Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona.

Zauważyłem, że moje argumenty dotyczące wizerunku Boga Sprawiedliwego poruszyły co niektórych, a więc obalam kolejny mit o zatwardzeniu serca faraona. Tak jakby Bóg robił to celowo. No niestety, myślenie ludzi w Polsce i na świecie odzwierciedla system edukacyjny, w którym nie uczy się myślenia, a powtarzania. Np “Słowacki wielkim poetą był”.
“Klasa powtarza: Słowacki wielkim poetą był”.
Później wychodzi taki ze szkoły i powtarza kłamstwa satanistów i new ejdźowców jakoby Bóg byl sadystą bo wyczytali u jakiegoś guru.
Dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona? Z tego samego powodu co jest napisane w 1 rozdziale do Rzymian:
. (21) Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. (22) Podając się za mądrych stali się głupimi. (23) I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. (24) Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. (25) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. (27) Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. (28) A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na NIC ZDATNEGO ROZUMU , tak że czynili to, co się nie godzi. (29) Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, (31) bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. (32) Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
Faraon był podstępny, złośliwy, bez serca i pełen pychy i dlatego Bóg wydał go na pastwę swego rozumu tak, jak wydaje każdego “oświeconego” krytyka JAHWE.
Idzie po prostu w przepaść bez Boga i dlatego spotka Was trwoga. Plandemia nie jest po to by dac wolność, ale po to by ludzie się nawrócili. To jest miłosierdzie Boga: daje on czas na nawrócenie przed Wielkim uciskiem biblijnym, przed Sądem, przed gniewem aby:
Jana 3
“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
Twój wybór koleżko i koleżanko z fejsa

Updated: 14 grudnia 2020 — 19:53

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: