Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy dla chrześcijan powinna być istotna kwestia czasu Porwania?

Tekst znalazł i przetłumaczył Jacek.

 

Chociaż niektórzy chrześcijanie twierdzą, że nie jest istotny dokładny czas, w którym będzie miało miejsce Porwanie – tuż u progu, podczas czy po Wielkim Ucisku- to w rzeczywistości kwestia ta jest ekstremalnie istotna w świetle podziałów między chrześcijanami w odniesieniu do tego kiedy nastąpi pochwycenie kościoła. Jest tak dlatego, że jeżeli ktoś zakłada, że Bóg sprawi, że zarówno ktoś sprawiedliwy i zbawiony, jak i ktoś niewierzący będzie musiał przejść przez ten czas, kiedy wyleje On swój sprawiedliwy, święty gniew na świat, by go ukarać, to czci innego boga, niż Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Doktryna o Porwaniu po rozpoczęciu Wielkiego Ucisku to fałszywa ewangelia, która musi zostać jednoznacznie wskazana.

 

Pismo Święte wyraźnie wspomina w Księdze Jeremiasza 30:7 o „czasie utrapienia dla Jakuba”. Ci, którzy do niego dotrwają we wierze, zostaną porwani i otrzymają jedną z koron chrystusowych. Jest to kwestia zasadnicza także dlatego, iż im bliżej WU, tym coraz więcej ludzi odchodzi od wiary. Ci z kolei, którzy wierzą, w to, że ujrzą oblicze Chrystusa w trakcie WU, po 3,5 roku od jego rozpoczęcia, lub po 7 latach, są w błędzie, gdyż nie jest to nauka zgodna z Biblią. To wierzenie charakteryzuje kościół rzymskokatolicki, który w swoim katechizmie głosi o konieczności „oczyszczenia” kościoła w czasach ostatecznych. Podobnie jest w przypadku doktryny mówiącej o rozpoczęciu panowania Jezusa Chrystusa na ziemi po tysiącletnim okresie pokoju, gdyż sugeruje on, że dojdzie do tego za zasługą człowieka, bez fizycznej obecności Jezusa Chrystusa na ziemi. Jest to fałszywa doktryna preteryzmu, zgodnie z którą wszystkie istotne wydarzenia z Ks. Objawienia wydarzyły się w I w. n.e., Szatan został uwięziony w Otchłani, w światem zarządza namiestnik Chrystusa na ziemi- papież kościoła rzymskokatolickiego.

 

Updated: 20 lipca 2015 — 16:08

6 komentarzy

Add a Comment
 1. Ktoś słyszał, czytał o co chodzi w 4 toast paschy? Ponoć 3 to Chrystus, a 4 ma być wyzwolenie-pochwycenie.

 2. No nie chcem, ale muszem… 🙂

  Co oznaczają słowa z Mateusza 24:21,22, że
  nastanie wielki ucisk jakiego nie było od początku świata
  i że ze względu na wybranych skrócone będą owe dni?
  I dalej Mat. 24:29,30
  że zaraz po udręce owych dni księżyc się zaćmi…
  i ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego
  i że aniołowie jego zgromadzą wybranych?

  I dlaczego autor słów z artykułu twierdzi, że kto wierzy w przejście przez wielki ucisk wybranych Boga, wyznaje innego boga?

  W zasadzie nie dałabym się już wciągnąć w temat, gdyby nie te
  słowa…

  I taka mała uwaga; wielki ucisk i dzień gniewu Boga to nie ten sam okres…
  Dlatego wybrani mogą (i przejdą! Obj. 7:14) przez WU, natomiast nie sięgnie ich gniew Boży…

  Fałszywa ewangelia? Czym jest?
  Zaprzeczeniem, jakoby Chrystus zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga Ojca i że przywróci na ziemi sprawiedliwość…

  1. “I taka mała uwaga; wielki ucisk i dzień gniewu Boga to nie ten sam okres…”

   No właśnie Angeliko. Nie chciałam znowu się “wcinać” ale ponieważ pierwsza zwróciłaś na to uwagę no to się przyłączam 🙂
   Przecież według Ewangelii Wielki Ucisk nastąpi przed Gniewem Bożym i będzie “dziełem” Antychrysta.

  2. To jest tak zauważyłem : niektórzy ściśle łączą kwestię planu zbawienia z ratunkiem przed czasem utrapienia Jakuba – i oskarżają tych którzy są za drugą opcją o wyznawanie przez to niemiłosiernego Boga, który mógłby karać jednocześnie sprawiedliwych z niesprawiedliwymi. Są też tacy którzy traktują kwestię powrotu Chrystusa jako rzecz drugorzędną, która nie powinna czynić podziałów między wiernymi. To takie łączenie ze sobą paru doktryn – np adwentyści z planem zbawienia łączą sabat – i oskarżają innych o łamanie sabatu i “czczenie słońca” w dzień słońca (a co jak w sabat też jest słońce hehe). Podobnie charyzmatycy – jedni powiedzą ci że chrzest Duchem dostaniesz w czasie wodnego chrztu, inni że po namaszczeniu przez tego kto ma Ducha, inni że inaczej znowu etc

   “I taka mała uwaga; wielki ucisk i dzień gniewu Boga to nie ten sam okres…” ale jedno jest po drugim zdaje się?

 3. Jedno porwanie przed Uciskiem, mocno trwających w wierze(144 000). Wiara tych, którzy pozostaną w Wielkim Ucisku, bo nie oddali się w całości Bogu(youtube.com/watch?v=mGEKQMB5L9I), zostanie wypróbowana przez Niego i albo wygaśnie, albo przemieni się w ogień. I ze względu na nich, skrócone będą dni Ucisku. Pozostawionych ludzi, którzy się nawrócili, nie dotkną plagi, będą oglądali Boży Sąd, ale będą też prześladowani, później nastąpi drugie porwanie. A porwanie przed Uciskiem, nie wyklucza fałszywego porwania. 23 Wtedy jeśliby wam kto powiedział: “Oto tu jest Mesjasz” albo: “Tam”, nie wierzcie! 24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. 25 Oto wam przepowiedziałem. 26 Jeśli więc wam powiedzą: “Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!; “Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie! 27 Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 28 Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą9. Mt’

  1. “(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? ” Ap. 6:12-17
   “(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. (2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich” Ap. 7:1-4

   No nie wiem ale myślę , że na podstawie powyższych słów z Księgi Objawienia wynika, że 144 000 ma otrzymać specjalną ochronę (pieczęć) od Boga tuż przed Gniewem Bożym , który ma nastąpić po Wielkim Ucisku.
   Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: