Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kim jestem wg Biblii

TO TAKŻE Z KSIĄŻKI KRUSZĄCY KAJDANY

Dlaczego taki artykuł bez względu na to co robicie,gdzie jesteście jak wyglądacie,i jaki kolor skóry macie bracia i siostry każdy kto oddał swoje życie JEZUSOWI CHRYSTUSOWI tym się staliście jak autor tej książki napisał

KIM JESTEM?

EWANGELIA MATEUSZA

– JESTEM SOLA ZIEMI (5,13)

– JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA (5,14)

EWANGELIA JANA

– JESTEM DZIECKIEM BOGA (1,12)

– JESTEM CZĘŚCIĄ PRAWDZIWEGO KRZEWU WINNEGO;PŁYNIE WE MNIE ŻYCIE CHRYSTUSA (15,1-5)

– JESTEM PRZYJACIELEM CHRYSTUSA (15,15)

– JESTEM WYBRANY I USTANOWIONY PRZEZ CHRYSTUSA,ABY PRZYNIEŚĆ JEGO OWOC (15,16)

LIST DO RZYMIAN

– JESTEM SŁUGA SPRAWIEDLIWOŚCI (6,18)

– JESTEM NIEWOLNIKIEM BOGA (6,22)

– JESTEM SYNEM BOGA-BÓG JEST DUCHOWO MOIM OJCEM (8,14-15)

– JESTEM WSPÓŁDZIEDZICEM Z CHRYSTUSEM,MAM UDZIAŁ W JEGO DZIEDZICTWIE (8,17)

PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN

– JESTEM ŚWIĄTYNIĄ,MIEJSCEM ZAMIESZKANIA BOGA.JEGO DUCH I JEGO ŻYCIE MIESZKAJĄ WE MNIE.(3,16;6,19)

– JESTEM ZJEDNOCZONY Z PANEM I JESTEM Z NIM JEDNYM DUCHEM.(6,17)

– JESTEM CZŁONKIEM CIAŁA CHRYSTUSA (12,27;Ef 5,30)

DRUGI LIST DO KORYNTIAN

– JESTEM NOWYM STWORZENIEM (5,17)

– JESTEM POJEDNANY Z BOGIEM I JESTEM SŁUGĄ W DZIELE POJEDNANIA (5,18-19)

LIST DO GALACJAN

– JESTEM SYNEM BOGA I JESTEM JEDNO Z CHRYSTUSEM (3,26.28)

– JESTEM DZIEDZICEM BOGA,PONIEWAŻ JESTEM SYNEM BOGA (4,6-7)

LIST DO EFEZJAN

– JESTEM ŚWIĘTY (1,1;1 Kor 1,2;Flp 1,1;Kol 1,2)

– JESTEM DZIEŁEM BOGA-STWORZONY NA NOWO W CHRYSTUSIE,ABY PEŁNIĆ JEGO CZYNY(2,10)

– JESTEM OBYWATELEM NIEBA WRAZ Z RESZTĄ BOŻEJ RODZINY (2,19)

– JESTEM WIĘŹNIEM CHRYSTUSA (3,1;4,1)

– JESTEM SPRAWIEDLIWY I ŚWIĘTY (4,24)

– JESTEM OBYWATELEM NIEBA I JESTEM TERAZ POSADZONY W NIEBIE (3,20)

LIST DO KOLOSAN

– JESTEM UKRYTY Z CHRYSTUSEM W BOGU (3,3)

– JESTEM WYRAZEM ŻYCIA CHRYSTUSA,PONIEWAŻ ON JEST MOIM ŻYCIEM (3,4)

– JESTEM WYBRANY PRZEZ BOGA,ŚWIĘTY I UMIŁOWANY (3,12;1 Tes 1,4)

PIERWSZY LIST DO TESALONICZAN

– JESTEM SYNEM ŚWIATŁOŚCI,NIE CIEMNOŚCI (5,5)

LIST DO HEBRAJCZYKÓW

– JESTEM ŚWIĘTY UCZESTNIKIEM NIEBIAŃSKIEGO POWOŁANIA (3,1)

– JESTEM UCZESTNIKIEM CHRYSTUSA-MA UDZIAŁ W JEGO ŻYCIU (3,14)

PIERWSZY LIST DO PIOTRA

– JESTEM JEDNYM Z ŻYWYCH KAMIENI BOGA BUDOWANYCH W CHRYSTUSIE JAKO DUCHOWY DOM (2,5)

– JESTEM CZŁONKIEM WYBRANEGO LUDU,KRÓLEWSKIEGO KAPŁAŃSTWA,ŚWIĘTEGO NARODU,LUDU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ BOGA

– JESTEM OBCYM I PRZECHODNIEM NA TYM ŚWIECIE,NA KTÓRYM ŻYJĘ TYMCZASOWO (2,11)

– JESTEM WROGIEM DIABŁA (5,

PIERWSZY LIST JANA

– JESTEM DZIECKIEM BOGA I BĘDĘ PODOBNY DO CHRYSTUSA,GDY ON POWRÓCI (3,1-2)

– JESTEM NARODZONY Z BOGA I ZŁY-DIABEŁ-NIE MOŻE MNIE DOTKNĄĆ (5,18)

moja sugestia powtarzanie sobie tego w kółko co wam wyżej napisałem sprawi że nie tylko weźmiecie to sobie do serc ale zaczniecie w to WIERZYĆ spiszcie sobie to na kartkę i powtarzajcie raz dziennie aż utrwalicie to sobie na pamięć,jak dla mnie to potężna broń przeciwko siłom zła gdy sobie to uświadomicie,tego się lęka i boi dlatego ja wam to przytoczyłem pomaga gdy diabeł chce was pogrążyć stosuje właśnie tą metodę powtarza wam codziennie w kółko na okrągło różne złe rzeczy aż zaczynacie myśleć tak jak on mówi,dlatego warto zastosować tę broń tylko w dobrej wierze ale na nas samych powtarzajcie sobie to w kółko a potem piszcie o efektach taka kartka powinna być w waszych kieszeniach stale dopóki na zawołanie w dzień czy w nocy,będziecie o tym uświadomieni pamiętajcie jestem człowiekiem i jeżeli coś piszę nie tak zwróćcie mi uwagę pokazujcie gdzie się mylę .POZDRAWIAM WSZYSTKICH BRACI I SIOSTRY.,

Tekst Krzysztofa z forum-chrześcijan.pl pozwala nam sobie uświadomić kim jesteśmy wg biblii i dla Boga. Kim są naśladowcy Jezusa.

Zaktualizowane: 16 sierpnia 2014 - 21:21

1 Komentarz

Dodaj komentarz
  1. Św. Paweł napisał w Liście do Filipian 3,20 , że nasza ojczyzna jest w niebie a nie na ziemi. Z nieba oczekujemy naszego Zbawiciela. Bóg przygotował dla zbawionych z łaski piękne miasto na nowej ziemi zbudowane ze szlachetnych kamieni i złota ( Apokalipsa 21-22). Bóg w przyszłości otrze wszelką łzę i nie będzie już smutku, cierpienia, chorób ani śmierci (Apokalipsa 21, 4; 1Koryntian 15, 55). Dlatego wszelkie cierpienie dla Jezusa nie jest bezcelowe i bezsensowne. Koleżanka mojej żony w pracy powiedziała, że średnio wierzy w Boga. To sformułowanie to powszechna niestety wiara w to, że jakiś Bóg istnieje, ale nie interesuje się ludźmi i nie można z Nim nawiązać bliskiej relacji, nie ma też żadnej propozycji dla zgubionej ludzkości (Mateusza 11, 28- 30).

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish