Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Historia Słowian z przed V wieku cz V.

Miałem napisać dwie części i temat zakończyć, ale jest to zagadnienie dosyć obszerne a chce na ile czas pozwala być rzetelny. Po trzeciej części wyszła czwarta, a teraz piąta i zapowiada się co najmniej jeszcze dwie. Tak czy owak muszę to skrócić ponieważ jedna część zabiera mi około 4 godziny lub więcej. Zresztą nagram film ze streszczeniem tego, jeśli takie streszczenie jest w ogolę możliwe i w nim to uzupełnię o inne fakty.

 

Prawdą jest powiedzenie, że to zwycięzcy piszą historię. Nie potrzeba zaborów na płaszczyźnie państwowej aby one miały miejsce. Jesteśmy pod zaborem: rosyjskim, niemieckim, amerykańskim i izraelskim, a dodatkowo chazarska nacja opanowała strategiczne gałęzie państwowości. Ja się z tym pogodziłem, ale chciałbym zdefiniować sytuację. Choćby po to, by ludzie nie brali udziału w szopce maryjnej jaka jest Marsz Niepodległości. Po to, by nasze dzieci wiedziały kto zniszczył potęgę Słowian, naszych przodków. Piszę o tym również dlatego, aby pokazać pochodzenie Słowian, gdyż w świetle przedstawianych nam przez zwycięzców opisy historii Słowian ni stąd ni z owąd pojawili się Słowianie z lasów niczym podrzucone dziecko w “oknie życia” bez zdefiniowanej matki i ojca.

 

Znamy pochodzenie jakiegoś tam narodu wybranego z przed tysięcy lat. Narodu wywodzącego się z Edomu, ale nie znamy historii Słowian. To zaprzecza nauce! Choc tutaj nauka pseudo nauka strzela sobie gola, bo wychodzi na to, że Słowianie zostali NAGLE stworzeni. Nie maja genów, nie maja pochodzenia i historii. Nagle pojawili się dzicy w lesie.

To zaprzecza Biblii! Po potopie trzech synów Noego utworzyło poszczególne plemiona i dało początek rożnym narodom. Dlaczego pastorzy nie nauczają jaki naród pochodzi od Jafeta a jaki od Chama a jaki od Sema? Pytanie retoryczne, gdyz tylko jeden naród ma być gloryfikowany i to jeszcze fałszywy. Nawet nie mogę napisać jaki bo może stanę się antykosmita czy coś w tym stylu…

Aha i nie mam żadnej nienawiści do żadnego narodu. Ani do Niemiec (tam też jest lud Boży), ani do Rosji (tam też jest lud Boży) ani do Izraela (tam też jest lud Boży).

Rozumiem, że część pastorów po prostu wierzy w ten system, ale ja wychodzę poza system.

 

To się przed nami skrywa i oszukuje w szkołach polskie dzieci!

Nie jestem żadnym zacietrzewionym neoSłowianinem, ani tym bardziej neopoganinem wierzącym w Swaroga. Ola Boga byle nie w Swaroga…

Moim królestwem jest królestwo Niebieskie. Ale chcę nie tylko odkłamać historię. Pragnę pokazać gdzie mogli ulokować się Izraelici w niewoli. Czy macie świadomość, że tą tematyką zajmują się głównie new ageowcy tak samo jak tematyka zdrowia? Zagrabili z bierności Chrystusowców obszar badań nad pochodzeniem Słowian. ten cały p. Lalak i jemu podobni ściągają do siebie ludzi ponieważ prawdę częściową ale znajdują właśnie u niego.

Mój blog nie jest nastawiony na oglądalność. Gdyby byl to już dawno nie tworzyłbym lini rozdzielającej między biblijną linia a światową i pisał, nagrywał tylko o polityce, aferach jak p. z wideoprezentacje, u którego Jezusa nie znajdziecie, No chyba, że jako kosmitę, gdyż taki odcinek nakręcił.

 

Sie rozpisałem. Wracam do tematu.

 

Ekspansja Asyryjczyków i kolejni władcy.

 

Spójrzmy na mapę Asyrii w poszczególnych latach:

 

 

 

Może część z Was nie rozumie o co mi chodzi  w tej mapce i dlatego postanowiłem oznaczyć ją trzema punktami:

 

 

 1. Pierwszy etap, faza, period przypada na 934-911 p.n Chr. Jest to mały obszar.
 2. Drugi period przypada na lata 858- 824 i powiększa się na zachód.
 3. Trzeci okres to 668-627 i sięga już obszar Tarsu (obecnie Turcja).

 

Wynika z tego, że w trzecim okresie Izraelici mieszkali już na tych rozległych terenach, a Paweł z TARSU był wg historyków biblijnych a właściwie jego rodzina niewolnikami, którzy zdobyli prawo do wykupienia się z niewolnictwa co dało mu obywatelstwo rzymskie. Ale na terenie Tarsu obecnej Turcji.

 

Co było po Asyrii?

 

 

W roku 652 p.n.e. brat ówczesnego króla Asyrii Aszurbanipala sprzymierzył się z wrogami Asyrii (m.in. państwem Elam) i opanował Babilonię, której był królem, chcąc przejąć władzę w całym imperium. Rebelia skończyła się klęską, a Babilon został ponownie zniszczony. Jeszcze około roku 646 p.n.e. Asyria zniszczyła państwo Elam, ale gdy zmarł król Aszurbanipal (ok. 627 p.n.e.), budowane przez ponad 200 lat mocarstwo zaczęło się rozpadać. Trzy lata po śmierci Aszurbanipala Babilon zrzucił jarzmo asyryjskie i powstało państwo nowobabilońskie rządzone przez chaldejskiego króla Nabopolassara.

Ostateczny cios królestwu Asyrii zadali Babilończycy, sprzymierzeni z Medami (z prawej strony)  i Scytami (z góry), gdy w roku 612 p.n.e. zajęli asyryjską stolicę Niniwę

https://pl.wikipedia.org/wiki/Asyria

 

 

Następnie powstało państwo babilońskie.

 

 

 

Izraelici musieli być więc cały czas w tych terenach głównie jako niewolnicy. Ich sytuacja mogła się sporadycznie zmieniać po zmianie władców poszczególnych państw podbijających.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż my teraz również żyjemy jak tamten Izrael w Babilonie, co pokazuje księga Objawienia.

 

(2) I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: (5) bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. “

 

Wyszliśmy z Egiptu i żyjemy w Babilonie…również jak Izraelici przez grzechy naszych przodków: bałwochwalstwo.

 

Sam Babilon został zajęty bez walki przez Cyrusa w 539 roku. W ten sposób zlikwidowane zostało ostatnie semickie państwo starożytnej Mezopotamii.

 

Imperium Perskie. 550–330 p.n.e.

 

Tutaj już widzimy, że Imperium perskie poszło jeszcze dalej na zachód aż do Macedonii!

 

 

 

Po śmierci Dariusza  powszechne stało się używanie języka aramejskiego, zapisywanego pismem alfabetycznym na pergaminie. To ważna informacja z uwagi na wmówienie nam, że Polacy zaczęli dopiero pisać w X wieku i to dzięki biskupom, którzy tez przynieśli wiarę w Boga…. Do dzisiaj karmi sie tym kłamstwem katolików, że gdyby nie Rzym to Słowianie nie potrafiliby pisać, czytać i nie znali Boga. Uważam wprost przeciwnie: gdyby nie Rzym, to ewangelizacja pierwotnych chrześcijan już dawno by dotarła na ziemie Polan i Wiślan. Ale jak wiemy z historii to Rzym mordował chrześcijan i to Rzym zabraniał czytać biblię samodzielnie do XV wieku.

Uczy się nas, że Słowianie z X wieku wyszli z szałasów, tylko co dobre tenże sam Rzym bał się zaatakować Słowian, a więc musieli być inteligentni w walce. Dopiero musieli schrystianizować tę ziemię podporządkowując sobie religijnie. Religia z łaciny “związywać”. tak jest do tej pory. Nawet pastorzy biorą w tym udział będąc w ekumenii.

W dalszym ciągu nas związują razem z Chazarami.

 

 

Słowianie na terenach Polski za czasów Imperium Rzymskiego.

 

 

 

 

Na tej mapce wyraźnie widać w I wieku większe grupy i mniejsze  plemiona jak:

 

 1. Wenedowie.

2. Slavianie.Co ciekawe Slavi z bośniackiego znaczy ” święci”.

3. Vandalowie.

4. Lemowici, udowodnione historycznie, że brali oni udział w walce przeciw Imperium Rzymskiemu. W 52 rpne około 10 000 bojowników lemowickich walczyło przeciwko Juliuszowi Cezarowi w bitwie pod Alesią

https://en.wikipedia.org/wiki/Lemovices

 

Z powyższej mapki wynika, że Słowianie musieli  w okresie między I a V wiekiem podbić tereny obecnej Polski. Swoją droga to ciekawe, że w 52 r pn Chr. było 10 tysięcy wojowników tylko jednego plemienia – Lemowitów. A w roku 966 Mieszko miał tylko drużynę i rządził całym krajem Polan:

 

” poprzez sojusze lub siłę militarną podporządkowali sobie Kujawy oraz prawdopodobnie Pomorze Wschodnie i Mazowsze”

 

To co, drużyna Mieszka podbiła całą Polskę a samo plemię  Lemowitów miało 10 tysięcy wojowników?

Jako argument przemawiający za powstawianiem siły Słowian dopiero w X wieku podaje się fakt, iż nie ma zbyt wielu zabytków. Ale  “Pierwsi Piastowie podbijając nowe tereny palili grody i stawiali na ich miejscu nowe, im podporządkowane ośrodki”

 

To daje do myślenia. Najstarsze grody na ziemiach polskich:

 

Łekno (Wielkopolska) zbudowany 675-700 r. / rozbudowany 775-800 r.

Trzcinica (koło Krosna) zbudowany 770-780 r.

Stradów (drugi wał datowany albo na lata 20-te X wieku, albo na “po połowie X wieku”)
Zawada Lanckorońska (869-900; zniszczony po 900 roku, następnie odrodzenie osadnictwa i jego przerwanie pomiędzy 925 a 975 rokiem)
Naszacowice (współczesny Trzcinicy – koniec VIII wieku)
Szczaworyż
Chodlik (lata 20-te VIII wieku)

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=43445

 

 

To pokazuje, że Słowianie zajęli te ziemie mniej więcej w VI – VII wieku. Zajęli, ale skąd przybyli? Palili grody zajmowane….

No i tutaj historycy systemowi kryją te fakty o których napisałem.

Słowianie przybyli co widać na tej mapce ze wschodu. Z Sarmacji i wcześniej z Asyrii. Dlatego uważam, że Polacy, Słowianie nie byli żadnymi Wandalami ani Lemowitami, gdyż były to plemiona germańskie. Slowianie przyszli ze wschodu. Wystarczy porównać mapki 500 lat p n Chr. a mapami z pierwszych pięciu wieków. Slowianie z Sarmacji parli na zachód tak, jak Asyria, później Babilonia.

 

Wierzenia słowiańskie.

 

 

Brakuje nam tego elementu jako łącznika między terenem Asyrri (niewoli izraelskiej) a Słowianami. Pomimo upływu 700 lat (narodzenie Chrystusa) Izraelici musieli przesiąknąć kulturą swego okupanta/ów. Polacy będący zagranica doskonale wiedzą, jak szybko zapomina się o kulturze polskiej. Będąc kawalerem miałem dziewczynę mieszkającą we Włoszech kilka lat. Była bardzo spontaniczna i pełna energii. Kiedy spacerowaliśmy po Kielcach mówiła, że ona się tu źle czuje, że tam ludzie patrzą sobie w oczy rozmawiając, są radośni itd. No a było to tylko kilka lat. Ile musiało się zmienić przez 700lat?….

Sam stałem się Chrześcijaninem Biblijnym, że się tak wyrażę, ale przez setki lat moi przodkowie byli katolikami. Przerwałem tę passę. W ten sposób znacznej części chrześcijan ewangelicznych dzieci będą już protestantami.

 

 

Wspólne mianowniki z kultura indoueropejską.

 

 

Słowiański system wierzeń wiernie wpisywał się w typ mitologii praindoeuropejskiej. Wśród dawnych ludów, które wyodrębniły się ze wspólnoty praindoeuropejskiej można było dostrzec powszechnie takie tendencje jak: podział władzy zwierzchniej na prawną i magiczno-religijną, kult siły i walki zbrojnej oraz pochwałę płodności. Przekładało się to wiernie na trójpodział społeczeństwa na kapłanów, wojowników i rolników. Poszczególne mity rozwijały się w oparciu o obowiązujący ustrój społeczny i otaczającą rzeczywistość, przez co mitologie sukcesywnie zaczęły coraz bardziej się od siebie różnić. W oparciu o te procesy z czasem wyodrębnił się panteon słowiańskich bóstw, który w ogólnym zarysie zostanie omówiony poniżej.

Perun jako gromowładny bóg wiernie wpisuje się w nurt naczelnych bóstw władających piorunem, które można odnaleźć w innych mitologiach indoeuropejskich

Bogowie

 

 

No a przecież należy wiedzieć, że Izraelici zostali skazani na wygnanie, niewolę za bałwochwalstwo. Za kult Astarte, na ziemi słowiańskiej (Polska) Leila, na Litwie Jurata, w Rosji Łada i teraz mamy tzw Matkę Boską.

 

Moim zdaniem Izraelici musieli się “urwać” z niewoli razem z innymi ludźmi w okresach przejściowych na przykład przed niewolą babilońską Judejczyków. Najprawdopodobniej w czasie, okolicach podbicia Asyrii przez Babilon. Uważam tak ponieważ wiara słowiańska ma niemal identyczne wierzenia jak Babilon:

 

W kwestii wpływu na człowieka religia babilońska miała charakter religii animistycznej. Świat otaczającej go natury był pełny bogów i demonów (np.: ogień, woda), a za każde przewinienie lub zaniedbanie człowiek płacił określoną cenę (np.: choroba, śmierć). wikipedia.

 

 

Podstęp Watykanu.

 

Karol Wielki traktował słowiaństwo bardzo instrumentalnie jako sojuszników w walce ze wschodnimi wrogami. To że byli poganami nie miało znaczenia. Oczywiście po pokonaniu wrogów ( głównie Sasów i Longobardów) Słowianie przestali być potrzebni. Karol był przebiegłym i cynicznym politykiem nie miał zamiaru wszczynać ze Słowianami „wojny za wiarę”. Wykorzystał Słowian w kolejnym podboju – zniszczeniu chanatu awarskiego.
Karol zapędzał się coraz bardziej na wschód i mimo nalegań papieża próbował przy pomocy miecza rozszerzyć dalej religie rzymskokatolicką. Boje ze Słowianami toczył sporadycznie.
Pod koniec jego życia Kościół namawiał go aby rozszerzył swoje imperium na wschód w „imię wiary chrześcijańskiej” lecz on odmówił wiedząc że taki wyczyn przerasta jego możliwości militarne.

Słowiańskim władcom zawsze chodziło o poślubienie nie pierwszej z brzegu Niemki, lecz ściśle określonej księżniczki. – małżeństwa były tez swego rodzaju aktem politycznym.
Małżeństwa w tym okresie były koligacone także słowiański książę nie widział swojej przyszłej żony. Archiwa Watykanu udowadniają podejrzewany już przed wiekami przez Słowian fakt, że wiele podsyłanych im „księżniczek” takowymi nie były, lecz dawano im najbardziej „zdolne w fachu szpiegowskim”. Z archiwów Watykańskich także wiemy ze w szkołach tych oprócz zasad wiary uczono szyfrowania korespondencji , metod wywiadu agenturalnego, a także trucicielstwa i skrytobójczych mordów. Jak twierdza niektórzy badacze szkoły te przetrwały nawet do dziś.
Kobiety w destrukcji narodu słowiańskiego odgrywały ogromna role ponieważ to one przygotowywały grunt do akcji misyjnej której ukoronowaniem miło być przyjęcie przez dana społeczność słowiańską chrześcijaństwa. Po takiej udanej misji od razu na danym terytorium pojawiała się siatka administracji kościelnej, której zawsze należało się 10% dochodów. Już za czasów Karola Wielkiego wypracowano wzorzec pobierania dziesięciny.
Przelicznik dziesięciny tak był skonstruowany , że Słowianin płacący podatek w rzeczywistości musiał oddać 10x więcej.

http://my.opera.com/bbc-poland/blog/2013/01/23/jak-to-bylo-z-cyrylem-i-metodym

 

 

Mechanizm wprowadzania chrześcijaństwa katorzymskiego był ten sam: spiski i agentura, ale Bóg jest ponad tym wszystkim i tak jak teraz pastorzy jak JW (Jawny Współpracownik jako przeciwieństwo TW) współpracują z Rzymem i ludzie mimo wszystko słyszą o Bogu a owi kapłani zostaną rozliczeni z wszelkiego zwiedzenia i oportunizmu tak księża katoliccy również nauczali  o Bogu dla władzy politycznej i również zostaną rozliczeni przez Boga, a uważam – to moje prywatne zdanie – część niewielka katolików będzie zbawiona. Ci tzw dobrzy ludzie.

 

 

Podsumowując dotychczasowe poszukiwania, Izraelici albo stworzyli kulturę słowiańską albo w najgorszym przypadku byli jej współtwórcami.

 

cdn

 

Zaktualizowane: 8 listopada 2019 - 09:38

3 komentarze

Dodaj komentarz
 1. https://polona.pl/item/najpraktyczniejsza-odezwa-w-imieniu-zgodniemyslnych-szlachetnych-swiatlych-i,MjA4MTM1MzU/

  Znalazłem dzisiaj coś bardzo ciekawego, książka z 1880r, autor przeciwstawia się jezuicie, papiestwo nazywa cudzoziemcami oraz instytucją pieniężną, antychrystusową, która dzieli nas słowian od dziesięciu wieków. Mówi o Chrobacji na terenie południowej Polski, Piszę że Ojciec jest jeden w Niebie, nie w Rzymie.

 2. Słowiański wyznawca Jezusa Chrystusa

  W twoich tekstach nt historii Słowian jest mnóstwo faktów, ale też sporo nieścisłości, postaram się napisać podobny tekst z mojego punktu widzenia jak tylko znajdę czas. Interesuje się historią i studiuję archeologię więc temat Słowian nie jest mi obcy, a do tego jest trudniejszy niż może nam się wydawać. Pamiętajcie nie wierzcie we wszystko co przeczytacie, sami szukajcie, sięgajcie do źródeł, badań i opracowań stojących po różnych stronach problemu i sami wyciągajcie wnioski.
  Z Bogiem!

  1. jeśli są nieścisłości to napisz w komentarzu.
   Tak, pewne kwestie to fakty, a inne do zbadania. Nie jest to prosty temat ponieważ jest zakrywany. Jak wspomniałem historie piszą zwycięzcy. My nimi nie jesteśmy.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish