Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.

Kolejny wers “problem”. Kiedy pozna się już podstawy biblii, która jest oceanem wiedzy można płynąć do kolejnego lądu kultury biblijnej by zgłębiać i dalej się rozkochiwać w tej podróży, która będzie trwać do końca życia.

 

Wers problem ponieważ toczą się o niego spory. Ja czasem nie odpowiadam na komentarze ponieważ jestem nimi zainspirowany do większych tekstów, które w komentarzu by się nie zmieściły. Co bystrzejsi poznali mój sposób działania. :-).

Taki jest własnie ten wers, którego biorę na warsztat, czy tez do naszego laboratorium biblijnego.

 

 

 Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go

 

 

 

Co należy rozumieć pod pojęciem “Boga nikt nigdy nie widział”

Nikt absolutnie  nikt we wszechświecie czy nikt z ludzi? Słowa padły na Ziemi. Czy apostoł nie musiał wyrażać się precyzyjnie?

Czy tez mógł kierować się realiami ziemskimi?

 

Nikt nie widział Boga poza kim? Poza kim nie widział? Poza JEDNORODZONYM BOGIEM,  a Bóg jest jeden – Jezus.

 

 

Żaden człowiek nigdy nie widział Boga – ani też nie może Go widzieć takim, jakim jest, bezcielesną, a zatem niewidzialną Istotą  ale Jednorodzony Syn.

 

Jan, mówiąc o wcieleniu, nazywa teraz Chrystusa tym imieniem i nie nazywa go już Słowem w całej swojej księdze; który jest na łonie Ojca.

No to idziemy w las… Czym jest łono Ojca?

 1. κολπον
 2. kolpon
 3. n_ Acc Sg m
 4. piersi
 5. łonie

http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/1/verse/18

 

 

Słowo to z konkordancji Stronga ma wiele znaczeń:

 

 1. Zagłębienie,
 2. Pierś
 3. Łono
 4. Fałda (szaty).
 5. Zatoka
 6. Dolina

 

Inne przykłady biblijne, które zawierają słowo “łono”.

 

 

27) Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.
(Łukasza 11:27, )

 

(22) Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
( Łukasza 16:22, 

 

 

Łono jako miejsce pobytu nienarodzonego jeszcze dziecka oraz miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie. Czyż nie jest to wspaniała analogia? Czy wiecie, że dopiero teraz pisząc ten tekst wpadłem (Duch Święty?)na to? To teraz już wiecie :-). Może część wiedziała o tym, ale ja nie :-). Uczę się cały czas i  zapewne będę do końca życia zgłębiał biblię. Amen.

 

W przypowieści w ewangelii doktora Łukasza (Łukasz był lekarzem),  człowiek ubogi jest zaniesiony przez aniołów na „łono Abrahama” a nie wprost do nieba. Stąd mamy wiedzę, że Abraham nie jest w niebie.

Podstawa Prawna:

 

„I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego” (Jan 3:15).

 

Równie dobrze ktoś błądzący mógłby zinterpretować to jako zakaz wejścia aniołów do nieba….a jednak tak nie jest, gdyż Pismo tłumaczy Pismo.

 

 

W ten sposób idąc przez ten nasz las wiemy, że Pan Jezus jest w miejscu nie Abrahama ale w łonie (miejscu) Boga, Bożym i to dlatego nikt z ludzi nie widział tego miejsca i na pewno nie rzekoma Maryja. Choć z drugiej strony jeśli uznamy ją za taka istotę jaka przedstawia Rzym – Stella Maris, Gwiazda Poranna, Wenus – to faktycznie ten upadły anioł widział Ojca….

 

 

Na łonie Ojca – Wyrażenie to pochodzi ze zwyczaju w krajach orientalnych jedzenia  posiłków ( Mateusza 23: 6) . Oznacza to intymność, przyjaźń, przywiązanie. Oznacza to, że Jezus miał wiedzę o Bogu, tak jak jeden przyjaciel ma drugiego – znajomość jego charakteru, zamiarów i natury, której nie posiada nikt inny, i która czyni go zatem kwalifikowanym przede wszystkim do tego, aby Go poznać. W ten sposób pokazał światu Boga samym sobą a nam przekazali na Chwałę Boga kochani apostołowie.

My teraz już możemy poznać Boga.

 

Objawił go – w pełni go ujawnił, ogłosił  lub dał  poznać. Tak jakby swoim pobytem na ziemi pokazał “oto Ja jestem, możecie mnie teraz poznać osobiście”.

 

Porównaj List do Hebrajczyków 1: 1 , List do Hebrajczyków 1: 4 . Ten werset dowodzi, że Jezus miał wiedzę o Bogu ponad to, co posiadał każdy ze starożytnych proroków, i że w Ewangelii można się spodziewać pełnych objawień jego charakteru. Swoim Słowem i Duchem może nas oświecić, prowadzić i prowadzić do prawdziwej wiedzy o Bogu; i nie ma prawdziwej i pełnej wiedzy o Bogu, która nie zostałaby uzyskana przez Jego Syna. Porównaj Jana 14: 6 ; 1 Jana 2: 22-23 .

 

 

 

Gdzieś na blogu zagubiłem filmik o kulturze hebrajskiej i rozumieniu ich literatury a to bardzo ważne. Pamiętam jedynie z tego, że typowym motywem dla tej literatury jest mieszanie czasów bez zachowania chronologii.

Na prawdę warto podróżować, aby nie tkwić w swym skostniałym umyśle zaprogramowanym na to co znane. Wszak katolicy odrzucają Pismo ze strachu przed nieznanym, a ta podróż jest jedna z najwspanialszych na świecie. To nie ich wina ale kapłanów.

 

“Z waszej to bowiem przyczyny – zgodnie z tym, jest napisane – poganie bluźnią imieniu Boga”: Rzymian 2.2

 

 

 

W analizowanym w tytule  fragmencie najwyraźniej sugeruje się następujące szczegóły:

 

Po pierwsze, ponieważ natura Boga jest duchowa, dlatego jest on niewidoczny dla naszych cielesnych oczu. Jest istotą, której istoty nikt nie widział ani nie widział ( 1 Tymoteusza 1:17 ; 1 Tymoteusza 6:16,) chociaż Mojżesz i inni często słyszeli jego głos i widzieli jasną chmurę i zewnętrzną chwałę, co było symbolem jego obecności.

Po drugie, że objawienie, które Bóg uczynił z siebie samego w ramach czasu (dyspensacji) Starego Testamentu, było  gorsze od tego, co uczynił przez Chrystusa; a to, co o Nim było widziane i znane przed wcieleniem Chrystusa, było niewielkie w porównaniu z tym, co można teraz zobaczyć i poznać; życie i nieśmiertelność uwypuklają  się teraz w znacznie większym stopniu niż wtedy.

I po trzecie, że ani Mojżesz, ani żaden ze starotestamentowych proroków nie był tak dobrze przygotowany, wykwalifikowany, aby głosić ludzkości Boga i Jego woli, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus. Nigdy nie widzieli, ani doskonale nie znali Boskiej Istoty i dlatego nie mogli dokonać pełnego odkrycia wśród ludzi. Słowo, które było na początku u Niego, lub, jak to tutaj na ziemi zostało wyrażone, a było i jest na łonie Ojca: to znaczy zawsze było i jest przedmiotem Jego zainteresowania, tak, Jego wielkość uczuć (płacz Jezusa przy Łazarzu),  sympatia do ludzi, radość (ryby dla Piotra) oraz jako  intymny partner w relacjach (Samarytanka), przebaczający i wstawiający się (nierządnica).

 

 

 

Faryzeusze zrobili podobnie jak dziś kościół katolicki z wiary w Boga żywego religię pełną rytuałów i przepisów. W piątek post, w wieku 15 lat bierzmowanie, a Pan Jezus potrzebuje przecież relacji. Co za zabijająca miłość religia.

W łonie Ojca,  będącym przenośnią, był Jezus. To on jest w Jego łonie. i dlatego miał i ma doskonałą wiedzę o Nim i Jego woli i umyśle i to nam przedstawił na ziemi  w Piśmie.

 

 

W Jana 1: 15-18 jeśli chodzi o porządek czasu, Chrystus przyszedł za Janem, ale pod każdym innym względem był przed nim. Wyrażenie to wyraźnie pokazuje, że Jezus istniał, zanim pojawił się na ziemi jako człowiek. W Nim mieszka cała pełnia, z której tylko upadli grzesznicy mają i otrzymają przez wiarę wszystko, co czyni ich mądrymi, silnymi, świętymi, użytecznymi i szczęśliwymi.

Nie religijnymi czy ekumenicznymi.

Co otrzymaliśmy dzięki Chrystusowi?

Otrzymaliśmy  łaskę, dar tak wielki (łaska – charis – dar), tak bogaty, tak bezcenny; dobrą wolę Bożą wobec nas i dobre dzieło Boże w nas. Bóg chce dla nas dobra i ja chce zmienić postrzeganie Boga. Miałem we wrześniu otworzyć pewien portal, ale nie udało mi się, może w przyszłym tygodniu. Będę walczył o Jezusa niereligijnego w naszym życiu.

Otrzymaliśmy bezcenny dar, ale czymże jest słowo dar jak nie religijnym tekstem…Dar ten jest wtedy, kiedy zmienia nas. Nasze całe życie. Nie dlatego że już nie palisz czy nie opijasz się, czy nie przeklinasz. Ale zmienia wszystko. Nie chcę robić falstartu i na tym poprzestanę.

Darem tym jest nowe LEPSZE życie pełne miłości do ludzi. Nie do instytucji! Jezus nienawidził instytucji.

Dar lepszego życia to jedno, ale Prawo Boże jest święte, sprawiedliwe i dobre; i powinniśmy je właściwie wykorzystać. Nie możemy jednak czerpać z tego przebaczenia, prawości ani siły.

Jezus objawił Boga i pokazał nam, zanim jeszcze był ukryty w cieniu prawa, aby nasze umysły nie były w stanie go dostrzec: bo kto go widzi, widzi również Ojca. Widząc miłość a nie suchą literę Prawa widzisz Boga w Jezusie. Prawo się nie zmieniło. Nadal nie możesz kraść, zabijać, nadal musisz świętować dzień święty ustanowiony przy stworzeniu, ale we wszystkim musi panować miłość. Jeśli Prawo Boże będzie ponad Bogiem (miłością) to wracamy do punktu wyjścia czyli do góry Synaj i do kamiennych tablic, a przecież mamy mieć serca mięsiste… Prawo nadal jest ważne ale nie ta kolejność. Jezus (miłość), a dopiero Prawo (przepisy, przykazania).

 

Prawo uczy nas ozdabiać doktrynę Boga, naszego Zbawiciela, ale nie może zapewnić miejsca dla tej doktryny. Ponieważ Bóg nie rozgrzesza  grzeszników, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przez Niego; żaden człowiek nie może poznać Boga, z wyjątkiem tego, że został objawiony w jednorodzonym i umiłowanym Synu.

 

 

 

Czymże jest więc “ Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg”?

 

 

Żaden człowiek nigdy nie widział Boga – ta deklaracja prawdopodobnie ma na celu wykazanie wyższości objawienia Jezusa ponad wszelkie wcześniejsze okresy (teologicznie dyspensacje). To ważny termin choć naukowo brzmiący. Ważny, ponieważ Bóg miał inne podejście w każdym z periodów…(Adama i Ewy, Noego, Mojżesza i apostołów).

 

Nikt nie widział Boga (Jezus – Bóg zbawia) charakteru nawet Mojżesz, a tym bardziej ani Jakub, ani Izajasz, ani Ezechiel: nawet aniołowie nie widzieli Go w taki sposób jak Syn, który pokazał Bożą miłość ofiarowując się  na krzyżu dla wszystkich, którzy przyjmą ten dar.

 

 

” Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą,” Rzymian 16.

 

Objawienie tajemnicy, która była tajemnicą od początku świata. Plan dla zepsutej, grzesznej i w niewoli diabła ludzkości.

 

Wyobraźcie sobie, że kobieta poznaje mężczyznę, a mężczyzna kobietę spośród wielu kłamstw, beznadziejności, chamstwa, agresji, nękania,  poznajecie nagle kogoś kto Was kocha całym sercem, chce Wam pomóc w złych chwilach, jest tolerancyjny ale nie głupi, zna życie, jest na zawołanie dla Was, ta osoba nie ma złych chwil. Ta osoba chce Wam pomóc na zwołanie a nawet bez Waszej prośby. Dzwoni do Was wspiera, jest w każdej ciężkiej chwili. Mówię tu o człowieku jako przykład. Ale to jest osoba Jezusa. Przyznam, że przez te kilka lat poznałem Jezusa. Nikt mi Go nie pokazał oprócz kilku osób. Czegoś takiego nigdy nie doświadczyłem. To nie była teologia. Kocham te osoby nie tylko za okazaną mi miłość ale za pokazanie mi Jezusa.

 

 

Reasumując, jest wielkim i niesłychanym  darem poznać Boga w osobie Jezusa, czego wszystkim życzę.

 

Chwała Bogu w imię Jezusa Chrystusa.

 

 

ps.

Od roku mam w przygotowaniu tekst lub film o miłości, ale w związku z tym, że chciałbym do niego podejść rzetelnie, to odkładam.

 

Zaktualizowane: 24 października 2019 - 11:52

15 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Bardzo super tekst. Mam tylko jeden mętlik dotyczący jednego wersetu.

  “„I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego” (Jan 3:15)”

  A co z Henochem, lub Eliaszem?
  Hm

 2. Chyba? Ze Pan Jezus czyni tutaj roznice. Bo Henoch i Eliasz zostani wzięci. Np na ryfwanach. A Pan Jezus poszedl do nieba, jak do siebie do domu

  1. Pan Jezus sam od siebie wstąpił do nieba, a Henoch i Eliasz zostali zabrani z woli Boga.
   My też będzie zabrani na obłoki, ale sami z siebie nie możemy sie tam wznieść.

   Tak to widzę, i chętnie poznam zdanie innych 🙂

 3. A tak gwoli sprawiedliwości, warto zajrzeć do przekładu biblii brzeskiej, gdańskiej i Jakuba Wujka gdzie tekst Jana 1,18 brzmi inaczej:”Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest na łonie ojcowskim objawił Go”. Jest tam tak zapisane z powodu faktu, że część manuskryptów zawiera słowo ‘Bóg” a część słowo “Syn”.
  A co do Henocha i Eliasza, to autor listu do Hebrajczyków już to wyjaśnił, co się z nimi dzieje: Hebr 11,5-13.

  1. Czyli oni nie żyją. Zostali przeniesieni aby nie “oglądali” śmierci ale jednak umarli w jakis inny sposób

 4. Henoch został zabrany, a konkretnie przeniesiony, tak samo Eliasz. Skoro nikt do nieba nie wstąpił wcześniej zanim Chrystus nie zstąpił i potem wstąpił, to pozostają dwie opcje: Szeol i jego region zwany Łonem Abrahama, co jednak odpada ponieważ musieli by umrzeć, albo Ogród Eden z drzewem życia dającym nieśmiertelność, którego strzegły cheruby i wirujący ognisty miecz. Miejsce w którym przebywał Elohim Jahwe i miejsce stworzenia Adama i Ewy. Pod warunkiem, że Ogrodu Eden nie zniszczył potop i do tej pory jest ukryty przed ludźmi. Ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa niebios, więc ciało musi być przemienione w takie jakie miał Chrystus po zmartwychwstaniu.

  1. Ponoć ogród Eden znajduje sie w hiperborei.

 5. Dziękuj za ten tekst bardzo pouczający. Trudny temat, wierzę, że Duch Boży wszystko w swoim czasie nam wyjaśni jeśli będziemy szukać Boga.

  1. Zgadzam się, bardzo mądrze i pięknie napisane! ?

 6. piterek3688 (ex 1234)

  Co w takim razie z sytuacjami tak jak w ST, gdzie padają wersety, że (bodajże) Mojżesz poszedł oglądać Boga? Jak to ma się do tych słów z Ewangelii Jana?

 7. Jesus Chrystus przyszedł objawić prawdziwego Boga, prawdę. Mojżesz rozmawiał z Elohim (Aniołami, Synami Boga) którzy reprezentowali Boga. W Starym przymierzu, gdy pojawiał się Anioł Boży, traktowany był jako Bóg.

  Księga Sędziów 13:15-22
  15 Rzekł jeszcze Manoach do Anioła Pana: «Pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko». 16b Nie wiedział bowiem Manoach, że to był Anioł Pana. 16a Jednakże Anioł Pana rzekł do Manoacha: «Nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całopalenie, złóż je dla Pana». 17 Wówczas rzekł Manoach do Anioła Pana: «Jakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje, mogli cię uczcić». 18 Odpowiedział mu Anioł: «Dlaczego pytasz się o moje imię: ono jest tajemnicze4». 19 Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz ofiarę pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który działa tajemniczo. A Manoach i jego żona patrzyli. 20 Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, Anioł Pan wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to padli twarzą na ziemię. 21 Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pana Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pana. 22 Potem rzekł Manoach do żony: «Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga»

  Dzieje 7:37-38
  37 Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: “Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych”9. 38 On to w społeczności na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, ażeby wam je przekazać.

  Hebr 2:2-3
  2 Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, 3 jakże my unikniemy [kary], jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli.

  Musimy zadać sobie pytanie: czy wierzymy Chrystusowi i temu co powiedział, czy też ludziom, którzy nie mieli pełnego objawienia?

  Jana 1:17-18
  17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jesusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

  Jana 5:37
  37 Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza;

  1 Jana 4:12
  12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas
  i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

  1Tymoteusza 6:15-16
  15 Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, 16 jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:
  Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

  Do czasów przyjścia Chrystusa nikt nie słyszał Boga:
  Ewangelia Mateusza 3:16-17
  16 A gdy Jesus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

  Ewangelia Mateusza 17:1-8
  1 Po sześciu dniach Jesus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. 2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 3 A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 4 Wtedy Piotr rzekł do Jesusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, JEGO SŁUCHAJCIE! 6 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 7 A Jesus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» 8 Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jesusa.

  Mojżesz reprezentuje PRAWO, Eliasz PROROKÓW, a słuchać mamy Chrystusa.

 8. Jak w takim razie zinterpretować poniższe wersety?
  Jeśli Syn Człowieczy to Jezus Chrystus to kim jest Przedwieczny, którego przecież widzieli aniołowie oraz Daniel? Nie ważne że jest to tylko widzenie.

  Księga Daniela
  7:13 Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.
  7:14 Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

  Inną kwestią jest wygląd Boga, weźmy choćby pod uwagę włosy, raz ma włosy białe jak śnieg a w Pieśni nad Pieśniami “umiłowany mój” ma włosy czarne.

  Detektywie, napisz kiedyś artykuł na temat Yahawashi, chodzi o kolor skóry.
  https://www.google.pl/search?q=yahawashi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU_O2vj9DlAhUIGewKHT4ODP8Q_AUIESgB&biw=1024&bih=486

  1. wg mojego poznania Przedwiecznym jest Ojciec, ale Daniel widział w proroctwie Syna, który ma nadejść, a obaj sa jednym

   1. Zgadzam się, ale z tych wersetów wynika, że Ojciec ma postać człowieka, jest odrębną jednostką tak jak to interpretują Świadkowie Jehowy. Jezus Chrystus i Ojciec są jednąścią pod względem umysłu ale nie “ciała” ich umysł jest transcendentny ale nie “ciało”.

    Z wersetu wynika coś takiego:

    https://knowhy.bookofmormoncentral.org/sites/default/files/knowhy-img/fatherson.jpg

    http://creationoutreach.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/GWthrone.jpg

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish