Truth in the end times. Biblical Christians.

Biblical Christians. THE TRUTH FOR THE FOLLOWERS OF JESUS CHRIST "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free."

We are entering the cursing phase.

Na wstępie jeszcze raz przypominam, aby protestanci nie uznający moich zasad wiary odeszli z tego bloga. Nie chcę się z Wami sprzeczać. Wy macie inne prowadzenie, a ja inne. Dajcie mi spokój. Idźcie swoją drogą. Przestańcie czytać mój blog. Bądźcie konsekwentni.

_____________

 

Ludzkość nie chce Prawa Bożego.

To, czego doświadcza świat jest sądem Bożym, a raczej jego wstępem.

 

Paweł w liście do Tymoteusza pisał:

 

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. 1 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy.

 

Nawet ewangelicy mają język węża i faktycznie są niepohamowani. Napisałem wczoraj tekst, że dosyć tych wojen, ale w komentarzach musieli dać upust.

Wszystkie te cechy, które Paweł wymienił dają nam wskazówki od kogo się oddzielać.

Apostoł spuentował to jasno:  od takich stroń. 

Wszystkie te cechy wyszczególnione w liście do Tymoteusza mają miejsce na masową skalę i dlatego ten czas jest czasem podsumowania ludzkości. Bóg czekał cierpliwie 2000 lat. Ci, którzy chcieli nawrócili się.

 

Księga Prawa (Tory – instrukcji) wiecznie żywa, gdyż pokazuje ona skutek  złych owoców. Paweł napisał o przyczynach, a Bóg w księdze Powtórzonego Prawa o skutkach:

 

 

 

3Zasadzisz i uprawisz winnicę, a nie będziesz pił wina i niczego nie zbierzesz, bo wszystko pożre robactwo. 40 Będziesz posiadał we wszystkich swoich granicach drzewa oliwne, a nie namaścisz się oliwą, gdyż oliwki opadną. 41 Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie, bo pójdą w niewolę. 42 Wszystkie drzewa i ziemiopłody pożrą owady.
43 Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty będziesz zstępował coraz niżej. 44 On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle.
45 Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył. 46 Staną się one znakiem i zapowiedzią dla ciebie i twego potomstwa na wieki. 47 Zamiast służyć Panu, Bogu twemu, w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego – 48 w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom, których Pan naśle na ciebie. On położy na twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej twej zagłady. Pwt Prawa 28

 

 

To jest koniec czasu łaski. Tak wiele się mówi o łasce, ale jest jej koniec. Ostatnia prosta. Bóg da ludziom ostatnią szansę w Wielkim Ucisku, który jest już bardzo blisko.

Ale ludzkość powoli wchodzi w owoc swych czynów – w przekleństwo.

To jest Prawo Boże.

 

Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty będziesz zstępował coraz niżej”

 

Tak się stało. Aszkenazyjczycy przejęli Polskę przez kult Królowej Niebios.

 

 On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz

 

System oparty na kredytach dobitnie pokazuje realizacje tego Prawa Bożego.

 

Teraz jest pełno nauczycieli odciągających od Prawa Bożego. Ale ono właśnie się realizuje.

Bóg ostrzegał:

 

 

 Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. 

 

Czas łaski nie jest czasem “róbta co chceta”, ale czasem na przyjście do Prawa Bożego. Nie do systemu ofiarniczego, nie do obrzezania, ale do Prawa Bożego, które jest niezmienne.

 

 

(16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. (17) Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. (18) Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. (19) Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. (20) Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. (21) Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. 

 

NWO osiągnie swój cel, dlatego, że 90% ludzi nie chce przyjść do Prawa Boga. Zostaną i już zostają wytraceni. Bóg nie jest mściwy, Bóg dopuszcza szanując ludzki wybór:

 

 

“Podając się za mądrych stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę6 niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.” 1 Rz.

 

Bóg wydaje na pastwę ludzi pysznych.  Postępujący ruch tęczowy bardzo celnie obrazuje tę część listu do Rzymian.

 

Pomimo tego, że w sejmie jest tylko Konfederacja antysystemowa to i ona łamie Prawo Boże kultem Maryjnym i dlatego już NIGDY w Polsce nie będzie dobrze. Tak jak na całym świecie.

Cały protestantyzm czy raczej pseudoprotestantyzm jest oddany Watykanowi. Nie ma tego oddzielenia. Ale kogo interesuje oddzielenie kiedy sami ewangelicy o tym nie nauczają…. Nie ma już tego co jest święte i święte nie jest.

 

Mimo wszystko Bóg daje jeszcze czas na nawrócenie. W tym ucisku i terrorze. Odejdźcie od new age. Oszukiwali Was zwycięstwem Trumpa. Nie nadeszło. Teraz oszukują Was wielkim przebudzeniem. Nie nadejdzie.

 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami –
wyrocznia Pana. Iz 55

 

 

 

 

Updated: 15 February 2021 — 10:25

Leave a Reply

Truth Detective, Good News and Revelation © 2015 Frontier Theme
en_USEnglish