Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kto to jest Gog?

Tekst znaleziony w internecie. Cz I.

 

W 10 rozdziale księgi Rodzaju czytamy o potomkach Jafeta  Aszkenazyj, Gomer, Tubal, Meszech, Togarmah i Magog

 

(2) Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. (3) Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. (4) Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. (5) Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów

 

 

 

Musimy sobie uświadomić, że plemiona te zlokalizowane były przede wszystkim na stepach, wielkich równinach rozciągających się od południowo-wschodniej Rosji po Azję. Narody znajdujące się dzisiaj w tym regionie to Gruzja, Ukraina, słynny Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbejdżan itp. To właśnie tam powstali Chazarowie.

 

Chazarscy Żydzi są narodem całkowicie nie-semickim.  Można rzec, że byli to Jafici.

 

Paradoksalnie Chzaraowie w  ciągu wieków po nawróceniu na judaizm  nadal mieszali się z coraz większą liczbą grup etnicznych, stając się ostatecznie jedną z najbardziej rasowo mieszanych osób na ziemi. My wiemy jednak, że Tora zabraniała związków mieszanych tak jak obecnie nie wolno osobie narodzonej na nowo mieszać się poprzez związek małżeński z poganinem (osoba nienawróconą). 

 

Chazarowie stali się dominującą grupą wyznania mojżeszowego, czyli Synagogą Szatana.

Wielu badaczy apokalipsy uważa, że Gogiem jest Rosja, ale to co jest prawdziwe jest na publicznym widoku:

 

 

Gog to SynaGOGA Szatana 

 

“Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana” ApokalipsA 2. 

 

 

Są to  Żydzi Edomu i Chazarii razem. Żyd edomicki dostarczył religię (Talmud Babiloński, tj. „Tradycję starszych”, którą Jezus Chrystus dokładnie potępia w całym Nowym Testamencie jako podróbkę Prawa Mojżeszowego), a chazarski Żyd dostarczył mongolskiej krwi, zaciekłości i zawiści. Bolszewizm i syjonizm byli ich  dziećmi.

 

Już Stary Testament potępia krainę Goga:

 

 Ezechiela 38: 2-3: „ Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, (3) i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. ”.

 

 

Fałszywego Judejczyka zwanego Żydem bardzo szybko rozpoznasz. 99% mówi że Prawo Boże jest  nieważne.

 

Chazarski Żyd jest w 40% mongolski; a ta obca rasa, powszechnie znana jako aszkenazyjscy Żydzi, prowadzi wojnę z Zachodem przez całą zarejestrowaną historię. Międzynarodowi Żydzi z Chazarii stworzyli zarówno syjonizm, jak i komunizm.

Marks był Żydem.

Chazarowie stworzyli komunistyczne Chiny, wspierając Mao i wycinając Chiang Kai Sheka, ówczesnego przywódcę wolnych Chin. Podczas II wojny światowej komunistyczni Żydzi w administracji Roosevelta, szczególnie w Departamencie Stanu i Departamencie Handlu, robili wszystko, co mogli, aby zniszczyć wolne Chiny i przekazać je komunistom. Tak jak Roosevelt, Stalin i Churchill spiskowali, by przekazać całą Europę Wschodnią komunistom w Poczdamie i na innych tajnych spotkaniach, tak samo działo się na Dalekim Wschodzie. Chiny zostały całkowicie zdradzone przez Żydów w reżimie Roosevelta, a Mao Tse Tung był beneficjentem. Dlatego Chiny są niczym innym jak wasalnym państwem międzynarodowego Żyda. Cała historia komunistycznego przejęcia Chin przez Departament Stanu jest opowiedziana w książce, którą każdy  powinien przeczytać: Odwrót Ameryki od zwycięstwa  senatora Josepha McCarthy’ego. Pisanie tej książki przyniosło Joe’emu McCarthy’emu wieczny gniew Żydów.

 

 

  Dzisiaj Międzynarodowy Żyd uczynił Chiny największą gospodarką na Wschodzie. Przenosząc pracę i bogactwo Ameryki, powoli, ale pewnie, do innych narodów, a zwłaszcza do Chin, Gog popycha Amerykę w kryzys gospodarczy. Nadając nieustannie status najbardziej uprzywilejowanego narodu Chin, międzynarodowy Żyd stworzył potwora, którego ma nadzieję użyć przeciwko Ameryce, jeśli Ameryka nie rozbroi się i nie zrzeknie swojego suwerennego statusu narodowego, stając się prowincją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień ultimatum jest coraz bliższy. Nie popieram posiadania broni przez chrześcijan, ale zdrajcy w  rządzie USA w tej chwili opracowują plan, według którego amerykańscy właściciele broni będą musieli zrezygnować z broni w ramach mandatu ONZ. Jeśli naród amerykański pozwoli na to, Ameryka stanie się  się niewolnikami międzynarodowego korporacyjnego faszyzmu jak np w Polsce. 

Wersety 4-6 z Księgi Ezechiela 38 opisują sojuszników, którym żyd Chazar zapłacił za udział w jego kampanii wojskowej przeciwko Izraelowi duchowemu. Żyd zawsze był w stanie wynająć armie innych narodów, aby walczyły za niego i umierali za nich. To będzie ostatnia taka bitwa.

 

4) Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. (5) Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. (6) Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą.

 

 

 

 Teraz, wiedząc, że naród żydowski, pochodzący przede wszystkim z Chazarii, ma tak wysoki odsetek krwi obcej, nie-semickiej, nie-hebrajskiej, nie-izraelskiej, możemy poprawnie zidentyfikować współczesnego Żyda jako Goga.  To nam pokazał Pan Jezus

 

tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”

 

 

Dlatego definicja Goga w chrześcijańskiej tożsamości brzmi: połączone królestwo Chazar / Edomitów pod przewodnictwem Domu Rotszylda. Chazarscy Żydzi są największymi na świecie mieszaczami ras. Są intelektualnym i duchowym potomstwem węża.

 

 

Zatem Żydzi są oryginalnym „Wężowym Ludem”. Wszyscy wiemy, że Żydzi nie są rasą. Są grupą etniczną mieszanych ras. Są biali Żydzi, Żydzi chińscy, Czarni Żydzi, Żydzi marokańscy, Żydzi babilońscy, Żydzi edomici i Żydzi chazarscy. Jednak zdecydowanie (95%) większość współczesnych Żydów jest pochodzenia chazarskiego. 

 

 

Chociaż niektórzy Żydzi mają niewielką ilość krwi adamicznej / hebrajskiej / semickiej z powodu małżeństw z Białymi, absolutnie słuszne byłoby stwierdzenie, że żaden z nich nie jest Semitą, Izraelitą ani Hebrajczykiem. 

 

Jak na ironię, ich krew Kanaanitów / Edomitów / Chazarów czyni ich NIE-SEMITAMI, ponieważ judaizm wymaga tylko, aby matka była Żydówką (co oznacza kobietę dowolnej rasy która jest Żydem), aby potomstwo było Żydami. Ta tradycja nie jest biblijna, ponieważ hebrajska tradycja linii krwi biegnie przez ojca, a nie przez matkę. W judaizmie nie-Żydzi mogą przejść na judaizm, co oznacza, że ​​judaizm jest religią, ponieważ twoje DNA nie zmienia się po przejściu na inną wiarę! Innymi słowy, Żydzi promują mieszanie się ras, nawet między sobą, jednocześnie hipokrytycznie udając, że są „rasą czystą”. W rzeczywistości podtrzymują grzech Ewy. Ich twierdzenie, że są „narodem wybranym” jest tak samo fałszywe, jak twierdzenie, że są odrębną rasą. Co więcej, ich wynalazek Talmudu faktycznie sprawia, że ​​są ANTYSEMITAMI.

 

  Księga Ezechiela to księga proroctw dla rozproszonych plemion północnego Domu Izraela. Żaden Żyd nigdy nie twierdził, że należy do tej odrębnej grupy adamicznej. 

Dom Judy składał się z plemion Judy i Beniamina oraz członków byłego plemienia Lewiego. To właśnie te plemiona zamieszkiwały Judeę w czasach Chrystusa. Około 125 rpne plemię Edomitów w Idumei zostało siłą zabrane do plemienia Judy przez króla Judy, Jana Hyrcanusa. W robieniu tego, Hyrcanus naruszył święte prawo Boże przeciw mieszaniu się ras i pozwolił Edomitom (mieszanym potomkom Ezawa, Kanaana i Kaina, wówczas wspólnie zwanych Edomitami żyjącymi w narodzie Idumei) ożenić się z Judą i Beniaminem, chociaż  ogromna większość tego mieszania miała miejsce tylko w Jerozolimie. Beniaminici z Galilei byli poza pętlą i rzadko nawet odwiedzali Jerozolimę, tak jak Jezus Chrystus rzadko odwiedzał Jerozolimę.

  Niezadowolenie Boga z małżeństw jest wyraźnie zapisane w księgach Ezdrasza i Nehemiasza. Ezra 6:21, 10: 1-12; Nehemiasza 9: 2, 13:29, 30.

Biblia uczy głównie o oddzielaniu, ponieważ na tym polega świętość Boga.

Zasadniczo wszystkie wersety biblijne, które ogłaszają separację Izraela, właśnie to oznaczają. Bez seksu, bez mieszanej religii, bez mieszanej kultury. Powt Pr  23: 2. W Nowym Testamencie,  w II Kor. 6: 16–18 Paweł cytuje różne przykazania dotyczące oddzielenia i wyłączności od Iz. 52:11; Eze. 20:34; Num. 6: 1, 2; I Kings 8:52, 53; i wiele innych wersetów, które nakazują nam być oddzielnymi od innych narodów. Po prostu wyszukajcie słowo „osobne”, „osobne” i „separacyjne”, a zobaczycie, co Bóg ma  na myśli.

 

 

 

6 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Tekst napisany przez sfrustrowanego bylego pastora KCHWE. Obrazil sie na Pana Boga .Skonczyl CHAT faryzesjka szkole .Znowu mu nie wyszlo w zyciu.Glosil ewangelie sukcesu.Dlaczego powielasz sfrustrowanego czlowieka? Czlowiek ten glosi herezje, odstepstwo od Boga.Pastor , ktory neguje istnienie Boga.Na nim sie opierasz?Chetnie kupie cos Chazarskiego obojetnie z jakiej epoki.Nigdy nie natrafilem na pozostalosci po chazarach.

  1. Arku ten człowiek nie jest Polakiem. Mieszka w USA.

 2. Przepraszam !!!! Od kilku lat słyszę to od byłego pastorka duchowego potworka.Jeszcze raz Przepraszam !!!

 3. Ciekawe wyjaśnienie, dobrze że można poznać czyjś punkt widzenia…

 4. My wiemy jednak, że Tora zabraniała związków mieszanych tak jak obecnie nie wolno osobie narodzonej na nowo mieszać się poprzez związek małżeński z poganinem (osoba nienawróconą). Gdzie tak jest napisane?

  1. Proszę uprzejmie:

   1 Kor.

   Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu

   no i choćby w Ezdraszu Izraelici mieli porzucić żony poganki.

   Bóg potępił ‛cudzołożenie z kamieniami i drzewami’ (Jer. 2:13, 20; 3:1-3, 9; por. Ezech. 16:28; Jak. 4:4). Kiedy nie chciały zmienić swojego postępowania i nadal zachowywały się jak „żona, która uprawia prostytucję”, Bóg podjął decyzję. Powiedział: „Kiedy to zobaczyłem, odprawiłem tę niewierną kobietę, Izraela, z powodu jej cudzołóstwa i dałem jej dokument rozwodowy” (Jer. 3:6-8).

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish