Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Realizują się już wszystkie punkty z Planu III wojen światowych. W tym o wypuszczeniu ateistów.

Jak w ostatnich dniach poinformowałem Was, część znanych bardzo orędowników prawdy i tzw antysystemowców to działacze New Age.

Bóg współpracuje ze wszystkimi swoimi owieczkami ku dobremu, a więc pewien czytelnik przesłał mi bardzo długą listę programową  właśnie ateistów. Jednak zanim ja umieszczę przypominam o tej ważnej części planu lucyferian z illuminati czy też panów z pod znaku heksagramu.

 

“Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.”

 

 

Plan 3 wojen światowych to nie tylko wojna, ale i zamach na umysły ludzi. Czy myślicie, że zmasowane ataki na kościół rzymski tak nagle w tych czasach to przypadek?

Mówiłem to w moim filmie o filmie Sekielskiego.

Lucyferianie chcą wykorzenić chrześcijaństwo z UMYSŁÓW. Nawet to karykaturalne katolickie!!!!

 

Znany nihilista i ateista. Być może mason w debacie z pastorem z Gdańska.

 

Przypominam, PLAN III wojen światowych zakłada ich WYPUSZCZENIE.

 

Słownik języka polskiego:

 

“sprawić, żeby coś wydostało się na zewnątrz”

 

Na wsi mawia się “wypuszczę na niego psa”.

 

Chciałbym abyście Bracia i Siostry potraktowali poważnie ten tekst i obserwowali wylew ateizmu i nihilizmu. Illuminati ich wypuszczają by stanowili ich tuby w necie.

 

Ostatnio dowiedziałem się, że autor kanału MK TV wspierający CW24 pogardliwie mówi o Jezusie. Kto może pogardliwie mówić o Jezusie? Tylko ktoś przeciwny Jezusowi, ktoś kto ma ducha antychrysta.

 

To jest wielki projekt wymazania z ludzkich umysłów Jezusa Chrystusa i Jego wartości i Prawa.

 

Wiecie co, nawet nie wiedziałem jak blisko byłem prawdy oceniając LGBT jako faszyzm i neokomunizm.

 

Przedstawiam Wam pewien francuski ruch zwany MALem.

 

 

Mouvement Antitheiste et Libertin

 

Co tłumaczymy jako: ruch antyteistyczny i wolnościowy.

Teraz chciałbym abyście zobaczyli co Wam przypomina grafika tego niebezpiecznego ruchu:

 

 

 

Ich hasło:

Pierwsza partia antyreligijna, antysekciarska antykapitalistyczna.

 

Jeśli przebrniecie przez ich program to umieszczam poniżej.

Ostrzegam! Niektóre punkty mogą się Wam WYDAWAĆ atrakcyjne.

Zaznaczyłem najważniejsze założenia.

 

Celem MAL jest zbliżenie ateistów i antyteistów, obrona indywidualnych swobód obywateli, praw członków społeczności LGBT (lesbijek, gejów, bi i transgenderystów), prawa do bycia innym, prawa do absolutnej wolności seksualnej oraz zasady równości ras i płci.

MAL wzywa do bezwzględnego zakazu wszelkich form religii. MAL domaga się zamknięcia wszystkich miejsc kultu. MAL wzywa do zakazania wszystkich sekt i religii, proroków, magnetyków i innych szarlatanów. MAL wzywa do zniesienia świąt katolickich, aby zastąpić świętami republikańskimi i ateistycznymi.

 

Przypominam to co się dzieje:

Czy da się spoganizowac pogaństwo katolickich świąt? Da i pokazuje to IKEA.

 

 

MAL wzywa do całkowitego zakazu używania wszelkich charakterystycznych znaków religijnych, bez względu na religię (krzyż, Kipa, zasłona, itp. ).

 

 

MAL wzywa do wprowadzenia zakazu stosowania wszelkich produktów koszernych i halalowych lub innych bzdur o charakterze religijnym. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu wszelkich barbarzyńskich i okaleczających praktyk, takich jak wycinanie i obrzezanie.
MAL wymaga chemicznej kastracji dla wszystkich pacjentów umysłowych (rabin, imam lub inni), którzy wykonują okaleczenia narządów płciowych u dzieci. MAL wzywa do zamknięcia wszystkich denominacyjnych instytucji edukacyjnych. MAL żąda demontażu i zniszczenia wszystkich reprezentacji religijnych, które są eksponowane na placach lub na drogach publicznych. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu wszelkich zgromadzeń religijnych. MAL wzywa do stłumienia kalendarza gregoriańskiego i stworzenia kalendarza ateistycznego.

MAL domaga się ograniczenia najwyższych wynagrodzeń do 10. 000 euro miesięcznie. MAL wzywa do obowiązkowego wprowadzenia 30-godzinnego tygodnia pracy. MAL domaga się prawa do pracy w niedziele oraz obowiązku posiadania przez każdego pracownika dwóch kolejnych dni odpoczynku w tygodniu.

W MAL wzywa się do podwyżki wynagrodzeń przy efektywnym wzroście o 500 euro na wszystkich minimach socjalnych, a następnie do indeksacji wynagrodzeń na wzrost kosztów utrzymania. MAL wzywa do zniesienia RSA i zasiłków dla bezrobotnych na rzecz wprowadzenia jednego, nie malejącego dochodu dla wszystkich osób bezrobotnych.

 

BREXIT i MAL. To też się dzieje:

 

MAL wzywa do nacjonalizacji wszystkich przedsiębiorstw usług publicznych (France Telecom, poczta, EDF, GDF itp. ).
MAL wzywa do nacjonalizacji wszystkich francuskich banków. MAL wzywa do zamknięcia paryskiej giełdy papierów wartościowych. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu wszelkich form spekulacji. MAL wymaga swobodnego dostępu do podstawowych zasobów, takich jak woda i elektryczność. MAL wzywa do zniesienia podatków na tytoń i benzynę.

 

MAL apeluje, aby prawo do mieszkania zostało zapisane w konstytucji jako obowiązek państwa wobec obywatela. MAL prosi o całkowicie darmowe zakwaterowanie. MAL wzywa do natychmiastowego uruchomienia miliona przyzwoitych, wysokiej jakości mieszkań. MAL wzywa do natychmiastowego zarekwirowania wszystkich niezamieszkałych mieszkań w celu udostępnienia ich bezdomnym i ubogim.

MAL wzywa do uchylenia zasady świeckości i ustanowienia ateistycznej i antyteistycznej republiki. MAL wzywa do rozwiązania Unii Europejskiej i utworzenia Europejskiej Unii Demokratycznej i Społecznej.

 

 

 

MAL wzywa do zniesienia wszelkich form prostytucji i wykorzystywania ciała ludzkiego do celów komercyjnych oraz do priorytetowego traktowania pomocy rehabilitacyjnej dla ofiar. MAL wzywa do kryminalizacji klientów prostytutek (Voted) i skazania ich na surowe kary więzienia. MAL wzywa do podniesienia większości seksualnej do 16 lat, aby skuteczniej zwalczać pedofilskie nadużycia klas rządzących. MAL wzywa do całkowitego wyeliminowania wszystkich form pedofilii i zastosowania maksymalnej kary dla każdej pełnoletniej osoby, która odbyła stosunek płciowy z nieletnimi poniżej 16 roku życia. MAL domaga się, aby prawo do absolutnej wolności seksualnej między osobami pełnoletnimi i wyrażającymi zgodę, wolne od wszelkich ograniczeń handlowych, moralnych i handlowych, zostało zapisane w konstytucji. Seks to przyjemność, nie towar. MAL apeluje o prawo do eutanazji dla więźniów skazanych na bardzo długi okres czasu, ale tylko na ich prośbę. MAL wzywa do legalizacji małżeństw osób tej samej płci dla gejów, lesbijek i transseksualistów. ( Głosowany)
MAL stara się o prawo do adopcji dla par tej samej płci. ( Głosowany)
MAL wzywa do uproszczenia procedur zmiany płci w urzędzie stanu cywilnego dla transseksualistów. ( Głosowany)
MAL wzywa do legalizacji poligamii zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. MAL żąda anulowania wszystkich zajęć oraz bezwzględnego zakazu dokonywania przez komorników jakichkolwiek czynności inkasa.

MAL żąda anulowania wszystkich długów dla każdego, kto jest nadmiernie zadłużony. MAL prosi o przywrócenie palenia w miejscach publicznych utworzonych w tym celu. MAL wzywa do zniesienia ustawowego czasu zamknięcia barów, klubów i dyskotek. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu wszelkich form tatuażu, piercingu, bliznowacenia lub innych rodzajów rytualnych okaleczeń. MAL wzywa do bezwzględnego zakazu stosowania wszystkich leków i obowiązkowej hospitalizacji wszystkich użytkowników.

 

 

MAL żąda zamknięcia wszystkich kasyn i zakazania wszelkich gier hazardowych, zarówno państwowych (francuskie gry hazardowe), jak i prywatnych.
MAL prosi o jednolitą pensję dla wybranych przedstawicieli w wysokości 2000 euro miesięcznie, niezależnie od ich mandatu. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu jazdy dla osób powyżej 65 roku życia. MAL wzywa do uznania podboju kosmosu za absolutny priorytet oraz do przesunięcia wszystkich budżetów nieprzeznaczonych na dobro obywateli na badania przestrzeni kosmicznej.

 

 

MAL zwraca się o kontrolę poziomu kompetencji nauczycieli z możliwością zwolnienia w przypadku poważnego nieosiągnięcia wymaganego poziomu kompetencji. MAL wzywa do nacjonalizacji prywatnych instytucji edukacyjnych

 

Program jednego dziecka.

 

MAL wzywa do ograniczenia narodzin i usunięcia wszelkiej pomocy poza pierwszym dzieckiem.

 

 

Polityka jednego dziecka zostanie ogłoszona i wyjaśniona, aby wszyscy zrozumieli znaczenie mniejszego rozmnażania w celu nadania priorytetu jakości życia i edukacji dziecka. MAL wzywa do tego, aby wybór mężczyzny, aby mieć dziecko lub nie mieć dziecka, był równie ważny jak wybór kobiety. W ten sposób człowiek, który może udowodnić, że nigdy nie pragnął dziecka, zostanie zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku wobec dziecka, którego nie chciał uznać, ponieważ nie chciał go począć. MAL wzywa do zapisania w Konstytucji prawa do aborcji jako podstawowego i nienaruszalnego prawa, prawa do nie reprodukcji oraz prawa do swobodnego dysponowania własnym ciałem. MAL wzywa do wprowadzenia bezpłatnych i obowiązkowych implantów antykoncepcyjnych dla dzieci poniżej 18 roku życia w celu zakończenia niechcianych i wczesnych ciąż. MAL domaga się, aby co pięć lat przeprowadzano kontrolę statusu rodziców biologicznych pod kątem zdolności do godnego wychowania dziecka oraz aby w przypadku poważnego braku zapewnienia dobra lub rozwoju dziecka (przemoc, higiena, odżywianie) powierzono mu, za jego zgodą, opiekę nad domem bardziej sprzyjającym jego rozwojowi. MAL wzywa do sterylizacji osób upośledzonych umysłowo i fizycznie, jeśli niepełnosprawność ta jest genetycznie przenoszona na dziecko. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu rodzenia dzieci dla kobiet i mężczyzn powyżej 35 roku życia. MAL wzywa do nadania prawu do adopcji pierwszeństwa przed prawem do poczęcia oraz do ułatwienia procesu adopcji osobom, które zdecydowałyby się na adopcję, a nie na poczęcie. MAL apeluje o skreślenie art. 371-4 kodeksu cywilnego dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem i opieki nad dziadkami nad jego wnukami. MAL wzywa do wprowadzenia całkowitego zakazu dotyczącego zwierząt domowych. . .

 

MAL apeluje, aby prawo do opieki zdrowotnej i żywności zostało zapisane w konstytucji jako obowiązek państwa wobec obywatela. MAL wzywa do legalizacji eutanazji i wspomaganego samobójstwa. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu używania telefonów komórkowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu stosowania wszystkich tzw. leków homeopatycznych. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu stosowania oznakowania ORGANICZNEGO na żywności dla wszystkich wielonarodowych przedsiębiorstw spożywczych. MAL wzywa do umieszczenia wszystkich produktów zawierających kofeinę na liście środków odurzających.

MAL wzywa do przesunięcia funduszy wykorzystywanych na zbrojenia do edukacji, kultury i badań. MAL wzywa do zmniejszenia o 50% personelu armii i przypisania mu realnej roli w obronie terytorium i obywatela. MAL wzywa do ograniczenia o 50% krajowych sił policyjnych i przywrócenia ich roli jako sił pokojowych, a także ograniczenia ich do zadań administracyjnych i związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (składanie skarg, prowadzenie dochodzeń, pomoc w reintegracji, ruch drogowy itp. ) MAL wzywa do wprowadzenia bezwzględnego zakazu noszenia broni palnej przez funkcjonariuszy organów ścigania, z wyjątkiem przypadków siły wyższej. MAL zwraca się o uwolnienie rezerwy operacyjnej. MAL żąda natychmiastowego wycofania wszystkich francuskich sił okupacyjnych na całym świecie. MAL wzywa Francję do wycofania się z Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i NATO

MAL wzywa do stworzenia niedającego się pogodzić wyroku dożywocia (który na wniosek skazanego może zostać zamieniony na śmierć) dla terrorystów i pedofilów. MAL wzywa do skreślenia pojęcia "głębokie przekonanie”; i obowiązku skazania osoby tylko w obecności konkretnych i niepodważalnych dowodów. MAL wzywa do bezwzględnego zakazania wszystkim popularnym sędziom wszystkich rodzajów przestępstw i wykroczeń. MAL domaga się, aby wszelkie przestępstwa seksualne lub przemoc seksualna popełnione wobec małoletniego poniżej 16 roku życia były karane zgodnie z klasyfikacją przestępstwa pedofilii. MAL wzywa do stworzenia skali kar stosowanych automatycznie w odniesieniu do rodzajów przestępstw i wykroczeń popełnianych w celu zrównania wszystkich uczestników procesu przed prawem. ( Tak więc za gwałt zostanie automatycznie nałożona taka sama kara niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem czy szefem MFW). MLA wzywa do zniesienia wszystkich rodzajów immunitetów (parlamentarnych, prezydenckich, ambasadorskich itp. ).
MAL wzywa do ograniczenia aresztu policyjnego do 24 godzin bez możliwości przedłużenia. MAL wzywa do utworzenia służby publicznej zapewniającej dostęp do prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonującej profesji prawniczej, a także do tego, by usługi te były całkowicie bezpłatne. MAL wzywa do zamknięcia i wyburzenia wszystkich więzień oraz zastąpienia ich ośrodkami rehabilitacyjnymi, które będą szanowały człowieka i pomagały mu w odbudowie w celu reintegracji. MAL wnioskuje o ograniczenie aresztu tymczasowego do 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu osadzania w izolatkach i umieszczania więźniów w poszczególnych celach. MAL wzywa do zakazania zakładom karnym zlecania pracy prywatnym firmom i czerpania z tego korzyści. MAL wzywa do skrócenia do pięciu lat okresu przedawnienia dla wszystkich przestępstw i wykroczeń.
MAL wzywa do automatycznego usuwania wszystkich rejestrów karnych po pięciu latach za wszystkie przestępstwa i wykroczenia, aby pomóc w resocjalizacji obywateli, którzy odbyli już karę. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu noszenia szaty przez sędziów lub prawników.

MAL wzywa do wprowadzenia zakazu polowań i wszelkich upoważnień do noszenia jakiegokolwiek rodzaju broni. MAL wzywa do nacjonalizacji i pełnej kontroli nad całą produkcją nawozów i pestycydów. MAL wzywa do przesunięcia dotacji rolnych na rolnictwo ekologiczne oraz do zniesienia wszelkiej pomocy dla hodowców zwierząt gospodarskich i rolników, którzy nie przestrzegają norm środowiskowych. MAL wzywa do zamknięcia wszystkich ogrodów zoologicznych i priorytetowego rozwoju rezerwatów przyrody poświęconych ochronie zagrożonych gatunków. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu dla wszystkich cyrków posiadających dzikie zwierzęta. MAL wzywa do masowego ponownego wprowadzenia niedźwiedzi i wilków do Pirenejów oraz do utworzenia organizacji odpowiedzialnej za ich ochronę. MAL wzywa do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania wszystkich organizmów zmodyfikowanych genetycznie

MAL prosi o realizację pół dnia szkolnego ze sportem po południu. MAL wzywa do wprowadzenia zakazu profesjonalizacji dla osób poniżej 16 roku życia. MAL wzywa do rozwiązania wszystkich stowarzyszeń kibiców. MAL prosi o ograniczenie pojemności stadionów i sal koncertowych do 10. 000 osób. MAL wzywa do wprowadzenia całkowitego zakazu uprawiania wszelkich brutalnych i brutalnych sportów, takich jak walki byków, sporty walki, rugby, boks, wolne walki itp.

MAL wzywa do przejścia na emeryturę w wieku 50 lat dla wszystkich. MAL apeluje, aby to prawo do przejścia na emeryturę w wieku 50 lat zostało narzucone również politykom w celu ograniczenia przypadków wrażliwości naszych władców.

 

 

http://mal.celinebara.eu/programme.htm

 

Jak wiadomo kościoły na zachodzie przerabiane są na puby, likwidowane, a tam gdzie są wspierają LGBT.

Część tez jest atrakcyjna, ale komunizm pozornie również był atrakcyjny.

Podsumowując lucyferianizm będzie się charakteryzował ateizmem i to owi ateiści z new age właśnie są  WYPUSZCZANI.

Nadchodząca wojna jest chyba po to, aby pokazać, że religie tylko wszczynają wojny. Taki p. Chojecki tylko sprzyja takim wizjom.

 

Nadchodzi istotnie new age religia ateistów i antyteistów.

 

 

 

 

Zaktualizowane: 3 stycznia 2020 - 17:55

19 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Kolorystyka rzeczywiście przypomina ZSRR…
  Swoją drogą, “mal” w tłumaczeniu z francuskiego na polski oznacza “źle” (malheur – nieszczęście, tragedia)…przypadek? nie sądzę…

 2. Detektywie to co, myślisz że już będzie 3 WŚ, później ujawnienie ufo-upadłych i dalej już proroctwa będą się spełniać? Czy to dalej tylko takie lekkie spięcia i do wojny jeszcze trochę?

  1. Ja mysle ze to wlasnie juz ten czas. Do kwietnia najpozniej 3 wojenka i pozniej tak jak piszesz

   1. Czemu do kwietnia ? Coś w kwietniu ma się wydarzyć? Czy tylko tak stawiasz.

 3. To jest ten czas gdzie trzeba głowy podnosić, wiedząc że blisko jest nasze odkupienie 😀 prawdopodobnie 2020 rok jest czasem strasznej wojny która się zacznie na bliskim wschodzie, jak to zresztą opisuje Słowo Boże w apokalipsie Jana 9 rozdziale. Słowo Boże mówi o wielkiej rzece Eufrat, moim zdaniem 9 rozdział Apokalipsy opisuje ta wojnę właśnie. Gdyby taki scenariusz rzeczywiście zaistniał to w 2021 roku wejdziemy oficjalnie w New World Order. Dziękuję za twoją pracę Piotrek. Błogosławię cię i wszystkim czytelnikom życzę wytrwałości, abyście jak Apostoł Paweł pisał dobiegli do mety. Czy to komuś się podoba czy nie, meta jest bardzo blisko, powrót Pana jest bardzo bliski. Marana tha. AMEN.

 4. I jeszcze jedno. Ostatnio mój brat w wierze to zauważył. Zwróćcie uwagę na 16 rozdział 2 werset apokalipsy Jana. Jest mowa o złośliwych wrzodach na ludziach, czy to nie są te obecne nowotwory, nowotwory złośliwe wrzody itp.? Bardzo możliwe że chodzi w tym wersecie o tą całą technologie 5G 6G i depopulacje ludzkości przez szkodzenie ich zdrowiu.

 5. Idą żniwa… Powstanie naród przeciw narodowi.
  80 tys rezerwistów zostanie wezwane, w tym również w trybie natychmiastowym (4 godziny na stawienie się w jednostce)
  I chcą podnieść wiek do 60 roku!

  https://www.se.pl/koszalin/armia-wezwie-80-tysiecy-rezerwistow-cztery-godziny-na-stawienie-sie-w-jednostce-aa-ohr7-LdNL-hWcn.html
  https://pomorska.pl/do-wojska-po-60-roku-zycia-polska-armia-chce-podwyzszyc-wiek-rezerwistow/ar/c1-14096359

  1. Interesujące. Dwa razy więcej niż rok temu. …
   Wystarczy, że powołanie dostaną przeciwnicy LGBT

 6. Przepowiednie sprzed wielu lat , czytane przeze mnie ok.35 lat temu z małej książeczki z pożółkłymi kartkami.Trzecia wojna światowa zacznie się od konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, wcześniej zostanie zabita jakaś ważna osoba. No i …..bach…. chyba to właśnie mamy . Dalej z przepowiedni – wojna zacznie się gdy zboża zaczną dojrzewać …??? Ale pamiętajmy nic nie dzieje się bez woli Boga …i …..to dopiero początek boleści … ale podnieśmy głowy . Kochani, ten świat to “marność nad marnościami” . To nie jest nasz dom . Niedługo wracamy do domu. Mamy bardzo mało czasu .Módlmy się , czuwajmy, nawróćmy się do Jezusa póki jeszcze trwa czas łaski, póki jeszcze możemy.
  Potrzebujemy TYLKO JEZUSA .

  1. Sałatka ziemniaczana

   Mam pytanie. Zastanawiam sie, co to byla za przepowiednia? Kto ją przepowiedzial ?

   1. Nie pamiętam. Książeczkę znalazłam u dziadków, przeczytałam ( kilkanaście stron może trochę więcej) , zostawiłam i tyle. Zapamiętałam tylko to co napisałam. W sumie dziwne , że mam to w głowie przez tyle lat.

 7. Mysle, ze tu nie chodzi o raka. Jest napisane ze chorować na nie będą Tylko ludzie którzy przyjęli znamię bestii, i oddali jej pokłon. Z tego co się orientuje, ludzie którzy szli za Bogiem, umierali na raka. Bardziej to proroctwo wyobrażam sobie, przez pryzmat plagi eegipskiej. Tasm plaga wystapila nagle, na wszystkich, tak i będzie prawdopodobnie i w ten czas.

 8. Nie ma satelitów. Nic sie nie może wydostać z Ziemi. Kosmosu brak.
  https://www.youtube.com/watch?v=X6PLFF_ke7U&app=desktop

  1. Czy ja wiem czy nie ma? A skąd mapy google powstały, jak?

   1. Prawdopodobnie są balony wysokościowe specjalnie zaprojektowane na ten cel. To samo GPS nie działa przez “satelity”. ale przez nadajniki : wysokość, odległość i położenie. Tak działa system. Ale żeby on działał cały czas, właśnie musisz uwierzyć w te rzekome satelity i nie tylko.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish