Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali.

Dziś zajmę się podważeniem elitarności ewangelików oraz złego zrozumienia tytułowego wersu z Jana 15.

 

“Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali “

 

Na wstępie ustalmy sobie pewna prawdę:

 

Nie ma na świecie ani jednej religii, którą Bóg wyróżnił.

 

Nie ma także żadnej pozareligijnej grupy łącznie z moim blogiem i grupami domowymi, która by to była elitarną grupą Jezusa.

Dlaczego Bóg nie dopuścił do wyróżnienia żadnej grupy?

Odpowiedź jak zwykle leży w Piśmie.

 

“Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec.”

 

Ten wers wskazuje na grupę. Ale nie cielesną, nie religijną, a duchową.

Duch Boży doprowadza do Prawa Boga i do posłuszeństwa. Nie ma posłuszeństwa bez prawa. Żeby być posłusznym, należy znać Prawo. Jak dziecko będzie wiedziało w czym ma słuchać ojca ziemskiego, kiedy nie będzie znało reguł życia i wymagań ojca?

 

Werset z Jasia  15 mylnie jest odbierany jako wybraństwo. To powoduje poczucie elitaryzmu takiego samego jaki wykazywali  Żydzi.

Owszem, jesteśmy rodem królewskim, ale tylko wtedy, kiedy  wykonujemy polecenia Ojca i Syna,

 

 

“Jednakże stańcie się wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, zwodzącymi samych siebie fałszywym rozumowaniem.

 

 

Jak więc rozumieć owo wybranie nas przez Jezusa?

Pan Jezus jako Bóg porządku jest doskonałym organizatorem i menedżerem. Powiedział o swoich zdolnościach menedżerskich tutaj:

 

“Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” Jana 15

 

Następnie Paweł w inny sposób skonkretyzował tutaj:

 

“Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 5 różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 6różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 7Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. 8 Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości* słowa, drugiemu umiejętność poznawania* według tego samego Ducha, 9 innemu jeszcze dar wiary* w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, 10 innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo*, innemu rozpoznawanie duchów*, innemu dar języków* i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków*. 11 Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.”  1 Kor 12. 

 

 

Różne są dary łaski należy odczytywać jako różnego rodzaju uzdolnienia. Mnie czytelnicy przypisują talent pisania, ale mam takich znajomych w Chrystusie, którzy mają uzdolnienie do modlitwy, inni do pocieszania, inni do ewangelizowania. Na pewno jest więcej talentów.

To wszystko jest dowodem na wybranie nas, ale DO różnych zadań.

W Nowym Testamencie wybraństwo jest tylko DO, a nie jako kastowość czy ekskluzywność. Już taka jedna religia powstała, która jest ponad innymi, a wszyscy pozostali poza nią są zwierzętami w ich rozumowaniu.

 

Będąc jednym ciałem, latoroślami w Krzewie zostaliśmy wybrani do zadań specjalnych. Przypominam, że Bóg jest Panem Zastępów, czyli Panem Wojska w niebie.

Jednym słowem pracujemy w jednostkach specjalnych przeciw temu światu duchowemu, który chce zniszczyć ludzkość.

 

Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.” 2 Tym 2. 

 

“Albowiem nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, lecz z władzami, ze zwierzchnościami, z rządcami tego wieku ciemności, z niegodziwymi duchami w niebiosach.” Ef 6

 

Ogół chrześcijaństwa myśli, że jest wybrany. Nie, tak nie jest.

 

“Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali “

 

Kto jest wybrany do zadań widać po OWOCACH.

 

Jezus miał garstkę uczniów. W 6 rozdziale Jana było ich znacznie więcej, dopóki nie podniósł poprzeczki. Wtedy wielu odeszło.

Bycie wybranym do zadań zobowiązuje. Jezus więc nie wybrał wszystkich do fajnej grupy, ale wybrał część DO zadań specjalnych po to, abyśmy świadczyli przeciw temu światu.

 

 

 

Zaktualizowane: 6 sierpnia 2019 - 11:57

12 komentarze

Dodaj komentarz
 1. “pracujemy w jednostkach specjalnych przeciw temu światu duchowemu, który chce zniszczyć ludzkość”
  Świetne porównanie. Działamy w swoim otoczeniu przeważnie w pojedynke lub w malych grupach. I celujemy w wąską Bramę! A armia przeciwników wchodzi wielką i szeroką bramą:)

  1. Tak, to jest zobowiązanie a nie tylko wybraństwo.
   Bycie uczniem Jezusa zobowiązuje.

   1. Oczywiście. Samo powołanie do jednostki specjalnej nic nie znaczy. Trzeba wypełniać polecenia SZEFA :)))

    1. I jeszcze mi się skojarzyło, że za bycie powołanym do jednostki i niewykonywanie poleceń SZEFA = kolonia karna.
     Ach tyle razy człowiek czyta i zawsze coś odkrywa nowego:
     “dobry żołnierz Chrystusa Jezusa”
     Świetne 🙂

 2. Chciałem się z wami czymś podzielić. Miałem już to dawno opisać ale nie miałem kiedy. A propos tych grup mi się przypomnialo. MIałem kiedyś sen. Nie byle jaki. Bardzo szczegółowy i realny. Pewną drogą jechały busy, których kierowcami byli księża, pastorzy i różni inni duchowni. Pasażerami były różne osoby od dzieci po osoby starsze. Te busy zmieniły się w wielkie kule i przypominały bańki mydlane(wspólnoty) , które podróżował przez most. Zjeżdżając z mostu wszystkie zaczęły pekac i ludzie zaczeli gromadzić się w jednym miejscu z wielkim strachem nie wiedząc co się dzieje. Nie było duchownych, wszyscy zniknęli niewiadomą gdzie. Pytali co mamy robić? Wtedy powiedziałem, że trzeba się modlić do Boga, który jest w niebie. Niebo się rozstapilo i usłyszeliśmy głos “jestem z wami” i wszyscy, którzy uklekli zaczęli się modlić i wołać do Zbawiciela. Bardzo się ucieszyłem. To był taki błogostan jakby sam Bóg mnie przytulał. Stopniowo ludzie zaczęli wstawać i podchodzić do ściany jakiegoś kościoła klękając przed krzyżem. Żegnali się znakiem krzyża i wchodzili do środka. Powiedziałem co robicie!? Gdzie idziecie Bóg jest z nami! W końcu zostałem sam. Pobieglem do kościoła tam gdzie wchodzili ludzie. Bardzo się wystraszylem z powodu tego co zobaczyłem i czułem. W tym kościele ławki były odgrodzone ścianami z przodu i z tyłu tak żeby ludzie nie widzieli ołtarza i nie widzieli kto jest przed nimi i za nimi. Próbowałem nawiązać z tymi ludźmi nawiązać kontakt, chciałem ich stamtąd wyciągnąć. Byli w letargu. Krzyczalem: tu nie ma Boga dlaczego tu jesteście!? Usłyszałem głos:”nic nie zrobisz, nic nie możesz, oni są moi”. Bardzo się wystraszylem zacząłem szukać źródła głosu. Słyszałem cyniczny śmiech. W końcu ujrzałem starszą panią taką typowo mocherową stała niewinnie pod chórem. Zacząłem się jej przyglądać. Unieruchomila mnie wzrokiem, dosłownie zostałem sparaliżowany. To był ten zły. Chciał mnie złapać za gardło ale nie mógł, coś go powstrzymywalo. Krzyczał bluzniercze słowa na Boga. To było przerażające, obudziłem się z tego strachu.

  Gdy budziła się moja świadomość jakieś 4 lata temu miałem gorsze sny w postaci ataków które kiedyś opisywalem. W przypadku takich snów towarzyszy nieopisana pamięć i dbałość o szczegóły wszystko jest bardzo realne. Nie pomyślcie że jestem jakimś oneiromanem czy kimś podobnym. Dzielę się z wami po prostu.

 3. Przecież każdy z nas ma obowiązek siać czyli ewangelizowac.

 4. Dobry, wartościowy artykuł 🙂 . Nie można twierdzić, że wybranie sprowadza się li tylko do zbawienia. Niestety niektórzy myślą, że skoro Bóg wybrał ludzi do zbawienia, to już nie trzeba innych ewangelizować – teologia hiper-kalwinizmu, który jest herezją. Albo jeszcze popularna w obecnych czasach “tania łaska”. Również Ci posługują się Słowem, ale w celu, przekształceniu Jego sensu, aby czynić to, co im się podoba.

  Powinniśmy świadczyć o Jezusie i przynosić owoc, czyli ewangelizować, w miarę możliwości i przestrzegać Jego Prawa, bo do tego nas wybrał 🙂 . Ci, którzy owocu nie przynoszą, zostaną wycięci i spaleni.

  Jan Chrzciciel mówił już wyraźnie, jaka jest wola Jezusa: “Wydawajcie więc owoc godny upamiętania”. Ew. Mat. 3:8 Wcześniej powiedział do faryzeuszy i saduceuszy: “Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?” A później: “Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.” Teraz można to podobnie odnieść do wielu obecnych pastorów; mam na myśli wszystkich tych, którzy zwodzą, są w dużym błędzie. Mogą myśleć: mam kasę, no to Bóg mi błogosławi, ja mam wiarę w Jezusa, więc na pewno zostanę zbawiony. A Pismo mówi: “A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.” i “Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie” – czyli nie własna wola, wyzyskująca wolność w Chrystusie, do własnych celów, lecz wola Ojca i służba Jezusowi. Prawdziwa wolność to wolność od grzechu i od kary za niewypełnienie całego zakonu Mojżeszowego (Starego Przymierza).

  Jezus zaś powiedział:
  „15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
  16. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
  17. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
  18. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
  19. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.
  20. Tak więc po owocach poznacie ich”.

  Ew. Mat. 7:15-20

  1. dojrzały i mądry komentarz oparty na Słowie .
   Cieszę się z takich czytelników i wielu innych.
   🙂
   Chwała Bogu za te społeczność, poniekąd rozproszoną

   1. Tak jest, chwała Bogu za tę społeczność! ? Bardzo się cieszę, że nadal prowadzisz tego bloga, który wspiera naszą rodzinę w Chrystusie i może też przyprowadzać ludzi jeszcze zagubionych w tym świecie do Jezusa Chrystusa, który wyciągnie ich z niewoli grzechu, jeśli otworzą Mu drzwi.

    Ostatnio mam radość jeszcze większą, że zorganizowałeś zjazd i wstawiasz więcej rozważań biblijnych w świetle Prawdy o Ewangelii. 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish