Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju”.

 

“Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju”.

 

Mówi się, że owe słowa zostały pozbawione przecinka, że powinien on być tutaj:

 

 

 

“Zaprawdę powiadam ci  Dziś ->, <- będziesz ze mną w raju”

 

Być może na siłę dopasowano taką teorię, a może nie.

 

Jezus mówił do złoczyńcy

 

Tutaj Chrystus mówi nam, po pierwsze, że poszedł nie tylko do αδης, niewidzialny świat, ale w tej części nazywany jest rajem. Jego ludzka dusza przenosiła się w miejsce oddzielonych dusz; nie do miejsca potępionych, ale do miejsca błogosławionych.

Cała świętość oznacza być ODDZIELONYM, ale tego się nie naucza. Święty w nauczaniach ewangelicznych to bez grzechu. Jest to przekłamanie. Wszyscy jesteśmy grzeszni ale nie wszyscy sprawiedliwi i ODDZIELENI  dla Boga. Kościoły dzisiaj nauczają jak być dobrym, ale nie nauczają jak być świętym (oddzielonym). Stąd potęga ruchu ekumenicznego.

Możesz chodzić do kościoła, ale nie być oddzielony dla Boga, a przysłowiowy raj tym własnie jest, tak samo, jak oddzielone są dusze zmarłych od dusz sprawiedliwych w Szeolu.

 

Kiedy pokutujący wierzący umrą, idą do miejsca oddzielenia. Jezus stał się arcykapłanem, kupując  szczęście i jest gotowy, jako król, obdarzyć je szczęściem.

Ma to także znaczenie kulturowe, ponieważ w tamtych czasach możni urządzali przyjęcia w ogrodach a w Objawieniu  jest mowa o raju:

 

 

” (7) Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. ” Objawienie 2. 

 

 

Paradeisos pochodzi od perskiego słowa pardes , które oznacza park lub ogród.

 

Z kolei w historii Łazarza nazywany jest łonem Abrahama i był powszechnym wyrażeniem wśród Żydów dla rezydencji beatyfikowanych dusz w ich odrębnym stanie.

 

” (23) A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. ” 

 

 

Raj będący łonem jest przenośnią hebrajską, w której  przekonania hebrajskie ubierało swoje myśli o niewidzialnym świecie, Ogród Eden zajął miejsce łona i na odwrót.  ”, jako synonim wiecznego błogosławieństwa sprawiedliwych, stanowiąc wyraźny kontrast z okropieństwami Gehenny.

 

To rozdzielenie z Łazarza ma tez sens w odniesieniu do  ..’twórczości” zespołów metalowych gdzie ludzi oddani diabłu przebywają oddzieleni w społeczności z demonami…..

Dwa skonfrontowane światy: łono Abarahama pełne szczęśliwości i wieczne męki w oczekiwaniu na sąd. Przy czym chciałbym od razu stanąć w obronie Boga. Wieczne męki nie są karą od Boga, ale konsekwencją oddalenia się od niego. To wybór złego towarzystwa w symbolicznym miejscu zwanym piekłem. Według mojej oceny nie będzie ognia, ale notoryczne myśli potępiające i oskarżenia duszy..

 

 

W drugim Adamie przywróciliśmy wszystko, co straciliśmy w pierwszym Adamie; i więcej, do raju niebieskiego zamiast ziemskiego drugiego, Jest tam z Chrystusem . To szczęście raju i nieba, widzieć Chrystusa, być z Nim i dzielić się Jego chwałą. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie jestem, aby ujrzeli moją chwałę i tak dalej, Jana 17:24. Tak więc  Paweł spodziewał się, że kiedy odejdzie, będzie z Chrystusem

 

“Jedno i drugie bowiem mnie naciska: chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze” Filipian

 

 

 

Pierwsi chrześcijanie ogólnie byli przekonani, że kiedy będą nieobecni w ciele, powinni być obecni z Panem. Na łonie Abrahama będziemy połączeni z Jezusem Jego Duchem.

 

 

Po trzecie, święte dusze wkraczają w to miejsce lub stan natychmiast po śmierci. Ten dzień, czyli przed szóstą wieczorem, kiedy ich dzień ziemski się skończył. „Dusze wiernych,  są uwalniane  od ciężaru ciała natychmiast w radości i szczęściu.”

 

Być może dlatego Paweł powiedział, że śmierć jest dla niego zyskiem….co nie oznacza jakiegoś masochizmu, skłonności samobójczych, ale wolności od nieszczęść, grzechu itd.

 

Słowo σημερον , dzisiaj, nie może być połączone z “powiem” jak gdyby to miało sens, mówię wam dzisiaj; ale z następującymi słowami, aby zawrzeć obietnicę, że złodziej [w odniesieniu do jego duszy] powinien być nawet tego dnia w raju, wynika ze znanego zdania Żydów, którzy mówią o śmierci sprawiedliwego, Tego  dnia  usiądzie na łonie Abrahama. Chrystus niewątpliwie przemówił w takim sensie, w jakim złodziej mógł zrozumieć. Teraz on, będąc Żydem, z pewnością go zrozumie zgodnie z otrzymaną opinią jego narodu na temat raju, to znaczy, że jest to miejsce, w którym pobożne dusze, oddzielone od ciała, zostały natychmiast przyjęte. Nie mogło to być rozumie a la katolickie z rajem w niebie ponieważ nikt złodziejowi nie wyłożył takowego rozumienia, choćby z tego powodu, że katolicyzmu na szczęście jeszcze nie było.

 

 

Jest jeszcze jeden aspekt. Czym musiała być obietnica dla złodzieja konającego w męczarniach jeśli nie rajem od męki?

 

Jezus powiedział do Piotra:

“A ja ci mówię: ty jesteś Piotr (Kamień), a na tej skale zbuduję moje zgromadzenie i bramy Hadesu nie przemogą go..”

 

Królestwo śmierci nie będzie miało żadnego działu w łonie Abrahama. Dlatego TYLKO w Jezusie (Skale) jest ratunek od śmierci drugiej i od miejsca wydzielonego dla niezbawionych, nie  mających pokoju z Bogiem.

 

Kiedy spojrzymy na dzisiejszych celebrytów, mężczyzn w garniturach w telewizji lub biznesmenów widzimy ludzi sukcesu. Pokazują się zazwyczaj  jako spokojni, mili i sympatyczni. Jednak zdecydowana większość z tych ludzi trafi do miejsca przeznaczonego razem z demonami. To samo dotyczy pastorów ekumenicznych. Mimo ich czasem dużej wiedzy w związku z cudzołóstwem duchowym trafią do Hadesu diabła. Te bramy przemogą tych ludzi.

 

 

 

 

 

 

Zaktualizowane: 28 października 2019 - 09:18

4 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Do rozważenia tego cytatu przydadzą się inne wypowiedzi np. Jana 20:17 Gdzie po 3 dniach w grobie zmartwychwstały Jezus mówi do Marii: nie dotykaj mnie bo jeszcze nie wstapilem do Ojca. Można wysunąć wniosek, że “dzis” Jezus i złoczyńca nie byli w raju Bożym. Przez 40 dni ukazuje się uczniom A potem wstępuje do nieba dz.ap 1

  2. Jezus składa łotrowi umierającemu na krzyżu obietnicę, że po zmartwychwstaniu będzie tam gdzie On. Ap. Paweł napisał w liście do Efezjan:”(Bóg)Ożywił nas wraz z Chrystusem i wraz z nim wzbudził i posadził w okręgach niebieskich”. Jest to obietnica złożona wobec nas -wierzących.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish