Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

FRANCISZEK wydaje rozkaz ustanawiający globalny komitet CHRISLAMU do dekretu „BRATERSTWA LUDZKIEGO DLA POKOJU NA ŚWIECIE” .

Członkowie siedmiu członków katolickiej i muzułmańskiej komisji to osobisty sekretarz papieża Franciszka, ks. Yoannis Lahzi Gaid i przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, abp Miguel Angel Ayuso Giuxot.

W oświadczeniu z poniedziałku 26 sierpnia rzecznik Watykanu Matteo Bruni powiedział, że papież Franciszek „zachęca Komitet do wysiłków na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o dokumencie; dziękuje Zjednoczonym Emiratom Arabskim za konkretne zaangażowanie w imieniu ludzkiej wspólnoty i wyraża nadzieję, że podobne inicjatywy mogą powstać na całym świecie. ”

 

„ Dokument o braterstwie ludzi na rzecz pokoju i życia na świecie” , który, jak powiedzieliśmy, był oficjalną deklaracją początku One World Religion of Chrislam (jedna światowa religia Chrislamu). Sprawa nie jest nowa, gdyż ma ponad pół roku, ale ponad tydzień temu nastąpiła realizacja przymierza z Izajasza:

 

15) Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem, (16) dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje.” Izajasza 28.

 

 

To , o czym mówili inni papieże , dokonuje papież Franciszek z niesamowitym postępem w gromadzeniu religii czasów ostatecznych Chrislamu. Religia rzymskokatolicka jest fałszerstwem biblijnego chrześcijaństwa, ale właśnie to jest potrzebne, aby doprowadzić do przybycia fałszywego Mesjasza ostatniego  Antychrysta .

 

Biskup Schneider mówi, że Watykan zdradza „Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela ludzkości”

 

 

W ubiegłym tygodniu Watykan ogłosił,  że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został ustanowiony „wyższy komitet”, mający na celu wdrożenie „ Dokumentu o braterstwie ludzkim na rzecz pokoju i wspólnego życia ”, podpisanego przez papieża Franciszka w lutym 4, 2019 , w Abu Zabi, wraz z Ahmadem el-Tayebem, Grand Imam al-Azhar, podczas trzydniowej wizyty apostolskiej na Półwyspie Arabskim.

 

 

W oświadczeniu z poniedziałku 26 sierpnia rzecznik Watykanu Matteo Bruni powiedział, że papież Franciszek „zachęca Komitet do wysiłków na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o dokumencie; dziękuje Zjednoczonym Emiratom Arabskim za konkretne zaangażowanie w imieniu ludzkiej wspólnoty i wyraża nadzieję, że podobne inicjatywy mogą powstać na całym świecie. ”

 

Popatrzcie, polski Alians Ewangeliczny współpracujący z Rzymem podda się temu  Chrislamowi i dlatego oni byli za uchodźcami jak p. Cyrikas, Majdyłło i inni.

Pamiętacie tę  reklamę  jak kilku kapłanów wsiada do jednego auta?

Wszyscy nauczający wsiadają do Toyoty:

 

Przekaz reklamy “Toyota Super Bowl 2018”

 

Ale (uwaga) to rabin kieruje!

 

Tak tez będzie z Chrislamem. To będzie żydowski przywódca bez względu czy będzie papieżem czy świeckim przywódcą religijnym w co wątpię.

 

Dokument z Abu Zabi wzbudził  kontrowersje  przez stwierdzenie, że „pluralizm i różnorodność” religii jest „wolą Boga”.

Nowy Babel jest wolą Boga…. To nie jest żart, to jest bluźnierstwo.

 

FRAGMENT WZBUDZAJĄCY KONTROWERSJE BRZMI:

WOLNOŚĆ JEST PRAWEM KAŻDEJ OSOBY: KAŻDA OSOBA CIESZY SIĘ WOLNOŚCIĄ PRZEKONAŃ, MYŚLI, WYPOWIEDZI I DZIAŁANIA. PLURALIZMU I RÓŻNORODNOŚCI RELIGII, KOLORU, PŁCI, RASY I JĘZYKA SĄ ZAMIERZONE PRZEZ BOGA W JEGO MĄDROŚCI, POPRZEZ KTÓRĄ STWORZYŁ LUDZI . TA BOSKA MĄDROŚĆ JEST ŹRÓDŁEM, Z KTÓREGO WYWODZI SIĘ PRAWO DO WOLNOŚCI PRZEKONAŃ I WOLNOŚĆ BYCIA ODMIENNYM. DLATEGO TEŻ FAKT, ŻE LUDZIE SĄ ZMUSZANI DO WYZNANIA OKREŚLONEJ RELIGII LUB KULTURY, MUSI ZOSTAĆ ODRZUCONY, PODOBNIE JAK NARZUCENIE KULTUROWEGO STYLU ŻYCIA, KTÓREGO INNI NIE AKCEPTUJĄ.

 

Czyli wynika  z tego, że ci, którzy tak usilnie walczą z Prawem Boga, polscy pastorzy będą chcieli zastąpić Prawo Boże prawem innych religii. Kluczowe są ostatnie zdanie.

 

DLATEGO TEŻ FAKT, ŻE LUDZIE SĄ ZMUSZANI DO WYZNANIA OKREŚLONEJ RELIGII LUB KULTURY, MUSI ZOSTAĆ ODRZUCONY, PODOBNIE JAK NARZUCENIE KULTUROWEGO STYLU ŻYCIA, KTÓREGO INNI NIE AKCEPTUJĄ.

 

Kłaniają się uchodźcy ze swoim islamem i kultura oraz LGBT.

 

 

1 marca 2019 r., Podczas  wizyty biskupów Azji Środkowej w Rzymie, ad limina  , biskup Schneider, którego diecezja znajduje się głównie w kraju muzułmańskim, wyraził zaniepokojenie tym sformułowaniem wobec papieża Franciszka. Papież powiedział, że omawiane wyrażenie dotyczące „różnorodności religii” oznacza „liberalną wolę Boga”, i wyraził wyraźną zgodę na biskupa Schneidera i innych obecnych biskupów, aby zacytowali jego słowa.

Z kolei biskup Schneider poprosił papieża o wyjaśnienie tego oświadczenia w oficjalny sposób. Papież Franciszek zdawał się udzielać nieformalnego wyjaśnienia podczas  środowej audiencji generalnej 3 kwietnia 2019 r. , Ale jak dotąd nie podano oficjalnego wyjaśnienia ani poprawki do tekstu.

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 16 września 2019 — 10:15

3 komentarze

Add a Comment
    1. W końcu ktoś jeszcze musi to (niestety) przekazywać dalej, by więcej ludzi złapać na te gadki…

  1. Niech się dzieje szybko co ma się dziać i niech ten świat materialny fizyczny się kończy, dość już tych cierpień.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: