Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

W jaki sposób Bóg wyróżnił swój lud?

Jest wiele grup, które są wściekłe na tematykę, której się podejmuję. Kiedy pisuję o szabacie, pojawiają się czasem komentarze “znowu ten szabat”. Tak jakby to Prawo włożone w serce miało być ciężarem. Znowu to Prawo włożone w serce….Eh co ja mam z tym detektywem prawdy…Muszę takie rzeczy tu czytać…

Taki delikwent wpada w depresję ze względu na szabat. Ale tematów różniących jest więcej i ludzie chcieliby sobie mnie ustawić, abym pisał nie to co JA AUTOR chcę napisać, ale to co poszczególne grupy by chciały. Gdyby tak było, blog powinien być: katolicki, maryjny, mesjanistyczny, judaistyczny, ekumeniczny, charyzmatyczny, pro światowy itd itd.

To niezadowoleni muszą zmienić sobie czytelnie, a nie ja pisanie…

Jednak blog jest dla nich na tyle atrakcyjny, że pozostają tutaj, mimo robienia sobie zeń szwedzkiego stołu…

No cóż..

 

 

(12) Potem PAN powiedział do Mojżesza: (13) Powiedz też synom Izraela: Koniecznie macie przestrzegać moich szabatów, bo to jest znak między mną a wami przez wszystkie wasze pokolenia, abyście wiedzieli, że ja jestem PAN, który was uświęca. (14) Przestrzegajcie więc szabatu, gdyż jest on dla was święty. Kto by go naruszył, poniesie śmierć. Każdy bowiem, kto wykonuje pracę w tym dniu, zostanie wytracony spośród swego ludu. (15) Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale siódmy dzień jest szabatem odpoczynku, świętym dla PANA. Ktokolwiek wykona pracę w dniu szabatu, poniesie śmierć. (16) Dlatego synowie Izraela będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat przez wszystkie pokolenia jako wieczną ustawę(17) Jest on wiecznym znakiem między mną a synami Izraela, bo w sześć dni PAN uczynił niebo i ziemię, a siódmego dnia przestał i odpoczął. Wyjścia

 

 1. Szabat uświęca.

W jaki sposób Szabat może uświęcać? Tak samo jak przed Paschą według tradycji staroizraelskiej szuka się w domu produktów spożywczych zrobionych na zakwasie co symbolizuje grzech, tak przy Szabacie pilnujemy się aby nie łamać dyscypliny odpoczynku. Ciekawie to nazwałem nieprawdaż? Taki jakby oksymoron “dyscyplina odpoczynku” :-).

To fakt, ludzie nawet odpoczywać często nie potrafią. Ale to nie tylko odpoczynek, to także wierność Bogu. Wierzę, że wielu chrześcijan odpoczywa, świętuje w niedzielę z niewiedzy. Na przykład w Chinach. Złe nauki idą odgórnie przez pastorów, a nie oddolnie od samego człowieka, który musi osobiście  poznać Słowo Boga nieskażone. Tudzież powinno odgórnie, ale prosto z nieba.

 

2. Dzień odpoczynku święty dla Pana.

Czy to nie dziwne, że odstępczy kościół imperium Rzymu i gówno dowodzący cesarz tegoż samego Imperium Rzymu, które prześladowało chrześcijan zakazał w roku 321  świętować sobotę, a ogłosił czcigodny dzień Słońca (niedzielę) dniem wolnym od pracy? No a chrześcijanie nominalni go świętują. Chrześcijanie odpoczywają w ten sam dzień co cały świat. W związku z tym nie ma oddzielenia.

 

 

3. Synowie Izraela będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat przez wszystkie pokolenia jako wieczną ustawę.

 

W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, że jesteśmy wszczepieni przez wiarę w drzewo oliwne – jakim jest Izrael; jesteśmy wszczepieni w obietnice i przymierze zawarte z Abrahamem i mamy te same prawa i obowiązki.

 

 

4. Wieczny znak.

 

17) Jest on wiecznym znakiem między mną a synami Izraela, bo w sześć dni PAN uczynił niebo i ziemię, a siódmego dnia przestał i odpoczął.

Dobrze wiemy choćby z listów Pawła, że jesteśmy obiecanym potomstwem Abrahama licznym jak gwiazdy na niebie.  Dlatego chrześcijanie nie świętujący szabatu nie przyjmują tego znaku pomiędzy Bogiem i Jego dziećmi. To jest bunt. Co innego nie wiedzieć, a co innego wiedzieć o tym i się buntować.

Albo jesteśmy wszczepieni w Izrael albo nie. Albo Pan Jezus założył nową religię, albo nie.

 

 

Cały świat świętuje niedzielę co jest symbolem poddania aniołowi tego świata. Popatrzcie jak różne mamy wszyscy poznanie. Raptem dzisiaj, umieściłem wiadomość o  chrześcijance, która broniła świętego Mikołaja jako mężczyzny. Ona naprawdę wierzy w słuszność tego święta. Następnie mamy Adwentystów, którzy co prawda świętują szabat ale są podzieleni co do ekumenii. W ten sposób udowodniłem, że różnimy się wszyscy poznaniem i stopniem uświęcenia.

 

Jak ważny był moment nadania szabatu przed otrzymaniem przez Mojżesza dekalogu:

 

Jest on wiecznym znakiem między mną a synami Izraela, bo w sześć dni PAN uczynił niebo i ziemię, a siódmego dnia przestał i odpoczął. (18) A gdy dokończył rozmowę z Mojżeszem na górze Synaj, PAN dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane palcem Boga.”

 

Napisane nie przez Mojżesza jak to niektórzy manipulują albo podświadomie małpują kłamstwa mówiące że dekalog to prawo Mojżeszowe. Bóg osobiście swym palcem napisał.

Najpierw było pouczenie o szabacie a następnie Mojżesz otrzymał od Boga tablice.

Co ważne, Bóg dał dekalog w krytycznym dla ludu i całej sytuacji momencie. W tym czasie Izrael popełnił grzech bałwochwalstwa. Czy Bóg o tym nie wiedział…. Wiadomo, że tak.

 

Jak wyjaśnia ten fragment, szabat miał upamiętniać Boga jako naszego osobistego Stwórcę, Króla i Sędziego (Rdz 1: 31-2: 2). Jest to „znak”, że Bóg wyróżnił nas jako Swój własny, cenny lud. W późniejszym przedstawieniu Tory przez Mojżesza nakazano nam pamiętać o dniu szabatu w świetle Bożego odkupienia: „Pamiętajcie, że byliście niewolnikami w Egipcie i że Pan, wasz Bóg, wyprowadził was stamtąd potężną ręką i wyciągniętą rękę. Dlatego Pan, Bóg twój, nakazał ci obchodzić dzień szabatu “(Pwt 5:15). Innymi słowy, Sabat jest cotygodniowym przypomnieniem, że Pan jest zarówno naszym Stwórcą, jak i naszym Odkupicielem …

 

Czy to już nie dotyczy nowego Izraela? Czy nie należymy do ludu Bożego? Protestantyzm fałszywy Was oszukuje.

 

Idea, że ​​niedziela zastępuje szabat w Boskim kalendarzu, jest zatem po prostu nieprawdziwa i nie ma żadnych dowodów na to, że Jezus wezwał swoich wyznawców do odpoczynku w innym dniu tygodnia niż szabat. Nigdzie nie ma takiej dyspozycji! Nigdzie w biblii.

 

Było to nie do pomyślenia, że posłuszny Ojcu Jezus porzuci Prawo Ojca. Teraz się uczy, że Jezus po to musiał przestrzegać szabatu aby inni nie musieli. To gdzie jest naśladownictwo Jezusa? W czym? W byciu miłym? Jak to pisuję spryciarze nominalni mówią “to się obrzezaj”. Jeśli tak, to módl się do obrazu Jezusa….. Wszak jeśli nie ma 4 przykazania to i drugiego. Jeśli przestrzegasz drugie to się obrzezaj. Ale sam fakt takiego zwrotu złośliwego świadczy o braku narodzenia.

 

Jeszua, Jezus, Jehoszua nie uchylił Czwartego Przykazania w świetle Krzyża, tak jak nie uchylił przykazania przeciwko cudzołóstwu (Mat. 5:28) lub morderstwu (1 Jana 3:15).

 

Kłopotliwy Dzień Pański.

 

O tym też pisałem ale chyba w komentarzu. Oczywiście ważne jest, aby zawsze czytać Pismo Święte w kontekście, ponieważ często eliminuje to potencjalne źródła błędnej interpretacji. Na przykład ci, którzy starają się usprawiedliwić zmianę z soboty na niedzielę jako „Dzień Pański”, argumentowali, że instrukcja Pawła, by oferować datki w „pierwszym dniu tygodnia” (tj. Nie w szabat) ujawnia, że ​​najwcześniejsi chrześcijanie czcili  w niedzielę dzień Pana (1 Kor. 16: 2). Biorąc jednak pod uwagę żydowskie/hebrajskie  pochodzenie apostoła Pawła, bardziej prawdopodobne jest zrozumienie jego prośby, jeśli chodzi o unikanie zakazu obchodzenia się z pieniędzmi w dzień szabatu (który tradycyjnie uważano za bluźnierczą praktykę). Co więcej, chociaż prawdą jest, że Jeszua został wzbudzony z martwych w sobotni wieczór (tj. Przed wschodem słońca pierwszego dnia tygodnia), jasne jest, że czyn Boży, polegający na wskrzeszeniu Jego Syna, miał miejsce dopiero po zakończeniu dnia szabatu. … Bóg nawet nie wykonał dzieła zmartwychwstania w dzień szabatu! Szabat musiał się skończyć.

Zresztą to jest ciekawe, że niektórzy liczą zmartwychwstanie i  od piątku wychodzi im 3 dni…. Szok.

 

Zesłanie Ducha Świętego.

 

Być może najbardziej popularnym argumentem, że niedziela powinna zastąpić Szabat, ponieważ „Dzień Pański” pochodzi od argumentu, że Duch Święty został dany w „Niedzielę Zesłania Ducha Świętego”. Nasuwa się jednak pytanie, czy Zesłanie Ducha Świętego (Szawuot) rzeczywiście miało miejsce w niedzielę, a nie w inny dzień tygodnia. Przypomnij sobie, że Tora nakazała, aby odliczać 49 dni od „dnia po szabacie” Paschy aż do Szawuot, czyli „Pięćdziesiątnicy”.

 

 

 

Szabat będzie obchodzony podczas millenium.

 

Szabat będzie czczony w Tysiącletnim Królestwie, które nadejdzie, a nawet w stanie niebiańskim. Mówiąc o nadchodzącym Królestwie Bożym, które zostanie ustanowione na ziemi, prorok Izajasz przepowiedział:

 

|I stanie się tak, że od nowiu do nowiu księżyca i od szabatu do szabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby oddać pokłon przede mną, mówi PAN.” Izajasza

 

To co, wcześniej był szabat, teraz nie ma a później będzie?

 

 

 

Ponieważ ta wizja dotyczy proroczej przyszłości, jasne jest, że dzień szabatu będzie przestrzegany. Podobnie, w niebiańskim Jeruzalem, mówi się, że Drzewo Życia wydaje „dwanaście rodzajów owoców, przynosząc swoje owoce każdego miesiąca” (Obj. 22: 2). Zauważ, że „dwanaście owoców” (καρποὺς δώδεκα) z Drzewa Życia są bezpośrednio związane z „dwunastoma miesiącami” roku żydowskiego (κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ: „każdego miesiąca wydającego swój owoc”). Innymi słowy, sekwencja świąt (moedim) – w tym szabat – zawsze miała na celu nauczyć nas wielkiego objawienia o Bogu. Dlatego Bóg stworzył Słońce i Księżyc dla znaków i „wyznaczonych czasów” (Rdz 1, 14). Jak jest również napisane: „Stworzył księżyc, aby wyznaczył wyznaczone czasy słońce zna swój czas na zachodzenie” (Psalm 104: 19). Zwróćmy też uwagę, że w większości tekstu Objawienia 22:14 czytamy: „Błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania (Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ), aby mieli dostęp do Drzewa Życia …” Wiara i posłuszeństwo są dwiema stronami tej samej monety.

Lud Boży pozostaje w szabacie. Szabat jest rozkoszą – nie ciężarem; czas na świętowanie osobistego odpoczynku w naszym Mesjaszu Jezusie  (Iz. 58:13; Hebr. 4: 9). Rzeczywiście wszyscy, którzy czczą szabat – w tym „cudzoziemcy” Izraela – wyjawiają, że czczą Pana i wierzą w Jego obietnice:

 

|(1) Tak mówi PAN: Strzeżcie sądu i czyńcie sprawiedliwość, bo bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. (2) Błogosławiony człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić, który strzeże swej ręki, aby nie czyniła nic złego. (3) Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przyłączył się do PANA: PAN na pewno odłączył mnie od swego ludu. Niech też eunuch nie mówi: Oto jestem suchym drzewem. (4) Tak bowiem mówi PAN o eunuchach, którzy przestrzegają moich szabatów i wybierają to, co mi się podoba, i trzymają się mojego przymierza: (5) Dam im miejsce w swoim domu i w swoich murach oraz imię lepsze od synów i córek; dam im imię wieczne, które nie będzie zgładzone. (6) A cudzoziemców, którzy przyłączyli się do PANA, aby mu służyć, miłować imię PANA i być jego sługami, wszystkich przestrzegających szabatu, by go nie bezcześcić, i trzymających się mojego przymierza; (7) Tych przyprowadzę na swoją świętą górę i rozraduję ich w swoim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo mój dom będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich narodów. (8) Tak mówi Pan BÓG, który gromadzi rozproszonych z Izraela: Jeszcze innych zgromadzę do niego i do jego zgromadzonych.””(Iz. 56: 1-8). )

 

 

Paweł mówił, że nie naucza „wbrew prawu” (np. Gal. 3: 16-18),

Tak jak Bóg odpoczął siódmego dnia jako Stwórca, tak Jezus ukończył swoje dzieło w szabat. Zmartwychwstał tuż po szabacie. W szabat odpoczywał. Szabat więc był tym samym co siódmy dzień po stworzeniu świata.

 

 

Im więcej czytam biblię, tym bardziej widzę jak ważne jest Prawo Boga.

Co jakiś czas wspominam, że pierwsze 4 przykazania dotyczą miłości do Boga a pozostałe miłości do bliźniego. Niestety, ale chrześcijanie są w brutalny sposób okłamywani przez chazarski kościół rzymski i pastorów jemu poddanych. Preferują miłość do kościoła aniżeli miłość do Boga.

My mamy się odróżniać od tego świata, a odpoczynek w niedzielę jest podpisaniem się pod tym światem. Komu jest ciężej? Świętującemu szabat, który musi przyznać się przed rodziną czy pracodawcą, czy może niedzielnemu chrześcijaninowi?

 

 

Nie pytaj więc co Bóg może zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla Boga.

 

 

Zaktualizowane: 11 grudnia 2019 - 10:52

11 komentarze

Dodaj komentarz
 1. __ Cyt. ” Złe nauki idą odgórnie przez pastorów, a nie oddolnie od samego człowieka, który musi osobiście poznać Słowo Boga nieskażone.”

  Oto przykład:

  __”http://www.pbartosik.pl/2019/12/boze-narodzenie-jako-coroczna-afirmacja.html?fbclid=IwAR0oq25jzOvJ2D_BtH7PLb2aN__wmgh8csvxWx0azd15PJHILvbWKcUB-KE

  1. Pastor Bartosik ma duży udział w sprowadzaniu do tego świata. Zaprasza innych na piwo, choć chcąc być sprawiedliwym interweniował przeciw Marszom LGBt w Gdańsku.
   No ale wiadomo, synkretyzm być musi..

 2. W temacie szabatu -swietej Soboty, siodemego dnia jest tylko jedna rzecz, ktora chce sie wykrzyczec i podzielic z bliznimi, z Wami kochani rodacy Polacy. Przy okazji jest to siodmy dzien na kazdym amerykanskim kalendarzu gdzie tygiel narodow zmieszanych nigdy tego nie zmienil od ponad czterech stuleci.

  Absolutnie nie stac zadnego z Was bracia i siostry umilowani zeby nie odpoczywac tego dnia!

  Tez bedziecie mieli proby, przejscia i wszystko po staremu ale tego dnia bedziecie czuli sie na prawie, na sciezce w pelnej jednosci z Duchem Bozym i jakims niewidzialnym sposobem niczym w kryjowce sobotniej przed wszelkim zlem od swiata. Takim szcesliwym ukryciu, kryjowce u Pana Boga za piecem. Ten dzien dla Waszego dobra jest szczegolny.

  Nie wiem jak to lepiej opisac. Dodatkowo bedzie to dla was blogoslawienstwem ktore wam zabrano i o istnieniu ktorego nie wiedzieliscie.

  Mnie przykladowo zarabywano robota w sobote zawsze. To byl taki dzien zakopow, pracy i obowiazkow.
  Niedzieli z kolei nie lubilem prawdopodobnie ze wzgledu na bliskosc poniedzialku i widzenie wymagajacych bezdusznych nauczycielek wydzierajacyh gardla.

  Odwagi powinna dodac chocby nawet doktryna z kosciola katolickiego, ktora uznaje (troche przewrotnie) za niedzielna msze sobotnia wieczorna . Ze wzgledu na to ze tak wczesni chrzescijanie zbierali sie w ukryciu w katakumbach celebrowac ten Swiety Dzien. Zbierali sie na msze w sobote wieczorem .
  I to niemal trzysta lat w ukryciu przez przesladowczym Imperium Rzymu. Oni ryzykowali zyciem zbierajac sie w ten dzien.

  Dajcie Bogu szanse . Przestancie pracowac w robocie i w domu jezeli mozecie.
  Wiadomo ze ktos musi w ten dzien pracowac jak np. zolnierze, stroze prawa, lotniska, koleje itp.
  by inni nie musieli. Starajcie sie tez nie podrozowac w ten dzien.

  Przykladowo jak musze i wypada mi pracowac w ten dzien to nawet polowe z niego chce ocalic i oczywiscie ide do kosciola.
  Jak by mi ktos zarzucil ze Zydow, ktorzy celebruja sobote nie ocalil Bog to bym sie upieral ze
  umierali zasypiajac i nie cierpiac szczegolnie jak prosili w tej ostaniej minucie Boga.

 3. Jak to jest z tym, że Jezus uzdrawiał w szabat ? W świetle tych , którzy obchodzili szabat , był on grzesznikiem . To Jezus łamał jednak szabat ? Jak to jest ?

  1. Faryzeusze zrobili z szabatu męczarnie. Była to masa przepisów powodujących, że szabat był ciężarem a nie odpoczynkiem. Dlatego Pan Jezus chciał pokazać na nasze czasy przekładając, że jak komuś owczarek niemiecki zachoruje to czy nie pojedzie do weterynarza?
   Ogólnie rzecz biorąc rozmowy Jezusa z faryzeuszami bardzo wiele mówią, gdyż w większości przekręcali oni Pismo. W sumie zupełnie jak dzisiaj. Każda rozmowa z faryzeuszami była prowokacją.

   1. 1 Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 2 Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 3 Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, 4 i rzekł do nich: “Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. 5 Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. 6 Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: “Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” 7 Odpowiedzieli mu: “Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: “Idźcie i wy do winnicy!” 8 A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: “Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!” 9 Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. 10 Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. 11 Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, 12 mówiąc: “Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. 13 Na to odrzekł jednemu z nich: “Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? 14 Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 15 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” 16 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

    Nie mogłoby być tak, że pierwsi pracownicy UMAWIAJĄ się z pracodawcą( Bogiem ) czyli chodzi tutaj o Prawo Boże. Z ostatnimi nikt się nie umawia, czyli żadna umowa ich nie obowiązuje, a jednak wypłatę dostają. Jak odniósłbyś się do tego? 🙂

  2. To nie jest tak ze w szabat caly czas mamy wyzwanie zakazow i dzieje sie cos co zakloca spokoj tego dnia i prowokuje do lamania odpoczynku. Tak sie moze zdarzyc ze w szabat mozemy tez pomoc komus i jak najbardziej nalezy i doda do tego dnia chwaly , spokoju, radosci, pelni przezycia itp.
   Sam okres ze Jezus przyszedl na swiat byl wyjatkowy.
   Kazdy dzien Jego obecnosci: ” cieszcie sie ze mnie macie badz poki jestem z wami” i chodzcie za mna.
   Jezus wyraznie zaznaczyl ze sama idea tego dnia byla prosta.Ten dzien dla Was zostal stworzony dla waszego dobra, regeneracji waszych sil.
   Punktowanie Jezusa przez faryzeusza z rygoru sabatu uwlacza samei idei tego dnia.
   Kolokwialnie powiem Jezus i wy nie spocicie sie z trudu i w pocie czola, i nie wypruje z was flakow jak osiolkowi pomozecie wyjsc z dolka, przeprowadzicie niewidomego przez ulice w ten dzien.Zdarzy sie to pewno zadko jezeli zostajecie w domu, przydomowym ogrodku, bedziecie odwiedzac rodzine, znajomych, samotna starsza zchorowana osobe w potrzebie zeby jej porowarzyszyc , pobyc z nia, wychwalac Dobrego Boga.
   Detektyw ma racje to nie rygor pod batem lub mieczem kary . Jezus dal przyklad ze swietowal, i tego co mozna w szabat czyli jak swietowal. Raczej wiecej wiedzial na temat tego dnia i jak go obchodzic niz faryzeusze.
   Inaczej , raczej nie utracisz blogoslawienstwa tego dnia jak wlozysz naczynia do zmywarki badz ciuchy do pralki.Szczegolnie jak w kuchni syf zniknie z brudnych naczyn i w domu w ten swiety dzien rozjasni sie czystoscia z tego powodu. W przypadku jak w piatek wyjatkowo 😉 byles wypruty po robocie i nie bylo na to czasu.

 4. Słowa Chrystusa -ja jestem panem szabatu-i też jeżeli wpadnie owca do studni to jej nie wyciągniesz-Chodzi o to że jeżeli musisz robić coś dla rodziny czy domu to nie ma problemu. On doskonale wiedział że w systemie szatana trudno będzie wypełnić to przykazanie. A co do cudzołóstwa to podniósł poprzeczkę na maxa .Bo przestrzeganie tego przykazania dla chcącego to prościzna.Dzięki mądrości jaką otrzymał od swojego Ojca w ten sposób ułatwia nam drogę do zbawienia nie nakładając nam ciężarów nie do uniesienia,jak robią to religie.

  1. A zbieranie manny w trakcie wędrówki po pustyni nie było dla domu czy dla rodziny? Dlaczego zatem w szabat manny nie było do zbierania, a była jej podwójna ilość dzień wcześniej?

   1. Właśnie dlatego, że Pan Bóg zapewniał podwójną porcję dzień wcześniej i człowiek, poza jej zebraniem, nie musiał wkładać od siebie już żadnej pracy. Inaczej jest natomiast z niesieniem pomocy bliźnim – jak np pomoc w nagłej potrzebie (zmianie koła w trasie).

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish