Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jezus sługą ustanawiającym Prawo Boże na ziemi.

Dobrze wiemy, że władcy tego świata a nawet rzekome antysystemowe blogi vlogi są katolickie i nie interesuje ich Prawo Boże. Cały świat wraz z większością denominacji walczy z Prawem Bożym tak jakby parzyło. Czy widzicie ten wspólny mianownik świeckich władz politycznych i zborów odrzucających Prawo Boże na rzecz taniej łaski?

 

Ostatnio Bóg mi pokazał po raz kolejny że Pan Jezus przyszedł Prawo egzekwować, a nie usunąć.

Popatrzmy sobie w Izajasza 42, na wersety 1-7, które nazywane są “Pieśnią o Słudze”.

 

 

 

1) Oto Sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. (2) Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. (3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. (4) Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. (5) Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. (6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, (7) abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności.

 

 

Bezapelacyjnie tym Sługą jest obiecany Mesjasz Jezus Chrystus.

Bóg mówi o słudze swoim, który został natchniony Duchem Bożym po co?

 

aby nadał narodom prawo

 Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. 

 Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. 

 

Ów Sługa Jezus Chrystus przyszedł z mieczem aby PODZIELIĆ  ludzi ze względu na Jego Prawo, ponieważ ziemianie dotychczas nie respektowali tego Prawa.

Nawet Judejczycy nie przestrzegali Prawa Bożego. Mówi się, że judaizm przestrzega Tory. Nie, obecni Żydzi nie przestrzegają Tory, czyli instrukcji i wskazówek.

 

Jeśli przejdziemy do 53 rozdziału Izajasza, to dowiemy się po części  czym jest Prawo. Cały ten rozdział jest o Słudze Cierpiącym. Pytanie dlaczego cierpiącym?

 

Jego życie zostało wydane śmierci i że zgodził się być zaliczony do popełniających czyny sprzeczne z Prawem. Poniósł on grzechy wielu i za grzechy został skazany. Septuaginta. 

 

Pan Jezus nie poszedł na krzyż za nic. Poszedł na krzyż za przestępstwo Prawa czym jest grzech.

Mówi się, że Pan Jezus dał nowe Prawo Miłości. Nie, to było stare Prawo z czasów Edenu. Prawo Miłości to inaczej Prawo moralne. Nie kradnij ponieważ skrzywdzisz tym bliźniego (prawo miłości), nie cudzołóż bo skrzywdzisz tym bliźniego (prawo miłości), nie okazuj gniewu, nie kłóć się, nie wyzywaj (prawo miłości).

Ale jest jeszcze miłość do Boga i zawarta jest ona między innymi w pierwszych czterech przykazaniach.

 

W jakim celu przyszedł Jezus na ziemię? Abyśmy żyli w bezprawiu?

 

Nie:

 

Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, (7) abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności.

 

Pan Jezus przyszedł otworzyć ślepym oczy. Ślepym jest każdy człowiek wyżej stawiający wszystko inne niż Boga.

Pan Jezus przyszedł wyprowadzić więźniów z zamknięcia więzienia szatana. Wyciągnąć z matrixu tych którzy siedzą w ciemności,.

 

Przejdźmy jeszcze ponownie do 42 rozdziału, ale do dalszych wersetów:

 

 (16) Poprowadzę ślepych po drodze, której nie znali; powiodę ich po nieznanych im szlakach; ciemność przed nimi przemienię w światło, a manowce zamienię w prostą drogę. Oto rzeczy, które spełnię oraz ich nie zaniecham. (17) Cofną się wstecz ci, co ufają posągom; i sromotnie zawstydzą się ci, co mówią do odlewów: Jesteście naszymi bogami! (18) Wy, którzy udajecie głuchych – słuchajcie, a wy, ślepi – patrzcie, abyście przejrzeli! (19) Ale kto jest bardziej ślepy niż Mój sługa i bardziej głuchy niż Mój poseł, którego wysyłam? Kto tak ślepy jak Mój odkupiony, zaślepiony jak sługa WIEKUISTEGO? (20) Widziałeś wiele, ale nie rozważyłeś; otwierano ci uszy, ale nie słyszysz. (21) WIEKUISTY chciał, abyś z powodu sprawiedliwości rozpowszechnił prawo i je wsławił

 

 

My cofnęliśmy się od posągów i obrazów, ale ewangelicy ekumeniczni ponownie łączą ludzi z system bałwochwalstwa. Dla nich Słowo nie jest istotne.

 

Bóg przez Izajasza mówi, że ludzie mogli poznać Boga przez lud głoszący prawdę, ale mimo otwierania uszu nie słyszeli:

 

Widziałeś wiele, ale nie rozważyłeś; otwierano ci uszy, ale nie słyszysz.”

 

Niestety, ale koniec ludzi będzie taki jak Izraela i Judy:

 

Nie chcieliśmy chodzić Jego drogami, ani nie słuchaliśmy Jego Prawa(25) Więc wylał na niego żar Swojego gniewu oraz potęgę wojny; palił się dookoła – ale nie poznał, w nim płonęło – ale nie brał tego do serca.

 

Wszyscy lubimy miłosierdzie. Owszem Bóg jest niesłychanie miłosierny, przebacza, ale jest także i gniewny.

To tak ku zastanowieniu…

 

 

 

 

Updated: 19 listopada 2019 — 17:55

3 komentarze

Add a Comment
  1. Uwierz w Pana Boga i jego Prawo Jego Słowo …Jezusa Chrystusa…Amen

  2. http://zbawienie.forumotion.com/t320p400-czasy-konca#17525

    W ostatnim poście Pan Henryk ponownie pisze głupoty na temat apostoła Pawła.
    Ten człowiek niczym fałszywi prorocy zapowiedzeni w biblii zwodzi ludzi. Sam się kiedyś nabrałem czytając te farmazony.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: