Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Doskonały przykład męża bożego

 Zac Poonen

Jest rzeczą bardzo interesującą, że gdy Bóg decyduje się napisać Pismo, pierwsza księga którą napisał była o Bogobojnym mężu. To pokazuje nam co Bóg zawsze poszukuje. On szukał męża bogobojnego w czasach Henocha, w czasach Noego i w czasach Hioba. Bóg zaplanował od początku by dać nam 66 ksiąg Pisma. W pierwszej z tych wszystkich ksiąg, napisał o tym co jest najważniejsze w jego sercu – bogobojny człowiek.

Teraz zwróć uwagę na pierwsze zdanie w pierwszej natchnionej księdze Pisma : „Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła” (Hioba 1:1). Czy możesz zobaczyć serce Boga w pierwszym zdaniu Pisma ? Chodziło tu o jednego człowieka – o imieniu Hiob i żyjącego w ziemi Us (w ten sposób nie możemy go pomylić z jakimś innym Hiobem żyjącym gdzie indziej). Bóg daje Jego świadectwo o tym człowieku – nie o jego inteligencji albo o jego bogactwie albo o jego reputacji pośród innych ludzi, ale jedynie o jego charakterze. Widzimy tutaj więc co tak naprawdę Bóg ceni – prawość, bogobojność i unikanie zła.

Bóg nie szuka ludzi z wiedzą biblijną. Hiob nie miał żadnej wiedzy biblijnej, ponieważ Biblia nie istniała w tamtych czasach. Ne miał też nikogo wokół siebie kto mógłby zachęcić go do bogobojnego życia. W dodatku głosiciele w jego czasach tylko znichęcali go poprzez to co głosili. Jednakże pomimo tego wszystkiego, żył prawym życiem.

Pan powiedział Szatanowi co było niesamowite w Hiobie : „A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on” (1:8). Bojaźń Boża – lub szacunek dla Boga – jest czymś co jest wymieniane wiele razy w pierwszej natchnionej księdze Pisma. Tutaj widzimy, że Bóg porównał Hioba z innymi ludźmi na ziemi. Bóg również to czyni w dzisiejszych czasach.

Nie jest zatem zaskakujące, że Szatan obrał sobie Hioba za cel, ponieważ Szatan nienawidzi prawych ludzi. On nienawidził Hioba w tamtych czasach i nienawidzi również takich ludzi dzisiaj. To właśnie dlatego robi wszystko co może w jego mocy by przeszkodzić nam w byciu bogobojnym. Szatan prześladował Hioba poprzez jego żonę i poprzez cielesnych głosicieli. Jednakże żadna z tych przeciwności nie wpłynęła w jakikolwiek sposób na Hioba oddanie Bogu. Jakimż mężem Hiob był ! Jakimż wezwaniem on jest dla nas! Możemy jednakże być jak On również.

Teraz zobaczmy jak Hiob zareagował na wszystkie jego trudności. Usłyszał, że wszystko zostało stracone. Jeden po drugim, jego słudzy przyszli do niego i powiedzieli mu, że wszystko przepadło. Hiob zaś powstał, rozdarł swoją szatę, ogolił głowę, upadł na ziemię i uwielbił Boga (1:20). To jest jeszcze inna rzecz jaką widzimy na pierwszych stronach natchnionego Pisma : Bogobojny mąż jest czcicelem Boga. Ponad poznanie Biblii i ponad służenie Panu, mąż Boży jest przede wszystkim czcicielem. Musisz być czcicielem kiedy masz wszystko i musisz być czcicielem kiedy straciłeś wszystko. Jezus powiedział : „Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” (Jana 4:23-24). Uwielbiać Boga to znaczy oddać mu wszystko.

Hiob powiedział : „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości” (Hiob 1:21-22). Hiob odnosił się tutaj prawdopodobnie do Matki Ziemi z której wszyszedł nagi i do której powróci jako proch, nagi. On dobrowolnie zaakceptował cokolwiek Pan pozwolił w jego życiu.

Kiedy rozmyślam o tym jak Hiob był oddany Bogu, jestem poruszony. On nie miał przykładu Jezusa i apostołów który my mamy. On nie miał wogóle żadnego przykładu, który mógłby naśladować. On nie miał mocy Ducha Świętego, którą my mamy. On nie miał Biblii którą my mamy. Nie miał zachęty lub wsparcia od innych wierzących a nawet jego własnej żony. Hiob miał tylko Boga – i Bóg wystarczał mu. Jeśli Hiob mógł osiągnąć tak chwalebne życie, dlaczego my nie moglibyśmy?

___________________________________

Tekst dzięki Dominikowi z forum-chrzescijan.pl. Przekornie dziękuję 🙂

Zaktualizowane: 2 marca 2016 - 12:49

6 komentarze

Dodaj komentarz
  1. dziękuję za umieszczenie i Dominikowi w imieniu Jezusa Chrystusa za artykuł 🙂 Postać Hioba jest dla nas przykładem i zarazem wielkim wyzwaniem, by Czcić Pana we wszystkim, cokolwiek nas spotyka.

  2. Treść całego ostatniego akapitu aż by się chciało wykrzyczeć w twarz katolików równie uparcie, co kłamliwie twierdzących, że poza kościołem rzymskim, a dokładnie bez nadzoru księży i pełnego posłuszeństwa „ojcu świętemu” zbawienia nie ma.

    1. Miejmy nadzieję, że Bóg przebudzi jak najwięcej serc, twierdzą tak bo od lat są utwierdzaniu w zniewoleniu, ich dusza jest niewolnikiem, też do niedawna trwałam w głupio w katolicyzmie, myśląc że choć system ten wiele pozostawia do życzenia, to innej drogi nie ma, ale jestem teraz tu, miejmy nadzieję, że Bóg ściągnie zasłonę z ich oczu, serca, tak że nie pozostanie już nic w ukryciu.

      1. W Imieniu Jezusa Chrystusa niech tak się stanie, a każda zasłona demoniczna rozpostarta nad naszym krajem niech zostanie zniszczona.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish