Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Rodzina

Słowo na 11.10.2016. Królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król się rozgniewał, i gniew w nim zapłonął.

“Ale królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król się rozgniewał, i gniew w nim zapłonął.” Es 1.

 

 

Każdy, kto czytał Stary Testament doskonale zna historię Judejki Estery.

Zanim została ona królową i żoną króla …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme