Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Proszę o pilną modlitwę za Selera.

Każdy z nas jest doświadczany przez zycie i każdy z nas przechodzi uciski i tego doświadcza równiez nasz przyjaciel a brat w wierze – Seler.

Napisal on:

 

ja już nie mogę… Piotrze
upodlono mnie strasznie..
życie odbiorę sobie,
nie zniosę….

masz adres mój
ale naogrzeb nie przyjeżdżaj

proszę

jestem tylko selerem
ale nie chce juże żyć
Boga kochsm i Was
hej…

do zoba czenia w niebie,

trzynajcie szie”

 

Proszę zatem o modlitwę ze Selera.

 

Zbyszek trzymaj się. Co nie zabija to wzmacnia.

Pan jest z Tobą.

 

Seler Psalm dla Ciebie

 

34

 

(2) Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! (3) Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! (4) Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! (5) Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. (6) Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem! (7) Ten biedak wołał, a Pan słuchał I wybawił go z wszystkich ucisków jego. (8) Anioł Pański zakłada obóz Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. (9) Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! (10) Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. (11) Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.(12) Pójdźcie synowie, słuchajcie mnie! Nauczę was bojaźni Pańskiej! (13) Jakim ma być człowiek, który kocha życie, Lubi oglądać dobre dni?… (14) Strzeż języka swego od zła, A warg swoich od słów obłudnych! (15) Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń! (16) Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk. (17) Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, Aby wytracić z ziemi pamięć ich. (18) Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk. (19) Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,A wybawia utrapionych na duchu. (20) Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich. (21) Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie. (22) Niegodziwego zabija złość, A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. (23) Pan wyzwala duszę sług swoichI nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.

 

 

 

 

Zaktualizowane: 6 stycznia 2016 - 20:18

145 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Na pewno będziemy się modlić za naszego brata.
  Ty jednak, Jahwe, nie opuszczaj mnie,
  wspomożenie moje, pośpiesz mi z pomocą!
  Wybaw mnie od miecza,
  jedyne [życie] moje z psich pazurów!
  Wyrwij mnie z paszczy lwa,
  mnie biednego — spod rogów bawolich!
  Będę głosił Twe Imię pośród braci moich,
  będę Cię sławił wobec zgromadzenia.
  (Psalm 22)

 2. Modlę się za ciebie bracie seler, nie poddawaj się!

  1. Też się pomodliłem za brata Selera. Oby Bóg nas wysłuchał.

   1. Selerze, masz nasze wsparcie w modlitwie, a Jego wsparcie w Duchu Świętym. Wierzę, że przetrwasz tę burzę!

 3. Seler, bez Ciebie blog będzie mniej barwny.

  Poza tym jesteś mi winny coś. Borniłem Cie jako jeden na stronie stopsyjonizmowi, a więc teraz masz za to pisac dalej na tym blogu. Nie ma to tamto.

 4. Seler nie poddawaj się! Niech Cię Bóg chroni i wzmacnia Bracie!Jesteś atakowany bo jesteś cenny dla Boga dla nas.
  Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne!
  Miej nadzieję w Panu!

 5. Jesteśmy z tobą seler- bracie. Ale przede wszystkim Pan Jezus – nie zapominaj proszę o tym.
  Nie możesz tego zrobić.
  Widzisz -mnie trzykrotnie Ojciec wyratował gdy już nie chciałam żyć a wówczas jeszcze nawet nie byłam nowo narodzona. Tym bardziej wyratuje ciebie teraz- przecież jesteś już chrystusowy 🙂

  „Pan jest blisko skruszonych w sercu
  i wybawia złamanych na duchu.
  Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;
  lecz ze wszystkich Pan go wybawia.”

  Psalm 34:19-20

 6. Seler jesteśmy z Tobą
  ale przede wszystkim Bóg jest z Tobą

  Proszę Cię trzymaj się Go mocno i nie puszczaj, a On będzie Skałą Twojego ocalenia…

  „W Tobie, o Panie, złożyłem swe nadzieje, niech nigdy nie doznam zawodu.
  Przez swą sprawiedliwość ocal mnie i wybaw.
  Nachyl ku mnie swe ucho,
  przybądź prędko, aby mnie uratować;
  bądź dla mnie Bogiem, który mnie osłania swą tarczą,
  bądź domem schronienia, aby mnie ocalić.
  Ty jesteś moim umocnieniem i moją ucieczką,
  przez wzgląd na swe imię prowadzisz mnie swą drogą i mnie powstrzymujesz.
  Ty możesz wydobyć mnie z sideł, które na mnie zastawili,
  Ty mnie osłaniasz swą tarczą.
  W Twoje ręce składam moje tchnienie.”

  Psalm 31

 7. To dla ciebie Bracie!
  1 Dlaczego z dala stoisz, o Panie,
  w czasach ucisku się kryjesz,
  2 gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce
  i ulega podstępom, które tamten uknuł?
  (Nun)
  3 Bo występny się chełpi swoim pożądaniem,
  bluźni drapieżca i pogardza Panem.
  4 W pysze swojej powiada występny: „Nie pomści;
  nie ma Boga”: oto jest całe jego myślenie.
  5 Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie;
  Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego;
  parska na wszystkich swoich przeciwników.
  6 Myśli on sobie: „Ja się nie zachwieję;
  nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia”.
  Pe
  7 Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,
  na jego języku udręka i złośliwość.
  8 Siedzi w zasadzce przy drogach
  i niewinnego zabija w ukryciu;
  oczy jego śledzą biedaka.
  Ain
  9 Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini;
  zasadza się, by porwać ubogiego:
  porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.
  10 Schyla się, przysiada na ziemi,
  a od jego przemocy pada ubogi.
  11 Mówi w swym sercu: „Bóg nie pamięta,
  odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy”.
  Kof
  12 Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże!
  Nie zapominaj o biednych!
  13 Dlaczego występny gardzi Bogiem,
  mówi w swym sercu: „Nie pomści”?
  Resz
  14 A Ty widzisz trud i boleść,
  patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.
  Tobie się biedny poleca,
  Tyś opiekunem sieroty!
  Szin
  15 Skrusz ramię występnego i złego:
  pomścij jego nieprawość, by już go nie było.
  16 Pan jest królem na wieki wieków,
  z Jego ziemi zniknęli poganie.
  Taw
  17 Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych,
  umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,
  18 aby strzec praw sieroty i uciśnionego
  i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.
  Psalm 10

 8. Czy niszcząc świątynie Bożą, jaką jest nasze ciało można nadal mówić, że się kocha Boga?
  Bądź przyjacielu twardy i nie wymiękaj, życie to nie bajka to bitwa….

 9. Seler walcz i odpędź od siebie złe myśli.Jezus jest z Tobą bracie nie poddawaj się.Prosimy Ojca o pomoc dla Ciebie.Dasz radę z Jezusem wszystko jest możliwe do zniesienia.

 10. Seler: Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?

 11. Seler nie znam sprawy, ale wiem, że wszystko co na nas spada jest za przyzwoleniem Pana. Bóg robi to z miłości do nas aby jego owce się nie zagubiły między wilkami. Sam ostatnio doświadczam takiej nauki, wiem że to jest pomoc Boża w zwalczeniu moich słabości.

  „Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.” Objawienie 3:19

  pozdrawiam w Chrystusie

 12. Seler, bez Ciebie ten blog nie będzie już taki sam. Jesteś nam potrzebny, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni! Nie możesz się teraz poddawać, gdy Pan jest już tuż, tuż! Wytrwaj a otrzymasz wspaniałą nagrodę!

  9 Znam twój ucisk i ubóstwo –
  ale ty jesteś bogaty –
  i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
  a nie są nimi, lecz synagogą szatana6.
  10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
  Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
  abyście próbie zostali poddani,
  (…)
  Bądź wierny aż do śmierci,
  a dam ci wieniec życia.
  11 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
  Zwycięzcy śmierć druga8 na pewno nie wyrządzi szkody.

  Seler, wytrwaj! Pan jest już blisko! Niech Cię, drogi Bracie, błogosławi, ma a opiece i dodaje siły!

 13. Seler trzymaj się Bracie i nie poddawaj, zaufaj Jezusowi, a Cię podniesie. Dołączam się do modlitwy za Ciebie

  2 Kor. 1:3-6
  3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
  4. Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.
  5. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha.
  6. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy;
  (BW)

 14. Walcz tak właśnie wygląda wojna,użyją wszystkiego by cię złamać nawet najbliższych,niech Bóg Ojciec ci w imieniu Jezusa Chrystusa dopomoże bracie.

  1. widocznie Seler jest ważny z jakis powodów dla sił demonicznych

 15. zawsze jesteście w moich modlitwach, za Selera trzeba też

 16. „Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia”. obj 3,8

  „Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.”3, 10-11

  Cóż za piękna obietnica!

  Walcz Seler!!!

 17. W tych czasach jak ważna jest też modlitwa, wsparcie duchowe. Módlmy się.

 18. Seler. Jestem. Jestem bardziej niż myślisz bracie w cierpieniu. Potrzebuję muzyki która zapodajesz najdworniej potrzebuje twych wierszy cietej riposty spotkania ciebie oko w oko. Seler to nic co ja. Pan Cię potrzebuje tutaj i teraz żebyś kiedyś ale kiedyś był tam. Więcej nie powiem idę do komory modlić się . W imieniu Jezusa Chrystusa naszego PANA. rozkazuję wszelkiej opresji demonicznej żeby odeszła od Selera.Teraz. won!!! W Imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam wolność do duszy Selera. Amen

 19. Seler, ja również jestem z Tobą! Wiem, że masz moc i siłę Ducha Świętego 🙂

 20. Seler to nie jest rozwiązanie, jestem z Tobą :-/ nie daj się.

 21. To teraz ja coś zapodam dla Selera:

  https://www.youtube.com/watch?v=U6EVs4CK1fM

  I przyłączam się do modlitwy :-).

 22. Bracie jeszcze coś dla ciebie:

  „Miłuję Pana, gdyż wysłuchał Głosu mego, błagania mego. (2) Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie W dniach, gdy go wzywałem. (3) Spętały mnie więzy śmierci I opadły mnie trwogi otchłani, Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. (4) Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją! (5) Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg. (6) Pan strzeże prostaczków: Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. (7) Wróć, duszo moja, do spokoju swego, Bo Pan był dobry dla ciebie! (8) Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, Oczy moje od łez, nogi moje od upadku” – psalm 116

  ” Zaiste, Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom ” – Księga Hioba 8:20

  ” I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły ” – Objawienie Jana 21:3-4

  Pamiętaj też , że wszystko w czym nas Pan doświadcza zawsze zmierza ku dobremu.

 23. Tu trzeba bardzo mocnej modlitwy za Selera. Myślę, że wszystkie samobójstwa są pod wpływem sił demonicznych. Każde samobójstwo to sukces złego. Nie pozwólmy na to.

  1. dokładnie. Oby nie było za późno…

  2. „Każde samobójstwo to sukces złego. Nie pozwólmy na to.”

   Maćku – właśnie miałam w zamiarze to napisać.

   Nie można dać satysfakcji złemu.
   Ale wierzę, że Jezus nie pozwoli na to selerowi.

   1. nie wiem, wczoraj Seler nie wiedziec czemu przesłał mi swój adres enigmatycznie. Tak jakby w geście rozpaczy ale o co to nie wiem.
    Jego syn admin forum wegetarianskiego sie wyrzekł go, ale czy to jest powodem? nie wiem.
    Mam nadzieję, że Seler wpadł tylko w syndrom Noego.

    1. Gdyby tak Seler zechciał coś napisać.

     Seler- braciszku. Prosimy cię. Napisz cokolwiek.

  3. Tak!!!!! Proszę Was módlmy się z mocą cały czas rozkazujac demonom w Imieniu Jezusa żeby odeszły od Selera.

  4. ,,Myślę, że wszystkie samobójstwa są pod wpływem sił demonicznych.”

   Do tego dochodzi poruszane ostatnio nauczanie o nieutracalności zbawienia. Ludzie myślą, że jak się zabiją to będzie im lżej, że nic nie będzie, albo że i tak trafią do Nieba. Niedawno ostrzegałem przed nauczaniem Tima Conwey’a, według którego osoba zbawiona, jeśli dopuści się samobójstwa, to i tak trafi do Nieba. Myślę, że świadomość że jednak niekoniecznie trafi się do Nieba po samobójstwie, może dodać zdrowej bojaźni.

 24. Seler, trzymaj się i nic głupiego nie rób, bo potem nie będzie odwrotu. Pomodlę się za Ciebie.

 25. Selerku…czasami jest trudno, to prawda, ale musimy żyć tak by problem nie mógł nas pochłonąć, nie możemy pozwolić na to, by cokolwiek było większe, niż Boża obecność w naszym życiu.
  Faktem może być Twoje poczucia bycia niekochanym, ale prawdą jest to, że Bog Cię ogromnie kocha. Faktem mogą być Twoje trudne relacje z innymi, ale prawdą jest to, że Jezus wszystko odmienia.
  Selerku, nie rób głupstw, ja na takiej krawędzi kiedyś zawisłam, ale do dziś czuje i widzę Bożą rękę, która mnie z tego wyciągnęła.
  Jesteś w moich modlitwach

 26. krystyna kozdryk

  Kochany Selerku,mam 65 lat ikocham cie tak jak kazda czesc ciala Pana,coz bym bez ciebie zrobila ja,samotna w wymiarze ludzkim tu na ziemi oczekujaca na powrot do domu,nadziemskie wladze i zwiezchnosci napadly na ciebie,maja niewiele czasu,NAPRAWDE nie walczymy z ludzmi,powiedz tylko glosno ze Jezus jest Panem,a on wszystko wezmie na swoja chwale!Sciskam cie bracie w milosci i wszystkich proszacych o ciebie

 27. Często w takich chwilach człowiek potrzebuje rozmowy zrozumienia, jeśli nas czytasz Selerku to odezwij się chociaż powiedz co Ci leży na sercu, wyżal się w końcu od tego tutaj wszyscy jesteśmy, aby się wspierać.

 28. Takie coś należy jak najprędzej zgłosić na policję, że ktoś chce sobie odebrać życie, przecież podanie adresu przez niego mogło być właśnie takim wołaniem o pomoc…

  1. Też przed chwilą o tym pomyślałam,ale nie mam pewności czy to dobre a z drugiej strony podanie adresu świadczy o szukaniu pomocy.

   1. no właśnie ja tez nie wiem czy to dobre…

 29. Piotrze czy daleko mieszka Seler od Ciebie?Może ktoś mieszka blisko Selera,żeby podejść porozmawiać i pocieszyć.

  1. jakieś 120km
   On w Częstochowie ja w Kielcach

 30. Seler, pamiętaj o jednym:
  „Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On [Jezus] niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.” (Mt,8,17)
  Niech On Cię podźwignie.

 31. W Imieniu Jezusa Chrystusa, pod osłoną Jego Przenajswietszej Krwi, w autorytecie Synostwa Bożego, rozkazuję wszelkiej opresji demonicznej: odejdź od Selera! Demonowi zamętu demonowi depresji demonowi złych relacji demonowi rozpaczy demonowi upodlenia rozkazuje WYNOŚ SIĘ!!!!! Jesteś tu bezprawnie. Seler jest Synem Boga Świętego i należy tylko do Niego! Ojcze dziękuję Ci że Jezus Chrystus umarł za Selera na drzewie krzyża i zmartwychwstal. Dziękuję. Bądź uwielbiony Panie Nasz. Amen.

 32. Selerku kochany, nie rób tego Bogu, sobie, nam! Nawet jeśli ten parszywy świat Cię przerasta, cierpisz pamiętaj, ze jesteśmy rodzina w Bogu. Dla Pana i dla nas jesteś bardzo ważny! Bracie kochany, wytrwaj, to już i tak finisz tego swiata a nagroda od Boga będzie dla Ciebie stokroć większa niż dla niejednego z nas!

  Dla Ciebie piosenka Η επιμονή σου- TWÓJ UPÓR, WYTRWAŁOŚĆ
  https://m.youtube.com/watch?v=vw3tpYhAEnE

  Refren:
  Ach gdybys wiedział, jaka sile daje mi Twoja siła,
  Jakbyś mówił ” wszystko jest możliwe/ stanie sie”
  I słyszę Twój głos,
  Ach gdybys wiedział jaka sile daje mi Twoja siła!!

 33. Czy jest ktoś z czytelników z Częstochowy albo okolic?

 34. Hej Seler.Nie ma sytuacji bez wyjscia,uwierz mi.Przezylam wiele .Moje doswiadczenia umocnily mnie w przekonaniu.ze pomimo upadku dajemy rade wstac ,isc dalej i cieszyc sie.Nie znam Cie ale zalezy mi na Tobie.Mysle .ze nie zdajesz sobie sprawy jaki jestes mocny.Wygrasz z tym co Cie dreczy.Dasz rade.

  1. Nie. Seler nie da rady. On nie ma sił na nic. Pomoc tylko w Krwi Jezusa. Panie obmyj selera Swoją Krwią. Ciało i duszę i ducha. Obmyj Swoją Świętą Krwią odrzwia jego życia. Oddaję Selera pod ochronę i moc Twojej Przenajswietszej Krwi. Amen.

     1. napisałem do niego i do jego syna

      1. To bardzo dobrze.
       Tylko teraz co dalej?

       Dlaczego seler nie chce nic napisać.
       To jest niepokojące

 35. Macie kontakt do Jego syna na tym forum wegetarian? Moze ma nr tel Selera??

 36. Ja piszę serio, mam koleżankę terapeutkę, takie rzeczy zgłasza się na policję, albo samemu się jedzie do takiej osoby, nie na co czekać! Jakiś czas temu miałam sytuację, że ktoś się żegnał w smsie, nie wiadomo było nawet, gdzie dokładnie przebywa, policja na poważne podeszła do zgłoszenia, szybko namierzyli mieszkanie i wysłali tam patrol.

  1. Dokładnie,nie ma co zwlekać trzeba mu pomóc

 37. Seler! Jesteś Nam potrzebny! Będę się modlić za Ciebie dopóki nie usłyszę,że masz się dobrze!

  1. A ja czekam wciąż przed laptopem na jakikolwiek znak od selera.
   Boże spraw aby Seler odezwał się proszę.

 38. Dokładnie Magdula mam to samo czekam na znak od Selera i na zmianę chodzę modlić się.

  1. Tak, bo to może uratować jego życie.

    1. Teraz pozostaje nam zdać się na Pana Boga…

     1. I czekamy na informacje… Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad bratem Selerem…

  2. Sama nie wiem ale może jest to jakiś sposób oprócz naszych modlitw oczywiście

   1. najwyżej Seler będzie miał do mnie żal, ale cóż zycie ważniejsze jest a że się nie odzywa coś trzeba było zrobic, ale to tez jest porzykladem na to, że powinnismy sie integrowac w miastach

     1. oby…
      Boże miej go proszę pod swoją opieką

    1. Dobrze zrobiłeś, to słuszna decyzja 😉

 39. Adminie a co sie dzieje z Selerem bo ja nie w temacie jestem chyba…

 40. Tak i żadnych wyrzutów z powodu zgłoszenia i ewentualnych żali Selera nie należy mieć. To jest zbyt poważna sprawa, aby nie zgłaszać. Pan Bóg działa czasem przez ludzi, różnych narzędzi używa, aby kogoś uratować.

  1. W takich wypadkach najgorszą możliwość to brak reakcji, oby wszystko szczęśliwie się zakończyło…

 41. No i co policja powiedziała? A nie masz do niego nr telefonu, żeby zadzwonić?

 42. z tego co pisał na blogu, to nieciekawa sytuację miał, bo i syn sie wyrzekł i ponoć nie ma nogi jednej i ból ciała. Za tym pewnie idzie ból duszy…

 43. seler-zibi-pamiętasz kiedyś napisałam Ci,,nigdy nie jest tak żle ,aby nie mogło być gorzej”-było kiedyś gorzej ,lecz podniosłeś się -lecz teraz jest tylko żle .Mam twój Hymn romów na telefonie ,Jesse Cook – One Night at the Metropolis – 2007 – integral -mój ulubiony koncert który mi zapodałęś ,powodujesz że fora i blogi zaczynają żyć ,masz potęzny temperament i grasz świetną muzykę ,nie zawiedż Boga i nas wszystkich .Niech Cię Bóg Błogosławi.

 44. Policja powiedziała, że się kontaktowała z nim i jest wszystko dobrze.

  1. Chwała Bogu,że wszystko z Selerem w porządku.

  2. Całe szczęście…. Jednak trzeba abyśmy z tej nauczki wyciągnęli jakieś wnioski aby takie coś nie miało więcej miejsca.
   Może zamknięty chat?? Tzn taki aby można się było swobodnie zwierzac bez obawy, że x ludkow sobie tylko siedzi aby siedzieć na nim? A przy okazji bardziej się poznawać i otwierać na siebie? Ot taka myśl …

  3. Dzięki Bogu ! Dobrze zrobiłeś Piotrze!
   Seler, jesteś ważny dla nas wszystkich. Chwała Panu!

  4. Czyli jak.. mamy być spokojni tak?
   To dlaczego seler nic nie napisze?

   1. może potrzebuje czasu by się pozbierać, trwajmy w modlitwie. Bracie seler jesteśmy z Tobą i Pan jest z Tobą.

  5. Kamień z serca… Chwała Panu Bogu Najwyższemu !

   1. Bracia i siostry. Jesteśmy Kościołem. Nie dajmy się zwieść zlemu. Proszę Was nie ustawajmy w modlitwie o selera. Walka duchowa jest b. ciężka. Rzadko wygrywa sie ja w jedną noc. Jesteśmy selerowi bardzo potrzebni. Cały czas. Módlmy się proszę.

    1. Będę się modlić, dopóki Seler sam nie napisze, że jest ok.

  6. To, że się z Nim kontaktowała, to nic nie znaczy. Mógł sobie zrobić coś po.. Czy jest tu ktoś z Częstochowy?! Halo?!

   1. Klaudio. Mnie też jakoś to nie uspokoiło. W dalszym ciągu w myślach proszę Boga by z nim było wszystko ok.

 45. Totalne szaleństwo zwiastujące czasy końca…Chrześcijańska gorąca linia zadziała. Z Bogiem Seler.

  1. Prawdziwie żywa wspólnota chrystusowa.

  2. Dzięki Bogu! Aż mi łzy popłynęły z radości,że wszystko dobrze. Znam Selera z innego bloga /kiedyś/ i zawsze pisał bardzo mądrze, to oddany Bogu człowiek. Trzymaj się Drogi Selerze i pamietaj,że Bóg ma Cię w opiece.

 46. to dobrze Piotrze…..ulżyło mi….Z Bogiem.

 47. Może chodziło mu o pogrzeb w sensie duchowym – upadek? Dużo siły Seler no i szacun dla Admina.

 48. Mam pytanie czy potrzebujący modlitwy wykonał to co jest napisane w Dz. Ap. 2, 38.

 49. Piotrze rzadko pisze ale codziennie czytam detektywa , czuje sie tu dobrze. Seler nie powinien mieć do ciebie pretensji. To pokazuje naprawde ,że może na ciebie i na nas liczyć.Zresztą ilość wpisów w jego sprawie pokazuje to dobitnie. Co tu dużo pisac niech Bóg ma nas wszystkich w opiece.

 50. Do Selera
  Selerku wiesz, ze Bog powiedzial, ze jest Bogiem zywych a nie umarlych. Bo tylko zywi moga dawac swiadectwo o Bogu. Napisales, ze kochasz Boga. Jutro tez pisz listy milosne do niego. Wiesz, ja jeszcze nie tak dawno o Bogu i Jezusie nie wiedzialam nic. Nie szukalam go nawet. To on mnie szukal. Dlugo to trwalo bo prawie pol wieku. Byly to trzy slowa, ktore byly odpowiedzia na moj bol i wolanie o prawde. Dostalam odpowiedz natychmiast choc jej nie oczekiwalam. I to byla odpowiedz od Niego ”JAM JEST PRAWDA”. Te krotkie trzy slowa zmienily moje zycie. Biblii nie znalam, nawet jej nie mialam. Nie znalam Ewangelii Jana. Bylam w szoku, jak ja przeczytalam. Bog dziala dzis, szuka sam swoich owiec. Duch prawdy jest prawdziwy. Selerku daj dzialac Bogu. Oddaj sie mu calkowicie pod jego ochrone a odzyskasz pokoj duszy. Swiat nie bedzie Cie krzywdzil, bo on chroni przed nim. Pozdrawiam i chcialabym zebys dawal swoja obecnoscia na blogu o nim swiadectwo. A ponizej z dedykacja dla Ciebie utwor grecki, mam nadzieje, ze Ci sie spodoba, mozna lze uronic, bo mi lza sie kreci jak tego slucham:
  https://www.youtube.com/watch?v=5Cg_dayqoFc
  Pozdrawiam Cie serdecznie.

 51. To jak, następny zjazd u Selera?

 52. Módlmy się cały czas za Selera. O Ochronę Pana. I oglaszajmy w Jego Imieniu życie do selera. Nie mozemy w tym ustac B. Was proszę.

 53. Dla Selera:
  Ps 23:4 „Chociażbym chodził ciemną doliną , zła się nie ulęknę , bo Ty jesteś ze mną . Twój kij i Twoja laska są tym , co mnie pociesza”
  Rzymian 8:18 „Sądzę bowiem , że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą , która ma się w nas objawić.”
  Rzymian 8:31 „Cóż więc na to powiemy ? Jeżeli Bóg z nami , któż przeciwko nam ?
  Efezjan 6:12 „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału , lecz przeciw Zwierzchnościom , przeciw Władzom , przeciw rządcom świata tych ciemności , przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.”
  Rzymian 8:35 „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej ? Utrapienie , ucisk czy prześladowanie , głód czy nagość , niebezpieczeństwo czy miecz ? Jak to jest napisane : Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień , uważają nas za owce przeznaczone na rzeź . Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu , który nam umiłował . I jestem pewien , że ani śmierć , ani życie , ani aniołowie , ani Zwierzchności , ani rzeczy teraźniejsze , ani przyszłe , ani Moce , ani co wysokie , ani co głębokie , ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga , która jest w Chrystusie Jezusie , Panu naszym.”
  2 Koryntian 4:8-10 „Zewsząd znosimy cierpienia , lecz nie poddajemy się zwątpieniu ; żyjemy w niedostatku , lecz nie rozpaczamy ; znosimy prześladowania , lecz nie czujemy się osamotnieni , obalają nas na ziemię , lecz nie giniemy . Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa , aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele .
  Zanoszę modlitwy do naszego Ojca o Ciebie Seler.
  Niech Bóg Cię błogosławi

 54. Selery to twarde bulwy a nie „miętkie ” nie dawaj radochy kudłaczom…a walcz z nimi ( kudłatymi ) dla Chrystusa…On za Ciebie umarł

  pozdrawiam w POKOJU Chrystusa 🙂

 55. Może ktoś zacznie z Selerem rozmowy mailowe prywatnie.
  Tu na forum co On ma napisać, jak brak mu siły żeby żyć. Czasami ciężko jest ruszyć palcem w takich chwilach.
  Znacie się więc admin możesz podać jego @ komuś do kogo Bóg mówi że ma coś zrobić?
  Jak czytam te wpisy to aż mi łezka leci jak Pan przez Was działa. Niech ktoś na priv. przypomni Selerowi Jakiego mamy cudownego Ojca i nową rodzinę.
  Mat19:29 I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, DZIECI lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. 30 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

   1. To ktoś, kto mieszka w pobliżu, mógłby ruszyć tyłek! Rety!

    1. dobra myśl, jeśli ktoś mieszka w pobliżu, zamiast słów z pewnością lepsza byłaby obecność kogoś obok, kto go wesprze, pocieszy.

 56. Mieszkam w Katowicach to dość blisko.
  Masz adres?

  1. Agnieszka to Ty ze zjazdu w Wisle?

   1. Daj Jej ten adres, Piotrze. To już doba bez odzewu, a policji drugi raz zgłaszać nie ma sensu. Ktoś jednak musi sprawdzić czy z selerem wszystko dobrze. 🙁

 57. Raczej się nie znamy jeszcze.
  Nie byłam na żadnym Twoim zjeździe.
  Czytam bloga.

 58. A takie ladne wierszyki pisal chlop .

 59. Modlę się i ufam Bógu ,że nie pozwoli aby Selerowi coś się stało. Wierzę ,że siły dobra zwyciężą i tym razem.

 60. Seler,chłopie,ja się nie poddałam i Ty także siè nie daj złamać! Mamy w sobie siłè,nawet wièkszà niż się może zdawać! Modlitwè szczerà wysłałam do nieba i wierzè – z mojà siła wiary,a z nią nie ma zartöw :)) ,ze i Ty wstaniesz na nogi i jedynie kurz ze spodni otrzepiesz i znów nam zaśpiewasz 🙂

 61. Bardzo łatwo się zagmatwac w życiu. często zapominamy jak powinno wyglądać nasze życie na tej ziemi i wchodzimy w nie swoje kompetencje. Pytałes Boga czego On oczekuje od Ciebie?

  1. Jeśli jesteś prawdziwie uczniem Jezusa, zrób to co robił Pan Jezus.. Walcz z szatanem jak i On Jezus walczyl – zaparł się samego siebie i walczył aż do krwi..

 62. Seler, Witek też się za Ciebie modli. Mam Ci przekazać, żebyś się nie smucił :-).

  1. I to jest piękne.. Zawsze mnie wzrusza ta dziecięca prostolinijna wiara, czysta i wolna od jakichś filozoficznych ludzkich komplikacji 🙂
   Ktoś tu jakiś czas temu pisał jak jego (jej) córeczka (chyba córeczka) modląc się powiedziała do Boga coś takiego mniej więcej: Boziu idź już spać bo ja też już idę spać.
   🙂
   Czy to nie jest rozczulające?

   1. Dlatego wlasnie powinnismy miec ta stuprocentowa ufnosc w Bogu jak dzieci.
    One nie rozwazaja ani za, ani przeciw – ufaja calkowicie.
    Musimy sie tego znowu nauczyc.

 63. Proszę o modlitwę za człowieka o imieniu Tomek. Chce on popełnić samobójstwo.

  1. Czy możesz mi to dokładnie opisać?

 64. Piotrze odezwał się seler//?……

 65. Seler, trzymaj się i się nie poddawaj! Pan Bóg pomoże!
  W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim za to, że pomogli mi modlitwą i słowem w podobnym momencie pare miesięcy temu.

 66. seler wracaj do nas szybko i napisz coś w końcu. Czekamy Bracie na dobre wieści Ciebie! Niech Bóg ma Cię w opiece.

  1. Seler. Jestem. Oddaję Ciebie Panu.

 67. ,,Kto sercu strapionemu śpiewa pieśni, jest jak ten, kto zdejmuje ubranie w dzień mroźny, albo jak ocet na ranę.” (Księga Przysłów 25:20)

  ,,Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.” (List do Rzymian 12:15)

  1. ,,Kto sercu strapionemu śpiewa pieśni, jest jak ten, kto zdejmuje ubranie w dzień mroźny, albo jak ocet na ranę.”
   Ej … Przecież nie śpiewałem Selerowi. Tylko jak On to mówi zapodałem muzę…. Nie…nie jestem taki…. Nie pozbawiam świadomie ludzi słuchu racząc ich swoimi zgrzytliwymi wypocinami… 🙂

 68. Seler, czy upodlono cie bardziej, niz upodlono Jezusa?
  Przez upodlenie nie warto uciekac od zycia.
  Jesli umarles z Chrystusem, umarles dla swojego ego – kto zatem moze upodlic trupa?
  Zyjesz w Chrystusie – nie zapomnij o tym.

  Upodlenie ze strony innych jest naszym codziennym chlebem – my przeciez jestesmy nasladowcami Chrystusa i On „obiecal”, ze z nami swiat bedzie tak samo postepowal, jak z Nim.

  Twoje smutki i bole zloz Jezusowi – On jest prawdziwym Pocieszycielem.
  Glowa do gory i pokonaj to co cie gnebi z mocy Jezusa Chrystusa.

 69. Czy coś wiadomo w sprawie selera?

   1. A ktoś kontaktował się z jego synem?

    1. kontaktowałem sie i dal mi nr, ale jak zadzwoniłem na ten numer to jakiś człowiek się wyparł swego selerostwa 🙂
     Nie wiem co jest grane.
     Pewnie Seler sie niebawem odezwie

     1. Dziwne.. Mam nadzieję, że masz rację i seler do nas szybko wróci.

 70. Przepraszam, ale nie daje mi to spokoju.. Czy już coś wiadomo więcej?

  1. Nie przepraszaj,bo słusznie prawisz.Dołączam się do pytania.

   1. Piotrze, a czy mógłbyś jeszcze raz podać adres strony Jego syna? W stosie tych wszystkich komentarzy, nie mogę go odnaleźć. Napisze do niego.

 71. Seler proszę cię
  napisz choć:
  „hej”

  1. Klaudia. Myślę że Seler nie ma sił nawet przeglądać tego wątku. Nie ustawajmy w modlitwie, prosze.

   1. (Przepraszam, że zejdę z tematu)

    Ewo, z całym szacunkiem, nie wykluczam Twoich dobrych intencji, ale po przeglądnięciu Twoich poprzednich komentarzy pod tym wpisem, myślę że dałaś się wciągnąć przez czyjeś nauczania w „demonomanie”. Nie wykluczam wypędzania demonów, ale pewne nauczania na ten temat poszły w złym kierunku(przykładowo nauczanie Dereka Prince.)

    Więcej na ten temat w poniższym artykule:

    http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/19-gwiezdne-wojny-w-kosciele-czyli-o-sluzbach-uwalniania

    Nauczanie Dereka Prince na temat przekleństw również jest błędne, o czym mowa w poniższym artykule:

    https://www.facebook.com/notes/marcin-kozera/derek-prince-fa%C5%82szywy-nauczyciel-w-owczej-sk%C3%B3rze/825575974227786

 72. Guzzik, dziękuję. Mam nadzieję, że nie dałam się wciągnąć, w demonomanie,staram się o rozwagę. Natomiast jestem wewnętrznie przekonana ze za wieloma chorobami psychicznymi mogą stać demony. Mogą,a Wtedy tylko modlitwa z mocą i Moc Pana.

  I nadal i ciągle pozostaję na modlitwie o Selera.
  Dziękuję Ci Ukochany Jezu, nasz Panie, za wszystko co uczyniles dla Selera. Bądź jego tarczą i ochroną.BĄDŹ.Amen

 73. Seler nie jest niczyją własnością.
  Teraz porzucił miłość do swej cielesności, która wszystkich powstrzymuje przed odejściem ze świata ślicznego ale bezgranicznie wrednego.
  Gdy się już niczego nie pragnie i nic nas nie trzyma przy materii, wtedy będąc całe życie niewolnikiem stajemy się wolni. Piekło, niebo, królestwa, bogi, nagrody, potępienia, miłości, nienawiści – nie znaczą nic! WOLNOŚĆ – kto ją powstrzyma?
  Życie i bycie tutaj, w tym trupim świecie – to gówno a dane obietnice, że „gdzieś tam” będzie lepiej oznaczają ni mniej, ni więcej ale przyznanie prawdy, że tutejsze dzieło się Panu za bardzo nie udało, chociaż Pan stwierdził, że jest „dobre”, to jednak dobre nie jest.
  Z całym szacunkiem ale ten świat to trup, którego pogrzeb się przedłuża.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish