Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Rzeka Ghizer w Gilgit

Oto dzieło Boga:

pakistan2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwała Bogu za Jego dzieła.

 

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. (4) I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. (5) I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierwszy. (6) Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód! (7) Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało. (8) I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień drugi. (9) Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało. (10) Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. (11) Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. (12) I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. (13) I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień trzeci. (14) Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat! (15) Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. (16) I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. (18) I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. (19) I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień czwarty. (20) Potem rzekł Bóg: Niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios! (21) I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego; i widział Bóg, że to było dobre. (22) I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi! (23) I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień piąty. (24) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. (25) I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich; i widział Bóg, że to było dobre.

 

Zaktualizowane: 25 lutego 2016 - 11:07

17 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Kierowany miłością nie do Jezusa Chrystusa, a do własnej kreatywności człowiek może tworzyć wirtualne hełmy, wirtualne światy i postaci i używając zaawansowanej grafiki, algorytmów, sztucznej „inteligencji” imitować Boga Ojca-Artystę, ale to wszystko jest jak pogoń za wiatrem. Niebo i ziemia i tak przeminą – o tym wiemy. Ale jak niewyobrażalnie wspaniałe muszą być rzeczy przyszłe, jeśli krajobrazy starej ziemi potrafią tak zachwycać… 🙂

  1. Prawdziwym artystą jest tylko Bóg, on doskonale wszystko tworzy, a ludzie jako artyści nigdy nie wymyślą i nie utworzą nic lepszego i wspanialszego!

 2. Pakistan jest przepiękny, a zwłaszcza tereny zajmowane przez Hunzów (lud nie znanego pochodzenia, o rysach słowiańskich) Dolina Hunza piękno samo w sobie, a nad wszystkim góruje siedmiotysięcznik Rakaposhi. Chyba już kiedyś na tej stronie, admin pisał o Hunza, przez długi czas byli odizolowani od świata, dzięki czemu odżywali się tylko tym co wyprodukowali i tym co dała im ziemia (szczególnie morele, spożywane zależnie od pory roku świeże lub suszone), skromny i zdrowy tryb życia sprawiał że cieszyli się długim zdrowiem i dożycie wieku 90 lat to nie stanowił żadnego problemu (pisze w czasie przeszłym bo niestety wraz z rozbudową sieci transportowej i do Hunzów dotarł globalizm a z nim cukier rafinowany itp.)

 3. „Targum Neofiti 1 Księga Rodzaju: Rozdział I

  Od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię.

  A ziemia była pusta i bezkształtna, niezamieszkana przez człowieka66 i zwierzęta, pozbawiona roślin uprawnych i drzew. Ciemność rozciągała się nad powierzchnią otchłani, a duch miłości od Pana powiewał nad powierzchnią wód.

  I Słowo Pana powiedziało: „Niech stanie się światłość”, i stała się światłość według zarządzenia Jego Słowa.

  I było widoczne przed Panem, że światłość była dobra. Słowo Pana oddzieliło światłość od ciemności.

  I Słowo Pana nazwało światłość dniem, a ciemność nazwało nocą. I był wieczór, i był poranek: w porządku dzieła stworzenia – dzień pierwszy.

  A Słowo Pana powiedziało: „Niech powstanie sklepienie w środku wód i niech oddziela wody niższe od wód wyższych”.

  I Pan stworzył sklepienie, i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód, które były ponad sklepieniem. I tak stało się według Jego Słowa.

  Słowo Pana nazwało sklepienie niebem. I był wieczór, i był poranek: w porządku dzieła stworzenia – dzień drugi.

  I Słowo Pana rzekło: „Niech wody pod niebem zbiorą się razem w jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd”. I tak stało się według Jego Słowa.

  A Słowo Pana nazwało suchy ląd ziemią, a zbiorowiska wód nazwało morzami. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe.

  I Słowo Pana rzekło: „Niech ziemia wyda trawę zieloną, która przynosi nasienie, drzewo owocowe rodzące owoc według swego rodzaju, którego pędy są na ziemi. I tak stało się według Jego Słowa.

  I ziemia wydała trawę zieloną, która przynosi nasienie według swego rodzaju, i drzewo owocowe rodzące owoc, którego pędy są z niego według jego gatunku. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe.

  I był wieczór, i był poranek: w porządku dzieła stworzenia – dzień trzeci.

  A Pan rzekł: „Niech staną się światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, i niech służą one jako znaki i [święte] pory, aby fazy księżyca i miesiące mogły być przez nie uświęcone.

  Niech one jaśnieją na sklepieniu nieba, aby oświecać ziemię”. I stało się według Jego Słowa.

  I Słowo Pana stworzyło dwa duże światła: większe światło, aby rządziło w dzień, i mniejsze światło, aby rządziło w nocy, oraz układ gwiazd.

  I Chwała Pana umieściła je na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią

  i aby rządziły w dzień i w nocy oraz oddzielały światłość od ciemności. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe.

  I był wieczór, i był poranek: w porządku dzieła stworzenia – dzień czwarty.

  A Słowo Pana rzekło: „Niech wody zaroją się od istot żywych, a ptaki niech latają ponad ziemią, w powietrzu, wzdłuż sklepienia nieba”.

  I Pan stworzył dwa wielkie potwory i wszelkiego rodzaju istoty żywe pełzające, którymi zaroiły się wody według ich gatunku, oraz wszelkie ptactwo latające według jego gatunku. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe.

  I Słowo Pana pobłogosławiło ich, mówiąc: „Bądźcie mocni i rozmnażajcie się, i zapełnijcie wody w morzach, a ptaki niech się rozmnażają ponad ziemią”.

  I był wieczór, i był poranek: w porządku dzieła stworzenia – dzień piąty.

  I Słowo Pana powiedziało: „Niech ziemia wyda żywe stworzenia według ich rodzajów: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta ziemi według ich rodzajów”. I stało się tak według Jego Słowa.

  I Słowo Pana stworzyło dzikie zwierzęta ziemi według ich rodzajów i bydło według ich rodzajów, i wszystkie pełzające zwierzęta ziemi według ich rodzajów. I ukazało się przed Panem, że było to piękne i właściwe.

  I Pan rzekł: „Stwórzmy człowieka na Nasze podobieństwo, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morza i nad ptakami nieba, i nad bydłem, i nad ziemią, i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi”.

  I Słowo Pana stworzyło człowieka na swój obraz; na obraz Pana stworzyło go: stworzyło mężczyznę i jego towarzyszkę [życia].

  I Chwała Pana pobłogosławiła ich, a Słowo Pana rzekło do nich: „Bądźcie mocni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I panujcie nad rybami morza i nad ptakami nieba, i nad wszelkim dzikim zwierzęciem, które pełza po ziemi”.

  I Chwała Pana rzekła: „Oto daję wam wszelką roślinę, która przynosi nasienie na powierzchni całej ziemi, oraz wszelkie drzewo, które ma owoc w sobie; drzewo rodzące nasienie – daję je dla was jako pożywienie.

  A dla wszelkiego dzikiego zwierzęcia ziemi i dla wszystkich ptaków nieba, i dla wszelkiego zwierzęcia pełzającego po ziemi, które ma w sobie oddech życia, daję rośliny jako pokarm”. I tak stało się według Jego Słowa.

  I wszystko, co uczyniło, zostało ukazane przed Panem, a było to bardzo piękne i właściwe. I był wieczór, i był poranek: w porządku dzieła stworzenia – dzień szósty.”

  A wszystko co stworzył Pan było bardzo piękne i właściwe.

  1. ciekawe, co to za przekład?

 4. Jacuś, to jest targum aramejski. Dokładnie targum neofiti.
  Targum to parafraza tekstu biblijnego, z komentarzem, nie przekład.

  1. Aaa… coś jak często cytowana przez Zaca Poonena „Biblia życia”/”The Living Bible” 🙂 Dziękuję.

   1. W ten sposób nauczano w synagogach. Czytano tekst oryginalny, a wyjaśniano po aramejsku. Z czasem zaczęto je spisywać.

 5. Mt 21, 43: Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

  Czyżby to my…?

 6. A ateiści i innego typu ewolucjoniści uparcie będą przy swoim że to wszystko powstało samo z siebie.
  Uważam że jest to smutne, gdyż przez kłamstwa i propagandę nie dostrzegają Bożej wspaniałości i jego dzieła.

 7. Przepiękne.Cała Ziemia jest pełna chwały Boga.

 8. Rafał z Wrocławia

  Obrazek ładny, zapisałem na dysku, ustawiłem na tło pulpitu i zrobił się szarobury. Jak otwieram w podglądzie pliku jest ładny a na tapecie ma inne kolory…. nie wiem jak to zmienić.

 9. Chwiała Ci Panie Boże za Twe dzieła!! Wszystko co Ty stworzyłeś jest dobre.

  1. ojej miała być CHWAŁA!
   czasem mam problem z klawiaturą 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish