Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Co się wydarzy we wrześniu 2015 r.? – 11 zastanawiających faktów”

Poprosiłem Jacka o streszczenie filmu a on napisał esej :-).

Wielu z was mogło już usłyszeć, że istnieje szereg znamiennych wydarzeń związanych z biblijnym proroctwem Czasów Końca, co do których oczekuje się, że będą miały miejsce w 2015 r., a zwłaszcza we wrześniu. Przyjrzyjmy się niektórym z tych wydarzeń mając na uwadze, że w żadnej mierze nie jest to próba ustalenia daty rozpoczęcia się Wielkiego Ucisku, czy Porwania kościoła. Moim zamiarem nie jest robienie szumu wokół tych wydarzeń, wzbudzanie niepotrzebnych nadziei czy strachu, a jedynie uświadomienie was o tym, co może się wydarzyć, abyście mogli jak najlepiej się na to przygotować i żebyście nie byli zaskoczeni, jeśli zdarzenia te rzeczywiście będą miały miejsce. Jeżeli nic się nie wydarzy, to świetnie- każdy z nas będzie miał więcej czasu na przygotowanie się…

 

 

 

1. Koniec operacji Jade Helm ’15 zaplanowany jest na wrzesień 2015 r.

 

Jade Helm to „realistyczne” ćwiczenia wojskowe na terenie 7 stanów, trwające 8. tygodni w które zaangażowane są elitarne oddziały wojska USA. Oddziały mają „działać w ukryciu” pośród ludności cywilnej. Niektórzy obserwatorzy wskazują, że rząd amerykański przygotowuje się w ten sposób do wprowadzenia stanu wojennego.

 

2. Siedemdziesiąta sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie poświęcona głosowaniu nad uznaniem „państwa palestyńskiego” w dniu 15 września 2015 r.

 

Jest prawdopodobne, że Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowi państwo palestyńskie, co będzie oznaczało, iż podzielona Jerozolima jest stolicą zarówno Izraela, jak i Palestyny. Granica wyznaczona w 1967 r. stanie się ostateczną linią podziału między tymi narodami. Ponadto Watykan podjął kolejne kroki w kierunku uznania Palestyny państwem, podpisując (w wyniku trwających 15 lat negocjacji) pierwsze porozumienie regulujące działalność kościoła rzymskokatolickiego na tym obszarze.

 

3. Obecna Szmita kończy się 13 września 2015 r.

 

Każdy okres 7 lat jest w judaizmie określany mianem roku szabatowego lub Szmity, który to termin oznacza „umorzenie długów”.

 

„Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.” Pwt. 15:1.

 

Znajdujemy się obecnie w roku Szmity, który rozpoczął się 13. 09. 2014 r. Okres ten kończy się dnia 13. 09. 2015 r. Na ten dzień przypada żydowskie święto noworoczne Rosz ha-Szana, które rozpoczyna się o zachodzie słońca.

 

4. Rok Jubileuszowy rozpoczyna się z dniem 23 września 2015 r.

 

W 25. rozdziale Księgi Kapłańskiej, wersy 8-10, czytamy:

 

„Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu.”

 

Rok Jubileuszowy wypada co każde 50 lat. W tym czasie wszystkie długi zostają umorzone, a niewolnicy i więźniowie wyswobodzeni. Rok ten rozpoczyna Dzień Pojednania, najświętszy w żydowskim kalendarzu. Jest to dzień pokuty za grzechy, postu i modlitwy. Zaczyna się on pod koniec Święta Trąbek (Rosz ha-Szana)10. dnia 7. miesiąca (Tiszri). Dzień Pojednania zwany jest również Dniem Sądnym. Mówi się, że zwiastuje on „Dzień Pański”.

 

Ostatnim Rokiem Jubileuszowym był rok 1967, w którym, w dniach 5-10 czerwca, Izrael pokonał Egipt, Jordanię i Syrię oraz zajął półwysep Synaj, Strefę Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu, wschodnią Jerozolimę i Wzgórza Golan.

 

Od czasu wniebowstąpienia Jezusa miało miejsce 40 Roków Jubileuszowych. Liczba 40 jest istotna w Biblii. 40 odnosi się do okresu próby, np.: 40 lat pobytu Mojżesza w Egipcie, 40 lat od czasu Wygnania aż do śmierci Mojżesza, 40 lat spożywania manny przez Izrael, 40 dni spędzonych przez Mojżesza na górze Synaj podczas gdy przez ten czas dzieci Izraela były wypróbowane przez Boga, 40 lat wędrówki Izraela, 40 lat rządów Dawida jako Króla Izraela, 40 lat rządów Salomona, 40 dni pobytu Jonasza w Niniwie, 40 lat panowania Jozjasza nad Judą, 40 dni postu Jezusa na pustyni przed Jego kuszeniem i wreszcie 40 dni nauki po Jego zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem.

 

5. Czwarty krwawy księżyc z obecnej tetrady biblijnej przypada na 28 września 2015 r.

 

Zaćmienie księżyca ma miejsce podczas przejścia naszej planety między Słońcem, a księżycem. Niektóre promienie słoneczne zakrzywiają się wokoło ziemi, wskutek czego księżyc wydaje się być zabarwiony na czerwono w czasie jego całkowitego zaćmienia. Zjawisko to nazywane jest „krwawym księżycem”. Mianem tetrady określamy 4 następujące po sobie, pełne zaćmienia księżyca. W Księdze Joela przeczytamy, że : „Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.” (Ks. Joela 2: 31).

 

6. Muzułmańskie Święto Ofiarowania Id al-Adha przypada na 23 września 2015 r.

 

To najważniejsze święto muzułmańskie upamiętnia wolę „Ibrahima” (Abrahama) by rzekomo złożyć w ofierze Bogu swojego syna Izmaela. Tak naprawdę jednak synem tym był Izaak, którego to nasienie pobłogosławił Bóg i którego chciał poświęcić Abraham, a nie Izmael.

 

7. Okultyści związani z ruchem New Age twierdzą, że rok 2015 jest międzynarodowym „Rokiem Światła”/”Wielkiej Przemiany”

 

Pogański ruch New Age, znany także jako system Bestii/Antychrysta przekonuje miliony do swojej pokrętnej idei wkroczenia w nową rzeczywistość- Piąty wiek (Wodnika). Krótko rzecz ujmując, ci neopoganie wierzą, iż ludzie są w stanie stać się boskimi, wszechwiedzącymi istotami, jeśli posiądą „nowe pojmowanie prawdziwej natury naszej rzeczywistości”. Dokładnie w ten sam sposób Szatan skusił Ewę do zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła (por. Ks. Rodz. 2:9 oraz 2 Kor. 11:14-15).

 

8. Prorocze programowanie (ang. „predictive programming”- przyp. Tłum.) w mediach głównego nurtu ostrzega nas przed 23 września 2015 r.

 

Rozumiemy, że elita ma określone „zasady postępowania”, których musi przestrzegać. Jedna z nich obliguje ich do ostrzegania przed masowymi rytuałami/terrorystycznymi atakami fałszywej flagi. Nie jest istotne, jak bardzo zawoalowane mogą być to wskazówki, albo jak wielce nieprawdopodobnym wydaje się fakt odkrycia ich przed danym zdarzeniem.

 

Dla przykładu w odniesieniu do filmu „Evan Wszechmogący” wymienia się 22 września jako ostatni dzień, by „wejść do arki”. Jest to jawne szyderstwo z Arki Noego i wielkiego potopu mającego oczyścić świat. Akcja filmu „Igrzyska Śmierci” (ang. „The Hunger Games” – przyp. tłum.) rozgrywa się w bogatym mieście stołecznym państwa totalitarnego, zwanym Kapitol, które twardą ręką zarządza osiedlami biedoty żyjącej w skrajnym ubóstwie. Odzwierciedla to plany utworzenia w Ameryce 11 megamiast. W każdym z nich ma mieszkać 6 milionów ludzi, a w sumie liczyć one mają 66 milionów obywateli. Innym przesłaniem w tym filmie jest stwierdzenie, że obywatele są własnością państwa i to państwo ma władzę nad życiem i śmiercią każdego z nas. Wiele innych, nowych filmów, takich jak „Zapowiedź”, „Kraina Jutra” czy „Dzień Zagłady” (ang. odpowiednio: „Knowing”, ”Tomorrowland” i „Deep Impact”- przyp. tłum.) również wskazuje na wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu.

 

9. Francuski minister ostrzega, że „chaos klimatyczny” rozpocznie się 23 września 2015 r.

 

Dnia 13 maja 2014 r. podczas wspólnego wystąpienia Johna Kerry’ego i francuskiego ministra spraw zagranicznych Laurenta Fabiusa padły następujące słowa: „Jak powiedziałem, zostało nam 500 dni by uniknąć chaosu klimatycznego. Wiem, że prezydent Obama i sam John Kerry są zaangażowani w tę sprawę i jestem pewien, że z pomocą ich i wielu innych sprzymierzeńców osiągniemy sukces w tej szalenie ważnej kwestii.”

 

10. Papież Franciszek odwiedzi Stany Zjednoczone i wygłosi przemowę przed Kongresem 24 września 2015 r.

 

Wrześniowa wizyta papieża kościoła rzymskokatolickiego w parlamencie amerykańskim będzie wydarzeniem bezprecedensowym w historii USA, gdyż nigdy wcześniej żaden biskup Rzymu ani przywódca religijny nie miał takiej sposobności.

 

Pojawia się pytanie jaki związek ze zmianami klimatycznymi czy nawet astrologią ma papiestwo, jak również dlaczego Watykan „dzieli swoją przestrzeń” z teleskopem o nazwie „Lucyfer” w Obserwatorium Watykańskim na górze Mount Graham w Tucson w stanie Arizona.

 

Amerykański kapłan katolicki, brat Malachi Martin stwierdził, iż „najwyższe kręgi władzy we Watykanie wiedzą, co się zbliża w kierunku ziemi i że będzie to miało kolosalne znaczenie w nadchodzących latach”.

 

Jeśli byłbyś, czytelniku, głową kościoła katolickiego, to czy pozwoliłbyś na coś takiego? Odpowiedź brzmi „tak”, jeśli otwarcie czciłbyś Lucyfera podczas watykańskich ceremonii wielkanocnych. Na jednym z dostępnych w internecie nagrań w trakcie tegorocznej wigilii paschalnej w Watykanie widzimy kapłana śpiewającego:

 

 

„Ognisty Lucyfer odnajduje ludzkość/Mówię: O, Lucyferze, który nigdy nie zgaśniesz/Chrystus twym synem jest/Ten, który powrócił z piekła i zesłał swe światło pokoju na ludzkość/Żyje i króluje teraz i na wieki”.

 

Z kolei Jose Gabriel Funes, argentyński jezuita i obecny dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, stwierdził, że „życie pozaziemskie nie tylko istnieje we wszechświecie, są oni „naszymi braćmi”, ale też gdy nastąpi jego manifestacja, potwierdzona zostanie prawdziwość wiary (rzymskokatolickiego) chrześcijaństwa i panowania Rzymu”.

 

Mówi się, że papież Franciszek odegra znaczącą rolę w przygotowaniu społeczeństwa do akceptacji istnienia pozaziemskich istot, tj. „obcych”.

 

11. NORAD przenosi się pod ziemię u podnóża góry Cheyenne w 2015 r.

 

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) ma w planach przeniesienie swojej siedziby do bunkru położonego u podnóża góry Cheyenne. W kwietniu tego roku Pentagon zawarł opiewający na sumę 700 milionów dolarów kontrakt z Raytheron Company, jednym z największych koncernów zbrojeniowych, zlecający firmie instalację nowego wyposażenia wewnątrz góry. Wydaje się, że elita zwiększa tempo przygotowań do ataku bronią elektromagnetyczną. Podczas gdy zainteresowanie reszty społeczeństwa przekierowano na programy typu reality show, doniesienia z tabloidów czy propagandę agendy LGBT, elita wydaje pieniądze z kieszeni podatnika na konstrukcję szeregu podziemnych schronów na całym świecie. Wyposażone są one w zapasy żywności, wody, broni, leków i wszystkiego, o czym tylko można pomyśleć, a co jest potrzebne do przeżycia w takich warunkach przez dłuższy czas. Gdy elity wchodzą do swych bunkrów, my, czyli ci, którzy ufundowali to ogromne przedsięwzięcie, ucierpimy na tym, czego oni się spodziewają, niezależnie od tego, czy będzie to atak elektromagnetyczny, jądrowy, uderzenie asteroidy itp.

 

W 6. rozdziale Apokalipsy Św. Jana przeczytamy zaś następujące słowa: „A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: “Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?”.

 

Czy w obliczu tych niepokojących wieści zwrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa?

 

Jest tylko jeden sposób, by ustrzec się Bożego gniewu. Jest nim zbawienie poprzez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie jesteś zbawiony/a, to nie jest za późno! Zwróć swoje serce i życie ku Niemu, żałuj za swoje grzechy, uwierz, że Chrystus zapłacił na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia, pozostań Mu posłuszny/a, a OSIĄGNIESZ ZBAWIENIE! Nasz Pan jest skory do wybaczenia. Jeśli pożałujesz swych grzechów, Duch Święty poprowadzi cię.

 

Zostań ochrzczony poprzez pełne zanurzenie w wodzie: „Jezus odpowiedział: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.” Jana 3:5.

 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.” Rzym. 10: 9-11.

 

„Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.” Kol. 4:2

 

 

Updated: 7 września 2018 — 08:54

22 komentarze

Add a Comment
 1. Ciekawe jest to że jade helm jest niezgodne z amerykańską konstytucją, która zakazuje ćwiczeń i stacjonowania wojsk na terytorium USA, wyjątki to wojna i lub jakiś stan wyjątkowy, w tym wypadku to żadna z tych opcji. Tak więc ćwiczenia się skończą a sprzęt pozostanie, a wiadomo że bez powodu sprzętu się nie gromadzi.

 2. Przetłumaczyłem modlitwę z końca filmu bo jest bardzo piękna i sam chcę się w ten sposób modlić.

  “Ojcze wiem, że złamałem Twoje Prawa, a moje grzechy oddzieliły mnie od Ciebie. Szczerze przepraszam, i teraz chcę się odwrócić od mojej grzesznej przeszłości i skierować życie w Twoim kierunku. Proszę wybacz mi i pomóż uniknąć ponownego grzeszenia. Wierzę, że Twoj Syn, Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, zmartwychwstał, żyje i słyszy moją modlitę. Zapraszam Jezusa by został Panem mojego życia, by żądził moim sercem od tego dnia. Poszę ześlij Ducha Świętego by pomógł mi się Tobie poddać i bym czynił Twoją wolę do końca mojego życia. W Imię Jezusa się modlę. Amen”

  1. Witaj Marto mam takie pytanie czy stronamiłości.pl to twój portal tak z ciekawości pytam bo jak klikłem w twoje imię to mi to wyskoczyło

   1. o kurcze, nie wiedziałam, że jest tu taka funkcja. Tak, to moja strona 😀

 3. “Biada oczekującym dnia Pańskiego.
  Cóż wam po dniu Pańskim?
  On jest ciemnością a nie światłem.
  Jakby uciekał człowiek przed lwem,
  a trafił na niedźwiedzia;
  jakby skrył się do domu i oparł się ręką o ścianę,
  a ukąsił go wąż.” (Am 5,18-20)

  “Dzień ów będzie dniem gniewu,
  dniem ucisku i utrapienia,
  dniem ruiny i spustoszenia,
  dniem ciemności i mroku,
  dniem chmury i burzy,
  dniem trąby i krzyku wojennego –
  przeciwko miastom obronnym
  i przeciw basztom wysokim.
  I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi,
  ponieważ zawinili przeciwko Panu;
  i krew ich jak kurz będzie rozpryskana,
  a ich szpik jak błoto.
  Ani ich srebro, ani ich złoto
  nie zdoła ich ocalić
  w dniu gniewu Pana,
  gdyż ogień Jego zapalczywy
  strawi całą ziemię;
  bo dokona zagłady – zaiste strasznej –
  wszystkich mieszkańców ziemi.” (So 1,15-18)

 4. Nawiązując do pkt. 10, w którym mowa jest o bluźnierczej pieśni (która bardzo mną wstrząsnęła po jej przetłumaczeniu przez translatora), chciałbym przekazać wyjaśnienie udzielone mi przez dr teologii ewangelickiej; jest to fragment starokościelnego hymnu liturgicznego Exsultet dotyczącego zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma w nim mowy o wzywaniu i wychwalaniu Lucyfera, a taka interpretacja wynika z nieznajomości łaciny.
  Otrzymałem również link do tego hymnu z jego tłumaczeniem: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ME/exsultet_pl-lat.html
  Myślę, że nie dojrzeli jeszcze do tego, żeby w tak oczywisty sposób wskazywać na swojego boga. Jak widać czujność i wrażliwość wierzących w prawdziwego i jedynego Pana Boga jest duża i nie pozwoliliby sobie w tej chwili (jeszcze) na takie odsłonięcie kart. Przeciwnik Jezusa Chrystusa działa w ukryciu: symboli, idei, czynów, znaków. Sam fakt nie oddawania należnej czci Bogu w trójcy jedynemu lub zastąpieniu Go kimkolwiek lub czymkolwiek innym jest zyskiem zwodziciela. Czy nie jest tak, gdyż spycha to człowieka w sferę wpływów szatana?

  1. wersja na nagraniu jest inna niż ta z linka, na nagraniu bardzo wyraźnie słychać lucifer

   1. Oczywiście, że słychać, bo są. Przecież też słyszę. W hymnie: “Flammas eius lucifer matutinus inveniat: Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum: Christus Filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum.” W tłum. “Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.”

    1. to kwestia tłumaczenia – lucifer i etymologii tego słowa, trzeba by lepiej sprawdzić.

    2. jakby nie było słowo to się pojawia, oczywiście całkiem przypadkiem, tak samo jak całkiem przypadkiem watykański teleskop nazywa się lucyfer, a na środku watykańskiego placu jest słup baala

     1. to przypadkiem się nie stało, ale jak dobrze znam apologetykę KK i agentów watykanu – oni interpretują historię na swoją korzyść,

      “Zgodnie z doktryną KRK (mówię tutaj o doktrynie Dei Fidei – tzn. niezmiennej) zgodnie z ustaleniami “nieomylnego” soboru Watykan I (o ile mnie pamięć nie myli) – kościół zawsze wierzył w to co wierzy teraz – co jest oczywiście absurdalne. Dlatego apologeci KRK używają sztuczek aby nagiąć historię kościoła do dzisiejszych standardów (nie we wszystkim, ale w kontekście głównych charakterystycznych doktryn KRK) i relatywnie łatwo im się to udaje (gdyż WOK – wczesny ojcowie kościoła – reprezentują sobą różne poglądy) więc biorą odpowiednie cytaty tu i tam i tworzą z tego historię kościoła. Co bardziej naukowo nastawieni katolicy (np. Kardynał Newman) wiedzieli jaka jest prawda i dlatego – zaczęli formułować doktrynę ewolucji doktryny (od żołędzia do Dębu). A jak wszystko zawiedzie – to walą że tylko KRK (magisterium + papież) ma prawo interpretować poprawnie historię kościoła (co jako dla historyka jest dla mnie groteskowe)”

     2. Lucyferze… Chrystus twój syn.. – tak to brzmi, nic ciekawego,
      w KJV szatan wyraźnie oznaczony jest nazwą lucyfer http://www.chick.com/ask/articles/lucifer.asp

 5. ciekawa rzecz -http://www.bibleorigins.net/KuntilletAjrudBaalAdadBetsaida.html

  rogi tego baala przypominają półksiężyc – też ten obecny w monstrancji

 6. Czy może być coś gorszego niż Atomowa III Wojna Światowa? Tak 3 x Biada! https://youtu.be/KQwmJut4wQ8.

 7. III Wojna Światowa, globalny kryzys, rząd światowy NWO – Dokument [LEKTOR PL] https://youtu.be/VO3kukN9_-A.

 8. 3 Wojna Światowa, globalny kryzys, rząd światowy NWO – Dokument [LEKTOR PL] https://youtu.be/VO3kukN9_-A.

  1. No nieźle… Tylko popatrzcie: “Ćwiczenie będzie złożone z czterech przedsięwzięć: strategicznej gry obronnej “Kierownictwo-16”, gry wojennej “Stolica-16”, ćwiczenia dowódczo-sztabowego “Jesień-15” oraz poligonowego ćwiczenia z wojskami “Dragon-15”.

   To brzmi jak polski Jade Helm ’15. Coś ewidentnie jest na rzeczy.

 9. nic się nie stanie // gra liczb/ ludzkość lubi się bać, dziś jest 23.09 i póki co piję piwo z nudów

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: