach. On wprowadzał zasady Boże w swoje życie. On kochał tych, którzy Go nienawidzili, nawet do tego stopnia, że oddał życie za nich, aby ich uratować. To jest nowa droga życia. Jesteśmy teraz powołani do podążania za krokami Jezusa – nie do przeklinania innych poprzez złorzeczenie im, ale do błogosławienia tym, którzy przeklinają nas. Świat jest pełny ludzi, którzy złorzeczą innym, przeklinają ich, narzekają i mówią o nich źle. My zatem chodźmy i czyńmy innym dobro, błogosławmy im i uwalniajmy ich od zła.

Tłumaczyła Weroniczka. Dziękuję w imię Jezusa.

Zaktualizowane: 16 marca 2016 - 14:52

6 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Dziękuję w imieniu Jezusa za ten piękny tekst o przebaczaniu. Ilu z nas postąpiłoby podobnie do tego Koreańczyka? To jest żywa wiara i prawdziwe naśladownictwo Pana.

  1. Weź tylko o tym pomyśl… Adoptować dzieci swojego najgorszego wroga… Wow, to miłość Chrystusowa! Obyśmy wszyscy mogli jej zasmakować! Ona przerasta wszelkie pojmowanie. Nawet będąc w jej pobliżu czujesz tę niesamowitą lekkość. Wszystko przeminęło, wszystko stało się nowe. Alleluja!

 2. Piękny tekst o przebaczaniu dziękuję w imię Jezusa. 🙂 On naszym wzorem, także w tym jak uczyć się od Niego w kwestii przebaczania. Wiem, że jest to problem, z którym są duże trudności, sami sobie nie poradzimy. Panie przemieniaj serca nasze!

 3. „Jezus nie nauczał w doktrynach” – mówił prawdę, prawdy ,a my te prawdy dzisiaj przetwarzamy w swoich umysłach, lepiej – odtwarzamy, a dalsza częsć objawienia – nauka apostolska nakazuje dbać o ochronę tych prawd i ich zdrowe nauczanie, złe nauki potrafią dawać naprawdę złe owoce, cała Biblia stanowi o tym że istnieje Słowo Prawdy i słowo fałszywe.
  Doktryna (z łac. doctrina – nauczanie, wiedza) to 1 część medalu, potem jest też doktryna w praktyce, ale nie można oddzielać jednego od drugiego, to wszystko powinno działać „wspólnie” , a że nam ludziom często nie wychodzi.. cóż no w ten sposób dowodzimy praktycznie właśnie doktryny o ludzkiej grzeszności, niedoskonałości i potrzebie wybawienia (często od nas samych),
  dzięki doktrynie także rozróżniamy fałszywe religie

 4. „Każdy może otrzymać przebaczenie, jeśli tylko jest szczery. Nieważne, jak straszny jest grzech. Przecież wszyscy potrzebujemy litości.”
  to nie z Biblios ale całkiem celne

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish