Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Bóg posłuży się Bidenem, by rozpocząć Wielki Ucisk.

Nie wiem czy wiecie, ale wielu pastorów w USA prorokowało zwycięstwo Trumpa.

Tak się nie stało. Trump nie został prezydentem.

To pokazuje, że nie wystarczy mieć tytuł pastora by być wiarygodnym. Ba, nawet w tych czasach, gdzie znaczna część pasterzy wspiera kowidyzm tytuł pastora staje się ujmą.

Kowidyzm pastorów często idzie w parze z ekumenizmem.

 

 

Pastorzy są co raz bardziej niewiarygodni. Wielkim elementem wspólnym tych pastorów jest odrzucenie dekalogu. Skutki są opłakane.

 

Natomiast my wierzący biblijnie widzimy tę grubą krechę, która pojawia się w ogólnie rozumianym chrześcijaństwie. Te podziały będą przybierać na sile.

 

Dociera do nas wiele newsów, za którymi sam nie nadążam. Wzrastają ilość złych i niepokojących informacji nie powinna jednak powodować strachu czy lęku. Tak miało być i kowid jest dopiero przedsmakiem Wielkiego Ucisku biblijnego, który będzie gniewem Bożym i… konsekwencją wyborów ludzi.

 

Antysystemowcy boją się Bidena i jego ustaw, kiedy my oddani Słowu, jesteśmy przekonani, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i używa Bidena tak jak użył Nabuchodonozora do wprowadzenia Judejczyków w niewolę za …bezbożność, za trwanie w grzechu i zatwardziałość serc..

 

Rok temu na wiosnę mówiłem w filmach że kowid jest czasem łaski, gdzie ostatni mogą być pierwszymi, czyli teraz nawróceni mogą mieć więcej pokory niż my, wierzący Pismu od dekad.

 

Oczywiście w międzyczasie protestanci nienawróceni, ewangelicy o złych sercach zaczną się nawracać.

To jest bardzo dobry czas na ukorzenie się przed Bogiem. Masz już niewiele  czasu….

Czas porzucić nauczania ludzi i przyjść do Prawa Bożego. Czas porzucić bunt i przyjść do Jezusa Chrystusa.

 

Bóg nadal czeka, ale to wszystko może się potoczyć bardzo szybko. Drzwi są powoli zamykane i jeśli pochwycenie będzie przed Uciskiem, to wielu będzie żałować.

 

Kiedy już posłuszni Jezusowi zostaną pochwyceni, wtedy antychryst będzie mógł powstać, uzurpując sobie władzę w Trzeciej Świątyni i fałszywie ogłaszając się Mesjaszem.

 

Ziemie Izraela będą również oblężone przez siły najeźdźców Goga i Magoga, jak opisano w Księdze Ezechiela.

Wtedy rozpocznie się Ucisk i jest on czasami nazywany czasem Ucisku Jakuba.

Mieszkańcy Izraela są również szczepieni. Oni są już sprzedani.

 

Sam Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24: „Albowiem wtedy będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz i nigdy nie będzie”.

Powtórne przyjście Chrystusa ma wówczas nastąpić pod koniec ucisku.

 

Teraz i rok temu Bóg ma wszystko pod kontrolą.

 

 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Jana 14.

 

 

My mamy wobec tego wszystkiego pokój ducha. Jest to inny pokój niż daje świat. To Szalom (pokój) wynika z całkowitego zaufania Jezusowi, że On ma wszystko pod kontrolą. Bidena również.

Nie bójcie się więc wszystko widzącego oka, ale Boga się bójmy żyjąc pełnią bojaźni Bożej, aby np jakiś gorzki korzeń…:

 

 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania5, a przez to nie skalali się inni, 16 i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo617 A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie7, choć go szukał ze łzami. Hbr 12.

 

 

Chwała Jezusowi Chrystusowi

 

 

 

Updated: 27 stycznia 2021 — 13:11

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: