Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

„Potrójne ogrodzenie wokół Bożego człowieka”

Zac Poonen

 

Szatan rzekł wówczas do Boga: „Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży” (Job 1:10). Z tego, co powiedział szatan dowiadujemy się trzech wielkich prawd. Bóg postawił potrójne ogrodzenie wokół człowieka pobożnego: po pierwsze ustanowił ogrodzenie osobiście wokół niego, po drugie wokół jego rodziny i po trzecie wokół jego finansów oraz własności. Szatan ma wgląd w wymiar duchowy i wie o tym. My nie możemy zobaczyć tych zabezpieczeń, ale one istnieją.

 

Szatan jest duchem i uznał, że nie mógł przejść przez te zabezpieczenia, by zaatakować Joba, jego rodzinę, czy jego menie. To dla mnie wielka pociecha wiedzieć, że jeśli wiodę pobożne życie, to także wokół mnie są te trzy ogrodzenia, a żadne z nich nie może zostać otwarte bez pozwolenia Boga. W Księdze Joba dowiadujemy się, że szatan musiał zwrócić się do Boga z prośbą o pozwolenie na przejście przez owe zabezpieczenia.

 

Wiele lat później Pan Jezus powiedział coś podobnego Piotrowi: „Oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak zboże” (Łk 22:31).

 

Bóg udzielił szatanowi pozwolenia na przejście przez jedno ogrodzenie w danym momencie. Nie otworzył wszystkich zabezpieczeń w tym samym czasie. Bóg zezwolił szatanowi, by zaatakował tylko majątek Joba, a jego rodzinę później. Potem Bóg pozwolił szatanowi, by zaatakował ciało Joba, ale nawet wtedy powiedział On szatanowi, że nie może on tknąć jego życia. Szatan nie mógł zatem zabić Joba. Chętnie odebrałby Jobowi życie, ale nie mógł. Mógł on tylko owrzodzić jego ciało.

 

Kiedy Ogrodzenie Numer Jeden zostało otwarte, Szatan wkroczył i zniszczył całe mienie Joba. Bogactwo Joba z milionów spadło do zera w jeden dzień!

 

Następnie otworzyło się Ogrodzenie Numer Dwa. Kryła się za nim żona Joba oraz jego dzieci. Zabił więc szatan wszystkie dziesięcioro dzieci Joba. Mógł potem zabić i jego żonę. Tego jednak nie zrobił, ponieważ bardziej przydatna była mu ona żywa, aniżeli martwa! Mógł użyć jej, by dokuczać Jobowi i drażnić go. Za każdym razem, gdy widzicie zrzędliwą żonę, możecie teraz zrozumieć, dlaczego szatan trzymał ją przy życiu! Dla diabła niektórzy ludzie są użyteczniejsi żywi, a nie martwi.

 

Jest kilka rzeczy, o których możemy nauczyć się o szatanie również z pierwszych kart natchnionego Pisma Świętego.

 

Przede wszystkim, szatan może być tylko w jednym miejscu w określonym czasie. Bóg jest wszędzie. Szatan jednak jest w jednym miejscu. Nie może być w innym, bo jest istotą stworzoną. Ma on jednak wiele demonów krążących po ziemi, które wykonują dla niego pracę.

 

Po drugie, szatan nie może zobaczyć przyszłości. Gdyby potrafił zajrzeć w przyszłość, to wiedziałby, że Job ostatecznie będzie daleko bardziej błogosławiony i dałby mu spokój. Jeżeli wiedziałby, co wyniknie ze śmierci Jezusa na krzyżu Kalwarii, że wskutek tego on sam zostanie pokonany, to czy sądzisz, że nakłaniałby ludzi, by ukrzyżowali Chrystusa? Z pewnością nie. Gdyby szatan wiedział, że to sam Haman zawiśnie na szubienicy, to nie pomógłby Hamanowi ją skonstruować. Wie on, co robią ludzie na całym świecie i może domyślić się (tak jak my możemy) jaki będzie rezultat ich działań, jednakże nie potrafi przewidzieć przyszłości.

 

Po trzecie, szatan nie może czytać w twoich myślach. Może on tylko zobaczyć, co robisz na zewnątrz. Wszystko, co mógł wiedzieć o Jobie to kwestie zewnętrzne. Nie mógł ujrzeć myśli Joba.

 

Po czwarte, szatan potrzebuje pozwolenia Boga, by móc zaatakować dzieci Boże.

 

To dla mnie ogromna pociecha wiedzieć, że ten wróg, z którym toczę bój nic nie wie o przyszłości, lub o moich myślach i znajduje się całkowicie pod ograniczającą kontrolą Bożą. Do tego wszystkiego został on pokonany na krzyżu. To zabiera wszelki mój strach przed szatanem.

 

Kiedy otworzyło się drugie ogrodzenie, Job stracił wszystkie dziesięcioro dzieci. Nigdy nie krytykuj pobożnej osoby, jeżeli widzisz, jak jej dzieci cierpią, albo zmagają się z problemami. Módl się za nich. Dzieci te są na celowniku szatana w taki sposób, w jaki twoje nie muszą być, bo szatan może wiedzieć, że jesteś kimś, kto idzie na kompromis, w przeciwieństwie do tamtej osoby. Może to dlatego pozostawia twoją rodzinę w spokoju!

 

Spójrz teraz, jak na to wszystko reagował Job. Usłyszał, że wszystko zostało stracone. Jeden po drugim, jego słudzy przychodzili i mówili mu, iż wszystko przepadło. A Job powstał, rozdarł swoją szatę, ogolił głowę, padł na ziemię i czcił Boga (Job 1:20). To kolejna kwestia, jaką widzimy na pierwszej stronie natchnionego Pisma Świętego: człowiek Boży jest czcicielem/czcicielką. Musisz być czcicielem/czcicielką, kiedy masz wszystko, a także musisz być czcicielem/czcicielką, kiedy wszystko straciłeś/aś. Jezus powiedział: „Bóg jest Duchem, więc owi czciciele powinni Go czcić w Duchu i prawdzie” (J 4:24). Czcić Boga znaczy oddawać Mu wszystko.

 

Job rzekł: „’Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!’ W tym wszystkim Job nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości” (Job 1:21,22). Job prawdopodobnie odnosił się do matki ziemi, z której wyszedł nagi i do której powróci jako proch, nagi. Skwapliwie przyjmował cokolwiek tylko Pan dopuścił w jego życiu.

 

Kiedy myślę o oddaniu Joba Panu, jestem zdumiony. Nie miał on wzorca Jezusa i apostołów tak jak my. Nie miał żadnego wzoru do naśladowania. Nie miał mocy Ducha Świętego, jaką my mamy. Nie miał Biblii jak my. Nie miał otuchy ani wsparcia ze strony innych wierzących, ani nawet od swej żony. Job miał jedynie Boga. I Bóg wystarczył. Skoro Job mógł dojść do tak chlubnego życia, to dlaczego nie możemy i my?

 

 

Tłumaczył Jacko. Dziękuję.

Zaktualizowane: 30 stycznia 2016 - 11:02

46 komentarze

Dodaj komentarz
 1. ,,Kiedy myślę o oddaniu Joba Panu, jestem zdumiony. Nie miał on wzorca Jezusa i apostołów tak jak my. Nie miał żadnego wzoru do naśladowania. Nie miał mocy Ducha Świętego, jaką my mamy. Nie miał Biblii jak my. Nie miał otuchy ani wsparcia ze strony innych wierzących, ani nawet od swej żony.”

  A mimo tego, Hiob nie uprawiał bałwochwalstwa, ani nie twierdził, że choroba nigdy nie jest wolą Boga(że szatan wprowadza ją nielegalnie), itd.

  1. Guzzik nie byłbyś sobą 😀
   ale i guziki są potrzebne, aby połączyć dwie klapy chrześcijańskiej marynarki.
   Tak będzie lepiej brzmiało

   😀

   1. ,,Guzzik nie byłbyś sobą ?”

    Też mi to przeszło przez myśl.

 2. Historia Joba jest dobrym przykładem jak powinien zachować się chrześcijanin w obliczu nieszczęść i niepowodzeń, które nie zawszę muszą być skutkiem odejścia od Boga a po prostu próby.Pokrzepia nas też to, że to Bóg jest Panem wszystkiego i Lucyfer nic nie zrobi bez Jego pozwolenia, ale zastanawia mnie to, czy Szatan i demony faktycznie nie znają myśli ludzi?

 3. Z kuszenia na pustyni:
  „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon” – cały przepych tego świata należy do szatana i może go dać komu zechce.
  Z Księgi Daniela:
  Aby doświadczać Izraelitów Bóg błogosławi i ustanawia królami ciemiężców z Asyrii czy Bablionii.

  Czy można powiedzieć, że po przyjściu Chrystusa Bóg „oddał” ziemię i jej bogactwa we władanie szatana?

  1. Tu jest napisane że Bogu nie zależy na życiu ludzi, bo skoro pozwolił zabić bez powodu, bo szatan prosił to jaką to daje ochronę, gdzie masz tu tą legendarną uczciwość, łaskę i miłosierdzie …

 4. Ten świat, a w szczególności diablaki ( demony i ludzcy słudzy diabła ), tępi z zaciekłością ludzi oddanych Bogu, gdyż widzi w nich w niczym zwierciadle własną ohydę, a prawie nikt takiego widoku nie lubi…

 5. Ten świat zmierza ku samozagładzie…Tempo życia wzrasta, ale ludzie zapominają, iż ich cielesne możliwości są ograniczone i bynajmniej nie są bogami, jak to się co niektórym wydaje…Czasem trzeba zostać sprowadzony do parteru, by docenić to co się ma.

 6. Nazywa sie Pawel Szydlowski pewnie czesc z was zna ta osobe mieszka w USA. Robi filmy o Slowianach .

  1. Z tego co wiem, to Paweł Szydłowski jest ateistą. Między innymi interpretuje on wersy Biblijne na swój sposób, w celu wyśmiewania wiary w Boga. Jest on jedną z pułapek na drodze.

  2. Szydłowski?
   Toz to zażarty ateista, twierdzi że gdyby Bóg istniał nie dopuścił by do powstania chrześcijaństwa, twierdzi że Jezus był kanibalem,belkocze że w Edenie kosmici wykorzystywali ludzi,że w Biblii jest walka 2 bogów, że wszechświat to panteistyczny bóg…

   Dajcie spokój, pomodlmy się za niego lepiej

 7. Dużo ludzi w tych porąbanych czasach udaje, iż nic niezwykłego się nie dzieje, a życie biegnie nadal swoim zwykłym, dobrze znanym torem…Tak jakby historia dziejów zakończyła swój bieg i nastał długo wyczekiwany dobrostan oraz powszechna szczęśliwość zatryumfowała…

  1. Taki naiwny optymizm w celu zatarcia w sobie uczucia wzrastającego strachu przed nie pewną przyszłością…

   1. Przez co ludzie zatracają się w chęci użycia i przyjemnościach doczesnych by nie odczuwać poczucia zagrożenia powodowanego przez ten niestabilny świat i niepewne szczęście…

 8. Dlaczego Bóg pozwolił mu zabić rodzinę? Modlicie się za Selera ale to pokazuje ( ten artykuł) że życie człowieka dla Boga jest nic nie warte skoro od tak pozwolił zabić bo szatan (niby wróg) prosił o to … gdzie tu sens ?

  1. ” życie człowieka dla Boga jest nic nie warte skoro od tak pozwolił zabić ” ……patrząc na nagrobki dzieci też mnie to dziwi….

  2. Assim,
   Nasza wiara musi się kiedyś wypróbować.Dlatego Bóg pozwala czasem demonom nas atakować i nękać,byśmy bardziej mogli Mu zaufać oraz wykazać się swoją wiarą.Czym jest wiara bez próby? Bóg wie,że jesteśmy grzeszni i mamy tendencję do zapominania o Jego czynów,dlatego przypomina nam kiedy jesteśmy utrapieni i się do Niego zwracamy.W ten sposób możemy doświadczyć że On jest Panem panów i Królem królów i że nie ma innego,niż Ten który nadchodzi.

   1. Ale zna też nasze myśli, sumienia, więc po co próbować ? nie wystarczy, że ktoś jest dobrym człowiek i na dodatek szczerze wierzącym ? Żeby nie było że krytykuje Boga bo nie krytykuje tylko chce sobie wszystko uporządkować w głowie

    1. On zna nasze myśli lepiej niż my sami.On chcę w nas utrwalić przekonanie,że potrafimy wierzyć i coś wytrzymać a jeśli nie,to pomaga nam zrozumieć nasze słabości i je wyniszczyć.Hiob był człowiekiem pełnym wiary i sprawiedliwości,ale została wypróbowana.Czy da się stwierdzić że tarcza nas ochroni,dopóki jej nie wypróbujemy? Tak samo właśnie jest z Bogiem i z nami, który w naszym skażonym sercu chcę zamieścić te ziarno i te świadectwo,które Pan niesie.A my potem żyjemy w większym przekonaniu że bez Niego nie ma życia i zawsze należy Mu ufać.

     1. Więc niech się dzieje wola Boża

  3. Życie na ziemi to nie wszystko.
   Jest też życie po śmierci…

 9. Tak pochłania nasze dzieci,jesli one w domu,rodzicach nie znajdują żywego,prawdziwego Boga a tylko zamieszanie i obłudę.
  http://www.dailymotion.com/video/x1odl3j_jak-kosciol-szatana-demoralizuje-mlodziez-i-spoleczenstwo_lifestyle

 10. Dokladnie modlmy sie zeby Bog wskazal mu droge zbawienia , musialem to wstawic bo ciekawi mnie jak taka osoba nieglupia jak on tak obraza i atakuje Boga , wstyd !

 11. Jeżeli Dzieci pobożnego człowieka tracą życie to tylko Bóg zrobił im przysługę bo zabrał je z tego świata do siebie gdzie na pewno będą szczęśliwsze. Ilu z nas czeka na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa bo ma już dość tego sytemu.

 12. W czasach dewaluacji wszelkich wartości duchowych ( gdy mieć ciałem ważniejsze jest niż być duchem i jest to nachalnie promowane/propagowane ) trzeba być zbiorem/ostoją owych wartości, by dawać innym przykład. To jest trudne, ale wykonalne.

 13. Cały świat ma coś przeciwko chrześcijanom: żydzi-ukradliście nam naszego Boga, prześladowaliście nas, poganie politeistyczni-zniszczyliście nam nasze rodzime wierzenia, poganie monoteistyczni-jesteście bezczelną konkurencją itd. Tak więc jesteśmy niczym ość w gardle dla tego upadłego świata.

  1. Niesamowite, naprawdę przypomina rękę.Potęga Boga jest obecna w przyrodzie.

 14. usa niedlugo sie doigra , pawel szydlowski jest ta osoba.

 15. O czymś innym, jeśli się komuś będzie nudziło po przeczytaniu wpisów na blogu.
  Artur Ceroński pochwalił się w ostatnim nauczaniu tym, że „duch święty” powiedział mu, by wyrzucił dekalog, który wisiał na ścianie. Jest bardzo aktywnym nauczycielem(ewangelistą go nazwać nie można) – prawie codziennie dodaje filmy na swój kanał YT, naucza na ulicach, w szkołach, więzieniach, różnych zborach, halach, domach kultury itd. Jakąś rzecz odrzuci bo jest za stara(historia Hioba), inną bo mu do czegoś nie pasuje. Twierdzi, że prawo do niczego nie jest potrzebne i nie musi na nie patrzeć bo jest przekleństwem oraz „przestrzeganie prawa wstrzymuje wzrost” duchowy… Przypomniało mi się, jak David Wilkerson opowiadał o pastorze, który powiedział, żeby ludzie odłożyli swoje Biblie bo nie mają im już niczego do przekazania i wtedy zaczęły dziać się dziwne przedstawienia i manifestacje złych duchów, tak jak teraz zaczęły się dziać tam, gdzie naucza Artur Ceroński. Z jednej strony w Polsce mamy Wielką Nierządnicę, z drugiej jej rozrastającą się, szyderczą siostrę, której owoce to uwalnianie w imieniu Jezusa psów, kur, koniów i ludzi(wiadomości wyniesione z jednego kazania) i oczywiście „święty” śmiech. Cytat: „Leżę pijany w duchu i wydaję taki dźwięk: *jęk*, wstaję do ludzi pijany, co otworzę usta to się śmieje, patrzę na nich, śmieją się – jest dobrze”. Opisywał działanie ducha świętego, przebywanie w obecności bożej i wychodzenie z systemu religijnego. „Lepiej w duchu świętym chodzić tu na czterech i beczeć jak owieczka, ok? Niż usiłować zrozumieć Boga” I czyjeś „amen” Nie chcę pisać więcej, jego temat był poruszany, to jest przypomnienie o modlitwie za zwiedzionych bo nic nie idzie w lepszym kierunku, Polacy wracają do KK albo właśnie przez teorie spiskowe i zwodnicze kanały walczące ze starym systemem szatana, które wprowadzają jednocześnie nowy już są gotowi na przyjęcie antychrysta, ostatnio spotkałem takiego człowieka, wystraszonego bo wiedział o kłamstwach mediów i polityków, zafascynowanego kosmitami. Twierdzi, że stwórca świata jest człowiekiem z wyższym stanem świadomości, tak jak kosmici, piramidy do czegoś się przydadzą, człowiek używa 3% mózgu i dokonał wielkich rzeczy, a gdyby udało mu się odblokować resztę mózgu byłby jak bóg(kłamstwo z Edenu) i ludzie dokonaliby wspaniałych rzeczy. Wtedy przypomniał mi się opis tripu po narkotyku, na który natrafiłem w internecie: pewnego człowieka odwiedziły istoty, które twierdziły to samo, co ten którego spotkałem.

  1. „Artur Ceroński pochwalił się w ostatnim nauczaniu tym, że „duch święty” powiedział mu, by wyrzucił dekalog, który wisiał na ścianieę

   masz link do zrodla?

   1. 7:09
    https://www.youtube.com/watch?v=LG1QFvu2Qu0
    Mówi, że z miłości przestrzega czegoś tam, ale obejrzałem wiele jego filmów i na podstawie tej miłości wybiera co jest dobre, a co nie ma sensu. Prorocy ze Starego Testamentu to słudzy, nie przyjaciele, naśmiewa się z Jeremiasza mówiąc, że miał depresję i denerwował swoimi modlitwami Boga. Artur Ceroński to tylko przykład.

  2. Dekalog ma być wypisany w naszych sercach, a nie wisieć na ścianie…, może źle zinterpretował nauczanie owego ducha 🙂 No, a tak na poważnie, to dla osoby, która jako „stary człowiek” dopuściła się morderstwa, każde negowanie przykazań powinno być jak włócznia przeszywająca serce… Nie znam szczegółów, nie chcę osądzać, ale z tego co widzę, to z bandyty stał się kimś znacznie gorszym: Kimś, komu lepiej uwiązać kamień młyński u szyi…

   1. Dekalog na ścianie jest symbolem i jeśli ktoś odwiedzi dom, to może się domyślić, że domownicy służą Bogu. Chwalenie się, że jakiemuś duchowi to przeszkadza i wyrzucenie może symbolizować coś innego i zdradza tego ducha.

 16. W jaki sposób mam poradzić sobie z pornografią i onanizmem męczy mnie już to niszczy wciagle się pojawiają myśli nieczyste myśli że jest coraz gorzej że nie ma powrotu do Jezusa że jest za późno nie chce tak żyć

  1. Też mnie bardzo męczy chęć onanizmu i zboczone myśli. Moja sugestia: jak tylko pojawia się myśl, wstań od kompa, może i go wyłącz i natychmiast zacznij się modlić. Uświadom sobie sobie, że święte Boże Anioły i On Sam patrzą na Ciebie z obrzydzeniem. Ty, czy ja jak to robimy to popadamy w nieczystość i musimy to mieć na uwadze. Proś Pana w modlitwie, żeby napełnił cię odrazą do onanizmu. Wyznaj przed Bogiem wszystkie perwersje, jakie cię podniecają i proś Go, by oczyścił twoje serce i umysł od masturbacji obracającej się wokół tych fantazji. W każdej modlitwie. To bardzo trudne, wiem. Ekstremalnie trudne nie ulec tym myślom i znowu się nie spuścić na widok tego, co pokazuje ekran. Potrzeba usilnej modlitwy o uwolnienie od tej pożądliwości i nie wiem jak jest u innych, ale u mnie to trwa, ale nie mogę powiedzieć, że nie ma efektów. Nie mogę też powiedzieć, że już na tym polu w ogóle nie upadam. Ale wszystko zaczyna się od świadomości tego grzechu. Próbuj być niezłomny, proś Pana Jezusa o niezłomność w przeciwstawianiu się chęci onanizowania się!

   1. Jacek czy Ty też tak masz miałeś że po onanizmie I oglądaniu pornografi czułeś się bez silnie ja mam tak że po tym mam myśli że znowu to zrobiłem ile razy mam jeszcze Boga prosić o wybaczenie czuje się wtedy jak bym upadł całkiem na dół bez chęci do życia

    1. Dokładnie tak samo mam. Świetnie to opisałeś. Ale wracam z tym do Jezusa i Tobie tez tego trzeba.

    2. Wal sobie bez pornografii az w koncu porzucisz porno i z czasem to pierwsze.

     1. Mati samo sformułowanie jest niestosowne.
      Po za tym nie masz racji ponieważ jest jeszcze coś takiego jak wizualizacja.

 17. Czy wyjście z kościoła katolickiego jest trudne do zrealizowania by zniknąć z ich kartotek. Nie uczęszczam tam nie przyjmuje ich teologii z drugiej strony jak myślę o tym to ogarnia mnie taki strach zmartwienie jak rodzice zareagują rodzina na to. Czy powinienem wyjść z tej organizacji.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish