Truth in the end times. Biblical Christians.

Biblical Christians. THE TRUTH FOR THE FOLLOWERS OF JESUS CHRIST "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free."

"Disease" NAGLE21 and the cult of Moloch.

We are as humanity in the midst of what might be called making sacrifices to Moloch.

 

 

These under 1% of humanity in exchange for fame, wealth does not spare even the people of his system.

Tak jak napisałem w jednym z ostatnich artykułów szatan chce aby wszyscy wylądowali razem z nim w jeziorze ognia, a więc to nie jest tylko walka o życie ludzie na ziemi. To jest walka także o dusze. Jestem pewien, że wielu z tych, którzy ulegli kłamstwu będzie zbawionych tak jak wielu tych, którzy nie ulegli kłamstwu zbawionych nie będzie.

Ciało i tak idzie na stracenie, ale dusza może zostać uratowana.

 

 

Mt 10. “ Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.  

 

 

Pamiętajcie Ojcem Kłamstwa jest szatan:

 

“Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” Jana 8

 

W myśl tego cytatu planowana demonia jest autorstwem samego szatana i ludzi, którzy za kłamanie otrzymują sławę i pieniądze.

 

Wszyscy, którzy do tej pory jeszcze nie przyszli do Boga powinni się mocno zastanowić, po której stronie chcą stanąć, ponieważ trzeciej drogi nie ma.

 

Od kilku miesięcy ludzie walczący informacją tak ja to robię gromadzą dane o tzw. NAGŁYCH ŚMIERCIACH.

 

Media udają, że tego nie widzą. Dziennikarstwo systemowe  sprowadza się do spikerstwa i narratorstwa zleconego przez ludzi na najwyższych szczeblach masonerii. Chazaro-masonerii.

 

W świecie szatana jest jedna zasad: KOMPLETNY BRAK ZASAD.

Tam nie ma lojalności. Popatrzcie na polityków. Wystarczy polskie podwórko. Wydali swoich: Lew Rywin – potentat medialny, Henryk Długosz niegdyś baron SLD w świętokrzyskiem.

Zagranicą pedofil Epstein.

Zresztą każdy chrześcijanin napadający na innego wierzącego walczącego o prawdę stoi po stronie szatana.

 

Wymieniałem już sportowców, lekarzy oraz ludzi nieznanych, którzy w tym roku zmarli śmiercią nagłą.

Oczywiście wielu umrze po wiadomo czym po jakimś czasie. Jedni z powodu grypy a inni na raka, gdyż wiadomo co osłabia układ immunologiczny. Ale w tym tekście zajmuje się czymś, co musimy zdefiniować jako CHOROBA NAGLE21.

 

Dlaczego warto się tym zająć?

 

 

Ano dla naszego dobra i tych, którzy jeszcze nie przyjęli “cudownego” eliksiru czarownic z farmakei.

 

Nic się nie zmieniło od 6000 lat….

 

Nawet antystemowcy poruszają się po omacku ponieważ niewiedzą kto po jakiej stronie stoi. Nadal mają swoich idoli, słuchają muzyki wyprodukowanej przez przemysł kłamców, oglądają filmy wyprodukowane przez Holy VooDOO.

Śledzą neoigrzyska, wybierają wyzyskujących ich polityków o zabarwieniu komunistycznym.

Ludzie nie chcą przyjść do Słowa Bożego i poznania Prawdy, która wyzwala i dlatego ten system będzie trwał, a oni będą żyli nadal w kłamstwie mimo, że znają prawdę o plandemi.

Jednak prawda o plandemi nie wzywała z grzechów własnych.

To Słowo Boże wyzwala. Gros antystemowców praktykuje new age, szamanizm (hunę) oraz słucha ciemnowidza Jackowskiego.

W ten sposób sami nadal żyją w kłamstwie.

 

 

To on wmawia ludziom albo, że Bóg nie istnieje, albo, że Bóg jest tyranem, a teraz jak na dłoni widać jak jego bogate pachołki składają ofiary swemu Molochowi.

Niechaj te żywe jeszcze ofiar zastanowią się komu zaufali: bogu z małej litery, czy Bogu, który zbawia?

 

To król planowanej demoni wmawia new age-owcom że mają Boga w sobie.

 

NAGLE21  dotknie wielu dziennikarzy, biznesmenów, lekarzy.

 

Część z nich może jeszcze uratować swoje dusze. Przyjść do Jezusa przeprosić za swoja ignorancję, za budowanie świata szatana, wyznać każdy swój grzech, który pamiętają i pojednać się z Bogiem.

Wyrok ziemski już zapadł, ale jeszcze nie ten w Niebie.

Pomyślcie o tym.

 

 

 

Updated: 24 November 2021 — 11:21

Leave a Reply

Truth Detective, Good News and Revelation © 2015 Frontier Theme
en_USEnglish