Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Tusk przygotowuje nas do kryzysu?

Najnowsza wypowiedź Tuska grającego męża stanu:

 

Tusk: to kryzys, który może zaważyć na historii Polski, Europy i świata

– To kry­zys, który może za­wa­żyć na hi­sto­rii Pol­ski, Eu­ro­py i świa­ta, to kon­flikt, który może po­prze­dzić wojnę – po­wie­dział Do­nald Tusk po spo­tka­niu z sze­fa­mi wszyst­kich opo­zy­cyj­nych par­tii ws. kon­flik­tu na Ukra­inie. – Pol­ska nie może po­zwo­lić świa­tu od­wró­cić się od Ukra­iny, to dla Pol­ski jest być albo nie być – pod­kre­ślił pre­mier.”

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/tusk-to-kryzys-ktory-moze-zawazyc-na-historii-polski-europy-i-swiata/dpbvv

 

Oni dobrze wiedzieli co będzie grane i dlatego maksymalnie nas zadłużali, obiecywali drogi (tysiące km jest na etapie przetargu), których nigdy nie wybudują. Sprzedali co się da, poniewaz w czasie wojny lub kryzysu nikt ich nie pociągnie do odpowiedzialności.

Tutaj piszemy o bieżących wydarzeniach z Ukrainy:

Konflikt na Ukrainie

 

 

Zaktualizowane: 2 marca 2014 - 17:37

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish