Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Papież wzywa przywódców świata do podpisania globalnego porozumienia

Updated: 19 listopada 2019 — 12:38

4 komentarze

Add a Comment
  1. I jak tu nie wierzyć we wszystko, co z woli i natchnienia Pana Boga zostało zapisane w Biblii i pomimo wielu przeszkód i prób jej fałszowania, przetransportowane przez długie tysiąclecia – aż do naszych czasów?

    Wiem, pytanie retoryczne 🙂
    Ale po krótkim zastanowieniu w sercu rodzi się wielki szacunek i podziw dla naszego Stwórcy i jego doskonałego planu.

    Z Panem Bogiem.

  2. Tylko co on chce tym osiągnąć, utworzyć taki a la “rząd światowy”? Hmm…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: