Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Bez kategorii

Detektywitter na 27.05

Za komuny komuniści mawiali, że stonkę ziemniaczaną zrzucili amerykanie. Dzisiaj naiwni katolicy i pozbawieni samodzielnego  myślenia ludzie powtarzają wykreowany przez siedzibę główną PIS tekst na wrogów PIS, mówiący, że są owi wrogowie agentami rosyjskimi.

W tej sytuacji, jeśli będziecie kierować …

„Jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą”

„”jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą””

 

Wiele kontrowersji budzi ten fragment księgi Wyjścia.

Nasi adwersarze przedstawiają go jako przykład złego Boga starego testamentu, innego niż Jezus, kiedy wystarczy …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme