Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Prawda w kościele rzymskim i prawda u ludzi uświęcających.

Ostatnio dotarły do mnie szczególnie słowa Daniela:

 

Dan 12.
(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. (2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. (3) Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie(5) A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. (6) I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? (7) Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. (8) Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? (9) Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. (10)Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie. (11) Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13) Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni.

Dla mnie szczególna jest ta informacja:
Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.

Nie dlatego, że uważam się za kogoś wyjątkowego, ale dlatego, że w swym zapale krzewienia proroctw biblijnych spotykam się nie tylko z ignorancją, ale też i z ubliżaniem.

Nawet dzisiaj  czytelniczka na fejsie uznała, ze jak ja nie chcę aby ona czytała mój blog, ponieważ ona uważa, że można jeść wieprzowinę a ja nie, to oznacza że mogę mieć o sobie wysokie mniemanie.

Nie, ja po prostu nie zgadzam się na wspólnotę poglądów z ludźmi przeciwnymi Prawu Bożemu. Ja chcę się od Was oddzielić tak , jak Izraelici mieli się oddzielić od pogan. Oddzielam się od systemu katolicko-jezuickiego. Nie ma mojej zgody na wspólnotę poglądów z ludźmi przeciwnymi Prawu Bożemu.

Nie mam nic wspólnego z ludźmi uprawiającymi kult maryjny.

Kocham wszystkich, czyli szanuję, ale nie jesteśmy w tej samej grupie.

 

Czy chrześcijanie biblijni  są wyniośli czy może otrzymują Ducha Prawdy, którego świat (katolicki i letni protestantyzm)  nie ma?

 

  Powyższy cytat wytłumaczył mi wszystko co powinienem zrozumieć odnośnie mnie i innych podążających nie za katolicyzmem, nie za protestantami zdrajcami, ale za Duchem Prawdy.

 

Daniel napisał:

 

 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.

 

Ta prawda którą przedstawiam nie jest ode mnie. Zostało mi to dane, ale bezbożni nie mają poznania, a więc MUSZĄ  wchodzić tam gdzie to poznanie jest.

Podczepiają się pod ludzi wiary, oddanych Bogu.

Nawet ateistyczni znawcy spisków korzystają z publikacji osób oddanych Bogu, protestantów nienominalnych.

 

Bezbożni wchodzą więc tutaj i korzystają jak ze szwedzkiego stołu. Część sobie wybiorę a część odrzucę. Ale bez przestrzegania Prawa Bożego zginiecie śmiercią drugą.

 

 

To nie my chrześcijanie biblijni mamy patent na prawdę, ale daje nam Duch Boży, ponieważ nie mamy bożków w postaci religii lub swoich koników, miłości, idoli politycznych itp.

 

Kościół katolicki i protestanci nie nauczają o chipach, o Jezuitach o złu ekumenii, o odejściu od tego zepsutego świata.

 

 

Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.”

 

“Gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wyprowadzi was we wszelką prawdę” – Jan 16, 13|

 

Zaktualizowane: 29 sierpnia 2019 - 13:55

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish