Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

10 najistotniejszych kwestii do rozważenia podczas konsumowania wiadomości w mediach głównego nurtu

Tłumaczył Jacek. Dziękuję.

 

Red. Dylan Charles, The Waking Times

 

Nie jest tajemnicą, że 90% amerykańskich mediów należy do zaledwie 6 konglomeratów korporacji. Tajemnicą nie jest również to, iż media te używane są przez politycznych i korporacyjnych propagandystów jako narzędzie do wnikania głęboko w serca i umysły mas. Aktualności w mediach głównego nurtu prezentują wyreżyserowaną wersję rzeczywistości. Tak jak sytuacja na świecie zaognia się coraz bardziej, tak samo będzie z propagandą, koniecznym jest więc odświeżyć swoją umiejętność krytycznego myślenia w obronie przeciwko popadnięciu w syndrom grupowego myślenia i masową histerię.

 

Wielce ironiczne jest tu jednak to, iż to właśnie dzięki sile mediów ludzie uświadomią sobie mające w nich miejsce zwiedzenie. Ogólnie rzecz biorąc programowanie, jakie dociera do naszych oczu i uszu jest wyprodukowane, by wspierać agendę, ale nawet wśród programów korporacji usłyszymy prawdziwe głosy rozsądku i prawdy.

 

Jak więc odróżnić głos prawdy od głosu fałszu?

 

W nadchodzących miesiącach i latach mgła wojny propagandowej z pewnością będzie się zagęszczać, zatem oto 10 absolutnie zasadniczych pytań, które należy sobie zadać podczas konsumowania aktualności w mediach głównego nurtu.

 

Listę tę przysłał jeden z naszych czytelników, George L. Humphries, który w przeciągu swojego życia zdobył doświadczenie w wojsku i organach ścigania by móc teraz pisać o kwestii propagandy.

 

 

Pytania, które stale sobie zadaję podczas czytania lub oglądania. I ZAWSZE zwracam uwagę na winietę oraz tyłówkę.

 

 1. Kto jest autorem – jego narodowość, ideologia i przynależność polityczna, religia, grupa łącząca wspólne interesy, powiązana baza doświadczenia oraz wykształcenie. Kim są znajomi i promotorzy tego autora? Gdzie, przez kogo i, jeśli to możliwe, dlaczego zazwyczaj publikuje się artykuły tego autora? Czy inne publikacje tego autora są paralelne, czy też przyjmują zupełnie inny punkt widzenia – a jeśli tak, to dlaczego?

   

 2. Niewyrażone, niejasne założenia co do wartości. Jakie wartości według założenia autora podziela odbiorca i w oparciu o które założenia formułuje tezę? Czy podzielasz te wartości? Czy autor faktycznie podziela te wartości, czy też są one użyte jedynie dla zwiększenia sprzedaży lub manipulacji czytelnikiem tak, by przyjął oczekiwaną postawę lub zgodził się z konkluzją? Jakich symboli używa autor?

   

 3. Czy autor próbuje „ustawić argument”? Jakie alternatywne konstrukcje tego argumentu przychodzą ci do głowy? Czemu autor miałby formułować argument w taki sposób, nie identyfikując ani nie uznając innych konstrukcji? Czy teza autora stanowi jedynie zapobieżenie zarzutom?

   

 4. Czy nieufność autora w stosunku do danego rządu przekłada się na wszystkie rządy, czy też autor zapomina o grzechach poszczególnych reżimów, przypisując im nieodpartą, zbawienną wrażliwość humanitarną? Jakie są kluczowe kwestie w rozwinięciu tezy autora – czy autor przeskakuje z jednego rozbudowanego wierszu do słabo rozwiniętego, by przyciągnąć twoją uwagę do pochopnego wniosku, licząc, że tego nie dostrzeżesz, lub nie będziesz mieć obiekcji co do takiego zwrotu?

   

 5. Czy autor odwołuje się do twojego intelektu, emocji, czy do jednego i drugiego? Czy autor podświadomie sugeruje, że wszyscy cywilizowani, wykształceni i prawidłowo myślący ludzie należący do elity społecznej myślą w pewien sposób, tym samym sugerując, iż twoje nastawienie nie powinno od niego odbiegać? Czy autor rekrutuje cię do „Niebieskiego Tłumu” odnosząc się do „powszechnych” wartości religijnych? Czy autor odnosi się do twojego poczucia sprawiedliwości i współmierności? Czy autor odnosi się do twojego ducha człowieczeństwa? Czy popiera lub broni kogoś jakiegoś poglądu? Co obejmuje widzenie peryferyjne autora, a co pomija? Co umniejsza dysonans poznawczy autora, a co go amplifikuje?

   

 6. Jakich chwytów używa autor by scharakteryzować poszczególne osoby bądź grupy? Czy autor używa hiperbolicznych porównań do postaci historycznych, takich jak Hitler lub Jezus? Czy autor próbuje dowodzić słuszności swojej argumentacji poprzez odpowiedzialność zbiorową, czy odpowiedzialność jednostkową, albo niewinność zbiorową, czy też niewinność jednostkową? Czy autor przygania komuś lub czemuś poprzez zbyt skąpe pochwały, czy umoralnia przy użyciu płytkiej krytyki? Czy autor niszczy i trywializuje jednostki poprzez tanie, pseudo-komiczne nawiązania do ich nawyków, sposobu ubierania się lub akcentu, by następnie połączyć to z krzywdzącymi, groteskowymi analogiami? Czy autor używa niepotwierdzonych słów innych osób, wielkich, bądź okropnych, odwołując się do charakteru jednostki, lub braku tegoż? Skąd i od kogo autor czerpie świadectwa ekspertów i cytaty, i czy zgadzasz się z tymi źródłami? Czy do źródeł są dodane przypisy i czy źródła te są w jakiś sposób poparte dowodami? Czy dany cytat może być wyświechtaną sztuczką propagandysty odnoszącego się do artykułu starannie umieszczonego jedynie do tego celu w innym miejscu?

   

 7. Jakie tematy można zidentyfikować? Kto i co jest dla tego autora dobre, a kto i co złe? Jaki jest papierek lakmusowy autora? Jakie według autora jest sedno sprawy i czy podzielasz jego zdanie? Jaką alternatywę autor chce, byśmy dostrzegli i poparli, nawet jeżeli nie jest wyrażona w sposób jasny?

   

 8. Jaka jest agenda autora? W co – o ile w cokolwiek – autor chce, abyśmy wierzyli zapoznawszy się z materiałem, albo jakie – o ile jakiekolwiek – działanie autor chce, żebyśmy podjęli? Mając na uwadze, że najlepszą propagandą jest prawda, zaś na drugim miejscu jest propaganda zawierająca 99% prawdy jako koła napędowego dla 1% kłamstwa, to czy dany artykuł mieści się w którejś z tych dwóch kategorii? Jaka informacja może stanowić ten 1% kłamstwa?

   

 9. Czy autor rekomenduje działania zbrojne? Jakie inne konflikty popierał autor, a jakim się sprzeciwiał? Jaką – o ile jakiekolwiek – służbę wojskową odbył i dla jakiego narodu? Czy autor chce narazić krew i skarb jednego narodu na korzyść jakiegoś państwa satelickiego? Czy autor nadal walczy w minionej wojnie? Jeśli tak, to w której i po której stronie stoi? W którym konflikcie z twojego punktu widzenia autor powinien brać udział i po której stronie?

   

 10. Jeżeli autor był opłaconym agentem jednej, lub więszej liczby (obcych) służb wywiadowczych, to kim mogą być jego mocodawcy?

 

Zaktualizowane: 28 października 2015 - 14:51

4 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Mam temat Chrześcijanie a praca, płaca, prawa pracownicze itp. itd.

 2. Zewsząd wylewa się syf…Trzeba mocno tkwić w Chrystusie, by się na niego uodpornić.

 3. Intryguje mnie ta szóstka, 6 kombinatów, hmmm…

  1. Faktycznie Detmold, coś tu może być na rzeczy. No i wiadomo, komu te 6 konglomeratów tak naprawdę podlega.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish