Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Chrześcijaninie, czy dasz się nabrać na wielkie zwiedzenie systemu antychrysta?

Tłumaczyła Julka. Dziękuję.

 

Zaangażowanie Rothschildów i syjonistów w celu stworzenia kraju Izraela cofa się do około 1800. Czy wiedziałeś, że Baron Rothchild był „Żydem aszkenazyjskim” i założycielem syjonistycznego ustalenia w sprawie Izraela? Czy wiesz, kim dokładnie jest rodzina Rothschildów i kim jest „bóg”, któremu służą?

https://www.youtube.com/watch?v=1V3es381Vmw

Które pozostałości Starożytnego Babilonu otworzą Szóstką Pieczęć?

https://www.youtube.com/watch?v=P4Nkk8U5VaQ

2 Jana 1:7 „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.”

2 Tesaloniczan 2:3 „Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia.”

Pismo oznajmia, że Bóg dwukrotnie objawił się Salomonowi ostrzegając go odnośnie bożków i pogańskich praktyk religijnych jego 600 żon. Salomon nie naśladował swojego ojca Dawida. Ustanowił za to przymierze i ożenił się z wrogami swojego ojca. Pośród 600 żon Salomona znajdowała się córka faraona, dla której kazał stworzyć wiele posągów w tym Molocha, który wymagał ofiar z dzieci.

„Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki” 1 Królewska 11:1

Salomon i król Tyru stworzyli olbrzymi, bestialski system handlowy. Salomon nałożył na Izrael podatek w wysokości 666 talentów złota w celu wybudowania ogromnej świątyni. Król Tyru wspomógł Salomona drzewami cedrowymi z Libanu.

Świątynia Salomona Międzynarodowa Siedziba Powszechnego Kościoła Świątyni „boga” w São Paulo, Brazylii.

https://www.youtube.com/watch?v=4arL8q-tsCM

Galacjan 3:26-29 Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

http://www.factsarestubbornthings.us/wp-content/uploads/2015/04/Prince-Charles-Unicorn-beast-300x180.jpg

Olbrzymi brązowy posąg księcia Karola jako skrzydlatego bohatera „ratującego świat” powstał w Środę, 6 Marca 2002.

 

 

Olbrzymi brązowy posąg księcia Karola jako skrzydlatego bohatera „ratujący świat” stał się największą atrakcją niewielkiego amazońskiego miasta.

Księciu został przedstawiony model rzeźby, która ukazywała go z umięśnionym ciałem, spiczastymi uszami i tylko przepaską na biodra chroniącą jego skromność.

Podczas swojej wizyty w Tocantins, stanie znajdującym się w centralnej Brazyli, Książe dowiedział się, że rzeźba we właściwych już wymiarach zostanie postawiona na placu nazwanym na jego cześć w głównym mieście Palmas. Odległość lotu między São Paulo, a Palmas wynosi mniej niż 1000 mil.

Musimy czujnie patrzeć na siebie, ponieważ kiedy budujemy wspaniałe zabytki Rozgłosu i Rozkoszy zaniedbujemy sprawę wpisania naszych imion w Kroniki Nieba” Jamek Madison do Williama Bradforda, 9 listopada 1772

Rzym i Ohyda Spustoszenia

Każde proroctwo, które wypowiedział Jezus wypełniło się w trakcie zniszczenia drugiej Świątyni, po tym jak codzienne ofiary się rozpoczęły. Apostołowie w Jerozolimie pamiętali ostrzeżenie Mistrza. Dziesięć lat wcześniej, dzień przez rozpoczęciem się jego mąk, Mistrz powiedział swoim uczniom, że będą słyszeć o wojnach i klęskach żywiołowych i będą doświadczać prześladowania, ale te rzeczy nie będą oznaczać ani upadku Jerozolimy, ani przyjścia Syna Człowieczego. Powinni za to szukać konkretnych znaków:Ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna”(Marka 13:14), która jest „Ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel na miejscu świętym”(Mateusza 24:15). Powiedział im, że kiedy zobaczą ohydę spustoszenia będą wiedzieli, że ostatnia katastrofa przed jego nadejściem jest blisko i powinni uciekać z Jerozolimy i miast i wiosek Judei.

Uczniowie przygotowywali się na ucieczkę. Bez wątpienia ostatnia bitwa między Gogiem i Magogiem, którą przewidział Ezechiel i Zachariasz, zbliżała się. Już armie Goga i Magoga nadciągały z północy pod sztandarami Rzymu. Krótka historia prowadząca do zniszczenia drugiej świątyni.

https://www.youtube.com/watch?v=hxCcvCZkaJc

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie: Galacjan 3:13

Czy Żydzi zdobędą czerwoną jałówkę, którą złożą w Izraelu lub Brazylii w Świątyni Salomona?

PRZYWRÓCENIE IZRAELA

I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim – nazwani będą synami Boga żywego.

Ozeasz 1:10

1 Milion Dolarów Oferowany za Czerwoną Jałówkę, którą Żydzi będą potrzebowali do Usługi Świątynnej od razu po tym jak zostanie odbudowana.

Właścicielowi czerwonej krowy zaoferowano milion dolarów za nią, ponieważ rabini uznali, że jest to odpowiednia Czerwona Jałówka dla trzeciej Świątyni

https://www.youtube.com/watch?v=byAoFbA6cr8

https://www.youtube.com/watch?v=5kgbRusmqjs

4 Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać?

5 Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł.

6 Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest, i wielu zwiodą.

7 A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się; musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

8 Powstanie, bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści.

Współczesne prawo Mojżeszowe zostało zaakceptowane, mimo że jest wyraźnie zakazane przez Klauzulę Założycielską (?Establishment Clause)

Prawa Noego(ustanowiona religia) zostały zaakceptowane w 1993 w wyniku dziwnych okoliczności przez Kongres i Georgie H.W. Busha. Zeznania świadka byłego kongresmena William E. Dannemeyera. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć wzór dwupartyjności w popieraniu religijnej heglowskiej dialektyki?

Cześć 12: Sekretna Religia Antychrysta – John Jon. Torell

Kiedy zbliżamy się do czasów końca i Wielkiego Ucisku, najważniejsze jest odkrycie, jaką religie Antychryst narzuci, a Biblia daje dużo wskazówek pozwalających odkryć sekretną religie Człowieka Grzechu. Pismo mówi, że będzie Żydem i nie będzie czcił Boga swojego ojca, ale boga Kabały, a jego sekretnym numerem będzie 666, liczba, którą Król Salomon uznał za najważniejszą w ruchu Kabalistycznym. Będzie rządził światem z Jerozolimy, gdzie zbuduje nową świątynie i przywróci codzienne ofiary.

Ten Człowiek Grzechu nie będzie tolerował żadnej innej religii i będzie nieustannie prześladować wszystkich Chrześcijan, którzy odmówią przyjęcia znaku lojalności i wstąpienia do jego systemy religijnego, ponieważ nie może współistnieć z Jezusem Chrystusem. Szatan zapewni mu władzę i zostanie przedstawiony jako długo oczekiwany mesjasz. Ludzie zostaną poinformowani, że Jezus z Nowego Testamentu był oszustem. List do Hebrajczyków, z odniesieniami do świątynnych adoracji i ofiar nie będąc, dłużej ważny będzie uznany za bluźnierczy i będzie całkowita bitwa przeciwko Bogu i Chrześcijanom na ziemi. Czy jesteś gotowy zmierzyć się z rządami Antychrysta i ostrzegać ludzi dookoła ciebie o nadciągającym niebezpieczeństwie? Wideo Sekretna Religia Antychrysta

źródło: http://www.factsarestubbornthings.us/2015/04/05/christian-will-fall-grand-delusion-antichrist-system/

Zaktualizowane: 11 kwietnia 2015 - 20:28

7 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Modle sie do Ojca naszego abym byl gotow na przeciwstawienie sie antychrystowi. Staram bardzo sie glosic Prawde i potepiac faszl lecz nie widze efektu. Ludzie sa zaslepieni.

  1. Niestety, ludzie myślą instytucjonalnie – tu Bóg jest w kk, gdzie indziej nie ma,
   sam jeszcze zdrowieję z takiego myślenia, to wchodzi w podświadomość czy co…

  1. Mój ulubiony komentarz: “Co do żalu za uczynki to od tego jest spowiedź”

 2. ” Ludzie zostaną poinformowani, że Jezus z Nowego Testamentu był oszustem. ”

  Poczytajcie to…
  http://slawomirsadowski.blogspot.com/

 3. Przemyslaw Mach

  tak zgadza się tez tak uważam że ludziom się będzie mówić że Jezus był zwykłym oszustem a o biblii będą mówić że to zbiór mitów i legend stworzonych przez żydów dla tego bardzo wielu odejdzie od żywej wiary

  dlatego módlmy się za wszystkich żeby jak najwięcej osób trwało przy zbawicielu módlcie się też za mnie żebym nie stał się solą zwietrzałą pozdrawiam wszystkich serdecznie

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish