Świecznik ten zwany Menorą kojarzony jest li tylko z żydowską menorą, kiedy jego podyktował Bóg Mojżeszowi.

 

 

31 Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. 32 Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku. 33 Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych – na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. 34 Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. 35 A pąk jeden będzie pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma [następnymi] ramionami świecznika z jednej bryły. Tak [niech będzie] pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. 36 Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą [wykonane] z jednej bryły szczerego złota. 37 I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi. 38 Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota. 39 Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. 40 Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze. (Wj 25,31–40)

 

Za czasów Mojżesza nie było ani państwa żydowskiego, ani narodu, ani obywatelstwa. Mojżesz był przywódcą Izraela, który nie ma nic wspólnego z obecnym Izraelem poza terytorium i garstką Judejczyków.

 

 

Historia.

 

Świecznik był w świątyni Salomona o czym mówi 1 Księga Królewska (1 Krl 7,49) i 2 Księdze Kronik (2 Krn 4,7). Kilka wieków później owe świeczniki zostały  zabrane do Babilonii przez Nabuchodonozora II (Jer 52,19).

Natomiast co do powrotu z niewoli, to jest tylko wzmianka w księdze Ezdrasza o zabranych naczyniach (Ezd 1,9–10).

 

Wśród poszukiwaczy prawdy biblijnej mówi się, że oryginalna Menora znajduje się w Watykanie. Myślę, że nie tylko to kryją skarbce Watykanu. Skąd o tym wiadomo, że Menora tam jest?

 

Po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku, menora świątynna pojawia się w narracji biblijnej – zostaje przeniesiona do Rzymu jako łup wojenny.

 

 

Symbolika.

 

Flawiusz siedmioramienny kształt świecznika  tłumaczył szczególnym poszanowaniem siódemki przez Żydów, lub odniesieniem do układu planetarnego. To ostatnie porównanie znajdowało swoje odniesienie do wersetu z ksiąg prorockich: Siedem owych [lamp] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi (Za 4,10)

 

 

Apokalipsa w Menorze.

 

Niestety w języku angielskim, ale  zaznaczone są święta izraelskie

 

 

 

 

 

 

Apokalipsa wg Scottiego Clarka.

 

 

Ostatni trąba to pochwycenie kościoła.

 

Bóg nasz jest Bogiem zorganizowanym i nic się nie dzieje z przypadku. Bóg jest Bogiem porządku.

 

Szabat jest świętem zapowiadającym  każdego tygodnia przedsmak Ery Mesjańskiej, która będzie dotyczyć wszystkich.

 

Bóg nigdy  nie zmienił swoich świąt. Sobota nadal jest siódmym dniem tygodnia zapowiadającym millenium.

 

Bóg nigdy nie ustanowił niedzieli jako dnia świętego.

„Bo w sześć dni Bóg uczynił niebo i ziemie, morze i wszystko, co w nim jest i odpoczął w siódmym dniu. Dlatego Bóg pobłogosławił dzień Szabatu i uświęcił go”.(Bereszit/Rodzaju 2:1-3)

Bóg dokonał aktu stworzenia. Siódmego dnia zaprzestał kreacji. Konsekwentnie więc w Szabat zakazane nie jest wcale wykonywanie wszystkich czynności, ale wyłącznie czynności kreacyjnych: polegających na wytwarzaniu, stwarzaniu i przekształcaniu.

 

Sześć dni Bóg tworzył świat i człowieka, a w siódmym zapowiedział odpoczynek. Jest to okres millenium. Dzisiaj wieczorem zaczyna się ustanowiony przez Boga Szabat w ostatni dzień tygodnia, czyli siódmy.  Będzie trwał on do soboty wieczorem, kiedy po zmroku rozpocznie się pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela,  którą niebawem będziemy musieli pod groźbą kary świętować.

Szabat to Bóg, Bóg to spokój i pokój, bo nasz Bóg jest Bogiem pokoju.

 

“Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” Jana 14

 

 

 

Wszystkim świętującym Szabat życzę Shabat Shalom, czyli spokoju i pokoju Bożego.

 

 

Osobom nieświętującym życzę miłego weekendu.