Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

JADE HELM 15 – USA przygotowuje się do stanu wojennego

z translatora:

 

JADE HELM 15 – USA przygotowuje się do stanu wojennego / upadek Ameryki / cywilnych wojny?
http://youtu.be/smP-TeJR9hE JADE HELM 15 – USA przygotowuje się do stanu wojennego / upadek Ameryki / wojny domowej?
Agenda NWO elity opublikowanego 10 kwietnia, 2015SUBSCRIBE do agendy NWO elity dla najnowszych na upadek Ameryki / policja stanu USA / ILLUMINATI SYMBOLISMhttp://www.youtube.com/EliteNWOAgenda JADE HELM 15 – USA przygotowuje się do stanu wojennego / upadek Ameryki / cywilnych wojny?

Jak Jade Helm sił przygotowują się do zaostrzenia stanu wojennego pętlę wokół naszej zbiorowej szyje, większość Amerykanów są na skraju utraty wszystkiego.

Jestem nadal otrzymują dziesiątki e-maili, z dnia na dzień, który szczegółowo zwiększenie obecności wojskowej i przygotowania do siły Jade Helm całego kraju.

Wśród bardziej niepokojące obrazy, które wysłano mnie był z talk show host i zdrowia ekspertów, Ted Broer (patrz wyżej), zdobył obraz czołgi M1 Abrams w pobliżu jego okolicy w pobliżu dróg płatnych.

Z każdym dniem jak zbliża się wojennego, Twoja szansa, aby uzyskać pieniądze z banku rośnie znacznie mniej prawdopodobne z każdy dzień opóźnienia w biorąc pieniądze od banku. Obecnie w Stanach Zjednoczonych ma się 18 bilionów dolarów deficytu, $240 bilionów dolarów nierzeczywistej zobowiązania kredytowe swap pochodnych długów ponad 1 miliard dolarów. Tylko wokal, że cieszy się dolara jest Petrodollar i tej praktyki jest ograniczany przez rosyjski i chiński led opłaty od dolara i na złoto. Wkrótce przyjdzie punkt zwrotny, gdzie amerykańskiej gospodarki będzie umierać nagłe i gwałtowne załamanie, jako waluty hiper wybuch.

Specjalne grupy Op weteranów grupy rozpoczęły ‘Licznik Jade Helm’ operacja patriota całym kraju przygotowują się do rozpoczęcia operacji ‘Licznik Jade Helm’ zachować zakładki na kontrowersyjne ćwiczenia wojskowe USA, że niektórzy strach jest częścią przygotowań do szkolenia żołnierzy do niepokojów i wojennego.

Jade Helm, “realistyczne” szkolenie wojskowe ćwiczenia obejmujące dziewięciu państw, które obejmie zielone Berety, Navy Seals i 82nd Airborne Division i ustawiono odbywa się od 15 lipca-Sepember 15, wywołało obawy po Teksas, Utah byliśmy naklejona etykietka “wrogich” terytorium w dokumenty związane z wykonywaniem. Mimo, że armia USA twierdzi, że Wiertarka ma na celu przygotowanie żołnierzy do walki za granicą, pojawiły się obawy że ćwiczenia jest częścią historii wojskowych gotowość zaburzeń krajowych.

Podczas drążenia, żołnierzy będzie działać “niepostrzeżenie wśród ludności cywilnej,” aby zobaczyć, jeśli mogą one przenikać bez bycia zauważonym. Mieszkańcy będą zachęcane do raportu “podejrzaną aktywność” podczas ćwiczeń. szkolenie wojskowe żołnierzy armii “jade helm 15” 2015 “national guard” marine marines umiejętności wykonywania texas “Stany Zjednoczone” Stany Zjednoczone Ameryki wojsk USA symulacji sim aktywność wiertło “US army”, “my ludzie” “treningu” “śmigłowiec black hawk” helikopter florida wideo “obywatelem” ludzkości mediów Rozrywka modnych trendów wirusowe aparat prawdy bankowej banku oszczędności Dolar usd “rachunek bankowy” przygotować przetrwania “przechowywania żywności” dostaw “hillary clinton” obóz wakacje okrętu “US navy” obrony “Samoobrona” “elity teraz program” 1776 nowego świata porządku Iluminatów cień rząd fałszywy flaga atak Arabii Saudyjskiej patriota akt Konstytucji narażone ron paul rand paul bilderberg 2015 prawdy sheeple 1984 1985 rothchilds rothschild geroge soros koniec gry upadku david icke royal bloodlines symbolika filmu Dolar rfid chip śledzenia biometrycznych rzeczywistego id aktu A na Facebooku dla inicjatywy obiecuje, “obserwować próby infiltracji naszych miast podczas operacji Jade sterów z siebie wystarczające zespołów w zakresie prowadzenia nadzoru licznik.”

“Naszym głównym celem jest teraz na gromadzenie intel na kiedy i gdzie wojsko będzie infiltracji SOF zespołów dla operacji Jade Helm,” pisze Lanteri. “Mamy lokalizacje Texas. Potrzebujemy zweryfikowane na temat lokalizacji w południowej Cali i Utah. Arizona wygląda jak to będzie tylko na 1 instalacji wojskowych. Raz gromadzimy, że intel i zespołami są poinformowani, a następnie zaczniemy, zamieszczanie informacji na temat jak go o lokalizacji SOF zespołów w miejscach publicznych. Patrząc na niektóre maniery, itp. “Ale teraz skupiamy się na lokalizacje i terminy!”

Inne podobne inicjatywy, o nazwie “Operacja tyranii odpowiedzi” i “Operacja Hawkeye ojczyzny”, również zostały rozpoczęte w odpowiedzi na czele Jade. Misja jest ogromna, zarówno geograficznie, jak i strategicznym: Elite usługi członków z wszystkich czterech oddziałów wojskowych USA rozpocznie operację tego lata, w którym one działają potajemnie wśród społeczeństwa USA i podróży od stanu samolotów wojskowych. Teksas, Utah i części Południowej Kalifornii są oznaczone jako wrogie terytorium, i Nowy Meksyk nie jest dużo bardziej przyjazna.

US Army, które Special Operations Command jest powrót popychając alarmującym twierdzi, że nadchodzące ćwiczenia wojskowe USA jest przygotowanie do nakładania wojennego lub panowania prawa oparty grup i osób.
VC

 

oryginał:

 

JADE HELM 15 – U.S. Preparing for Martial Law / Collapse of America / Civil War?
Elite NWO Agenda
Published on Apr 10, 2015SUBSCRIBE to ELITE NWO AGENDA for Latest on COLLAPSE OF AMERICA / POLICE STATE USA / ILLUMINATI SYMBOLISMhttp://www.youtube.com/EliteNWOAgenda

JADE HELM 15 – U.S. Preparing for Martial Law / Collapse of America / Civil War?

As Jade Helm forces are preparing to tighten the martial law noose around our collective necks, most Americans are on verge of losing everything.

I am continuing to receive dozens of emails, by the day, which detail the increased military presence and preparations for the Jade Helm forces all around the country.

Among the more disturbing images I was sent, was from talk show host and health expert, Ted Broer (see above), as he captured the image of an M1 Abrams tanks near his neighborhood on a nearby toll road.

With each passing day, as martial law draws near, your opportunity to get your money out of the bank is growing far less likely with each day you delay in taking your money out of the bank. Presently, the United States has an $18 trillion dollar deficit, a $240 trillion dollar unfunded liability and credit swap derivatives debt in excess of $1 quadrillion dollars. The only backing that the U.S. dollar enjoys is the Petrodollar and that practice is being eroded by the Russian and Chinese led charge away from the dollar and into gold. There will soon come a tipping point where the American economy will die a sudden and violent collapse as the currency hyper-inflates.

Special Op Veterans Groups Have Launched ‘Counter Jade Helm’ Operation

Patriot groups across the country are preparing to launch a ‘Counter Jade Helm’ operation to keep tabs on a controversial U.S. military exercise that some fear is part of preparations to train troops for civil unrest and martial law.

Jade Helm, a “realistic” military training exercise involving nine states, which will involve the Green Berets, Navy Seals, and the 82nd Airborne Division and is set to take place from July 15-Sepember 15, has prompted concerns after Texas and Utah were labeled “hostile” territory in documents related to the exercise. Although the U.S. Army insists the drill is designed to prepare troops for combat abroad, concerns have been raised that the exercise is part of a history of the military readying for domestic disorder.

During the drill, soldiers will operate”undetected amongst civilian populations,” to see if they can infiltrate without being noticed. Residents will be encouraged to report “suspicious activity” during the exercise. training military soldiers army “jade helm 15” 2015 “national guard” marine marines skills exercise texas “united states” usa america u.s. simulation sim activity drill “u.s. army” troops “we the people” “training exercise” “black hawk helicopter” helicopter florida video “u.s. citizen” humanity news media entertainment trendy trending viral camera truth banking bank savings dollar usd “bank account” prepare survival “food storage” supplies “hillary clinton” camp camping navy “u.s. navy” ship defense “self defense” “elite nwo agenda” 1776 new world order illuminati shadow government false flag attack saudi arabia patriot act constitution exposed ron paul rand paul bilderberg 2015 truth sheeple 1984 1985 rothchilds rothschild geroge soros end game collapse david icke royal bloodlines symbolism movie dollar rfid chip tracking biometric real id act

A Facebook page for the initiative promises to, “observe the attempted infiltration of our towns during Operation Jade Helm with self sufficient teams in the field conducting counter surveillance.”

“Our main focus right now is on gathering intel on when and where the military will be infiltrating SOF teams for Operation Jade Helm,” writes Lanteri. “We have the Texas locations. We need verified info on South Cali and Utah locations. Arizona looks like it will only be on 1 military installation. Once we gather that intel and the field teams are informed then we will start posting information on how to go about locating SOF teams in public. Looking for certain mannerisms, etc. But right now we are focused on locations and dates!!”

Other similar initiatives, named ‘Operation Tyranny Response’ And ‘Operation Homeland Hawkeye’, have also been launched in response to Jade Helm. The mission is vast both geographically and strategically: Elite service members from all four branches of the U.S. military will launch an operation this summer in which they will operate covertly among the U.S. public and travel from state to state in military aircraft. Texas, Utah and a section of southern California are labeled as hostile territory, and New Mexico isn’t much friendlier.

U.S. Army Special Operations Command is pushing back against alarmist claims that an upcoming U.S. military exercise is a preparation for imposing martial law or subduing right-leaning groups and individuals

 

————————————————–

 

Informacji nt przygotowań do stanu wojennego w USA jest masa. Tutaj kilka: czasy-ostateczne.pl

Updated: 17 kwietnia 2015 — 22:20

7 komentarzy

Add a Comment
 1. Cos sie kreci w powietrzu mozliwe ze czasy ostateczne juz sie wkrotce rozpoczna. Watykan trzeszczy USA zaraz padnie. Tego jeszcze nie bylo w histori wg mnie jestesmy blisko powrotu Pana naszego Isusa Chrystusa!!

  1. Jak tak sobie pomyśleć, ile rzeczy się wokół dzieje, to można dojść do wniosku, że nawet jeśli nie nastąpi apokalipsa z woli Boga, to zapewne jest zaplanowana i zostanie rozpoczęta przez człowieka…
   Antychrystem w sensie symbolicznym, ale także dosłownym jest ludzkość…
   Sami sobie zgotujemy Armagedon…

   “Homo homini lupus”…

 2. Po przeczytaniu tego tekstu (także tłumaczenia) wnioskuję, że obszary malacyjne w mózgu autora stale powiększają się. Zaburzenia wpływają nie tylko na ortografię i gramatykę ale dotykają już logicznej spójności wypowiedzi.
  Dobre chęci napotykają barierę nie do przebrnięcia – emanuje lęk.
  Nie lękajcie się, zatem ale zacznijcie się bać, jak jasna cholera bać.
  Koniec Świata.

  1. trak złośliwy człowieku, ja tego nie tłumaczyłem. Jest jak byk napisane: z translatora 🙂 może za dużo alkoholu wieczorem było w domciu?

  1. pierwsze to apokaliptyczne (szarancza) , ale wcale tak być nie musi

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: