Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Biblia a rewolucje

Kopiuje poniżej doskonały  komentarz KatarzynyG na temat poddania władzy w kontekście słów biblijnych. Przyznam szczerze, że po przeczytaniu go widzę po sobie jak wiele brakuje mi do doskonałości. Gdzieś w środku jest we mnie cząstka opozycjonisty, żołnierza, kiedy Jezus tak naprawdę co innego nam nakazał:

 

Tak ogólnie patrząc to Jezus na ziemi nie zachowywał się jak rewolucjonista w stylu Che gevary, urządzającego nawet po trupach przewroty społeczne, ale Jezus był poddany Ojcu, poszedł na śmierć, by wypełnić wolę Ojca. Nie chodził po Galilei nie zbierał ludzi chętnych wystąpić zbrojnie przeciwko Rzymowi. Doskonale wiedział o księciu tego świata. A jednak powiedział, żeby oddać co cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata.
A tutaj tak mówi rodz.17, Mat.: (24) A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm? (25) Rzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? (26) A on rzekł: Od obcych. Na to Jezus: A zatem synowie są wolni. (27) Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; tego zabierz i daj im za mnie i za siebie.

Oprócz Pawła o byciu poddanym władzy pisze też Piotr 1 list Piotra rozdz 2:
(13) Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, (14) czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. (15) Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, (16) jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. (17) Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. (18)

Co do sceny z Piłatem, to na pewno Jezus miał na myśli Boga, zobaczcie księgę Daniela, która wyraźnie mówi, że to Bóg ustanawia na ziemi wszystkich królów. rozdz. 2 wers 37: „Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi (…)”, i to jest o Nebukadnesarze królu pogańskiego Babilonu! Bo Bożym planem było ustanowienie tego królestwa. Daniel był pod władzą ziemską Nebukadnesara, lecz jeżeli jego wiara nie pozwalała mu jeść ze stołu królewskiego to tego nie zrobił, nie oddał też pokłonu posągowi i nie przestał się modlić do Boga. Zobaczcie co kombinowali satrapowie i ministrowie babilońscy:
Ks. Daniela 6, 5-6:
(5) Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. (6) Wtedy rzekli owi mężowie: Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii.
Podobnie jak u Jezusa:)
Także jeżeli będą nam kazać ukłonić się posągowi bestii, czy wziąć znamię to się nie możemy zgadzać i nie ulegać ich „kulturze”, ale nie obalać rządy, bo to bezsensu w świetle Biblii
Widzę pewne podobieństwo Ukrainy i sytuacji z Księgi Jeremiasza 27
(5) Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem, i daję ją temu, komu zechcę. (6) Otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługi. Także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły. (7) I będą mu służyć wszystkie narody i jego synowi, i jego wnukowi, aż nadejdzie czas także dla jego kraju; i ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie. (8) Ten zaś naród i to królestwo, które by nie służyło Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i nie poddało swojego karku pod jarzmo króla babilońskiego, ten lud będę karał mieczem i głodem, i zarazą – mówi Pan – aż wydam ich w jego ręce.

(9) Wy więc nie słuchajcie waszych proroków ani waszych wieszczbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy mówią wam: Nie będziecie służyli królowi babilońskiemu, (10) gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym Ja was odrzucił i zginęlibyście.
(11) Lecz ten naród, który podda swój kark pod jarzmo króla babilońskiego i będzie mu służył, pozostawię na jego ziemi – mówi Pan – aby ją uprawiał i mieszkał w niej. (12) A do Sedekiasza, króla judzkiego, rzekłem dokładnie te same słowa:

Poddajcie wasze karki pod jarzmo króla babilońskiego i służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyli! (13) Dlaczego macie zginąć, ty i twój lud, od miecza, głodu i zarazy, jak zapowiedział Pan narodowi, który nie służy królowi babilońskiemu? (14) Nie słuchajcie więc słów proroków, którzy mówią do was: Nie będziemy służyli królowi babilońskiemu, gdyż oni prorokują wam kłamliwie.

(15) Gdyż nie posłałem ich – mówi Pan – a prorokują wam w moim imieniu kłamliwie, abym was odrzucił i byście zginęli wraz z prorokami, którzy wam prorokują. (16) A do kapłanów i do całego ludu rzekłem: Tak mówi Pan: Nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują: Oto teraz przybory domu Pana będą rychło sprowadzone z Babilonu, bo oni wam prorokują kłamliwie! (17) Nie słuchajcie ich! Służcie królowi babilońskiemu, a będziecie żyli! Dlaczego to miasto ma być zniszczone?
Potem wrócili z niewoli, ale na razie mieli iść do Babilonu, bo tak Bóg chciał

Jer 30 (23) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. (24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Na razie Jezus występował rewolucyjnie przeciwko duchowemu porządkowi, a na zniszczenie ziemskich czekamy, bo tylko On może trwale i prawdziwie zaprowadzić Boży Porządek. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata.
Dan. 6, 27-29: „On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. (28) On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, On, który wyratował Daniela z mocy lwów. (29) A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa, Persa.”

Zaktualizowane: 22 lutego 2014 - 09:50

13 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Piotrze, każdy kto przyszedł na ten świat jest niewolnikiem grzechu.
  Od dzieciństwa stajemy przed wyborami i jesteśmy kuszeni i mamieni „szklanymi paciorkami” dla których kłamiemy, oszukujemy…. grzeszymy.

  Ten świat ( natura ) jest zaprzeczeniem praw bożych.
  W tym świecie zawsze zwycięża ekspansja i możliwości przystosowawcze, zwycięża żerowanie na innych.
  Świat przyrody funkcjonuje dzięki wzajemnemu się zjadaniu. System Babilonu to system Natury gdzie silniejszy, cwańszy czy w końcu bogatszy zwycięża.
  To świat w którym pełny żołądek i konto w banku zwycięża przykazana i Naukę Boga Ojca.

  Znasz te zależności i doskonale wiesz o czym piszę, jak pogodzić wychowanie dzieci zapewniając im podstawowe warunki egzystencji, kiedy dla ludzkich wików jesteś tylko „frajerem” z zasadami, a przecież liczy się tylko mieć, być i stanowić ( władzę i dominację )

  Pytasz ” Chcesz walczyć? jak? kosą i łopatą? ” Do walki nie są mi potrzebne żadne środki przymusu.
  Czy Jezus walczył (kosą łopatą) o swoje życie.

  Mam tylko sumienie i w jakim stanie je zabiorę z tego świata zależy tylko do mnie.

  „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9,22-25)

  „Mało tego, obchodzisz święta Babilonu: 24 grudnia, masz choinkę, wielkanoc. Mentalnie się z tym nie zgadzasz, ale fizycznie już tak.”

  Obecne święta można porównać z obchodzeniem Sabatu.

  Mt 12:8 Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.
  Mk 2:27 …: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu.
  Mk 2:28 Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu.

  Dla mnie jest ważne co mam w sercu i zawsze będę powtarzał iż „czary, zabobony i figury ” dzieci diabła mnie nie interesują i nie dotyczą.
  Nie modlę się do choinki i mikołaja ani nie klękam prze gipsowymi figurkami prosząc je o pomoc, wsparcie czy pośrednictwo.

  Staram się być jak Syn Człowieczy, i mówię że święta są ustanowione dla człowieka, a nie człowiek dla świąt.
  Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i świąt i dla mnie liczy się tylko i wyłącznie, to co masz w sercu i jakie owoce to przynosi.

  Pozdrawiam cię Serdecznie Piotrze.

  1. „Obecne święta można porównać z obchodzeniem Sabatu. ”

   to jest absurd. Jak można porównywać święta nadane przez Boga do świąt nadanych przez szatana?

   1. A jak wytłumaczysz postępowanie Jezusa, który złamał święto nadane przez Boga ?

    I proszę mi nie mów że to był wyjątek i Jezus mówił tylko o sobie.

    Przykład Sabatu jet przykładem świąt jako takich.

    Ja natomiast chcę ci powiedzieć że to Ty jesteś panem świąt, a nie na odwrót, prawo to dostałeś od Jezusa.

    Ja Piotrze nie oceniam ludzi kim są tylko jacy są ( dobro / zło ) i nie będę rzucał kamieniem w Buddystę, Muzułmanina czy Katolika tylko dla tego że mają swoją celebrę czy obrzędy.

    Nie tym rzecz, że ich popieram w tym co robią, ale i nie ganię dopóki mają odwagę według Prawa Boga Ojca bronić sprawiedliwości, prawdy i bliźniego.
    Prawo mamy w sercach zapisane i tyko od nas zależy czy odrzucimy „granty” diabła i pokonamy strach o własne życie i egzystencję.

    ” Wierzysz w swego Boga, nie zdradzając go, ale jesteś w Babilonie. Mało tego, obchodzisz święta Babilonu: 24 grudnia, masz choinkę, wielkanoc. Mentalnie się z tym nie zgadzasz, ale fizycznie już tak.”

    Nie rozumiem Piotrze tego co napisałeś, ponieważ ja obchodzę narodziny Jezusa a nie szatana, i w sercu to robię.

    Co do daty to co to za różnica czy jest to 24 grudnia czy 24 września. ( umowna data )

    Podobnie jest z Sabatem dziś, czy wiesz kiedy ten dzień wypada w Biblii ?

    Wiesz doskonale że sobota nie jest tym biblijnym Sabatem, czasy zostały zmienione, a zmiany w kalendarzu spowodowały zakłamanie pierwotnej daty tego święta.
    Więc i ty jeśli chodzi o datę, czynisz to umownie tak jak ja.

    Problem nie leży w „celebrze” albo jej braku, ponieważ tam podobnie jak i w figurkach,obrazach …… nie ma Boga.

    1. Abel Kolego

     Jezus to Jezus. ON był Panem szabatu jako Bóg.

     Jesteś relatywistą

 2. Witam cię Beato S.

  Wspominasz o koncepcji ” Tego Drugiego ” i we wcześniejszym wpisie i Piotra wspominałaś „Ja w każdym razie nie ustane w swoich wysiłkach. Zaczęłam już nawet pisać artykuły na ten temat (na razie tylko na swój użytek, ale chętnie się z nimi podzielę, jeśli spotka się to co już napisałam z zainteresowaniem).” pozwoliłem sobie wysłać do ciebie tego @ z prośbą o udostępnienie w/w pracę.

  Zapytuje odnośnie ” ale chętnie się z nimi podzielę „, wysłałem do ciebie @ ale niestety bez odpowiedzi.

  Korzystam więc z okazji, jako tematem jestem zainteresowany i proszę o twoje przemyślenia w w/w temacie.

  Pozdrawiam Serdecznie

  1. Witam Cie rowniez,

   odpowiem publicznie, poniewaz nie mam tutaj nic do ukrycia, ale na wstepie prosze, wybacz mi te zwloke w odpowiedzi. Wynikala ona z tego, ze w miedzyczasie kontaktowalam sie z Piotrem w sprawie zasad naszej wspolpracy i dopiero w tej chwili moge otwarcie juz powiedziec, ze bede zamieszczac tutaj na blogu swoje „artykuly”. A wiec wszystko, co napisze bedzie dostepne tutaj. Przy okazji chcialam powiedziec, ze nazwa „artykuly” jest akurat nieadekwatna dla moich przemyslen, poniewaz nie kwalifikuja sie one do tej kategorii. Przytaczasz moja wypowiedz sprzed miesiaca czy dwoch, kiedy wprawdzie sama je tak nazwalam, ale wtedy jeszcze nie wiedzialam, w jakiej formie te moje przemyslenia moga ujrzec swiatlo dzienne. Wyslalam je w koncu do Piotra, a on zamiescil je na swoim blogu; jeden z nich dotyczyl podwojnosci opisu stworzenia, drugi poruszal watek Edenu. Na pewno bede chciala isc dalej i kontynuowac to moje dzielo, poniewaz jest to fascynujacy dla mnie „detektywistyczny” watek w Biblii, ktory jednoczesnie moze miec kolosalne znaczenie dla nas dzisiaj. Pozwali on nam (w kazdym razie mam taka nadzieje) przewartosciowac nasze wyobrazenie Boga i uwolnic nas od wielu niepotrzebnych rozterek, a czasami wrecz bolu wynikajacego z niewlasciwego wizerunku Boga, jaki nosimy w naszych sercach i umyslach. Wielu z nas cierpi z powodu ogromnego poczucia winy, w jaka celowo zostalismy wmanipulowani, wielu z nas uwaza, ze jest niegodnych Boga, wielu z nas przede wszystkim boi sie Boga i nie umie Go kochac, boi sie piekla i mek cielesnych, wielu z nas uwaza, ze powinnismy cierpiec, ze powinnismy sie pomniejszac i ze to sie Bogu podoba, itd, itd. Musimy to wszystko „odczarowac”, poniewaz jest to dokladnie cos, co zaplanowal Nieprzyjaciel, aby nas od Boga oddalic.
   Taka w kazdym razie przyswieca mi idea, abysmy przede wszystkim nauczyli sie kochac Boga calym sercem i calym soba. Milosc tak naprawde wyklucza strach i kiedy naprawde kochasz, to chociaz Go szanujesz i czujesz przed Nim respekt, to nie myslisz o strachu i strach sie nie pojawia.
   A wiec zapraszam wszystkich do tej podrozy. Chcialabym, aby to bylo nasze wspolne dzielo.

   1. Dziękuję za odpowiedz i czekam na publikacje.

    Jeśli można cię prosić w kwestii formalnej dotyczącej polskich znaków, zaproponował bym abyś w ustawieniach języka dodała ( Polski programisty 🙂

    Ps. nad jakim wątkiem pracujesz w chwili obecnej.

 3. Witam!

  Muszę powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z adminem. O ile zgodzę się na fakt, że żaden Chrześcijanin nie powinien występować zbrojnie przeciwko władzy – przyjdzie moment kiedy dojdzie do zbrojnej walki z Antychyrstem. Mówi on nim Biblia w księdze Zachariasza:

  Zachariasza 14:14 Nawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie. I zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości.

  W Zachariasza 12 znajdujemy podobną rzecz:

  Zachariasza 12:6 W owym dniu uczynię z książąt Judy jakby garnek z ogniem wśród drwa i jakby żagiew płonącą w słomie, i będą pożerać z prawej i z lewej strony wszystkie ludy wokoło; lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu.

  Zachariasza 12:8 W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu, tak że najsłabszy wśród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Pana na ich czele.

  Zwróćcie uwagę, co Jan powiedział do żołnierzy:

  3:14 Pytali go też i żołnierze, mówiąc: A my cóż czynić będziemy? I rzekł do nich: Nikomu gwałtu nie czyńcie, i nikogo nie potwarzajcie, a przestawajcie na żołdzie waszym.

  Greckie słowo użyte w tej ewangelii oznacza mniej więcej tyle co „Wymuszenie”. W czasach Rzymskich żołnierze – których zadaniem było też pilnowanie porządku – po prostu wymuszali wiele od lokalnych mieszkańców.

  Ciekawe jest też zachowanie Jezusa w świątyni:

  Jana 2:15 A uczyniwszy bicz z powrozków, wszystkie wygnał z kościoła, i owce i woły: a tych, co pieniędzmi handlowali, pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał;

  Dlaczego Jezus się tak zachował? Dlaczego użył przemocy?

  Ponieważ był na terenie świątyni, która była de facto terenem jego. Tam królował Bóg. Sprawa autorytetu jest często poruszana w Biblii.

  Rzymian 13 mówi nam że:

  13:1 Każda dusza niech będzie zwierzchnościom wyższym poddana: boć nie masz zwierzchności, tylko od Boga; a te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione.
  13:2 A tak, kto się zwierzchności sprzeciwia, Bożemu się postanowieniu sprzeciwia; a którzy się sprzeciwiają, sami sobie potępienie zjednają.
  13:3 Albowiem przełożoni nie są na postrach dobrym uczynkom, ale złym. A chcesz się nie bać zwierzchności, czyń, co jest dobrego, a będziesz miał pochwałę od niej;
  13:4 Bożym bowiem jest sługą tobie ku dobremu. Ale jeźli uczynisz, co jest złego, bój się; boć nie darmo miecz nosi, gdyż jest sługą Bożym, mszczącym się w gniewie nad czyniącym, co jest złego.

  Nie jest grzechem wykonywać postanowienia władzy, w tym eliminować przestępców. Przemoc nie zawsze jest grzechem.

  Rebelia jednak, jest grzechem czarnoksięstwa.

 4. w Bibli gdzies na początku jest napisane że ludzie sami odrzucili Boga jako króla i prosili bodajże Mojżesza o wybranie im króla z ludzi więc Mojżesz poprosił o taka możliwość a Bóg nie ukrywając swego rozczarowania pozwolił im na to ale zapowiedział że będą poddanymi mimo tego jaki by ten król(władza) niebył.sami odrzuciliśmy Boga miłosiernego jako władce na rzecz wladcy człowieka więc teraz mamy co chcieliśmy aż do końca abyśmy wkońcu zrozumieli kto jest najsprawiedliwszym władcą a co daje nam władza ludzka tak ponętna na sugestie i wpływ szatana

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish