Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Prawdziwa wiara tych co się podają za lud Boży a nimi nie są ale kościołem szatana.

W 3 rozdziale apokalipsy czytamy o tym, że jest lud, który podaje się za lud Boga, ale są kościołem szatana.

Dzisiaj moja stała czytelniczka z Austrii przysłała mi fotkę jej kolegi, który robi remonty u panów w futrzastych czapkach. Panów Chazarów.

Oto zdjęcie z sypialni jednego z nich, oczywiście za przyzwoleniem. Nie napiszę w jakim mieście, ale umieszczam foto jak niżej:

 

Oficjalnie JAHWE. Nieoficjalnie jak wyżej…

 

Ludzie ci, którzy ukradli tożsamość ludu Bożego mają innego Ojca i Jezus o nich mówił:

 

“Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”

 

Jezus ostrzegał przed tymi ludźmi.

Zresztą Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel przyszedł tylko do  ZAGINIONYCH OWIEC Z IZRAELA  (patrz Mt 15.21-28).

 

 

Przyznam szczerze, że nie widziałem bardziej dosadnego dowodu na to co wszyscy podskórnie czujemy. Dowodu także na to, kogo bronią pastorzy, jaką grupę ludzi a raczej jakie państwo.

Być może nie wszyscy mają takie akty wiary w domach, ale tak samo nie wszyscy chrześcijanie będą zbawieni. Jakiś kurs, trop w tym wszystkim jest.

 

 

Protestantyzm jako denominacje nie są eklezją Jezusa. Tylko w Duchu i w Prawdzie. Nie w denominacji.

 

Musicie sobie uświadomić, że światem rządzą sataniści.

Mają oni swoje “błogosławieństwa” finansowe za psucie młodzieży, za wstrzykiwanie kultury szatana.

 

Kościół Rzymski jest kościołem będącym kopią judaizmu. Nie mylić z Torą. Judaizm nie ma nic wspólnego z Torą.

 

Tak, w języku migowym znaczy to miłość, ale ten język stworzyli jezuici….

 

 

 

Pan od szczepień:

 

Parrenthood:

 

 

Tutaj nie ma trzeciej drogi. Jezus powiedział:

 

“Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza” Łukasza 11.

 

Oni teraz coraz częściej się ujawniają, gdyż w miarę oddawania ludzi, którzy są po środku władzy pentagramowcom, coraz bardziej ujawniają się ludzie błogosławieni przez boga z małej litery.

 

“«Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 2 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.” Łukasza 12.

 

Jeśli potraktujesz to tylko jako sensację, ciekawostkę lub dowód na bycie lepszym to już po Tobie.

Tylko ci, którzy wyjdą z kultury Babilonu będą zbawieni.

 

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.” Jakuba

 

Przyjaźniąc się z subkulturą chazarską, czyli chodząc do kościoła Rzymu, na koncerty, kupując ich muzykę, oglądając ich gwiazdy, czytając ich lewicowe książki przeciwne biblii jesteś nieprzyjacielem Boga.

 

 

Updated: 3 października 2021 — 14:49

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme