Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak wiedza tajemna i czarna magia przeszły do głównego nurtu w Ameryce

Dla detektywprawdy.pl tłumaczył Jacek. Dziękuję.

 

Poniżej fragment książki pt. „Cena naszej ciszy” autorstwa Davida Fiorazo:

 

Trudno nie dostrzec gwałtownie rosnącej fascynacji Ameryki nieumarłymi, wampirami, śmiercią, wiedza tajemną i elementami nadprzyrodzonymi. Czarnoksięstwo przeszło do głównego nurtu; rzucanie uroków jest na topie, czarna magia jest pasjonująca, wróżenie zabawne, a zabijanie zombie to sport. Czy są to tylko nieszkodliwe, niewinne fantazje, czy też może kryje się za tą fascynacją coś więcej, coś złego? Musimy określić co się za tym kryje i zrozumieć, czego naucza Biblia.

 

Chrześcijanie powinni dążyć do przestrzegania przykazań i ostrzeżeń dotyczących okultyzmu, czarnoksięstwa i bałwochwalstwa znajdujących się w Biblii. Powinniśmy stronić od jakiejkolwiek formy duchowości czy pobożności zaprzeczającej temu, że Jezus jest Panem i Zbawicielem.

 

Apostoł Jan mówi nam, że każdy duch, który nie uznaje Jezusa Chrystusa nie jest z Boga (1 J:4-3). Czy musimy zwracać uwagę na oczywistości? Duchy współcześnie kryjące się za ideami, zwyczajami i produktami z Hollywood oraz branży gier z pewnością nie uznają Jezusa jako Pana i Boga. Biblia przestrzega nas przed niebezpieczeństwami i niuansami grzechu oraz jego praktykowania. Jan pisze także, aby nie wierzyć każdemu duchowi, lecz by badać duchy ażeby przekonać się, czy są z Boga (1 J 4:1).

 

We wielu produktach rozrywkowych, od „Czarodziejek”, „Harry’ego Pottera” po „Sabrinę- nastoletnią czarownicę”, bohaterowie są zazwyczaj dobrymi ludźmi – wiecie, są to ci używający magii i wiedzy tajemnej – podczas gdy zwykli ludzie przedstawiani są jako szarzy, słabi, albo nawet źli, częściowo dlatego, że nie posiadają żadnych mocy magicznych. Dlatego też okultyzm, satanizm i wszystko, co jest z nimi związane postrzegane jest jako korzystne i pożądane, co jest kompletnym wypaczeniem pojęcia dobra i zła. My mamy demaskować i sprzeciwiać się grzechowi, a nie zapraszać go do swoich domów. Apostoł Paweł napisał: „proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5:21-22).

 

Książki, filmy, kampanie marketingowe, internet i telewizja w godzinach największej oglądalności są zdominowane przez tematykę okultystyczną. A dzieci chętnie to naśladują. Mrok wiedzy tajemnej i czarnoksięstwa został w znacznym stopniu zaakceptowany przez nasze społeczeństwo, lecz pytanie, jakie powinniśmy zadać, to: jak bardzo przesiąknięte tym wszystkim są nasze kościoły? Może to brzmieć dość radykalnie dla tych, którzy kupili to, co sprzedaje świat, ale chrześcijan pouczono, by nie upodabniali się do świata (Rz 12:2).

 

Oto pożywka dla umysłu: szkoły państwowe nie pozwalają ani nauczać, ani promować chrześcijaństwa. Akceptują jednakże religie ateizmu, humanizmu, ewolucji, ekstremizmu środowiskowego (kult Ziemi), buddyzmu, islamu i oczywiście religii wicca – praktyki czarnoksięstwa. Dzieci wysiadują na odczytach książek o Harrym Potterze, oglądają filmy o nim podczas zajęć, a nawet omawiają szczegóły rzucania zaklęć. Ktoś może twierdzić, że wicca nie jest religią, a Harry Potter nie ma z okultyzmem nic wspólnego.

 

Po pierwsze, na dole swojej strony internetowej, Kościół Międzywyznaniowej Rady Wicca (znany również jako Wiccan Interfaith Council International) opisuje siebie jako „organizację religijną, edukacyjną i dobroczynną typu non-profit”, mającą nadany przez rząd federalny status 501(c)(3) „kościoła, zgromadzenia lub stowarzyszenia kościołów”. Nie podawajcie mi więc argumentu o rozdzieleniu kościoła od państwa jako powodu do wyklinania Boga, modlitw chrześcijańskich i Biblii. Szkoły publicznie w sposób otwarty Go dyskryminują, dopuszczając wszystko za wyjątkiem chrześcijaństwa biblijnego.

 

Po drugie wielu mających dobre intencje rodziców mówi, że „dzieci przynajmniej czytają”, próbując jak gdyby implikować, że okultystyczny wpływ Harry’ego Pottera nie jest tak ewidentny i karygodny jak większość z tego, co dziś widzimy w kulturze. Ten argument przesuwa granicę akceptacji, co prawie zawsze prowadzi do kompromisu.

 

W wywiadzie z kilkoma młodocianymi czarownikami z 2008 r., Abel, nastolatek, wyjaśnił, że „w Sztuce nie liczy się kim jesteś, jesteś boski… Niezależnie od tego jak komunikujesz się ze światem, jesteś święty.”

 

Pastor Joe Schimmel z Good Fight Ministries sugeruje, że gwałtowny wzrost liczby młodych ludzi identyfikujących się jako neopoganie i wiccanie spowodowany jest w przeważającej mierze medialną propagandą gloryfikującą tematy okultystyczne w Hollywood, które posiada długą historię dostarczania paliwa napędzającego kłamstwo o tym, że istnieją zarówno dobrzy, jak i źli czarownicy. Schimmel dodaje, że „Harry Potter to drzwi do okultyzmu”, a „nawet MTV uznało,że takie filmy [wliczając w to sagę „Zmierzch”] odegrały zaskakującą rolę w uczynieniu Wicci [czarnoksięstwa] jedną z najszybciej rozwijających się religii w Ameryce”.

 

Chrześcijańscy rodzice, nie możemy być już dłużej naiwni w kwestii subtelnych wpływów szatańskich. Wróg rzadko kusi nas czymś w sposób oczywisty złym i nikczemnym tak, że od razu wiemy, że to jego sprawka…

 

Bóg stworzył ludzkość na Swój obraz. Panuje On i jest suwerennym władcą wszystkiego, co stworzył. Ma władzę nad wszelkimi potęgami we wszechświecie i jest On Osobą nieskończonej miłości, mądrości i mocy… Jednakże okultyzm promuje ideę, że każdy może nabyć moce nadprzyrodzone i stać się swoim własnym bogiem.

 

Wielu okultystów wierzy również w ciemną i jasna stronę energii we wszechświecie. W czarnoksięstwie mogą oni nazywać energie te mianem „czarnej magii” i „białej magii”.

 

Stworzyli pieśni, zwyczaje i rytuały, za pomocą których zadowalać mogą wymyślonych przez ludzi bogów, zapewniając sobie ich przychylność. Celem jest uzyskanie tych mocy by móc używać ich na własną korzyść.

 

W swej niezwykle przekrojowej, pełnej badań książce „Inwazja okultyzmu: subtelne zwodzenie świata i kościoła”, znany na całym świecie autor Dave Hunt wyjaśnia:

 

„Wiąże się to z wiedzą mistyczną i magicznymi mocami oraz objawieniami otrzymanymi ze świata duchowego i rozdysponowanymi na korzyść ich czcicieli, albo destrukcyjnie wymierzonymi przeciwko wrogom przez tych, których wtajemniczono w jego sekrety. Mistrzowie okultyzmu znani są jako znachorzy (lub znachorki), czarownicy, wiedźmy, media, kapłani, czarnoksiężnicy, astrolodzy, guru, jogini, szamani, ludzie o zdolnościach parapsychologicznych, jasnowidze i uzdrowiciele.”

 

W artykule opublikowanym przez Newsweek pt. „Rzucanie uroków i smsowanie” (w oryginale „Hexing and Texting”- przyp. tłum.) niektórzy młodzi rozmówcy stwierdzili, że „lubią parać się różnymi praktykami metafizycznymi nie wyznając przy tym jednej doktryny”, podczas gdy inni angażują się bardziej w konkretną sztukę, lub dosłownie eksperymentują z czarnoksięstwem.

 

Pewien wykładowca akademicki przyznaje, iż jesteśmy w trakcie odradzania się okultyzmu, a te dzieciaki nie tylko malują usta czarną szminką, paznokcie czarnym lakierem i ubierają czarne stroje oglądając w telewizji, jak czarownice rzucają na siebie uroki; sami to praktykują.

 

Inna młoda kobieta powiedziała, że zwróciła się ku kartom tarota i astrologii gdy miała problemy w życiu osobistym. Gdyby tylko przyszła do Stwórcy gwiazd i przeczytała prawdy zawarte w żywym Słowie zamiast w kartach tarota! Dwudziestopięcioletnia Rebecca powiedziała, iż okultyzm przyciąga lesbijki, ponieważ „szukają one akceptacji na zewnątrz”, a nie chcą odpowiadać przed pastorami czy kapłanami. Natomiast dwudziestodwuletnia Lynsey deklaruje, że nie chce mieć nic wspólnego z kościołem, w którym mężczyzna znajduje się w pozycji władzy. Jeszcze inna młoda kobieta stwierdziła, że czytanie instrukcji rytuałów sprawia, że czuje się „stabilna emocjonalnie”. Czyż to nie interesujące, iż wielu chrześcijan mówi to samo o regularnym czytaniu Biblii?

 

Czy miliony ludzi byłoby zaznajomionych z okultyzmem lub znieczulonych na przeróżne formy czarnej magii gdyby nie wpływ [Disneya, Czarnoksiężnika z Oz] Harry’ego Pottera i sagi Zmierzch? Czy dzisiejsze programy pokazywane byłby w telewizji, czy gry video zmieniłyby się w tak mroczny i niebezpieczny sposób i czy niezliczone rzesze młodych ludzi amatorsko zajmowałyby się astrologią, kartami tarota, tablicami Ouija, magicznymi zaklęciami, seansami i wróżbiarstwem?

 

Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają – mówi Pan Zastępów.” Ml 3:5

 

Jestem zdania, że fascynacja zombie i wampirami to idea życia po śmierci stworzona przez człowieka. Mimo że jest to falsyfikat prawdy i biblijnej koncepcji wieczności, to ich pogląd opiera się na życiu, w którym nie ma potrzeby istnienia Boga i żadnej odpowiedzialności. Światowe religie, zwyczaje i filozofie często odwodzą ludzi od tego Jedynego, który może ich zbawić, Boga Żywego i Pana wszystkiego.

 

Nieważne czy sądzicie, że wasze dzieci nie są tymi sprawami zainteresowane. Wielu z ich znajomych i rówieśników jest tego ciekawych, a spędzają one blisko trzy razy więcej czasu w porze czuwania z kolegami, mediami i technologiami niż z wami, ich rodzicami. Czarnoksięstwo jest dziś najprężniej rozwijającą się odnogą pogaństwa, gdyż setki tysięcy dzieci i nastolatków wstąpiło w jego szeregi.

 

Badaczka i pisarka Caryl Mastriciana jest znanym autorytetem w dziedzinie starożytnych i współczesnych religii światowych, kultów, pogaństwa i okultyzmu. W filmie dotyczącym przefarbowaniu czarnoksięstwa i sprawianiu, że zło wygląda niewinnie Caryl wraz z Robertem S. McGee wskazują na szeroką gamę technik czarnoksięskich oferujących moce kontrolowania dla pożytku własnego, które dziś są łatwo dostępne we wielu księgarniach, w internecie (znanym tez jako „portal transcendencji”), w szkołach państwowych i bibliotekach, a także w mediach, będąc niczym agresywna kampania marketingowa skierowana do młodych ludzi.

 

„Prezentacja czarnoksięstwa przez Hollywood jako czegoś ekscytującego i czarownego jeszcze bardziej zwiększyła jego atrakcyjność w oczach młodych widzów. Wzbogacone technologią cyfrową i rewolucyjnymi efektami specjalnymi, zaklęcia i rytuały charakterystyczne dla kultów są przedstawiane w sposób wizualnie oszałamiający, tak jak ma t omiejsce w przypadku zobrazowania istot nadprzyrodzonych: duchów, demonów, wampirów, postaci mitologicznych, a nawet Szatana.

 

Rosnąca liczba kreskówek i dramatów telewizyjnych skierowanych do coraz młodszych widzów jeszcze bardziej uwodzi dzieci czarem czarodziejstwa i wróżbiarstwa. Tematyka kultyczna jest często wpleciona w fabułę seriali wyświetlanych w godzinach szczytowej oglądalności, co niewątpliwie przyczyniło się do tego, iż praktyki magiczne są jednym z najszybciej rosnących mistycznych atrakcji wśród nastolatków.”

 

Tylko na samym portalu Amazon.com wasze pociechy znaleźć mogą blisko 2000 książek na temat czarnoksięstwa oraz setki stron internetowych specjalnie poświęconych ich sprzedaży dzieciom. Młodzi ludzie odchodzą od chrześcijaństwa i tradycyjnej religii przyłączając się do sabatów czarownic aby nauczyć się rzucania zaklęć w celu zdania szkolnych testów, znalezienia chłopaka (bądź dziewczyny) i wzbogacenia się.

 

W przypadku dorosłych, praktyki wiccańskie nęcą pokolenie „ja” poprzez promocję samolubstwa, egocentryzmu i buntu, głosząc filozofię „róbta co chceta”. Nie ma prawdy absolutnej, nie ma grzechu, nie ma potrzeby istnienia Boga Stwórcy czy Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ponieważ patriarchalny Bóg Biblii został usunięty.

 

W końcu duchowość kryjąca się za współczesnym feminizmem często jawi się w postaci kultu bogini. Co bardziej radykalne feministki zdają się wierzyć w wewnętrznego boga, o ile w ogóle w jakiegoś wierzą i pragną obalić patriarchalną strukturę społeczeństwa. Niektórzy orędownicy new age nauczają, iż zarówno wicca, jak i kult bogini, pogaństwo i czarnoksięstwo skupione są wokół religii związanej z tajemnicą i seksualnością kobiety. Ideą jest to, by kobiety odzyskały swą naturalną siłę i sprawowały władzę nad mężczyznami. W celu osiągnięcia tejże dominacji muszą one przywoływać pewne duchy, które mają pomóc im zniszczyć wiarę judeochrześcijańską. Bóg już dłużej nie może być „Ojcem”.

 

Wszystkim nam potrzeba Zbawiciela. Ci z nas, którzy są dość wdzięczni za wybaczenie i uchronienie przed wiecznym oddzieleniem od Boga winni modlić się za zagubione dusze Hollywood, muzykę i przemysł wydawniczy. Wyobraźcie sobie to oddziaływanie gdyby niektórzy z największych producentów, pisarzy i dyrektorów zawierzyli Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli szybko się do Niego nie zwrócą, to ich radość skończy się wraz z tym życiem.

 

Świecka rozrywka może otworzyć nas na duchy demoniczne i odsunąć nas od prawdy Jezusa Chrystusa. Szatan wykorzysta każdą sposobność, a także użyje innych ludzi by wypełnić nasze serca rzeczami z tego świata.

 

Rozrywka nie jest całkiem zła i zepsuta; jest ona często po prostu odciągnięciem, ucieczką od rzeczywistości. W gruncie rzeczy wyłączamy wtedy nasz mózg. Problem w tym, że nasze serca pozostają otwarte. Bądźmy bardziej wnikliwi i strzeżmy nasze serca, chrońmy nasze dzieci i nie milczmy o sprawach, które mają znaczenie.

 

Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.” Pwt 18: 9-12

 

Link do materiału źródłowego: http://standupforthetruth.com/2015/10/are-christians-welcoming-witchcraft

 

Zaktualizowane: 29 października 2015 - 15:19

9 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Ludzi od zawsze pociągało to co tajemne i zakazane…a przy okazji dające dreszczyk emocji i iluzję władzy…

 2. proszę o modlitwę,
  nie mogie normalnie, moja matka twierzi że Biblia to takie samo coś co horoskopy..

   1. A moja matula mi Biblię zabrała.Zachęca moje rodzeństwo do grzechu i tak dalej.
    Smutne…

 3. Te wszystkie sztuczki upadlych prowadza mlodych ludzi przed oblicze demonow, ktore opetuja czlowieka i prowadza do jego smierci cielesnej.
  USA z baranka stalo sie smokiem.

 4. Uwaga! Ciekawy film na temat Harry’ego Pottera. W tekście wzmiankowany jest też Joe Schimmel, właśnie on jest narratorem, polecam zerknąć: https://www.youtube.com/watch?v=bYs0SpmyGgw

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish