Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Wg Ruchu B’nei Noah goj nie może świętować szabatu i studiować Tory.

 

 

Najwyższa Rada B’nei Noe to grupa Noeidów, którzy na prośbę powstającego Sanhedrynu zgromadzili się w Izraelu  w poniedziałek 10 stycznia 2006/10 Tevet 5766, aby zostać uznanym za międzynarodową organizację Noeide w celu pełnienia funkcji pomostu między Sanhedrynem a Noahidami na całym świecie.

 

W jednym miejscu w swoich książkach Majmonides pisze: „Goj nie może przestrzegać szabatu i studiować Tory”.

 

Ruch B’nei Noah , którego członkowie przestrzegają tylko siedmiu przykazań lub praw  utrzymują, że pozostałe przykazania ich nie dotyczą. To jest spojrzenie  Chabad-Lubawicz i kilku innych ruchów. Oznacza to, że Noeides (Noahita goj) nie może przestrzegać szabatu, studiować Tory (z wyjątkiem Siedmiu Praw) itp

 

Dlaczego tym piszę?

Otóż jak wiemy większość denominacji promuje świętowanie niedzieli i uznaje iż Prawo Boże nie obowiązuje. Czy w obliczu powyższych poglądów Lubawiczów, bardzo wpływowej na świecie grupy, nie widać jak bardzo ważna jest Tora (instrukcje, przykazania)? Goj mógłby zacząć samodzielnie myśleć, a nie jak denominacja i to jest zagrożenie,

 

 

 

 

Zaktualizowane: 30 września 2019 - 17:04

1 Komentarz

Dodaj komentarz
  1. Dzięki za ostrzeżenie przed tym ruchem…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish