Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

EKSPERYMENT MEDYCZNY NA ZDROWYCH SZEŚCIOMIESIĘCZNYCH NIEMOWLĘTACH!!!

Z Facebooka:

 

 

EKSPERYMENT MEDYCZNY NA ZDROWYCH SZEŚCIOMIESIĘCZNYCH NIEMOWLĘTACH!!!
W trakcie naszej pierwszej konferencji prasowej informowaliśmy Państwa, o tym, że zadaliśmy Ministerstwu Zdrowia 17 szczegółowych pytań dotyczących eksperymentalnych badań prowadzonych na populacji polskich dzieci.
Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź „podmiotem właściwym do udzielenia odpowiedzi na większość pytań jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.”
Potwierdzono jednakże nasze obawy dotyczące eksperymentu przeprowadzanego na naszych najmłodszych polskich dzieciach poniżej 12 roku życia.
Ministerstwo Zdrowia napisało:
„prowadzone jest badanie kliniczne
ze szczepionką Comirnaty z udziałem populacji pediatrycznej. Badanie to nosi tytuł:
Badanie otwarte fazy I nad określeniem dawki, mającej na celu ocenę bezpieczeństwa,
tolerancji i immunogenności oraz zaślepione dla obserwatora badanie fazy II/III z grupą
kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu określenie bezpieczeństwa, tolerancji i
immunogenności kandydata na szczepionkę RNA SARSCOV-2 przeciwko COVID-19 u zdrowych dzieci w wieku < 12 lat.”
PEŁNA TREŚĆ ODPOWIEDZI MZ DOSTĘPNA TUTAJ:
W celu uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, skierowaliśmy je zgodnie ze wskazaniem MZ do Prezesa URPL, niestety, pomimo że minęło już ponad 14 dni, w czasie których powinniśmy uzyskać odpowiedź pan Cessak milczy…
Udostępniamy Państwu treść pytań, może warto, aby o to samo zapytało więcej Polaków:
PEŁNA TREŚĆ PYTAŃ DO URPL DOSTĘPNA TUTAJ:
OFICJALNE ŹRÓDŁO RZĄDU USA PODAJE,
(aby wyświetlić pełną listę firm należy kliknąć w: “Pokaż 98 lokalizacji badania” pod napisem Lokalizacje)
że z Polski zostało do udziału w tym badaniu klinicznym zgłoszonych osiem ośrodków.
Poniżej lista wymienionych ośrodków w Polsce.
(do każdego z nich skierowaliśmy już zapytanie)
1. IN-VIVO Bydgoszcz
Bydgoszcz, Poland, 85-048
2. Centrum Badan Klinicznych JCI
Krakow, Poland, 30-348
Treść zapytania poniżej:
3. Osrodek Badan Klinicznych AppleTreeClinics
Lodz, Poland, 90-349
Treść zapytania poniżej:
4. GRAVITA. Diagnostyka i Leczenie nieplodnosci
Lodz, Poland, 91-347
Treść zapytania poniżej:
5. Rodzinne Centrum Medyczne Lubmed
Lubon, Poland, 62-030
Treść zapytania poniżej:
6. Niepubliczny Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego MICHALKOWICE
Siemianowice Slaskie, Poland, 41-103
Treść zapytania poniżej:
7. Nasz Lekarz Osrodek Badan Klinicznych
Torun, Poland, 87-100
Treść zapytania poniżej:
8. Provita Poliklinika
Warszawa, Poland, 02-647
Treść zapytania poniżej:
Wiemy też, że będą to badania prowadzone na dzieciach w wieku ≥6 miesięcy do <12 lat, z podawaniem różnych dawek preparatu inżynierii genetycznej.
Mamy prawo uzyskać odpowiedź na wszystkie zadane przez nas pytania i będziemy to prawo egzekwować. Tu chodzi o zdrowie i życie naszych polskich dzieci!
Ze względu na to, że władze uchylają się od odpowiedzi na te istotne pytania, złożyliśmy je w zbliżonej treści do każdego z powyższych ośrodków, mającego prowadzić badania nad dziećmi.
Treść pytań dostępna poniżej adresów wymienionych placówek.

 

 

Zaktualizowane: 7 lipca 2021 - 12:00

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish