Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane i dane narodowi, który przyniesie owoce.”

“Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane i dane narodowi, który przyniesie owoce.” Mt 21

 

 

Monopol na wiarę w YHWH został zabrany sekcie faryzeuszy uprawiającej Talmud. Bezprawnie przejęli Torę czyniąc z niej inną religię, ale Pan Jezus zapowiedział, że to Królestwo, które wybudowali na Torze fałszując ją będzie im raz na zawsze zabrane.

 

Od czasu Jezusa prawdziwi czciciele nie oddają czci Bogu w budynkach, ale w Duchu i w prawdzie czego brakuje wielu denominacjom protestanckim.

 

 

Updated: 6 września 2018 — 12:24

19 komentarzy

Add a Comment
 1. Super fotka. Dokładnie tak jest. Jeżeli ktoś tego nie rozumie jeszcze to niech bierze do ręki Biblię i prosi Boga o mądrość, o Ducha Świętego i siłę wiary 🙂
  Jak Bóg da to “lampka” w głowie się zapali i nie będzie dał się zwodzić dalej dzisiejszym mędrcom 😉
  Tylko niestety ludzie nie chcą czytać Biblii, ani poznać Boga i dlatego jest jak jest.

  1. Tak, ludzie czytają i nie widzą.
   W zborach protestanckich o tym sie nie naucza, że krolestwo zostało im raz na zawsze zabrane.
   Nie mają żadnych praw do tego Królestwa.

   1. Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? (3) Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. (4) Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. (5) Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. (6) Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. (7) Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, (8) jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy. (9) A Dawid powiada: Niech stół ich stanie się sidłem, pułapką, kamieniem potknięcia i odpłatą. (10) Niech oczy ich się zaćmią, by nie mogli widzieć, a grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony. (11) Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. (12) Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości! (13) Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim (14) w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. (15) Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? (16) Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeżeli zaś niektóree zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, (18) to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. (19) Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony (20) Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. (21) Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. (22) Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. (23) A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. (24) Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury. (25) Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. (26) I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. (27) I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. (28) Co prawdą – gdy chodzi o Ewangelię – są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na praojców – przedmiotem miłości. (29) Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. (30) Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, (31) tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. (32) Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. (33) O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! (34) Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? (35) Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? (36) Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

    1. “Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. ”

     nowy i ja tego nie podważam. Od kilku lat pisuję, że Judejczycy kiedyś przejrzą na oczy. Inaczej rzecz się ma z Chazarami i Edomitami. Pismo sobie nie zaprzecza. Jezus powiedział, że to Królestwo zostanie im zabrane i zostało.

     Popatrz:

     18) Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

     (Ew. Jana 5:18)

     Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił.
     Jana 6:41

     Potem Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.
     Jana 7:1

     Jasno widać, że Żydzi chcieli Jezusa zabić, a nie Judejczycy.

     Ale czy w Jana 6 jest mowa o Żydach? Nie, tam narrator Jan mówi już o ludziach a nie Żydach. czy postrzegasz różnicę?

     1. Ja jeszcze dodam, że Bóg nie odrzucił swojego ludu. Zauważcie, że przy działalności apostołów sporo żydów się nawróciło do Jezusa. Ale wiadomo, że nie wszyscy. Tak samo nie wszyscy będą zbawieni. Zbawienie to sprawa indywidualna, a nie grupowa 🙂

      1. dokładnie, Bóg nie odrzucił swegom ludu dając im szanse na nawrócenie, a nie wyróżaniając jako grupę, gdyz Bóg nie ma względu na osobę.

     2. Adminie. Paweł był faryzeuszem z pokolenia Beniamina, nie Judy.Czytałeś pewnie co On sam o sobie pisał. Wychowany i wykształcony u boku Gamaliela. Faryzeusz..

     3. Kim są więc Żydzi, jeżeli nie Judejczykami ?

      “The English term Jew originates in the Biblical Hebrew word Yehudi, meaning “from the Kingdom of Judah”, or “Jew”. It passed into Greek as Ioudaios and Latin as Iudaeus, which evolved into the Old French giu after the letter “d” was dropped. A variety of related forms are found in early English from about the year 1000, including Iudea, Gyu, Giu, Iuu, Iuw, and Iew, which eventually developed into the modern word.” – Wikipedia

      Słowo Żyd wyewoluowało w średniowieczu ze słowa Judejczyk.

      https://biblehub.com/lexicon/john/6-41.htm

      https://biblehub.com/text/john/5-1.htm

      Oryginał grecki używa słowa: (ioudaioi) Ἰουδαῖοι

      “Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.”

      Chrystus wspomina o tych, którzy podają się za Żydów (Judejczyków) a nimi nie są w sensie duchowym i odrzucenie Chrystusa poprzez zaślepienie tym światem, które prowadzi prosto do synagogi szatana.

      Co zostało wyjasnione wcześniej przez samego Chrystusa, że chodzi o Duchowe Ojcostwo.

      “Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. (42) Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”

      1. “Kim są więc Żydzi, jeżeli nie Judejczykami ?”

       Mieszanką Judejczyków i innych nacji.
       To tak jak jest z Polską lub lepiej z Francją. Mamy rodzimych Francuzów i przyszywanych. Mamy Afrykańczyków Francuzów i z dziada pradziada
       Myślę, że wprowadzenie państwowości pozwoliłi na szacher macher z okupowaniem państw przez gości w jarmułkach. Wystarczy obywatelstwo ażeby…

     4. Sorry ale we wszystkich tych fragmentach jak i dziesiątkach innych w Ewangelii Jana jest na pewno Judejczycy. Sprawdziłem w tekście greckim, a to ze zostało przetłumaczone przez księży Protestanckich na Żydzi to już inna para kloszy. CI KTÓRZY ODRZUCILI JESZUĘ TO BYLI JUDEJCZYCY – a dlaczego ? to piszę wyraźnie Saul w liście do Rzymian 11:1-32. Tam wszystko pisze – tylko należy czytać uważnie,

      1. Ewangelia Jana jest najbardziej antyżydowską księga na świecie.
       Jan mówi o Żydach: oni, wy. Nie utożsamia się z Żydami.

 2. O, dziękuję za notkę 🙂 i dobry mem 🙂

 3. Bracie pachnie tu nauczaniem Henryka Kubika . Czy owocem żydów , może być ich praca ? Wykonali gigantyczną pracę , osuszając bagna , sadząc lasy , obsiewając pola . Ziemia w Izraelu nie była uprawiana bardzo długo . Na pustyni sieją warzywa , kwiaty ,sadzą drzewka owocowe . Kopią studnie głębinowe , czerpią z nich słoną wodę , którą podlewają pomidory .Pomidory podlane słoną wodą są słodsze niż podlewane zwykłą wodą . Hodują ryby na pustyni w specjalnych zbiornikach ze słoną wodą . Wszystko w okropnym upale . Czy arabom by się chciało tak pracować ? Ziemia Izraelska najpiękniejsza z wszystkich ziem . Tam będzie tysiącletnie królowanie Jeszua Ha Maszijach . Wszystkich wybranych zgromadzi Jeszua w erec Israel . Jeszua mówi wielu powołanych , lecz mało wybranych EWG. MAT. rozd. 22 werset 14.

  1. Arku, nie czytuje HK. Przypinasz łatkę. Nie wiem czy on ma takie podejście.
   Nie znam takich szczegółów, o których piszesz, ale wiem kto trzęsienie bankami, mediami, generalnie całym światem.
   Nigdy nie przeczyłem, że są tam dobrzy Żydzi, tak jak bywaja dobrzy księża.
   Ten filmik mówi prawdę o Izraelu:

   https://www.youtube.com/watch?v=4NkjI8k9-6E

   Generalnie widzę, że masz swojego Izaaka Arku. Oddaj go Bogu. Widzisz ja ani nie nienawidzę Żydów, ani katolików. Obie grupy są okłamywane o czym dowodzi ten filmik. Ty chcesz żyć w nieprawdzie. Bardzo prosze Cię o komentarz tego rzetelenego filmu , w którym sami dobrze Żydzi negują Izrael. Oszukujesz samego siebie. Masz coś czego nie chcesz Bogu oddać.

   Ty pewnie masz wszędzie znajomości. W policji polskiej jest pełno Żydów, wśród prawników, komorników. Wszystko jedno czy to będzie Kaczyński czy Kwaśniewski, czy Tusk. Wszystkich rządzących Polską zobaczymy w jarmułkach. jaki jest tego skutek? widzimy aż nazbyt mocno. Kilka milionów zagranicą. Jesteśmy tutaj niewolnikami, ale nasze królestwo nie ejst z tego świata.

   1. Adminie, za późno! Ja już prawie wszystkich rządzących widziałem w jarmułkach. Nie wiem czy się przewinęło na blogu, ale może warto widzieć “rządową” kolację z Morawieckim, Glińskim, Bielanem listopad 2017. Niedługo po tej kolacji Morawiecki został premierem (wtedy był ministrem finansów jeszcze).
    https://www.salon24.pl/u/gotowynawszystko/825262,jarmulka-na-glowach-polskich-politykow-to-tylko-przykrywka

   2. Bracie ! Nie przypinam żadnej łatki . Skojarzyłem treści . ,, Generalnie widzę , że masz swojego Izaaka . ” Jak mam to rozumieć ? Serce i duszę oddałem Jezusowi .Wypełnia moje życie .Życie bez Jezusa nie ma sensu . Bożego Błogosławieństwa Bracie !

    1. Rozumiem to tak, że Twoim Izaakiem jest uznanie obecnego PAŃSTWA Izrael za tenże sam Izrael Boży jaki był przed Jezusem, a tak nie jest. Rozumiem Twoje przywiązanie, ale byc może kiedyś dożyjesz takich czasów, że będziesz musial wybrac miedzy prawdą, a sentymentem.
     Nie wiem, może się nie rozumiemy, ja uznaję Ziemię mŚwiętą, ale nie państwo, które robi to co robi.

     1. Bracie ! Obecne państwo Izrael to nie ten sam Izrael Biblijny jaki był przed Jeszua ! Przywiązany jestem do Jeszua i wybrałem prawdę , która jest w nim . On jest Droga Prawda Życie .Dobrą Nowinę zanieśli narodom pierwsi uczniowie Żydzi Judejczycy znienawidzeni przez swoich braci Żydów Judejczyków i znienawidzeni przez zhellenizowane narody , znienawidzeni przez ludzi , którzy oddawali cześć stworzeniu nie Stwórcy. 1 list do Korynt . rozd. 4 wer.10-13 . Szalom na każdy wierny Bogu dom !

Pozostaw odpowiedź arex Anuluj pisanie odpowiedzi

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: