Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

W drodze do Nowego Porządku Świata.

Bardzo cenny wykład nt supremacji papiestwa, jezuitów i Agendy 2030.

Nie mówią o tym tacy ludzie jak pastor z Bielska, czy Alians ewangeliczny.

Ludzie! Wychodźcie z kościoła Rzymu i Jezuitów, ponieważ to oni budują NWO.

Przyjdźcie do Boga żywego.

 

Stephen Bohr mówi także, że każdy wierzący poza kościołami będzie uznany za sekciarza.

 

 

Updated: 4 marca 2021 — 08:33

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: