Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Boża miłość nie jest bezwarunkowa.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: mąż notorycznie zdradza żonę przez dekady, a ona za każdym razem cierpi i płacze. Męża nie ma często na noc, kłamie jak to przystało na cudzołóstwo, nie opiekuje się dziećmi, zaniedbuje wszelkie możliwe obowiązki wynikające z bycia mężem i ojcem.

Oczywistym jest, że on na pewno nie kocha żony, ani dzieci. Zachodzi jednak pytanie, czy żona kocha męża? Czy jej postawa jest miłością czy masochizmem?

 

Teraz wyobraźmy sobie, że do zboru ewangelicznego przychodzi stale pijany mężczyzna. Czy starsi zboru będą akceptować jego postawę? Nie i Paweł pisał o tym w liście do Koryntian, że wielu już z tego powodu zasnęło.

 

Miłość Boża jest warunkowa.

 

Jak udowodniłem w jednym ze swoich tekstów Izrael jest rozwodnikiem, gdyż dostał od Boga list rozwodowy .

Ma to bardzo duże znaczenie w rozumieniu miłości Bożej. Otóż Izrael miał wiele szans od Boga i na tym polegała Boża miłość. Ale w związku z tym, że odpadł od wiary, zrywał przymierze, stał się żoną cudzołożną i ostatecznie Bóg się od Niego odsunął, co poskutkowało niewolą Izraela i całkowitym rozproszeniem. Obecnie Izrael będący mieszanką Edomitów, Chazarów i Judejczyków próbuje na własnych warunkach stworzyć związek z Bogiem, ale już nie z tym bogiem. Jednak w Prawie Mojżeszowym był zakaz powrotu do związków unieważnionych.

 

Po rozpadzie Izraela tą samą drogą poszli Judejczycy.

 

Teraz przechodzę do podstawy prawnej mojego wywodu o warunkowej Bożej miłości.

W ewangelii Jana Jezus jasno i wyraźnie powiedział o tej miłości.

 

 Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

 

 

Cały Izrael nie wytrwał w Bożej miłości i jest odłączony do dnia dzisiejszego.

W powyższym wersecie mamy do czynienia z miłością warunkową. Przestrzegasz przykazań? Trwasz w miłości Bożej. Nie przestrzegasz przykazań? Nie trwasz w miłości Bożej.

 

Łamiesz przymierze małżeńskie, nie trwasz w miłości.

Jak to się ma do małżeństw, które przetrwały ciężkie chwile?

W takich małżeństwach  zaistniała dobra wola, którą mogło by obrazować nawrócenie Izraela zanim otrzymał list rozwodowy od Boga. To postawa naszego serca decyduje czy kogoś odrzucamy czy nie.

 

Dalej w Jana 15 czytamy:

 

„Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje kładzie za swoich przyjaciół.”:

 

Nie za wszystkich, ale za  PRZYJACIÓŁ.

Czy w poniższym  fragmencie ewangelii Jana możemy stwierdzić, że  osoby odchodzące od Jezusa ze względu na wysoko postawioną poprzeczkę są nadal Jego przyjaciółmi?

 

„Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może? (61) A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: To was gorszy? (62) Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej? (63) Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, (64) lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. (65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. (66) Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.

 

Nie, te osoby nie sa przyjaciółmi Jezusa.

 

Dwóch małżonków.

 

 1. Pijak skruszony.
 2. Pijak lekkoduch.

 

 

Skruszony człowiek uzależniony będzie chciał się wydostać ze swej sytuacji. Jeśli ma żonę – ostatnio wiele kobiet pije – to będzie przepraszał i prosił o pomoc.

 

Lekkoduch uzależniony będzie robił wszystko zgodnie z hasłem Róbta co chceta.

 

Ktos powie: Bóg ratuje i tych ostatnich. To prawda, ale to Bóg wyciąga rękę, a oni muszą chcieć potrzebować pomocy.   Faryzeusze nie przyjęli takiej pomocy. Zginęli w swych grzechach. Faryzeusze to pijacy bez skruchy.

 

 

Wybrałem kilka wersetów na poparcie mojego myślenia:

 

„Jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, i Ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca. ” Kr 6.12

 

W obu wersetach jest warunek.

 

Jeśli więc słuchać będziesz wszystkiego, co ci nakazuję, i kroczyć będziesz moimi drogami, i czynić to, co prawe w moich oczach, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak czynił Dawid, sługa mój, wtedy Ja będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i oddam ci Izraela.
(1 Ks. Królewska 11:38, Biblia Warszawska)

 

 

Nie ma miłości bezwarunkowej. Jeśli ktoś tak naucza, to albo jest w błędzie, albo zwodzi wiernych.

W jeziorze ognia znajdą się ludzie, którzy nie przestrzegali przykazań Bożych, a w Królestwie Boga nie będzie chrześcijan, którzy nie wytrwali w miłości Bożej.

 

Teraz modne jest trzaskanie świadectwami, ile to Jezus zrobił. Owszem, Jezus nadal dokonuje cudów  i uzdrawia itp, ale podobnie jak za życia apostołów ludzie otrzymywali pomoc, a swym życiem odwracali się od Jezusa.

 

 

„Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy.” 1 Jana 6.

 

Ja wiem, że taki tekst jest ostry i dla niektórych przygnębiający, ale Jezus to nie napis na dropsach. To Król Królów i Pan Panów.

Czy czymś przygnębiającym może być trzymanie się z dala od grzechu?

 

Mówi się „Bóg Cię kocha”. Tak i Jego miłość objawia się w wyciągnięciu Cię z bezprawia. Antychryst to człowiek bezprawia.

To anty Chrystusowy duch.

Boża miłość charakteryzuje się w przyciągnięciu do świętości, a nie utwierdzaniu w życiu w ciemności.

 

Kto kradł, niech  kraść przestanie, kto rani językiem niech ranić przestanie, kto palił trawkę niech palić przestanie, kto uprawia seks z osobami tej samej płci niech zaprzestanie tej procedury.

 

 

 JEŚLI przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

 

 

Updated: 7 sierpnia 2019 — 08:18

22 komentarze

Add a Comment
 1. Ewangelia Jana to najważniejszy przekaz Pana Jezusa do nas. Tylko ludzie z Duchem Prawdy mogą ją zrozumieć. Dlatego nawet uczeni w piśmie z KRK nie mogą jej pojąć . ?
  Dziękuję za tekst.
  Błogosławieństw wszystkim czytelnikom.

 2. Co z miłowaniem nieprzyjaciół? Jak to rozumieć wobec tego? Przecież nieprzyjaciel nie spełnia warunku.

  1. miłowanie to szacunek, bezwarunkowa miłość bez względu na okoliczności, czyli jesli ktoś czyni Ci zlo, to Ty sie nie mscisz a jeszcze mozesz mu pomóc. Możesz go nie lubić, ale będziesz się o niego modlil i szanowal go, nie zlorzeczył. To jest milość agape.

 3. Był taki cytat z Biblii. Parafrazuję: Jakaż to nagroda gdy miłować będziesz swych przyjaciół? Oni przecież też cie pozdrawiają. Nagroda w niebie jest gdy miłujesz nieprzyjaciół – pomimo, że oni nie są fair wobec ciebie.
  Czy to nie jest bezwarunkowa miłość?

  1. są rożne rodzaje miłości.
   Ludzie odrzucający Jezusa odsuwają się sami od Jego miłości.
   Miłość do bliźniego to szacunek pomimo zła, które otrzymujemy, ale nie jest to miłość taka sama jak do brata czy siostry w wierze, czy do Boga, czy partnera.

   Powiedzmy, że mnie zranisz słowem. To moim obowiązkiem chrześcijanina jest nie odpowiadac zemstą a nawet pomodlic się za Ciebie, co nie oznacza, że ja będę akceptował Twój grzech wobec mnie i robil z siebie masochiste psychicznego.
   Teraz to rozumiesz?

   Ostatecznie Bóg zniszczy wszystkich ludzi złych i na tym będzie polegała Jego milość

 4. Powyższe raczej tak, tylko nie do końca zgadzam się z tytułem, że: miłość Boża jest warunkowa. Jeśli tak to, to wyklucza wtedy miłość Boga do nieprzyjaciół swoich, bo nie spełniają warunków. Prawda?

  Tłumaczę to tak, że Bóg ma na pewno cierpliwość również do nieprzyjaciół (tych co nie spełniają warunków). W końcu cierpliwość/miłość się skończy, więc ostatecznie…miłość do jego wrogów też ma koniec i wtedy jest warunkowa.

  Ps. Prześpię się z tym. Dziękuję za dyskusję.

  1. Ci, którzy nie umarli w Chrystusie odrzucili miłość Bożą, a więc Bóg odrzuci ich na sądzie ostatecznym.
   Miłość należy pielęgnować i do tanga trzeba dwojga, a więc odrzucenie jednego z partnerów powoduje wygaśnięcie miłości drugiego.

   Życie to nie sentymentalny serial.

   Lucyfer odrzucił miłość Bożą i nie ma już szansy nawet najmniejszej na miłość Bożą. Jest już osądzony i potępiony. Podobnie z demonami i upadłymi.
   Bóg nie chce aby ludzie umierali duchowo i Jego miłość objawia się w wyciaganiu ręki, ale nie miłowaniu grzechu i zła.

   Fokstrot widzę, że masz problemy z rozumieniem natury Boga, a więc musisz mieć pragnienia poznania Boga.

 5. Możliwe, ale uważam, że jestem dość ukształtowany.

  Z komentarzem powyżej zgadzam się, poza tym, że niekoniecznie do tanga trzeba dwojga. Bóg jest jednak sam, a zapał Mu nie gaśnie i wyciąga rękę do ludzi wciąż. Prawda?

  1. Czy Bóg jest sam?
   Ojciec, Syn, Duch Święty.
   No i ma aniołów oraz świętych na ziemi

  2. miłość Boga jest bezwarunkową
   On zrobilze swej strony wszystko,żeby ratować świat.
   Dokonał tego na krzyżu
   jednak to do ludzi należy wybór
   czy przyjmą tą miłość
   każdy ma wolna wolę i przez to dokonuje wyboru.
   Dokonując wyboru pójścia za Panem Jezusem godzimy się naśladować Jego.
   Wypełniając przykazania ,robimy to z milosci
   Bożą miłość jest niezmienna ,a to że dokona sądu nie oznaczy tego ze nie miluje ludzi .Tylko to pokazuje Jego Świętość i sprawiedliwość.Konsekwencje wyboru.Odrzucenia Jego Świętego Syna jako Zbawiciela

 6. Tak. Ale Bóg jest jeden, więc jest sam.
  A z aniołami to różnie bywa…
  Na koniec dyskusji niech będzie żartobliwie.
  🙂

 7. Zobaczcie jak mówienie o bożej bezwarunkowej miłości doprowadziło do stwierdzenia przez Franciszka że „piekła nie ma”

 8. To już coś innego. Tolerancja zła, a bezwarunkowa miłość nie współgra (warunek). Miłość do zła może istnieć, wg mnie, ale z intencją, że ta dojdzie sercem i rozumem do skruchy. Inaczej cierpliwość skończy się. Póki co hulaj dusza…

 9. Oczywiście, że nie współgra. Tak jak zostało to przedstawione we wpisie. Bóg kocha warunkowo ale na razie toleruje zło. Cała sytuacja jaką jest życie na tym świecie jest bardzo złożona. Kłamstwo doprowadziło do wiary w bezwarunkową miłość, a ta z kolei wprowadza w zbawienie absolutne pomimo wszystkich grzechow. Szatan chce żebyśmy wierzyli w brak piekła bo wtedy prawo nie obowiązuje.

 10. według mnie i poznania ,które mam na dzień dzisiejszy Bóg kocha bezwarunkowo.
  Pokazał to od pierwszych stron Słowa swego.Stwarzajac świat i dokonując wszystkich cudownych rzeczy które nas zachwycają.
  Po grzechu pierwszych ludzi,pierwsze co zrobil to zaczal ich szukac.Nie po to aby zgladzic ale żeby zdać opiekę i pokazać miłość.zabicie zwierząt świadczy o tej bezwarunkowej miłości.
  On jest naszym Ojcem cudownym.dal nam dzieci abyśmy mogli poczuć czym jest miłość bezwarunkowa.
  Bez względu na to jak bardzo nasze dzieci odejdą od nas
  niezmiernie kochamy je
  Bóg o nas zabiega aż do samego końca
  nie rezygnuje
  przykład jednego z łotrow na krzyżu jest potwierdzeniem tego.
  Księga Ozeasza dobitnie pokazuje miłość bezwarunkowa
  Bóg umiłował świat i dlatego umarł za nas wszystkich

  1. Bóg kocha ten świat tak jak my kochamy ludzi.
   Włąsnie dlatego, że kocha ludzi zabije wszystkich grzeszników śmiercią drugą.
   Teraz żyjemy w czasie łaski, ale ST wybitnie nam pokazał, że za zło Bóg bardzo surowa karał
   Oto jego milość:

   „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J 3, 16″

   Umiłował świat, kocha świat, ale nie zginie tylko ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa,. Reszta Pisma mówi, że ten kto podąża za Jezusem, kto jest mu posłuszny. Podsumowując miłość Boga polega na złożeniu oferty zbawienia każdemu, ale nie na miłości bezwzględnej i bezwarunkowej a to jest wielka różnica.
   Milość bezwarunkowa byłaby wtedy, gdyby każdy bez względu na grzech został zbawiony.

   1. Moim zdaniem dowodem na bezwarunkową miłość Boga jest to, że każdego człowieka obdarzył wolną wolą. Każdy człowiek może wybrać którą drogą chce podążać. Bóg stworzył piękno tego świata dla każdego człowieka niezależnie od tego jak postępuje. Dla każdego człowieka pada deszcz, świeci słońce.

 11. Ciekawa rozmowa Chrystusa z Piotrem. Piotr chyba zdawał sobie sprawę, że jego miłość nie jest jeszcze doskonała (przekład interlinearny).

  Ewangelia Jana 21:15-17

  Gdy więc zjedli obiad mówi Szymonowi Piotrowi Iesus; Szymonie (synu) Iona AGAPAS (kochasz bezinteresownie, bezgranicznie, doskonale) Mnie, więcej od tych. Mówi Mu; tak Panie Ty wiesz, że FILO (okazuje miłość przyjacielską) Tobie. Mówi mu; paś baranki Moje.
  Mówi mu znowu powtórnie; Szymonie (synu) Iona AGAPAS ( kochasz bezinteresownie, bezgranicznie, doskonale) Mnie. Mówi Mu; tak Panie, Ty wiesz, że FILO (okazuje miłość przyjacielską) Tobie. Mówi mu; pasterzuj owce Moje.
  Mówi mu trzeci (raz); Szymonie (synu) Iona FILEIS (okazujesz miłość przyjacielską) Mi(!!!)
  Został zasmucony Piotr, że powiedział mu trzeci (raz) FILEIS (okazujesz miłość przyjacielską) Mi. I powiedział Mu; Panie, Ty wiesz, że FILO (okazuje miłość przyjacielską) Tobie. Mówi mu Iesus, paś owce moje.

  1. o widzisz Robert, dzisiaj się zetknąłem gdzieś z tym FILO.
   dzięki

 12. Bardzo dobry tekst…

 13. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
  a miłości bym nie miał,
  stałbym się jak miedź brzęcząca
  albo cymbał brzmiący.
  Gdybym też miał dar prorokowania
  i znał wszystkie tajemnice,
  i posiadał wszelką wiedzę, .
  i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,
  a miłości bym nie miał,
  byłbym niczym.
  I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
  a ciało wystawił na spalenie,
  lecz miłości bym nie miał,
  nic bym nie zyskał.
  Miłość cierpliwa jest,
  łaskawa jest.
  Miłość nie zazdrości,
  nie szuka poklasku,
  nie unosi się pychą;
  nie dopuszcza się bezwstydu,
  nie szuka swego,
  nie unosi się gniewem,
  nie pamięta złego;
  nie cieszy się z niesprawiedliwości,
  lecz współweseli się z prawdą.
  Wszystko znosi,
  wszystkiemu wierzy,
  we wszystkim pokłada nadzieję,
  wszystko przetrzyma.
  MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE.

  A teraz zamiast słowa MIŁOŚĆ, wstawcie słowo JEZUS.

  Wiem jedno, nasze myśli nie są Bożymi myślami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: