Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Tragedia Judasza nauką dla chrześcijan.

Ostatnio czytając pewna książkę, w której omawiana była m.in kwestia Judasza, zacząłem analizować drogę „kariery” Judasza.

Każdy z nas, zna choćby mniej więcej historię Judasza. Jak nie z lekcji religii, to z filmów.

Często jest jednak tak, że czytamy coś i nie widzimy, ale za powiedzmy piątym  razem jest eureka, czyli w sensie biblijnym Bóg objawia nam Swe Słowo.

Chciałbym abyście ten tekst, który za chwile przeczytacie, nie analizowali z punktu widzenia faryzeuszy, czyli znawców pisma. Chciałbym, abyście przenieśli to co tu zawarłem, szczególnie na wasze życie, wasze decyzje, wasze grzechy a dopiero następnie grzechy innych, znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanki…

To nie Wasi znajomi będą oceniani przez Boga za WASZE czyny, za WASZE grzechy, za WASZE pożądliwości.

Życie Judasza pokazuje nam dobitnie PROCES  unicestwiania się jako osoby duchowej, ale kierującej się pożądliwościami ciała.

Kim był Judasz?

Judasz Iskariota (Judasz – grecka forma imienia Juda, Iskariota – hebr. אִישׁ־קְרִיּוֹת – mąż z Kariotu, dosłownie „mąż kariocki”) – jeden z apostołów Jezusa Chrystusa.

Judasz był także skarbnikiem. Pewnie nie przypadkowo nim został.

Tak więc Judasz nie był kimś bagatelnym. Judasz był jednym z dwunastu wybrańców.

Co to oznaczało? Był on BLISKO Jezusa. Był uczestnikiem tajemnic. Pan Jezus wybierając 12 apostołów pokazał nam, że uczniostwo to jedno, a tłumy słuchające to dwa.

Jednak Judasz stał się synem zatracenia.

 

(11) I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. (12) Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo” J 17.

 

Zanim to nastąpiło dramat związany z Judaszem przeżywał Pan Jezus Chrystus.

 

(70) Odpowiedział mu Jezus: – Czyż nie wybrałem was Dwunastu? A jeden z was jest diabłem. (71) A mówił to o Judaszu, synu Szymona z Kariotu. On bowiem miał Go wydać, a był jednym z Dwunastu” J. 6.70

 

Pan Jezus wybrał 12kę. Judasz nie był kulą u nogi Pana, kimś akceptowanym tylko ze względu na proroctwo. Owa dwunastka obdarzyła go zaufaniem czyniąc zeń skarbnika. Judasz znał nauki Pana Jezusa tak jak my się ich uczymy. Przy tym raz jeszcze podkreślam:

 

Wiedza nie zbawia.

 

Ten nieszczęsny apostoł niczym się nie wyróżniał spośród innych apostołów, skoro nawet podczas ostatniej wieczerzy nikt mu nic nie zarzucił, mimo wyraźnego wskazania zdrajcy. Na czym Judasz się pośliznął?

 

 

(14) Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów (15) i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników. (16) I odtąd szukał sposobności, aby go wydać.” Mt 26

 

 

Co MI – mnie, ja, sobie

chcecie DAĆ – korzyść

 

bez wątpienia Judasz był człowiekiem chciwym co znajdujemy także tutaj:

(4) A jeden z Jego uczniów, Judasz Iskariota, który miał Go wydać, mówi: – (5) Czemu nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? (6) A powiedział to nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem i mając trzos, podkradał z tego, co doń wkładano. (7) Powiedział więc Jezus: – Daj jej spokój. Zachowała ten olejek na dzień mojego pogrzebu. (8) Ubogich zawsze macie między sobą, Mnie zaś nie zawsze macie.” J 12

 

Jaka z tej części ewangelii jest lekcja? Możesz mówić o Jezusie, ale robic coś całkowicie odmiennego od tego co głosił Jezus.

Jaka jest z tego najważniejsza lekcja?

Judasz nie zgrzeszył dopiero wydając Jezusa. On zaczął hodować jajo węża, o którym mówił David Wilkerson. Akurat w przypadku Judasza, była to pożądliwość pieniędzy, ale możemy to zamienić, na pożądanie koleżanki z pracy kuso ubranej, na mściwość, zemstę prowadząca do gniewu, a ostatecznie do morderstwa. Pójdźmy dalej. Możemy to zamienić na bożka polityki, piłki nożnej itd. Ile to osób sprzedało Jezusa za pasję, hobby.

 

Przechodzimy teraz do mega ważnej sceny:

Jana 13.

(1) Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. (2) A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, (3) wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, (4) wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. (5) Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. (6) Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? (7) Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. (8) Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. (9) Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. (10) Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. (11) Wiedział bowiem, kto go ma wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. (12) Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? (13) Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. (14) Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. (15) Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. (16) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. (17) Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. (18) Nie o was wszystkich mówię; Ja wiem, których wybrałem; lecz niech się wypełni Pismo: Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. (19) Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że Ja jestem. (20) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. (21) Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie wyda. (22) Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. (23) A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. (24) Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest. O kim mówi! (25) A on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie! Kto to jest? (26) A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. (27) A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić. (28) Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. (29) A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim. (30) On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. (31) A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie wyda”

Pan Jezus znał serca wszystkich i zna nasze.

 

„Kto to jest? (26) A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona.”

 

Wielu upatruje w tej scenie jedynie znaku zapowiadającego spełnienie proroctwa, ale tutaj pojawił się wielce dramatyczny moment. Pan Jezus nie tylko dał znak, który notabene apostołowie zrozumieli długo po ostatniej wieczerzy.

” A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim”

 

Pan Jezus dając  Judaszowi namoczony chleb w misie, ostatni raz ofiarował mu swą przyjaźń. To nie był gest wyśmiania, ironii. Wcześniej Pan umył nogi wszystkim ze zdrajcą włącznie.

Co za bolesna chwila to była, kiedy z jednej strony Jezus wiedział, że jeden z jego apostołów, najbliższych braci wyda go, a pomimo to Pan Jezus jeszcze raz, ostatni raz po umyciu nóg okazuje, daje swą przyjaźń właśnie.

Judasz przyjął wszystkie dary Jezusa, zasiadał z nim do stołu, przebywał, ale nigdy nie pokochał Jezusa.

 

A teraz chyba najważniejsza chwila:

„Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. (27) A zaraz potem wszedł w niego szatan.”

 

Widzimy co się dzieje? Judasz ostatni raz odrzucając przyjaźń Jezusa, dał pozwolenie szatanowi na wejście w swe ciało.

Jest napisane celowo kiedy to było: „zaraz potem„.

Zaraz potem w naszym przypadku jest wtedy, kiedy grzeszymy.  Wchodzą demony przejmując kontrolę nad ciałem. Jakie to ważne jest.

 

Można by rzec, że tutaj historia się kończy, ale tak nie jest.

Odrzucenie Jezusa miało już swój nieodwracalny skutek i przebieg. Efekt. Echo. Reakcję.

(1) Po tych słowach Jezus wyszedł z uczniami na drugi brzeg potoku Cedron, gdzie był ogród. I wszedł do niego z uczniami. (2) Miejsce to znał także Judasz, który Go wydał, bo Jezus i uczniowie często się tam zbierali. (3) Judasz więc, wziąwszy oddział i straż od najwyższych kapłanów i faryzeuszów, przychodzi tam z latarniami, pochodniami i bronią. (4) A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało Go spotkać, wyszedł i pyta ich: – Kogo szukacie? (5) Odpowiedzieli Mu: – Jezusa Nazarejczyka. Mówi im: – Ja nim jestem. A był też z nimi Judasz, który Go wydał. (6) Kiedy więc Jezus powiedział: Ja nim jestem – cofnęli się i upadli na ziemię. (7) Zapytał więc ponownie: – Kogo szukacie? – Jezusa Nazarejczyka – odpowiedzieli. J 18

 

(49) I zaraz podszedłszy do Jezusa powiedział: – Witaj, Rabbi! I pocałował Go. (50) A Jezus powiedział mu: – Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podszedłszy zatrzymali Jezusa i ujęli Go. (51) A oto jeden z tych, co byli z Jezusem, wydobył miecz i zadawszy cios słudze arcykapłana odciął mu ucho.”

 

Stąd powiedzenie na fałszywych przyjaciół – „fałszywy pocałunek”.

Judasz miał „tupet”.

Pan Jezus panując nad sytuacją, powiedział na koniec per „przyjacielu” do Judasza.

 

Czy to jest już koniec?

Oczywiście że nie. Przechodzimy od fazy jaja węża, przez odrzucenie przyjaźni z Jezusem, do….kary.

Zanim ta jednak nastąpiła Judasz mając tak jak każdy człowiek wszczepione przez Boga sumienie chciał się pozbyć srebrników, tak jakby to mogło coś jeszcze zmienić

 

(3) Kiedy Judasz, który Go wydał, zobaczył, że Go skazano, poczuł wyrzuty sumienia i odniósł trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym, (4) mówiąc: – Zgrzeszyłem, wydając człowieka niewinnego. Lecz oni odpowiedzieli: – Cóż nam do tego? To twoja rzecz! (5) Wrzucił więc pieniądze do świątyni, odszedł stamtąd i powiesił się. (6) Arcykapłani zaś wziąwszy pieniądze orzekli: – Nie wolno ich kłaść do skarbony, bo są zapłatą za (wydanie na) śmierć człowieka. (7) A po naradzie kupili za nie Pole Garncarza na cmentarz dla pielgrzymów. (8) Dlatego to pole nazywa się polem Krwi aż do dnia dzisiejszego. (9) Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: „Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali niektórzy synowie Izraela. (10) I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał”. Mt 27

 

Ostatnią informacją o Judaszu jest:

16) „Bracia! Musiały się wypełnić słowa zapowiedziane przez Ducha Świętego ustami Dawida o Judaszu, który stanął na czele tych, którzy pojmali Jezusa, (17) choć był przecież jednym z nas, to znaczy miał udział w tym samym posługiwaniu. (18) Otrzymawszy za tę niegodziwość zapłatę, kupił rolę. Powiesił się, pękł na pół i wypłynęły z niego wszystkie wnętrzności. (19) Wiadome to było wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak że rola ta została nazwana Hakeldamach, to znaczy pole krwi. (20) Napisano bowiem w Księdze Psalmów: >>Niech dom jego stanie się pusty i niech nikt w nim nie zamieszkuje<<, a >>obowiązki jego niech przejmie inny<<. (21) Dlatego trzeba, aby to był jeden spośród tych,” Dz 1.

 

 

Życie Judasza wokół Jezusa pokazuje właśnie proces rozwijania jaja węża. Proces braku świętości, a więc umiłowanie grzeszenia zawsze jest ten sam:

 

Złe myśli, pożądliwości->zdrada wartości Jezusa, czyli samego Jezusa->mocne wyrzuty sumienia kiedy jest za późno->kara adekwatna do przewinienia.

 

Ilu to pijanych kierowców straciło nie tylko prawa jazdy i dobre imię, ale również trafiło do więzienia za przejechanie pieszego lub uderzenie autem w auto innego kierowcy?

Ile to razy dla pieniędzy ktoś zdradził Jezusa?

Ile to razy dla tzw seksu poza małżeńskiego, ludzie porozbijali rodziny, również odrzucając Jezusa?

Wszystkie te pożądliwości trwały chwile i nikt nie widział jak sie wykluwa jajo węża. Przyjemności trwały chwilę, ale kara była nieodwracalna.

Prawdziwego wierzącego można poznać po tym, że kiedy czyta Słowa apostołów Chrystusa zapisane w NT, akceptuje je i jest im posłuszny. Ponieważ odrzucenie słów apostołów, jest odrzuceniem Jezusa, a odrzucenie Jezusa jest odrzuceniem Ojca, który go posłał.

 

Judasz dał się zwieść swym pożądliwościom.

 

Powiem Wam, że jak tak ostatnio analizowałem to wszystko, to ogarnęło mną współczucie nie tylko wobec moich prześladowców, ale i ludzi ogólnie brnących w zło. Jak to powiedział Wilkerson „jeszcze będą bliscy nad nimi płakać”. Każdego działania zawsze jest skutek.

Judasz stał sie ostatecznie postacią dramatyczną, niewolnikiem swych pożądliwości oraz sam dla siebie katem.

Interesujące jest to, że świat (system przeciwny królestwu Boga na Ziemi) wielce promuje Judasza.

Robi się z niego ofiarę niezbędną do zrealizowania proroctwa, tak jakby Judasz nie odpowiadał za swe czyny.

Kiedyś, chyba w latach 70-ych i 80ych była modna kapela rockowa pt Judas Priest.

W linku inny przykład:

http://www.tekstowo.pl/piosenka,bad_company,judas_my_brother.html

 

Walczmy z grzechem, nie sprzedawajmy Jezusa za 30 srebrników. Czuwajmy aby nas lew ryczący Szatan nie pożarł.

Ignorując czuwanie, dopuszczając jajo węża w pewnym momencie możemy swym złym czynem, raniącym nie tylko bliźnich, ale i Jezusa, doprowadzić do swego upadku. Wtedy będzie na pewno za późno.

 

 

Zaktualizowane: 10 listopada 2015 - 18:59

80 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Czyli zbytnie folgowanie ciału wynaturza?

  1. o co im chodzi w promowaniu Judasza?

   w promowaniu grzechu, że niby każdy może popełnić błąd.
   Promowanie Judasza tom promowanie ludzkiego upadania, drogi do osobistej katastrofy.

   1. Judasz ma taki sam tytuł w Piśmie Świętym jak fałszywy mesjasz czyli ostateczny Antychryst – syn zatracenia. Bo kto uwierzy w fałszywego mesjasza oczywiście się zatraci. Przede wszystkim uwierzą w niego ci co upodobali sobie ten świat i tak jak Judasz ulegną bo upodobali sobie nieprawość oraz wolą wierzyć kłamstwo bo taka jest natura cielesnego człowieka. Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo z Ducha to prawdopodobnie ulegnie temu kłamstwu i szatan to dobrze wie.

    „I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
    Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.” 2 List do Tesaloniczan 2:11-12

    „Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.” 2 List do Tesaloniczan 2:1-4

    Wybrać Judasza to inaczej wybrać, kochać szatana i ten kontrolowany przez niego świat, dlatego iluminaci lubią postać Judasza i Gaga o nim śpiewa jak o kochanku,jest to taki zamiennik żeby nie śpiewała otwarcie że kocha diabła.

    Szatan nie cierpi tego co zrobił Chrystus dlatego promuje wszystkich którzy uderzają w Syna Człowieczego.

    1. Jakub(Izrael) miał 12 synów, tak i Pan Jezus miał 12 apostołów.

     Danici odwrócili się od Boga, tak jak i Judasz się odwrócił od Chrystusa.

     W 12 plemionach wymienionych w Apokalipsie z linii Jakuba(Izraela) nie ma tylko Danitów.

     Bóg zastąpił plemię Dana, plemieniem Manassesa(syna Józefa) tak i Judasz został zastąpiony przez Macieja.

     Możliwe że syn zatracenia fałszywy mesjasz wyjdzie z plemienia Danitów i utworzy złotą Erę.

     „Kilka z proroctw Biblii zwraca uwagę na to że Antychryst będzie wywodził się z Danitów. W kontekście tych proroctw, zagadka Samsona sama wydaje się być kolejnym proroctwem, mówiącym o potomkach Dana którzy pewnego dnia zechcą zniszczyć plemię Judy w zawistnej zemście za to, że Bóg odwrócił się od nich z powodu ich bałwochwalstwa. W ciało młodego lwa (judaizm) wejdą Danici (pszczoły) i postanowią stworzyć złotą erę (miód). Spisek potomków Dana, aka Synagogi Szatana, polega na zawłaszczeniu mesjańskiego pierworództwa plemienia Judy i ustanowieniu Fałszywego Królestwa i fałszywego mesjasza w Izraelu”

     źródło: https://radtrap.wordpress.com/2011/12/06/korzenie-antychrysta-zaginione-plemie-dana/

 2. Zawsze bardzo było mi żal Judasza.Pomimo tego,że sprzedał naszego Króla.Chciwość,którą popełnił zasłoniła mu cały obraz Bożej miłości.Dopuścił do swojego serca niegodziwość.Wystarczyło tylko wyzbyć się złego,monety którymi dysponował nie należały do niego,ale był tak bardzo zachłanny.Obudził się,ale było za późno. Najgorsze słowo na świecie,które istnieje to właśnie za późno.

  1. ” Najgorsze słowo na świecie,które istnieje to właśnie za późno.’

   dokładnie. Każdy z nas powinien sobie przypomnieć, ile w życiu było sytuacji nie do odwrócenia, kiedy to było już za późno.

    1. Jak czytam stary testament i długość życia ludzi w erze przedpotopowej, to żyli po 500 lat około i żaden z nich się nie nawracaał z potomków Adama, tylko Henoch.

     Tylko Henoch się podobał Bogu.

     Wniosek :

     Bez względu na to jak długo ludzie będą żyć i tak się nie nawrócą.

     Inny przyklad: Noe.

     Tylko Noe się podobał Bogu a nawet nie jego rodzina, bo rodzina został zachowana ze względu na Noe moim zdaniem. Tylko dlatego.

     Tak samo córki lota i żona zostały zachowane ze względu na Lota.

     Milardy ludzi jest jak Judasz.

     Po swiecie przed potopem żyli sami Judasze a czasy sie nie zmieniły.

     1. W tamtych czasach grzech miał władzę nad ludźmi, a najgorszą konsekwencją grzechu jest oddzielenie od Boga, więc nie ma co się dziwić, dlaczego tak mało ludzi się nawracało. Dopiero Jezus pokonał i uwolnił nas od jarzma grzechu biorąc na siebie wszystkie jego konsekwencje w tym tą najgorszą konsekwencje, gdy Bóg opuścił Jezusa na krzyżu
      „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, Mt 27, 46
      To dzisiaj mamy takich „Judaszów”, którzy odrzucają przyjaźń Jezusa, jego ofiarę za nas.Zamiast za nim podążać, wydają go za pożądliwości tego świata.

      Wczoraj wydałem Jezusa kolejny raz…
      za przyjemności ciała. Dopiero dzisiaj to zrozumiałem.

      Dzięki Piotrze za ten tekst.
      Chwała Bogu

 3. Dziękuję Piotrze. Świetny tekst ! 🙂

 4. Niezliczone tragedie ludzkie wynikają z miłości do tego świata i przesadnego o ciało dbania…

 5. Judasz, 12. postoł, wybrany przez Jezusa, bo z Miłości…
  i z miłości Jadał Judasz i znał Jezusa, gdy…
  z egoizmu powziął myśl, by
  zdradzić Go…
  kurcze,

  Szaweł zatruty judaizmem, mordował ze złości…
  by „bogu” przydopodobać szie,
  i
  dzięki Łasce poopamiętywał
  siebie, mnie
  zostając, kurcze, ,,tym, no, …apostołem ???
  bo Nawrócił
  szie ?

  ————–

  kolejny trudny Temat… hej ! – 🙂
  ————–

  Judasza „wykończył” ego_IZM
  ale nas chyba nie ?
  dlatego jego
  promuje
  szie,

  apostoł Paweł przynajmniej nawrócił
  z drogi do nikąd,
  bo Jezus
  dał NAM ten wyjątkowy DAR
  swojej MOCY
  gdyż Bogiem Jest ? – Nie ?
  kurcze… to ja dziękuję,
  widać, myliłem szie…
  hej ! – 🙂

  Ella Fue – Julio Miranda
  https://www.youtube.com/watch?v=6-ByznXNYNY

  1. dopisek… on kiedyśz był, ten dopisek,
   ale ja jego bez przerwy wywalam,
   z różnych blogów, tak ???
   tutaj to ten dopisek
   sam szie wywalił,
   i tak bywa,
   HEJ !
   =============
   ŁZY…
   co padają jak deszcz
   jesienny
   też…

   płaczę ja… i Bóg
   bo nie wiedzą
   że…

   Egoismo

   https://www.youtube.com/watch?v=2d42Egu0LoY

   ============

   1. Piotr napisał:
    cytuję

    admin

    7 listopada 2015 at 21:29

    „został Romem !”

    Muzyka wasza mi sie podoba, podróże także, ale taboru nie mam ?

    aha i nie uznaje tarota, wróżenia z kart.

    „zamieszki”
    ________________________

    też brzydzę się tarotem, kartami, wróżeniem z fusów i tą… tę no… polityką !

    tabor mi szie rozleciał,
    co z żelaza, poszło na
    złom – też nie mam
    TABORU… ale
    mam Wiare
    Hej !

    seler – trzymaj szie ! 🙂

    1. czy JUDASZ pójdzie do czyśćca ?
     pójdzie ? – w jaki sposób ?
     kurcze… cyganie go
     zawiozą ?
     NIE…

     CZYŚCIEC???
     http://bar-bara.neon24.pl/post/127202,czysciec

     komentarze też polecam,
     moich tam nie ma…
     ale TU są !
     seler

    2. te selery to są czasem złośliwe 🙂

     1. złośliwe ? – nie…
      GORZKIE…
      🙂

      a… odnośnie zamieszek…
      to ja przepraszam, ale
      dzisiaj ja ich nie…
      wywołałem, sorry,
      Hej ! – 🙂
      sinti
      🙂

 6. Dziękuję Piotrze za ten tekst bardzo mi pomógł we wzmacnianiu się

  Pozdrawiam

 7. Serce Judasza było od początku oporne i jego postępowanie świadczy o szukaniu własnych korzyści. Apostoł Piotr gdy Jezus go powołał i poprzez cud wielkiego połowu ryb pokazał Piotrowi kto przed nim stoi – Piotr natychmiast się ukorzył przypadając do kolan Jezusa prosił” Odejdź ode mnie Panie, bom jest człowiek grzeszny” W postawie Judasza nie było widać pokory. Mimo dziejących się koło niego za sprawą Jezusa przez 3,5 roku wielu cudów czego na pewno był naocznym świadkiem nie przeszkadzało okradać trzosa przeznaczonego dla ubogich. Wyszedł pewnie z egoistycznego założenia, iż przynależność do grona dwunastu apostołów jest doskonałym parawanem dla jego „działalności” i nikt go nie będzie podejrzewał. Myślał pewnie, że tak ustawiony będzie lawirował dosyć długo – z jednej strony pewnie chwalony i błogosławiony jako jeden z grona dwunastu przez tłumy kroczące za Jezusem i nawet w momencie wykrycia braków pieniędzy nikt nie będzie go posądzał o złodziejstwo, gdyż jak można podejrzewać o taką rzecz apostoła Jezusa (bardzo mi pasuje to do czasów dzisiejszych i apostołów tego czasu). Przeliczył się, podczas ostatniej wieczerzy został zdemaskowany. Choć wcześniej Jezus zapowiada, że jeden z dwunastu go zdradzi – Judasz udaje Niemca i pewnie z całą resztą wywraca oczami ze zdumienia, pozorując przed resztą, że to nie o niego chodzi. W wieczerniku nastąpił ten moment. Jezus mówi wyraźnie o Judaszu podając mu kawałek chleba z misy. Apostołowie tego nie rozumieją, gdyż w ich poczciwych głowach nawet nie iskrzy się taka myśl by ktoś z ich grona mógł zdradzić Mistrza, dlatego myślą, że Jezus wysyła Judasza na zakupy na święto. Judasz odkrył, że Jezus wie. I pewnie w tym momencie Judasz się wściekł albo „zalała go krew”. Jak byśmy wtedy byli świadkami tej sceny i widzieli minę Judasza jak purpurowieje to blednie zaczyna pewnie dygotać we wściekłości każdy pewnie by zapytał „co cię opętało?” albo powiedział „no diabeł go opętał”. Po reakcji było widać że diabeł wstąpił w Judasza – objawia się nagle zdemaskowany. Judasz jak diabeł – zadyszał chęcią odwetu. Natychmiast wyszedł w noc ciemną. Nie tyle wydać Jezusa, ile zachować swoją nieskazitelną reputację, likwidując kogoś kto zdemaskował jego tajemnicę. Nie ukorzył się jak Piotr do kolan Jezusowych wyznając swoją grzeszność, nie – to nie w jego stylu. Znamy tą postawę – postawę najwyższego cheruba, otoczonego najwspanialszym blaskiem i klejnotami, zasiadającego w radzie samego Boga, którego Bóg obdarzył wspaniałością i mocą. Ale niestety upadł gdyż w sercu jego wykryto nieprawość. I wtedy zawrzał gniewem – zdemaskowany. I poszedł jak Judasz szukać sprzymierzeńców i pomsty. Myślał, że zabicie dziedzica pozwoli mu zachować przywileje. Judasz myślał, że nie tyle może zabicie Jezusa, co jego uwięzienie oddali od niego karę i odrzucenie społeczne za popełnione łotrostwa. Pragnął odwrócenia roli, by powiedzieć potem „to Jezus jest winien bo pojmany siedzi w więzieniu a ja jestem sprawiedliwy i spełniłem obywatelski obowiązek” i dalej mogę się cieszyć szacunkiem i poważaniem. Nieszczęsny Judasz – do czego to doprowadziło wszyscy wiemy, a on skończył jako narzędzie w ręku szatana. A przecież miał szansę na zbawienie o wiele większą jak my, gdyż mógł się cieszyć żywą obecnością swojego Zbawiciela, gdyż Jezus obiecał swoim apostołom, że uczyni ich filarami swojej żywej świątyni.

  1. „Serce Judasza było od początku oporne i jego postępowanie świadczy o szukaniu własnych korzyści. Apostoł Piotr gdy Jezus go powołał i poprzez cud wielkiego połowu ryb pokazał Piotrowi kto przed nim stoi – Piotr natychmiast się ukorzył przypadając do kolan Jezusa prosił” Odejdź ode mnie Panie, bom jest człowiek grzeszny” W postawie Judasza nie było widać pokory. ”

   dobrze powiedziane….

  2. Krysio… mało, że dobrze powiedziane,
   to jest PRAWDA !
   dla Ciebie,
   hej !

   🙂

   La Viuda Millonaria
   https://www.youtube.com/watch?v=ljjqiTjjun8

   przynajmniej WIDZISZ
   Boga…

   są Tacy, co mają coś ze wzrokiem,
   jak w tym teledysku…
   echch… te Oczy,
   Oko, Oko,
   Oko…

   🙂

   jeszcze raz dla Krysio

   https://www.youtube.com/watch?v=ljjqiTjjun8

   1. Dzięki Selerku. Już Cię sadzę na mojej grządce – a z Selerka dobry korzeń i nać, trzeba go tylko pielęgnować. Bóg Ci zapłać za dobre słowo. Ale to co napisałem nie jest moją zasługą

    1. jesteście chyba w jednym, wieku więc i rozumiecie się 🙂
     Choć w Chrystusie wiek nie ma znaczenia.

     Krzysio mądrze prawi. Już miałem dwukrotnie przyjemność go słuchać face to face.

     „Ale to co napisałem nie jest moją zasługą”

     To fakt, chyba powinniśmy o tym stale pamiętać. Dziękuję za to stwierdzenie, gdyż czasem myślę, że to ja pisze ale wynika to także z obawy czy to aby na prawdę DS, czy mam prawo tak pisac o sobie, że to Duch Święty mną kieruje

     1. sorry nie w jednym wieku, seler jes koło 80ki

      🙂

     2. Piotrze, czuj jak uczniowie idący do Emaus, gdy zmartwychwstały Jezus idzie z nimi, a oni go nie rozpoznają. Dopiero gdy mówi do nich otwierają się im oczy i poznają Mistrza. Łuk.24.32 „I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał?”
      Tak i ja i Ty, jeśli otwieramy Pismo święte i czytając pała w nas serce, znaczy On jest z nami. Wtedy nie może być pomyłki. Duch Święty posłany przez Pana kieruje nami. Chwała Ci Panie Jezu, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom a zakryłeś przed mądrymi

      1. Krysio, masz taki superfajny nick, że aż musiałam to napisać 😀 Wybaczcie 😀

       1. Twój za to jest tajemniczy. FE w tablicy Mendelejawa oznacza ferrum czyli żelazo. Co to oznacza? Żelazny charakter,żelazną wolę? A może żelazną porcję, jesteś może na diecie? Masz jakąś skuteczną?

        1. Polecam post nic nie działa lepiej na człowieka.Walczysz z ciałem i przeciwstawiasz się pokusom.W zamian dostajesz mnóstwo błogosławieństwa od Boga.

         1. podpisuje się pod komentarzem Magdy

    2. i niech Rośnie 🙂
     a.. co ?

     i niech Rośnie,
     hej ?
     dla chwały Boga ?
     Jest ?

      1. ale to jest piosenka z kraju uprawy manioku i fasoli, a nie selerków

       1. poważnie ???
        ale
        mnie poniosło… ??
        kurcze ?

        🙂

      2. HEJ !
       _________________

       🙂

       Jezus Bogiem od początku do końca
       co stworzył nas,
       a kto

       ja ?

       __________

       Piotr prawdopodobnie został cyganem
       od wczoraj,
       ale nie mówcie tego nikomu…
       to Jego sprawa,
       🙂
       cygan

       1. oj tam oj tam
        Bendem siał zamieszki

        1. a… siej… cyganie,

         ja „nie bendem”…

         ogólnie jest
         cacy
         ?

         nie jest ?
         będzie,będzie, niedługo…
         kiedy …

         witaj wśród romów Puiptr,
         hej – seler !
         🙂

         zapodawałem Już ?
         broń Boże ?

         La Viuda Millonaria

         https://www.youtube.com/watch?v=ljjqiTjjun8

         La Viuda Millonaria

         1. bendem musiał wykasowac te nasze komentarze bo temat jest powazny

 8. Kolejna świetna analiza. No i to w ogóle coś niebywałego- sam niedawno zwróciłem uwagę na tę fascynującą jak i tragiczną postać. No i nie dziwota, że marionetki elity tak uwielbiają postać Judasza.

  1. Swoją drogą zastanawiałem się nad kwestią predestynacji w kontekście Judasza. Czy on przed stworzeniem świata został wybrany synem zatracenia? Czy było to nieuniknione? Czy miał wolną wolę, czy może nie był skazany na potępienie? Czy mógł być to równie dobrze ktoś inny z dwunastu?

  2. „Kolejna świetna analiza. ”

   Na chwałę Boga i ku wzrostowi wierzących by się bronili przed grzechem.

   Takich Judaszów jacek masz na pewno koło siebie, ba… Ty nim byłeś, ja i inni.
   Przyzwolenie na grzech to Judasz-izm

   1. Judaszizm i judzszyści. Świetne! Włączam do swojego kanonu. Dzięki Piotrze! Jak rozpoznać judaszistę? Powiedz mu, że wszyscy grzeszymy. On ci odpowie że przecież nie ukradł nie zabił, a reszta to drobne rzeczy bo w tym świecie trzeba jakoś żyć, a jak Bóg się o to gniewa to jest jakiś taki… No i zaczyna się demaskować, bo ty zaczynasz go wkurzać. Wkurzasz go potem nie tylko tym co do niego mówisz, rozpalasz go do wściekłości samą swoją obecnością. Wkurzasz go dlatego bo jesteś Świadkiem jego życia za parawanem i ten parawan obalasz. A on wie, że stoi za nim nagi. Mało, że obalasz, jeszcze świecisz światłem i wtedy dopiero jest wstyd. Sama myśl zdjęcia parawanu i postawienia judaszisty w świetle wywołuje w nim dygotanie. Bo ludzie umiłowali bardziej ciemność niż światłość, by nie widać było ich uczynków i zamysłów. A my nie możemy chować świecy pod korcem czy pod łóżkiem, ale stawiać ją na świeczniku.

    1. Jeszcze jedno! Ja byłem Judaszistą!!! Nawet teraz czuję czasem, że głębi gdzieś on ze mnie wyłazi. Okropna zakłamana egoistyczna maszkara. Modlę się o swoją przemianę, by Pan mój Jezus Chrystus uleczył mnie całkowicie i kiedyś znalazł godnym przebywania przy Nim. ” By dobroć Jego i łaska towarzyszyły mi przez wszystkie dni mego życia, i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy” Ps.23

     1. Krzysiu zapomniałem ile masz lat. Ujawnisz tu czy w mailu?

      bo jeśli Ty, czytający z tego co pamiętam 20 lat Biblie jeszcze wyganiasz z siebie Judasza to co dopiero ja…

      1. W tym roku w grudniu skończę 46 lat. Swoją biblię kupiłem w 1990 r w jakimś sklepiku z mydłem i powidłem. Leżały tam w stercie obok śledzi i bananów. W tym czasie handlowano wszystkim co dało się sprzedać, a kupcy jakoś nie specjalizowali się w jednej branży.

     2. tak i amen..podpisuje się pod wypowiedzią, nie wiemy o pewnych utajnionych zamysłach serca przez wiele lat – dopuki nie zostaniemy na wsłasnej skórze skonfrontowani. Wyłazi chciwość, egoizm, brak miłości do ludzi itd. Dziękuje Ojcu za Słowo, trwajmy, czytajmy, uczmy się na pamięć, aby wszelkie zamysły niweczyć w zarodku

   2. Tak, ja nawet dopuszczałem się identycznego grzechu, co Judasz- kradałem pieniądze znajomym, ba, rodzicom by potem się naćpać. Dałem mozliwość wężowi wyklucia się z tego jaja. Ale teraz już mam świadomość, że On mnie kocha i co najważniejsze zna moje myśli i serce lepiej, niż ja sam. To tak wiele zmienia…

    1. Masz nowe życie Jacku, krew Pana Jezusa zmazała tamte winy. Teraz możesz tylko współczuć tamtemu Jackowi za judaszizm.
     Nowe zycie.
     Bóg jest cudowny dał nam nowe życie.

     Jeszcze będzie przepieknie:

     https://www.youtube.com/watch?v=LekhxqdZAfI

     1. Tak to jest naprawdę wspaniałe dostaliśmy nowe życie za darmo.Bóg jest wspaniały i jest wielką miłością,którą nam ciężko ogarnąć naszym malutkim rozumkiem.
      W moim powrocie do Boga była wielka radość,pokój i miłość.Z czasem to lekko osłabło,ale to z mojego powodu.Byłam nowym stworzeniem a i tak grzeszyłam,dostałam największy skarb na ziemi od Boga.Wtedy pojawiały się myśli,że ja tak bardzo nie zgrzeszyłam jak inni.Wiecie inni byli gorsi niż ja.
      W krótkim czasie poczułam,albo Duch Święty mi podrzucił podpowiedź,że moje standardy,to nie Boże.Poraziło mnie to jak przeczytałam,że nienawiść równa się morderstwu.
      Bardzo szybko można spaść i utracić najważniejszą radość w życiu.Pycha jest okropna tak samo okradanie Boga z jego chwały.Bez Jezusa jesteśmy niczym i o tym musimy stale pamiętać i modlić się o pokorę.

 9. No i wróciłam sobie z kina, gdzie się napatrzyłam jak „bracia” Bond i ten drugi się chcieli pozabijać… Są motywy nwo i inne symbole dla nas rozpoznawalne (dużo można napisać) np. ten co chciał dzierżyć władzę nad światem i stworzyć nwo na końcu filmu został z jednym okiem…
  Wracam do domu, otwieram sobie Biblię i czytam:
  „Bo oto Ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie troszczył się o zaginione, nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione, i karmił tego co zgłodniałe, lecz będzie jadł mięso tucznych zwierząt i zerwie im kopyta.
  Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce! Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko! Niech jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem się zaćmi!” Zach. 11:16,17
  Wchodzę na Detektywa, a tu o Synu Zatracenia…
  Jestem prawie pewna, że światowy przywódca vel. Antek będzie jednooki i po tym go rozpoznamy…
  „Oni” też wiedzą…
  ???

  1. w angielskim KJV jest to ciekawie przetłumaczone: idol shepherd = nasz pasterz nieużyteczny,
   i to idol shepherd dobrze pasuje do objawienia Jana – obraz bestii to przecież idol, idolatria, z tym że obraz, posąg już nie jest niemy, ale gada, jakby alchemiczne ożywienie czegoś martwego na oczach świata.
   PS gdzieś na onecie widziałem zdjęcia naukowca który odkrył jakąś czaszkę, niby nieznany rodzaj „człowieka” przed homo sapiens, wiecie co robił? całował symbolicznie tę czaszkę, jakby czcił idola.. masakra

 10. Wiecie co? Tak sobie teraz pomyślałem z obserwacji. Ludzie, którzy odrzucili św. Pawła wydają mi się agresywni? Co o tym myślicie?

  1. juz dawno zauważyłem taką zależność. Z tym że Cyryl i Bushi z tego co wiem są łagodni

 11. Chodzi o to, że jak napiszę coś u Briana na jego stronie coś nie po jego myśli, albo u Henryka czy Mariusza to odrazu BAN i wyzwiska: „bo ty satanistą jesteś”. Na Detektywie jeszcze tego nie ma. To gdzie jaki panuje duch ?

  Pamiętam jak Henryk rękami i nogami bronił niebocentryzmu a każdy kto coś napisał innego to było odrazu że agent. No sorry ale taka jest prawda, wszystko czytałem. A teraz sam broni płaskiej ziemi.

  Muszę się z wami spotkać, żeby pogdać, tylko nie wiem, kiedy będę czas i czy daleko?

  1. BB nie jest Chrześcijaninem! To naprawdę dużo wyjaśnia…

  2. Tak to jest jak wyrzuca się całkiem NT.. A Brain kierując się ST, kieruje się myślą 'oko za oko, ząb za ząb’, 'nienawidzcie wrogów waszych’, itp. taki obraz przedstawia ST. Ale również daje nadzieję.. Tą nadzieją jest Nowe Przymierze. Jedni twierdzą, że się zaczęło od wieczerzy Jezusa, inni że jak jak Bóg Ojciec powróci, itp. Podzielenie jest ogromne jeśli na to się spojrzy. Niemniej należy zauważyć jedną rzecz. Kiedyś standardem była negacja KRK, jego doktryn, itp. A teraz przyszedł czas na negację NT. Ilu dalej pójdzie tą drogą? Co z tego wyniknie? Czy ludzie faktycznie kiedyś zauważą taką niezgodność jaką widzieli w doktrynach KRK? Mam na myśli większą część. Widać tu jakiś kierunek zwrotny.

  3. „a każdy kto coś napisał innego to było odrazu że agent” – i takie nastawienie, mentalność „spiskowa” to błąd, kolejne dzielenie ludzi, „nie zgadza się ze mną o ufo, czyli sam jest ufo” – to albo naiwność albo celowe działanie obliczone na zbieranie sobie posłusznych czytelników, naśladowców tec

 12. Tutaj na stronie Detektywa panuje wyrozumiałość

 13. Myślę że to życie to jest jakaś gra. I może właśnie o to chodzi że jedni grają dobrych a drudzy tych złych. Jedni chcą się uszlachetniać a drugim pasuje być łajdakami.

  Może właśnie na tym polega test? Czy zagramy swoje role do końca?

  Nie wiemy po co Bóg stworzył szatana, skoro i tak wiedział, że wybierze zło.

  1. „Myślę że to życie to jest jakaś gra”
   – Jumanji…
   Ha!
   Jak skończymy grać, to wrócimy do Edenu – tam gdzie się wszystko zaczęło…

 14. Odrzucenie Nowego Testamentu i św. Pawła zmierza do tego:

  Przed odrzuceniem NT i Sw. Pawła:

  Spotykam cudzołożnice na ulicy i mówię jej że fajniej by miała jak by sobie kogoś znalazła na stałe i była mu wierna i tłumaczę jej różne rzeczy, spokojnie, z wyrozumiałością i nie w sposób pogardliwy. Ale jak ta osoba zadecyduje teraz albo później inaczej to sąd należy do Boga a ja nie mam prawa nawet źle pomyśleć o niej.

  Po odrzuceniu NT i Św. Pawła:

  Tłukę taką kamieniem na miejscu i jeszcze proszę Boga, żeby mi pobłogosławił 🙂

  Zgodnie ze ST po powinienem całe miasto ukamienować z samym sobą włącznie :}

  1. Super Kubusiu. ” I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” Tak modliliśmy się z Piotrusiem podczas spotkania w Warszawie. Bo któż jest bez winy…? „Kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem” Tak powiedział Pan Jezus gdy Żydzi wystawili go na próbę przy kamienowaniu ulicznicy. Przebaczajmy wiele, bo sami też potrzebujemy przebaczenia.

   1. krysio chyba nie odbierasz maili..

  2. Jakub Berlin

   Badałem kiedyś ten temat, i z tego co aktualnie wiem, jeśli dobrze rozumiem, to kamieniowanie o którym piszesz obowiązywało kiedy były spełnione pewne warunki, to znaczy w Teokratyzmie, gdzie lud Boga żył razem, nie był rozproszony.

   Co do sytuacji Jezusa z Cudzołożnicą, to nawet jeśli przyjąć, że powinno się wtedy nadal kamieniować ludzi w pewnych przypadkach jak nakazywał Stary Testament, to w tamtej sytuacji i tak nie było podstaw do ukamieniowania cudzołożnicy, bo nie były spełnione warunki opisane w Starym Testamencie, nie było świadków. Poza tym, faryzeusze prawdopodobnie sami mieli sporo na sumieniu, więc nie byli upoważnieni do wykonywania wyroków. Jest teoria, że to co napisał na ziemi Jezus, to były imiona kochanek zebranych uczonych w Piśmie, faryzeuszy, zatem Ci którzy chcieli kamieniować, prawdopodobnie sami powinni być ukamieniowani według Prawa Mojżeszowego, na które sami się powoływali.

   1. to w tamtej sytuacji i tak nie było podstaw do ukamieniowania cudzołożnicy, bo nie były spełnione warunki opisane w Starym Testamencie, nie było świadków. To twoje Guzzik

    Ja w Jana 8.4 czytam „I rzekli do niego: Nauczycielu, tę o to kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz?”

    Sprawa tej kobiety była przesądzona – ją pochwycono na tym uczynku, złapano za rękę. Podstawy były i to nie zbite. To Jezusa za jej pomocą chciano pochwycić na słowie

    1. Ja to zrozumiałem tak, że Faryzeusze powiedzieli że ją przyłapano, ale sami jej nie przyłapali. Nie jest napisane, że faryzeusze przyszli ze świadkami cudzołóstwa, a nawet jeśli przyszli ze świadkami, czy sami nimi byli, to po tym jak Jezus napisał na ziemi, wszyscy się rozeszli, nikt nie potępił cudzołożnicy. Jeżeli źle rozumiem, to by oznaczało, że Jezus nie przestrzegał Prawa nadanego przez Mojżesza, ale z tego co wiem, to przecież byłoby grzechem. Przed chwilą znalazłem artykuł na ten temat, wcześniej go nie czytałem, nie sugerowałem się nim w komentarzach.

     http://www.kuzbawieniu.pl/artykuly/rozwazania-biblijne/169-kto-jest-bez-grzechu

     Jest tam napisane, że faryzeusze chcieli ukamieniować tylko kobietę, a według Prawa Mojżeszowego, ukamieniować powinno się również mężczyznę, zatem ukaranie tylko jednej strony nie byłoby zgodne z Prawem.

     1. Jeżeli źle rozumiem, to by oznaczało, że Jezus nie przestrzegał Prawa nadanego przez Mojżesza, ale z tego co wiem, to przecież byłoby grzechem. To twoje Guzzik

      Przestrzegał. Nie zabronił kamienować. Proszę bardzo, rzucajcie! Kto jet bez grzechu niech pierwszy rzuci…
      Moim zdaniem On jedyny miał to prawo a tego nie zrobił.Bo jest Panem tego Prawa i Władcą. On to prawo ustanowił i przyszedł to prawo doskonale wypełnić. Dlatego w innym miejscu mówi „Miłosierdzia pragnę, nie ofiary”

     2. Jest tam napisane, że faryzeusze chcieli ukamieniować tylko kobietę, a według Prawa Mojżeszowego, ukamieniować powinno się również mężczyznę, zatem ukaranie tylko jednej strony nie byłoby zgodne z Prawem. To twoje Guzzik

      A co jeśli złapano ją z rzymskim oficerem (O ile wiadomo jakiś legion stacjonował w Judei i było Rzymian na gęsto)i Żydzi zobaczyli za tym oficerem całą kohortę z wyciągniętymi mieczami. No i jak prawnie z tego wybrnąć? Też gdzieś o tym czytałem. A co.

  3. Łaska, Miłosierdzie, Miłość – o to idzie, a nie o Prawo, którego nie możemy całkiem wypełnić. Agresywne i wyniosłe religie które czczą Prawo – judaizm i islam (nawet katolicyzm ma pewne pozostałości-kazuistyczne dzielenie grzechów, cnót etc), odwołują się właśnie do ST, Tory – i widać owoce? Umniejszają rolę Chrystusa, w zasadzie go nie potrzebują, bo nauczają zbawienia z własnych reguł. Tak jak religijni przywódcy w czasach Chrystusa – zrobili sobie reguły i nosili głowy wysoko.
   Mieszanie Słowa Bożego (pełnego: ST plus NT) z judaizmem czy islamem to religijny „BULLshit”, prawie robi wielką różnicę, a tutaj nawet nie ma prawie…

 15. Proszę o pomoc, konkretnie o modlitwę za mnie. Mam problem ze sobą, z natrętnymi myślami które przetaczają się po mojej głowie. Ciągle mnie do czegoś kuszą. By coś zrobić. Nie daje mi to spokoju. Czy to demony?

  1. Tak to są demony,wyrzeknij się szatana i demonów.Zacznij pokutować,wprowadź post.Poproś Jezusa,aby Ci pomógł odnośnie tego jak masz pościć.No i najważniejsze wierz w to,że one nie mają do Ciebie dostępu.Jezus jest wielki i pokonał je 2000 lat temu.Skup się na Jezusie a szatan,demony czy jak je tam zwał uciekną -tylko wierz w to.Na moją modlitwę możesz liczyć.Zapomniałam dodać abyś ich się nie bał,tylko jak przyjdzie zła myśl odrazu gromił ją w imieniu Jezusa Chrystusa.

   1. magda, mr.khelp

    Myślę, że trzeba być ostrożnym co do tej pewności, czy to w 100% jedynie demony. Może to grzeszna natura, ciało daje o sobie znać, a demony tylko jeszcze pogarszają sprawe. Myślę, że gromienie myśli w imieniu Jezusa to nie odpowiednie określenie. Raczej pasuje tu według mnie gromienie samego siebie. Co z tego, że ktoś będzie pół godziny gromił demony, myśli, jak nadal będzie pragnął zgrzeszyć, bo daje to chwilową przyjemność, korzyść?

    1. Do Guzik
     Dla mnie żadna różnica czy będziesz gromił myśli,czy samego siebie.Prawda jest taka,że jeśli tego nie zrobisz szybko,to pojawią się tego złe konsekwencje.Będziesz wysiadywał jajo węża a to powoduje grzech w konsekwencji oddalenie się od Boga i dostęp złemu.
     Odnośnie starej natury nic tak dobrze nie działa jak post,oddajesz wszystko Jezusowi i już On Cię prowadzi a nie ty.Poskramiasz ciało swoje,które należy do Jezusa.No i oczywiście pokuta i zdanie sobie sprawy,że Bóg wszystko widzi.
     Pokuta i post tak działają,że to co kiedyś było przyjemnością,potem staję się obrzydliwościom.Nie piszę tego,aby się kłócić,czy coś w tym rodzaju.Staram się pomóc bo sama doświadczyłam podobnych rzeczy i wiem,że to działa.Jezus Chrystus jest naszym Panem i Królem i chce nas czystymi i uświęconymi,dlatego mamy starać się być świętymi. Po to dostajemy Ducha Świętego aby nas prowadził,a nie ducha złego.
     Wierzmy w obietnice Jezusa i pragnijmy całym sercem naśladować Jezusa Chrystusa.Pozdrawiam i niech Cię Bóg błogosławi.

     1. Magdo, nie neguje tego co napisałaś. Chciałem jedynie zwrócić uwagę, że zwalanie wszystkiego na demony może nie być dobre.

  2. szacun dla Ludzi Tutaj, co wiedzą
   z własnego Życia
   jak komu odpowiedzieć, pomóc, bez wróżenia
   z kart… i nawet selera pokochali ???
   Hej ! – 🙂

   więc Ty też Mister HELP
   zaufaj Bogu i…
   i… ?
   JEZUSA pokochaj Też !

   podziękuj, poproś
   a da Ci..
   hej

   1. dopisek dla Wszystkich, co potrzebują pomocy, niechaj WPROST do Jezusa zwrócą szie,
    i…

    Julio Miranda – Otra Piedra en mi camino
    https://www.youtube.com/watch?v=uDIw1mJoYGU

    1. wesel szie Niebo, wesel szie Ziemio,
     bo z Miłości Bóg JEST wielki,
     i zapyta Judasz, co to ?
     Miłość JEST ?

     widział, przeżył, nawet tutaj
     i pyta szie ???

     chwała Jezusowi Słowu Ojca !

     hej !

     to, …nawet… seler,
     zauważył, że Bóg
     JEST !!!

     🙂

     dziękuję Wszystkim tutaj za komentarze,
     a Piotrowi za artykuły,
     a Ojcu, że kocha
     mnie…

 16. Tak sobie myślę o kwestii Judasza – tak musiało się stać, jak nie on, to znalazłby się ktoś inny, proroctwa są niezawodne, także i tutaj miała być ta „rola”; osobne zagadnienie to zachowanie Judasz po fakcie, czy mógł iść w innym kierunku niż śmierć? …
  PS nie lubię tego katolickiego nastawienia antyjudaszowego (ożesz ty judaszu!), przypomina to troche antysemityzm katolicki ” że żydzi źli bo zabili Chrystusa” – prawda jest taka że to miało się stać i to nie tylko przez nich, ale też przez nas, wszyscy zabiliśmy Zbawiciela, to przez ludzki grzech co nie? To takie wybielanie siebie cudzym przewinieniami, jakbyśmy byli „lepsi”..

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish