Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak Żydzi Edomici przejęli kościół rzymski przez jezuitów. Część III ostatnia.

…cd

Oto kolejny fragment wywiadu profesora Maryks z Boston Globe…

„Arcybiskup Toledo wydał prawo o czystości krwi w 1547 r. Tak więc założenie jezuitów zbiegło się ze wzrostem praw dotyczących czystości krwi. W 1593 r. Towarzystwo wydało ustawę, która głosiła, że ​​żaden kandydat mający  żydowskie pochodzenie nie może wejść do twoarzystwa, a ci, którzy już rozmawiali w Towarzystwie, którzy nie złożyli ślubów, musieli odejść. Było to znacznie ostrzejsze niż pierwsze, ponieważ nie ograniczało dochodzenia genealogicznego. W 1608 roku dochodzenie ustalono na pięć pokoleń. ”

 

Tak więc jezuici nie tylko stworzyli własne prawo czystości krwi, ale stworzyli takie, które było „znacznie surowsze” niż prawo arcybiskupa Toledo. Pomogło to postawić ich  ponad podejrzeniami. Zauważmy jednak, że nie wyrzucili konwertytów, którzy już zakończyli ślubowania, co pozostawiło konwertytów w Zakonie, aby przeprowadzić sprawdzenie przeszłości. Zlecając swoim pracownikom sprawdzanie przeszłości, mogli sfałszować czyste certyfikaty konwersji.

Jeśli chodzi o wszelkie kontrole przeszłości, które nie były przeprowadzane przez osoby z zewnątrz, obejście ich było prostą sprawą: po prostu przekupili inspektorów i / lub przedstawili sfałszowane dokumenty. Jak wpis w Wikipedii dotyczący limpieza de sangre (czystości krwi)…

„Zakony, gildie i inne organizacje zakonne i wojskowe włączone do swoich klauzul statutu wymagają dowodu czystości krwi. Mobilne nowopowstałe rodziny chrześcijańskie musiały albo zmagać się ze swoją trudną sytuacją, albo przekupić i sfałszować dokumenty poświadczające pokolenia dobrych chrześcijańskich przodków ”.

W czasach tych praw dotyczących czystości krwi sfałszowane dokumenty i łapówki były powszechne. I w kontekście zakonu jezuitów dało to początek „closet-converso” –  krypto-żydowi, który miał „czyste chrześcijańskie pochodzenie”.

Podobnie było z polskimi Edomitami, manewr został powtórzony. Z edomickich nazwisk pozmieniali na -ski dołączając fałszywe kartoteki np Akowców.

Znam osobiście jednego Żyda, który nakręcił film o AKowcach mnie mówiąc, że jego dziadek był w AK w Starachowicach.

 

 

Tak więc w 1593 r. Towarzystwo Jezusowe stało się synagogą konwersji edomitów. 

 

 

Towarzystwo Jezusowe w rzeczywistości miało sposoby na uniknięcie praw czystości krwi i wciąż sprowadzali Żydów pod głęboką osłoną. Z pomocą finansową  „ żydowskiego dworu ” spoza Kościoła, Zakon spędził wieki rozkładając swoje macki zarówno w Kościele, jak i na całym świecie, ostatecznie przejmując całkowicie Kościół.

 

Popatrzcie na to niepozorne zdanie z Wikipedii o jezuitach …

„ Towarzystwo uczestniczyło w kontrreformacji, a później w realizacji Soboru Watykańskiego II ”.

Pod koniec lat 50. krypto-Żydzi (Edomici) zgromadzili wystarczającą moc w Kościele, aby móc przerobić ją na swój obraz, czyniąc ją bardziej światową i kosmopolityczną. Oficjalnie rozpoczęli ten proces 11 października 1962 r. Zwołując Sobór Watykański II.

 

Ludzie szybko się uczą i wg mojej oceny nauczyli się metody z czasów Machabeuszy. Wymieszali się i stali się Żydami. Podobnie z jezuitami: wymieszali się i stali się katolikami i to jeszcze jako zbrojne ramię Watykanu, które przemocą wprowadzało katolicyzm a w konsekwencji judaizm talmudyczny i rządy oraz władzę z pod znaku Heksagramu. Dzisiejsi katolicy są pod władzą Żydów. Według mojej oceny pan Kaatz był PIERWSZYM  żydowskim papieżem.

 

To owa światowość kosmopolityczna i światowa jest obecnie domeną zborów. Wszyscy wierzą w Jezusa, nauczają o Jezusie, ale nie nauczają o zagrożeniu światowością i kosmopolityzmem.

To oni dławili kontrreformację a następnie przejęli resztki protestantyzmu.

 

Teraz spójrzcie na artykuł Huffington Post … … napisany w 50. rocznicę Rady, mówi o nim tak [ komentarze dodane w nawiasach] …

 

>>> Wraz z Vaticanum II (sobór) Kościół katolicki wysłał wiadomość, że jest częścią współczesnego świata , powiedział Thomas Ryan, dyrektor Loyola Institute for Ministry . „ Nie przeciwko, nie wyżej, nie osobno , ale we współczesnym świecie” – powiedział. „Kościół starał się zaangażować, a nie potępiać .” [Zwróć uwagę, kto mówi tu o nowej światowości Kościoła : jeden z dyrektorów instytucji jezuickiej ] <<<

 

Nie muszą się oddzielać czego naucza biblia i nauczał Jezus, oni są we współczesnym świecie,. Stąd chrześcijański rock, chrześcijańskie disco polo itd itd.

 

Artykuł mówi także o najważniejszej zmianie ze wszystkich…

>>> Być może największa z tych zmian nastąpiła w podejściu Kościoła do judaizmu. Przed Vaticanum II Żydzi byli piętnowani jako ludzie, którzy zabili Jezusa Chrystusa. To się zmieniło wraz z radą, kiedy Kościół katolicki uznał swoje żydowskie korzenie i żydowskie przymierze z Bogiem , powiedział Ryan.

„Miał taki wpływ, jak słońce, gdy wschodzi i przeszkadza nocy” – powiedział rabin Edward Cohn ze świątyni na Synaju w Nowym Orleanie , którego najlepszy przyjaciel jako dziecko musiał uzyskać zgodę arcybiskupa na uczęszczanie do bar micwy Cohna. „To było nie mniej dramatyczne niż to. Zapewniło to zupełnie nowy dzień. To wszystko zmieniło. ”[W tym fragmencie mamy Ryana, związanego z Jezuitą i żydowskiego rabina, który mówi nam, jak wielki był Vaticanum II; mówiąc, nie?] <<<

Czy potrafisz zgadnąć, kto kierował staraniami Rady, aby zmienić stanowisko Kościoła wobec Żydów?

Był to ten jezuicki kardynał Augustin Bea (siedzący obok swojego współspiskowca rabina  Abrahama Joshua Heschela ) …… Oto, co Wikipedia mówi o Beie i jego roli w Vaticanum II…

 

 

>> Augustin Bea, SJ (28 maja 1881 – 16 listopada 1968), był niemieckim jezuickim kapłanem i uczonym na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim specjalizującym się w studiach biblijnych i archeologii biblijnej. Służył również jako osobisty spowiednik papieża Piusa XII .

 

 

 

W 1959 r. Papież Jan XXIII uczynił go kardynałem Kościoła katolickiego. Pełnił funkcję pierwszego prezesa Sekretariatu ds. Promowania Jedności Chrześcijan od 1960 r. Do śmierci. Bea był wiodącym biblijnym uczniem i ekumenistą, który wywarł ogromny wpływ na stosunki chrześcijańsko-żydowskie podczas Soboru Watykańskiego II w Nostra aetate…

 

 

 

 

Bea była bardzo wpływowym człowiekiem  na Soborze Watykańskim II w latach sześćdziesiątych XX wieku jako decydująca siła w opracowaniu octanu nostra, który odrzucił antysemityzm. W 1963 r. Prowadził tajne rozmowy z Abrahamem Joshuą Heschelem , promując dialog katolicko-żydowski. John Borelli, historyk Vaticanum II, zauważył, że „ nałożenie deklaracji na Sobór wymagało woli Jana XXIII i wytrwałości kardynała Bei ”. <<<

 

Przekonał papieża, aby pozwolił sobie i kilku innym jezuitom uczestniczyć w spotkaniu egzegetów Starego Testamentu – głównie protestantów, Żydów i świeckich uczonych – w Getyndze w 1935 r. Siła perswazji Bei była dość dużym rozmachem w czasach przed ekumenicznych, szczególnie biorąc pod uwagę że Święte Oficjum wydało edykt kilka lat wcześniej, zabraniając katolikom uczestnictwa w takich spotkaniach. Takie wrażenie wywarł na uczonych podczas konferencji Bea, że ​​poproszono go o poprowadzenie ostatniej sesji.

 

 

 

>>> Dwie kluczowe postacie, które zainspirowały przygotowanie „Nostra Aetate”, to kardynał Augustin Bea, jezuita, który był szefem Sekretariatu Jedności Chrześcijan, i rabin Abraham Joshua Heschel, konsultant teologiczny Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego . Pomiędzy nimi rozpoczęła się szczera przyjaźń, która pomogła w wypracowaniu deklaracji, choć nie bez trudności. Od samego początku rabin Heschel ciężko pracował, aby usunąć z nauczania Kościoła katolickiego wszelkie antysemickie słowa i wszelkie odniesienia do misji Kościoła w celu nawrócenia Żydów . W maju 1962 r. Przedstawił memorandum, w którym zwrócił się do ojców rady wyeliminować raz na zawsze wszelkie oskarżenia o zabójstwo narodu żydowskiego, uznać uczciwość i ciągłość wyborów Żydów w historii zbawienia, a na koniec porzucić Żydów prozelityzujących . American Jewish Committee przedstawił trzy memoranda; w ostatnim z nich jego wpływ był niezbędny. Chciał, aby ojcowie soborowi wiedzieli, że Żyd ma godność jako Żyd, a nie jako człowiek do możliwego nawrócenia na chrześcijaństwo . Powtarzał dość często: „Gdybym został poproszony o nawrócenie lub śmierć w Auschwitz, wolałbym pojechać do Auschwitz”. <<<

Jeśli chodzi o skłonienie Kościoła do „porzucenia prozelityzujących Żydów”, musiałoby to poczekać, aż krypto-żydowskie przejęcie Kościoła zostanie w pełni zakończone instalacją pierwszego jezuickiego papieża, papieża Franciszka ……

 

Oto złota reguła żydowsko (edomicka) – watykańska:

 

Złota reguła w 13 wyznaniach. To promują edomiccy pastorzy w zborach: jedność religii , czyli jedność w pogaństwie, braku świętości czyli satanizmie.

Tę złotą regułę również wyznają świadkowie Jehowy:

 

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2001880

 

“„Złota Reguła” jest oparta na wierzeniu, że wszystkie osoby ludzkie są do siebie podobne, a będąc podobnymi, powinny się nawzajem szanować. W różnych wersjach zasada ta pojawia się w wielu religiach, jak chociażby w:
– chrześcijaństwie: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”;
– hinduizmie: „Nie czyń drugiemu czegoś, co, gdyby tobie uczyniono, przyniosłoby ci ból”;
– islamie: „Nikt nie może być osobą wierzącą, aż pokocha swojego brata, jak siebie samego”.

Czym jest "Złota Reguła"?

 

Ekumenizm jest więc tworem edomickim pod egidą Watykanu jako religii fałszywych Żydów…

 

Podsumowując, Edomicinie nawidzili  kościoła za przymusowe nawracanie tak jak nienawidzili Judejczyków za przymusowe obrzezanie. Ale w obu przypadkach przez swoja przewrotność i brak skrupułów oraz bezwzględność zdobyli zarówno Judeę jak i Rzym.

Ten okres dziejów z jaki m mamy do czynienia jest bezapelacyjnie ich 6 minutami, czy raczej 666 sekundami.

Ale już niebawem przyjdzie Pan Panów i Król Królów.

 

 

_____________

 

Bóg jest wszędzie – nawet w wiadomościach. Dlatego każdą historię interpretuję przez pryzmat wiary.

Umieszczam interesujące materiały pomagające zrozumieć ten świat w kontekście Pisma.

Ale aby robić to co robię wymaga dużo pracy i czasu.

Jeśli więc chcesz możesz mi pomóc być  głosem prawdy w oceanie mainstremowych mediów i katolickich  wspierając mnie:

 

Odbiorca: Piotr

 

w tytule: “bezinteresowna darowizna dla admina detektywprawdy.pl”

 

 

PKO

 

nr konta: 03102026290000910204005278

 

Dziękuję wszystkim w imię Jezusa.

 

__________________

 

 

 

 

Zaktualizowane: 15 października 2019 - 06:52

4 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Wojtyła nie był pierwszym żydem papieżem. Po rysach antropologicznych jego poprzedników uważam że większość z nich była pochodzenia edomickiego.
  Pozdrawiam

  1. być może Marcinku, ale opieram się na tym co wiem, a wszystko jest kwestia wiedzy. Tutaj takiej nie mam.

  2. Jeśli choćby znaczna część księży kardynałów ma takie korzenie, to cóż…kruk krukowi oka nie wykole…

 2. “Synagoga szatana” – https://youtu.be/yRnSBQX0HBM

  Poruszane tematy:
  O kim mówił Jezus Chrystus w Objawieniu 2;9 i 3;9 – “mówią że są Żydami a nimi nie są…” ?
  Czym jest państwo na bliskim wschodzie “Izrael” ?
  Kim jest prawdziwy Izrael ?
  Historia “popularna” czy historia prawdziwa ?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish