Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Nowy Porządek Polski – ustawa 1066

Dzięki Koledze z bloga kopiuje zwartość linku. Ważnego. Linku. Bardzo ważnego:

 

Nowy Porządek Polski – ustawa 1066 podwaliny masońskiego rozbioru Polski przez obce jednostki militarne i masońskie organizacje pozarządowe.

Państwo przeciwko obywatelowi!
Polska podzieli los państwa bliskiego wschodu, Grecji, Hiszpanii i Ukrainy.

Igrzyska dla ludu, władza dla Panów i Masonów. Ustawa szczepionkowa pozwoliła na zastosowanie wirusów wektorowych jako broni biologiczno – chemicznej masowego rażenia. Ta sama ustawa pozwala na szczepienia zagrażające ludzkiemu życiu i zdrowiu… Już niedługo mocarstwa wprowadza do atmosfery drugi wirus wektory będący nowa odmiana czarnej śmierci …

Cytat z ustawy :

– zmiany definicji choroby zakaźnej (art.2 ust 2),

 

 – określenia obowiązku szczepień ochronnych w art. 5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli (art.5 ust.1),

 

– zniesienia refundacji kosztów zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art.21 ust. 9),

 

 – możliwości zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych poprzez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do zarządzanego przez GIS systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy (art. 29a),

 

– przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2), – zniesienia uprawnień Ministerstwa Zdrowia do wydawania rozporządzeń dotyczących procedur działania inspekcji sanitarnej (art. 8a Ustawy o PIS),

 

– rozszerzenia uprawnień Inspekcji Sanitarnej o nadzór nad realizacją obowiązków przez obywateli. Nadzór ten ma dotyczyć obowiązków zawartych w art. 5 i obejmować również obowiązkowe poddawanie się szczepieniom (bez określenia, jakim) oraz obowiązkowe profilaktyczne przyjmowanie leków (bez określenia, o jakie leki chodzi). Obowiązki te mają dotyczyć wszystkich osób przebywających na terytorium RP, również osób zdrowych, niewymagających pomocy lekarskiej – oraz brak regulacji odnośnie odszkodowań za powikłania poszczepienne występujące po szczepieniach, których obowiązek nakłada ustawa oraz odszkodowań za działania niepożądane leków profilaktycznie i obowiązkowo przyjmowanych przez zdrowe osoby.

Według ustawy art. 2 ptk 3) “choroba zakaźna – to choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy.” czyli może to być grypa lub jakakolwiek inna choroba.

 

Dalej w ustawie czytamy:

 

“1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są
zobowiązane na zasadach określonych w ustawie do:

 

1) poddawania się:

 

a) zabiegom sanitarnym,
b) szczepieniom ochronnym,
c) poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków,
d) badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postę
powaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
e) nadzorowi epidemiologicznemu,

f) kwarantannie,
g) leczeniu,
h) hospitalizacji, izolacji;

 

 “Ma to niezwykle istotne znaczenie w przypadku wielu dochodzeń epidemiologicznych począwszy od tych, które są prowadzone w związku np. zachorowaniami wywołanymi spożyciem skażonej żywności (np.salmonelozy), aż po przypadki narażenia na kontakt z osobą chorą na chorobę wysoko zakaźną i szczególnie niebezpieczną w czasie wielogodzinnych podróży lotniczych (wirusowe gorączki krwotoczne, SARS, wysoce patogenna grypa ptaków A(H5N1), grypa pandemiczna)” czytamy dalej w dokumencie.

Masońska konstytucja, syjonistyczne prawo, sądy i urzędu…

( Oszustwo w Polsko Masońskiej konstytucji art.220 http://ligaswiata.pinger.pl/m/12358996 )

Poprzednio Anty Prezydent B. Komorowski (Komorowski ) przeforsował  projekt ustawy wprowadzającej poprawki do ustawy o stanie wojennym, stanie wyjątkowym oraz o stanie klęski żywiołowej, przewidujący możliwość wprowadzenia tych stanów w następstwie działań w „cyber przestrzeni”…

Cytat z ustawy:
1. Wyłączenie sieci internetowej lub jej zakłócenie emisją sygnałów,

2. Wprowadzenie cenzury prewencyjnej oraz kontroli wszystkich przekazów informacji,

3. Uniemożliwienie dostępu do informacji publicznej,

4. Wkroczenie sił bezpieczeństwa publicznego na teren szkół wyższych wbrew woli rektorów,

5. Zakazanie przeprowadzania zgromadzeń publicznych,

6. Zakazanie akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez samorządy studenckie i stowarzyszenia,

7. Zakazanie zrzeszenia się w formie ruchów obywatelskich i stowarzyszeń,

8. Zakazanie działania ruchów obywatelskich i stowarzyszeń,

9. Zamknięcie osób w wieku ponad 17 lat na podstawie decyzji wojewody w ośrodkach odosobnienia,

10. Uniemożliwienie przemieszczanie się i zmianę miejsca zamieszkania.

Ustawa 1066, czyli „pokojowe” przejęcie władzy militarnej na terenie RP

Ustawa 1066 ( USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) pozwala na wprowadzenie na terytorium polski obcych jednostek militarnych, jednostek specjalnych oraz grup dywersyjnych CIA .

masonskie oznaczenia

Tłumacze wam od kilku lat, iż cała iluzja demokracji polega na inteligentnych sposobach podziału i demoralizacji społecznej przy użyciu prawa, medycyny, farmacji i mediów.

Tłumacze wam, iż międzynarodowe organizacje charytatywne służą wewnętrznemu rozbiorowy polski przygotowując grunt pod wytworzenie odpowiednich warunków rewolucyjnych. (Bliski wschód, Grecja, Hiszpanie, Ukraina …)

brzezinski alkaida

Tłumacze wam ze organizacje skupione wokół osoby Sorosa (fundacja Batorego, Open Society Institute) , Rockefellera (Fundacja na rzecz Demokracji) oraz przybywający do polski spin doktorzy B’n’B , Wielkiego wschodu i CIA już tworzą infrastrukturę przewrotu, której punktem zapalnym będzie Śląsk – ruchy regionalnych lóż masońskich są zbieżne z ruchami lóż masońskich w Grecji i na Ukrainie tuż przed przewrotami społecznymi … Pojawienie się gdziekolwiek Brzezińskiego oznacza koniec wolności społecznej i początek destabilizacji w każdym aspekcie życia podbijanego państwa.
Wciągną was w wojnę, której będziecie biernymi i niezorientowanymi ofiarami. Świat wskaże marionetkowego prezydenta jako przyczynę konfliktu … W bardzo krótkim czasie organizacje finansowe rozgrabia resztki polskiej gospodarki, stworzą zaporowe dla rdzennych mieszkańców prawo i wytworzą psychozę strachu …

Ostrzegam was od tylu lat, ale nadal bawicie się w pseudo anonimowe zabawy, nadal dzielicie się na masońskie szufladki: prawicy, lewicy, religii, antysemityzmu … Ostrzegam was Białoruś i Polska są następnymi celami na liście podbojów syjonistów.

Jeśli nie jesteście wstanie się zjednoczyć pod hasłem: Polska, my zrobimy porządek bez was …

dydymus

Ustawy do pobrania:

Ustawa Szczepionkowa poprawki do ustawy o stanie wojennym Ustawa 1066

 

 

http://ligaswiata.hvs.pl/nowy-porzadek-polski-ustawa-1066/

Zaktualizowane: 17 marca 2014 - 21:37

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish