Sejm ustanowił w czwartek rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej. Przed głosowaniem doszło do wymiany zdań między posłami opozycji i PiS. Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej przypominał m.in. o zasadzie rozdziału państwa i Kościoła w Polsce.

http://fakty.interia.pl/polska/news-sejm-poslowie-wspieraja-kult-maryjny,nId,2322920#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome”

 

Każdy kto czytał Stary i Nowy Testament wie, że:

 

Nigdy nasz JEDYNY Bóg nie dzielił się z NIKIM władzą. 

Jeden jest Bóg.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, 1 Tym 2:5

 

Fakt, że posłowie oddali Polskę pod demoniczne zwierzchności kryjące się za rzekomą matką boską, spowoduje klęskę Polski i przekleństwo. Szkoda, że odpowiedzialność za te szatańskie działania jest zbiorowa, ponieważ jeśli spadną na Polskę takie nieszczęścia jak na przykład wojna, to dotknie to wszystkich.

Po takiej deklaracji RELIGIJNEJ widać dla kogo pracują polscy posłowie i nie jest to Bóg Ojciec.

 

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Ks Wyj 20

 

Dobrze też wiemy z Biblii, że Bóg zawsze karał za czczenie innych bogów. Izrael upadł za oddawanie czci Astarte, Królowej Niebios, Baalowi.

Poprzez ustanowienie roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej, jesteśmy jako naród SKAZANI  na karę Bożą i na 100% tak będzie, ponieważ Boga słowa są wieczne.

W tym przypadku nie dość, że część oddana zostaje komuś innemu niż Bóg, to jeszcze złamany jest inny punkt Prawa Boga – zakaz bałwochwalstwa.

 

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego,

co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.

 

 

Chyba każdy się ze mną zgodzi, że w ciągu najbliższego roku dwóch, kara ta nadejdzie, tak jak nachodziła odstępczych Izraelitów.

Rządzą nami Żydzi, którzy Żydami nie są i ignorancja Polaków będzie drogo nas kosztować.

Od około 3 lat jako pierwszy bloger TYPOWAŁEM rok 2017 na rok Wielkiego Ucisku, tudzież rok niesamowitych wydarzeń. Jednakże był to typ.

Po tym, jak w tym roku zostało dokonane ponowienie oddania Polski Królowej Niebios i teraz ogłoszony rok 2017 rokiem koronacji Obrazu, już nie typuję, ale jestem pewien, że w ciągu najbliższych 2 lat Polska zostanie za to ukarana.

Według mojej oceny Polska jest złożona w ofierze mocą demonicznym i nawet jeśli nie będzie wojny, to Polska może być krajem katolickim jak za czasów Franco w Hiszpanii. Przypomnijmy jak to było:

 

“Od czasu wprowadzenia dyktatury frankistowskiej, dzieci działaczy republikańskich były masowo odbierane rodzicom, i przekazywane w ręce rodzin wyznających idee prawicowe lub do sierocińców prowadzonych przez Kościół katolicki, gdzie były wychowywane zgodnie z oficjalną ideologią (w propagandzie nazywana to jako „edukacja moralna”). Taki los mógł spotkać od 30 do 40 tysięcy dzieci. W 1941 roku wprowadził dekret pozwalający wprowadzać do metryk fałszywe dane, odtąd rodziny dokonujące tzw. adopcji mogły być prawnie uznane jako rodzice biologiczni. Początkowo „adopcji” dokonywano głównie na dzieciach strony republikańskiej, wkrótce ofiarami handlu ludźmi padały przypadkowe rodziny. Proceder utrzymywał się nawet po upadku dyktatury. W handlu ludźmi uczestniczyli duchowni, lekarze i przedstawiciele reżimu. Szacuje się, że w ten sposób porwanych i sprzedanych mogło zostać kilkaset tysięcy dzieci. Rodzice często fałszywie informowani byli o śmierci dziecka, a współczesne ekshumacje dowiodły, że wiele z trumien rzekomo martwego dziecka nie zawiera nawet zwłok. W handlu oraz porwaniach dzieci działaczy republikańskich uczestniczyły zakonnice, lekarze, księża, położne i urzędnicy” Wikipedia.

 

 

Co nam pozostaje? Wielbić Boga i modlić się o usunięcie owych mocy demonicznych kryjących się za tzw matką bożą.

 

Swoją drogą Prawo Boże nadal obowiązuje i nadal mamy zakaz bałwochwalstwa.