Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dziewczynka prorokuje o najbliższym czasie.

Mam świadomość sceptycyzmu co do proroctw pośród wierzących, ale kiedy z jednej strony mamy fałszywych proroków pośród charyzmatyków, z których żaden nie przewidział plandemii, tak z drugiej strony mamy intelektualnych wierzących nie dopuszczających nic, czego nie można zbadać szkiełkiem i okiem. Tych drugich proszę albo o dystans, albo o opuszczenie bloga, gdyż ja stoję po środku i opieram się o ten werset:

 

“Potem stanie się, że wyleję Mojego Ducha na wszelką cielesną naturę; wasi synowie i wasze córki będą prorokować; waszym starszym będą się śniły sny, a wasi młodzieńcy będą miewać widzenia. W owe dni, nawet na sługi i służebnice wyleję Mojego Ducha.” Joela 3.

 

Może tak jest jak opisał poniżej brat, a może nie….

Kopia wiadomości do mnie:

_______________

 

 

 


 

 

 

Updated: 20 czerwca 2021 — 12:40

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: