Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy w Watykanie mają miejsce praktyki satanistyczne? Czy czci się tam Lucyfera?

Jak tylko ok 5 lat temu zostałem przebudzony (nie mylić z nowym narodzeniem) i dowiedziałem się o tożsamości biblijnej nierządnicy, po połączeniu wielu faktów postawiłem hipotezę, którą nawet trutherzy (truth – prawda), poszukiwacze prawdy, uznali za wydumaną. Moja hipoteza była taka: w Watykanie wielbi się Lucyfera.

Po kilku latach zauważyłem bodajże w filmie „Anioły i demony” pentagram w podziemiach Watykanu. W ubiegłym roku doszedłem do etymologii nazwy „Watykan”:

http://detektywprawdy.pl/2014/08/27/vaticanus-starodawny-demon/

W ubiegłym roku Franciszek pokazał nam kogo czci:

 

http://detektywprawdy.pl/2015/01/17/szok-papiez-franciszek-oficjalnie-pokazuje-symbol-lucyfera/

Oczywiście wmawia sie nam, że jest to gest miłości głuchoniemych. Tak, tylko kto ustanowił ten gest? Światowi surdopedagodzy, pracujący w instytucjach państwowych.

Doprawdy jest to znak miłości. Miłości do Szatana.

_________________

Poniżej msza z udziałem Franciszka:

 

Tekst:

Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, indeficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius lucifer matutinus inveniat: Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum: Christus Filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum.

R. Amen

w tłumaczeniu na polski ten fragment brzmi;
Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy.

Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba.

Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

___________________

W ST w wersji Wulgaty słowo lucifer odnosi się do zbioru gwiazd (Hi 38, 32; Ps 110, 3), lub do zobrazowania moralnego blasku Szymona, syna arcykapłana Oniasza (Syr 50, 6). W łacińskiej wersji Nowego Testamentu gwiazdą poranną nazywany jest natomiast… Jezus (2 P 1, 19; Ap 2, 28; 22, 16 – Vlg). Termin lucifer w łacińskich tekstach starożytnych i średniowiecznych określał przymiot Chrystusa, jako niosącego światło prawdy (Augustyn Enarrationes in Psalmos 51, 13; Grzegorz I Wielki Moralia 18, 34; Alkuin In Evangelium Joannis 11). Metaforykę tę kontynuuje łacińska modlitwa rezurekcyjna Exsultet, w której możemy usłyszeć słowa: Flammas eius lucifer matutinus inveniat: Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum: Christus Filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit (w polskim przekładzie – Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem). Podobnie jest w brewiarzowym hymnie na jutrznię Aeterne rerum Conditor św. Ambrożego. A więc paradoksalnie sam Jezus Chrystus do dziś bywa nazywany w łacińskich tekstach liturgicznych Lucyferem. Jezus przynosi jednak światło prawdziwe; szatan, przybierający postać anioła światłości (por. 2 Kor 11, 14-15), mami nas jedynie złudzeniami i pozorami dobra.”

 

Termin lucifer w łacińskich tekstach starożytnych i średniowiecznych określał przymiot Chrystusa, jako niosącego światło prawdy”

Tak było już od średniowiecza w kościele rzymskim.

To dlatego napisałem wczoraj  tekst o tym, że Jezus jest Bogiem. Ponieważ po pierwsze coraz częściej zrównuje się Jezusa do zwykłego człowieka, a po drugie sprytnie utożsamia się Lucyfera z Jezusem. Tak więc jeśli przyjdzie Antychryst, a raczej ujawni bo już zapewne jest, Szatan wcielony, wmówią ludziom, iz jest to słońce

W 2 liście Piotra mamy napisane tak:

(19) Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.”

 

W Apokalipsie:

„Również Pan Jezus sam siebie przedstawia, że jest tą gwiazdą. „Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.” Obj. 22:16″

 

Nastąpiła więc uzurpacja. Tak, jak Szatan chciał się zrównać z Bogiem, tak podkradł tytuł światła Jezusa jako planeta Wenus.

Jak widzicie na przykładzie języka migowego, w delikatny sposób dokonuje się oszustwa. Satanistyczny gest rogów = miłość w języku migowym.

Problem w tym, że to Bóg stworzył wszechświat.

Szatan przywłaszczył sobie światło Wenus.

 

Gwiazda Poranna (Jutrzenka) (łac. Stella matutina, Lucifer) – nazwa planety Wenus, charakteryzującej się tym, że widać ją najdłużej nad ranem, przed wschodem słońca, kiedy już inne gwiazdy stają się niewidoczne z powodu światła słonecznego.

W starożytności pogańskiej było to jedno z mitologicznych i poetyckich określeń, po grecku Fosforos, po łacinie Lucifer. W mitologii słowiańskiej Zorza poranna, w mitologii Mezopotamii jedno z uosobień bogini Isztar, bogini wojny i miłości.

Chrześcijaństwo używa jej jako eschatologicznego symbolu, ukazującego misję zbawczą samego Chrystusa, a także rolę jego matki Marii z Nazaretu.” wikipedia

 

To jest ciekawostka. Zorza poranna, uosobienie Isztar (Asztarte, Izyda) jako tzw. Matka Boska Sprawa wydaje się teraz nabierać sensu.

Tak więc Polska jest pod władaniem Lucyfera, a 4 maja tego roku zostanie ponowiony ten akt oddania się szatanowi.

__________________

Watykan już korzysta Z chipów:

https://www.youtube.com/watch?v=mvPBDSPkfAs

 

Poniższy filmik, który podesłał mi wczoraj Arek,  moją hipotezę, przypuszczenie, czyni tezą.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GmXlKUG1bW8

 

Żyjemy w czasach wzrostu emanacji satanizmu, ale też wychodzenia prawdy na światło dzienne. Całkiem zgodnie z proroctwem biblijnym:

 

Łk Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.

 

Daniela 12,1

(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. (5) A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. (6) I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? (7) Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

 

Tak więc jesteśmy blisko biblijnego Wielkiego Ucisku. Prawdopodobnie tylko lata nas dzielą, do czasu Gniewu Boga.

 

Zaktualizowane: 3 lutego 2016 - 10:09

27 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Restoracjonizm – w sensie ogólnym, wiara w konieczność powrotu do pierwotnego, biblijnego modelu Kościoła oraz do czystej wiary chrześcijańskiej z I wieku naszej ery. W bardziej szczegółowym sensie, termin ten obejmuje te chrześcijańskie wyznania, które postawiły sobie za cel przywrócenie apostolskiego modelu chrześcijaństwa (w wierze i organizacji kościelnej) oraz oczyszczenie go z późniejszych, katolickich (i ewentualnie protestanckich) naleciałości ze szczególnym naciskiem na usunięcie pogańskich wpływów i ludzkich nauk„
  Restoracjonizm, polecam wszystkim.

  1. Palnar oskarżenia Rafała Kudrańskiego wobec Twojej osoby wczoraj wydające mi sie nazbyt emocjonalne, dzisiaj wydaja mi sie wielce uzasadnione. Forsujesz tezy obające boskość Jezusa a teraz podsuwasz zespół wierzeń satanistów.
   Dlaczego?
   Polecasz restoracjonizm, który wyznają:

   1. świadkowie jehowy,
   2. mormoni – skrajnie okultystyczna religia
   3. Chrystadelfianie- których założeniami są:
   -Jezus Chrystus jest Synem Bożym, lecz nie Bogiem, i nie istniał przed narodzeniem.
   -Szatan nie jest bytem osobowym, lecz synonimem ludzkiej niegodziwości i grzechu

   źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystadelfianie
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Restoracjonizm

   Żaden z tych kościołów nie działa w mocy Boga.

   Nie chce Cie publicznie oceniać jak Rafał. Niech każdy w duchu oceni.

 2. Ta cała sitwa lucyferiańska chce zniszczyć ludzi Boga…

 3. Nie rozumiem czemu te hipotezę uznano za wydumana, chociaż jestem jednym z najmniej „spiskowych” osób tutaj.

  Może wtedy to nie było jeszcze takie oczywiste?
  Od 2011 wiele się zmieniło

  1. chodzi o to, że ludzie moga zaakceptowac pedofilie w krk, to że watykan ma cala kase swiata, że są wsrod nich masoni, ale nie że uprawiają czarna magię a i rzucjaą klątwy

    1. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/oswiadczenie-zwiazku-bractw-prawoslawnych-dotyczy-tajnego-memorandum-2016-02

     Dziwne rzeczy pojawiają się w internecie. Jeśli autentyczne to rzeczywiście znajdujemy się w końcowym etapie historii.

 4. Jedno jest pewne. Ta szatańska sekta z prężnego Królestwa Polskiego uczyniła pośmiewisko świata…

  1. Trzeba odtruć Polaków z tego katolickiego jadu, by powróciły czy raczej nastały czasy świetności.

   1. Z walecznych mężów i dzielnych niewiast Krk uczynił parobków/dresiarzy i hurysy ( dla obcych )/blachary ( gorzki śmiech ).

 5. Jak mógł diabeł ukraść lucyfera Jezusowi, to Izajasz określił go tak jeszcze przed Chrystusem (Iz. 14,12 Vulgata – Quomodo cecidisti de clo,Lucifer, qui mane oriebaris ?corruisti in terram,qui vulnerabas gentes ?) ?

  1. tak jak napisałem w tekście, a Ty skopiowałaś – jest to z Wulgaty.
   Zresztą już kilka razy o tym wspominałem. Wg mnie łacina jest językiem diabła.
   Nie bez powodu wtargnęły do naszego języka takie określenia jak kurwus itp

   1. Czyli wlasciwie nie znamy imienia diabla/szatana/lucyfera? Bo w sumie mozemy szatanem okreslic kazdego upadlego jesli dobrze rozumiem?

    1. imion ma maaasę, bo to byt duchowy, diabeł i szatan to nie imię to raczej „funkcja, charakterystyka” (oskarżanie i przeciwstawianie się) imiona np: bob (= 13 0 13, z kart illuminati), sutech, sutekh, tekh, set, samael, xipe totec, red smokin mirror, red myst, lucifer, lucy, accuser, puppet master, smok, Mastema, Gadriel, Satanael, Samaël, Samiel, Siegel, Satan, anioł Edomu. W tradycji rabinicznej nosi on przydomek „szpetny”.

 6. Zaczynam się bać tego rozróżniania na „Jezus katolicki” i „Jezus Prawdziwy Bóg”, bo przecież katolicy oprócz swoich fałszywych doktryn maryjnych czy kultu świętych czczą jednak tego samego nowotestamentowego Chrystusa. Z takich podziałów ich/nasz Jezus to już blisko do brainbreakera..

  1. tylko to działa w KRK tak: podaje się wprawdzie że to Pan Jezus JEST ZBAWICIELEM i ofiarą za grzech, ALE (dodaje się) jeszcze do tego „pomoc” : maryjną, kapłańską, świętych wniebowziętych po śmierci, itd taka delikatna sprzeczność – neguje się unikalność CHrystusa jako jedynego bez grzechu, 1ego mediatora, etc
   Zdaje się że ci którzy to robią podpadają pod „tiatyrę” i będą musieli spotkać fałszywego proroka i zginąć (aby dostać swój „olej”)


 7. „Bez Maryi Ewangelia staje się bezcielesna i bezkształtna, przemienia się w ideologię, w duchowy racjonalizm” – Jan Paweł II

  Trzeba i dziś wszystko oddać Maryi. Jedyny ratunek w niej!„- Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski

  „Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez nią przedziwnych cudów swojej potęgi.” – Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski

  „Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają Ziemię, a Słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi.” Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski

  Zwycięstwo gdy będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy.” – kardynał August Hlond, prymas Polski

  Oczywiste jest kto się kryje pod postacią biblijnej Marii – starożytna Isztar.

  Wczoraj oglądałem jakiś program o piramidach i innych starożytnych budowlach, co jest ciekawe na Wyspie Wielkanocnej są ogromne posągi zbudowane przez gigantów, które są twarzami skierowane w miejsce gdzie Słońce znajduje się podczas przesilenia wiosennego.

  http://www.coliber.info/images/stories/atrakcje-turystyczne-wyspa-wielkanocna.jpg

  Z angielskiego Easter = Isztar, która była babilońską królową nocy stąd Wielkanoc, była uważana za córkę boga księżyca Nanny (Sina), dlatego Wielkanoc w KRK przypada zawsze w pierwszą Niedzielę w pierwszej pełni Księżyca po przesileniu wiosennym.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Queen_of_the_Night_%28Babylon%29.jpg

  1. Skąd oni to biorą, przerażające :O

  2. To jeszcze nic.
   Oto co rzekomo powiedział Jezus z objawienia do Faustyny Kowalskiej

   Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego.

   No,nie no.
   To już gruuuuuuuuuuuuuuube przegięcie

   1. Albo to
    Najświętsza Panna już nie może powstrzymać ręki Swego ukochanego Syna, wyciągniętej nad światem.

    Słowa z Fatimy

    No tu już odjazd na pełnych obrotach

    I ktoś jeszcze w fatime wierzy?

 8. popatrzcie, prosta logika, miałem łacinę na studiach: „Flammas eius lucifer matutinus inveniat: Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum: Christus Filius tuus,” – najpierw jest zwrot DO „lucifer”, potem już O „Chrystus synem twoim = „Christus Filius tuus”, ORAZ jeśli lucifer ma oznaczać Chrystusa, TO (wniosek) „Chryste, Chrystus twoim synem?” – to jest absurd, a skoro ta wersja prowadzi do absurdu, to znaczy że jest fałszywa.
  Następna rzecz- przecież ostatnio całemu światu pokazali w serialu KTO kryje się pod „lucyfer” http://www.pudelek.pl/artykul/79903/serial_o_lucyferze_wywoluje_fale_protestow_w_usa_szydzi_z_biblii/

  Czyli prawidłowa wersja tej łaciny w świetle faktów oznacza (odkodowanie): Lucyferze, diable, Chrystus (fałszywy) synem twoim….

  1. poczytajcie na pudelku komenty – ludzie jeszcze bronią tego serialu przed biblijną krytyką

   1. lucifer robi z ludzi frajerów, tak działa zwiedzenie, bronią go zamiast go eksponować

    1. Uff, a już myślałem, że jako jedyny z szacownego grona czytelników DP zapuszczam się czasem na Pudelka w celach badawczo-rekonesansowych ;-)… Bo co jak co, ale to niezły papierek lakmusowy obrazujący moralny upadek i postępującą satanizację młodych…

     1. „Uff, a już myślałem, że jako jedyny z szacownego grona czytelników DP zapuszczam się czasem na Pudelka w celach badawczo-rekonesansowych”

      hahaha dobre naprawdę dobre

 9. Moi drodzy juz wiadomo kiedy to wejdzie w zycie ,te znamie bestii i wogole rozne swinstwa
  PAPIEZ I NIE TYLKO PODPISALI TAJNE SWIATOWE MEMORANDUM ,SA DATY KIEDY CO WPROWADZĄ!!!
  ZOBACZCIE CO BĘDA WPROWADZAĆ ,tylko kupowac potrzebne rzeczy na zas i wogole .Moze to byc prowokacja ale nic nie wiadomo.No nie chce nic mowic ale polecam w lokalnym sklepie pistolet hukowo-kinetyczny na pociski gumowe i kapsuly CO2 ,beda takie czasy ze trzeba bedzie tego uzyc w samoobronie .Najwazniejsze rzeczy odkazajace survivalowe trzeba miec ,konserwy z długą datą ,ale najwazniejsze…

  TAK JAK BOG SIE OPIEKOWAL IZRAELITAMI ,TAK I NAMI SIE ZAOPIEKUJE JESLI GDZIEKOLWIEK UCIEKNIEMY BEDZIEMY ZDROWI PACHNACY I ZADBANI POD KAZDYM WZGLEDEM ,TEN KTO UCIEKNIE I ZAUFA BOGU TEN BEDZIE POD OPIEKĄ I PRZETRWA.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szokujacy-dokument-tajne-miedzynarodowe-memorandum-wchodzace-w-zycie-z-dniem-1-maja-2016-roku-2016-02

  dziekuje za danie mojego komentarza pozdrawiam

  1. W zasadzie to nawet może być to prawdą, nie jestem pewna czy to papież mówił, ale ktoś powiedział, że w tym roku świat się zmieni… Skoro nawet papież i królowa Elżbieta powiedzieli w zeszłym roku ”cieszcie się ostatnimi świętami”, coś jest na rzeczy.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish